Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

Ела в Чистата и Свята Република !

Чиста и Свята Република

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЙНАТА ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА

ПЪРВИТЕ ПЕТ СТЪПКИ

1. Осемдесетте години на 20-ти век . Българската  Комунистическа  партия осъзнаваше, че нейният икономически модел губеше състезанието със Западния модел

Започна с бързи темпове сближаването и сътрудничеството с водещи (Западно) Германски и Японски фирми в областите на енергетиката, фармацията и биотехнологиите и внедряването на модерни техно- логии и оборудване в икономиката на България. Проумяваше, че трябва да даде и по-голяма икономическа свобода на стопанските субекти .

2. С Постановлене № 35 на Министерския съвет на България от 1986 г. бе даден стартът на дребния частен бизнес , предимно в областта на услугите – изработка на софруер, ресторантьорство, закусвални, таксиметрови,  фризьорски, административни, юридически , архитектурни и инженеро-проектантски и други услуги, и дребното производство .

Днес в тези области се формира над 50% от БВП на България, което показва, че това елементарно , просто и понятно постановление е било достатъчно за  времето си за частната инициатива и икономическата свобода в тези области . Т.е. с това постановление комунистическия режим се отказа от диктата (власта) си в тези области на икономиката.

3. Копирайки опита на Западна Европа в  управлението  на  държавните предприятия, през 1986 г. направи промени и в друг основополагащ закон – Кодекса на Труда, с които даде самоуправлението на държавните фирми в ръцете на работниците и служителите им, давайки им реална възможност да избират ръководителите си на всички нива в предприятието . Така комунистическата партия постепенно отстъпи и от диктата (властта) си тя да назначава всеки за всичко в стопанската сфера .

4 .С Указ № 56 от 1989 г. на Държавния съвет на България, наподобяващ търговския закон от пред-комунистическата ера, комунистическата партия даде старта на частната инициатива и на пазарната икономика в почти всички сфери от стопанския живот .

Всеки можеше да регистрира сравнително доста лесно фирми на личноста и на капитала, и да прави, какъвто си бизнес поиска, с изключение на малко такива, които оставаха държавен монопол, и които и сега са държавен монопол в много от демократичните държави.

5. С Указ № 922 от 1989 г. на  Държавния  съвет на  България, комунистическата партия даде старта и на дребния и едрия бизнес и в сферата на селското стопанство .

Всеки можеше да наеме, като плаща рента (наем) толкова земя, колкото можеше (за онези времена до 400 декара) да обработва и да отглежда толкова животни, колкото иска . (В повечето от съвремените демократични държави от ЕС и сега броя на фермите с до 50 декара земя са над 80 % от всичките .)

6. През същата година с още един нормативен акт  - по модела на  британската премиерка Маргарет Тачър, Комунистическата партия извърши и приватизацията на 70 % от държавните предприятия . Направи ги дружества с (трудови) акции, които ги предостави (безплатно) на работниците и служителите в тях .

7. С тези актове и действия, то до края  лятото на 1989 г.  икономическаската власт и стопанската инициатива се изтръгна от ръцете на Комунистическата партия и бе върната отново в ръцете на суверена – българския народ !!!

8. Следващите няколко логически стъпки  за възвръщането на открадната Свобода, бяха реалното лишаване на Комунистическата партия от монопола й върху политическата власт и въвеждането на многопартий- ната система, с което българския народ възвръщаше открадната си Свобода и Демокрация .

9. Лишаването на Комунистическата партия от монопола й върху  политическата власт и въвеждането на многопартийната система  бе направено с промените в Конституцията, направени в края на 1989 г. и на- чалото на 1990 г., с което съдбините на българския народ и Свободата му бяха върнати обратно в неговите ръце  и (юридическият), а и фактическият преход към свободна пазарна икономика и демократична , многопартийна система на управление бе завършен и българският народ можеше спокойно да дръпне икономически напред .

10 .Но ... , бандата не би била банда, ако така лесно се отказваше от планирания още преди това Грабеж, планираното още преди тези промени продължаване на този сладък Комунистически Грабеж с други средства.

11. Вторият ешелон на Комунистическата партия, така наречените млади Комунистически тарикати, празноглави безделници, свикнали на охолен, но паразитен живот на гърба на цялото общество никак не харесваше това развитие на процесите, което ги оставяше без икономическа и без политическа власт, обричайки ги на жалко и мизерно съществуване поради генетичната им неспособност да се препитават от нещо друго, различно от постоянната кражба на общонародното богатство .

12.Този втори комунистически ешелон, виждайки още в средата на  80-те години на 20 век, накъде вървят нещата, се бе приготвил за хищен „Пир”, а изведнъж се оказваше извън играта .

И именно Главатарите на този втори комунистически ешелон, спретнаха преврата в собствената си партия, извършен на 09 ноември 1989 г., с остраняването на дотогогавашния Главатар на Комунистическата партия –Тодор Живков .

Като представяха, че този преврат е извършен в името на българския народ, но го извършиха в името на собственото си, крадежно и паразитно благополучие, за да извършат планирания тотален Грабеж на българския народ, за да си върнат икономическото и политическото гос- подство, и  за да си осигурят и безнаказаността за всички беди и стра- дания, които причиниха на българския народ .

13 .Но бандата  си е  банда и  ПЪРВАТА СТЪПКА след вътрешно - комунистическия преврат бе разграбването (ноември - декември 1989 г.) от този втори комунистически ешелон на валутния резерв на България (над няколко милиарда щатски долара) и разпределянето му между няколкостотин комунистически главатари и техните доверени лица – тайните им агенти от тайните комунистически служби .

14. ВТОРАТА СТЪПКА  -  след   вътрешно-комунистическия преврат на тази второешелонна комунистическа банда бе АНУЛИРАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ АКЦИИ .  Така предприятията отново ставаха собственост на  държавата и бандата отново имаше възможност да ги открадне, така както беше планирала това, чрез използването на участието си във ползването на народната власт . За това й бе нужно възможност за нова , по- завоалирана, повторна узурпация на властта на българския народ .

15 .ТРЕТАТА СТЪПКА - ИЗМАМАТА наречена необходимост от НОВА КОНСТИТУЦИЯ .

Задържането на ползването на властта в собствените си ръце, тази банда го осъществи хитро, с юридически тарикатлъци и с  безкрайни юридически измами и  шмекерии, използвайки неопитността на народа и неопитността на възникващата опозиция в областта на лъжите, измамите, диверсиите и саботажите на деморатичните процеси .

За да оклони народния гняв от себе си, за да забави и предотврати следващата логическа крачка от демократичния процес – лустрацията на комунистите, забраняването да заемат държавни постове и служби, неутрализацията и изваждането им завинаги от политическия живот на страната,то

· бандата ИЗМИСЛИ и с контролираната от нея наивна и още съвсем млада  опозиция, ИЗЛЪГА , измами и заблуди народа, че за всичко тези справедливи народни искания, трябвало да се направи (създаде) Нова Конституция, от каквато - след направените промени в старата, нямаше никаква нужда за българския народ , а и старата можеше да се променя бързо и лесно при небходимост от това .

Много народи – Полша, Чехословакия, Унгария, изобщо не се засилиха  да приемат нови Конституции, след направените от тях промени в ста- рите им, а се концентрираха върху бързата смяна на системата и бър- зото лустросване и отстраняване на комунистите им от всички държавни постове и служби, ЗА ДА НЕ МОГАТ ДА ВРЕДЯТ, за да не се изкушават от реставрационни мисли . 

И тези народи дръпнаха много по-напред от България с поправените си стари Конституции.

А в България, благодарение на тези юридически измами се стигна до парадоксален абсурд.

В по-нови времена, комунистическият режим бе обявен - с законодателен акт  - за престъпен . Но комунистически престъпници (в затворите) няма . Организираната престъпна група (организация) , ама без бандити. Това е единствената престъпна група в Света, в която няма престъпници .

Всичко това, тази второ-ешелонна комунистическа банда го постигна с измамата, наречена необходимост от приемането на Нова Констутиция.

16 .ЧЕТВЪРТАТА СТЪПКА .

ИЗМАМАТА наречена необходимост за приемането на НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ от нов вид, скопен и трудно, създаващ се парламент, назован ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

За постигането на тази измама, бе сътворена още една - разпиляваща народния гняв, народното внимание и народната енергия - измама . Която поредна измама,  се състоеше в това, че тази банда, измисли и излъга, че тази Нова Конституция трябвало да се приеме от Велико Народно Събрание. 

В Старата Конституция нямаше такова искване, че Конституцията може да се приема, променя и допълва от Велико Народно Събрание, това моеше да го направи и най-обикновено Народно събрание (парламент) .

Това Велико Народно Събрание бе един ИЗВЪНРЕДЕН, скопен и импотентен Парламент, който се избира много сложно и много трудно, като при това е с ограничен, скъсен мандат  и с ограничени фунции, насочени към прикриване с празни и витиевати сказки на готвените юридически измами,

·       което го лишава от основните на всеки един парламент функции – контрола над Правителството (изпълнителната власт), която по това време, все още бе в ръцете на тази второ-ешелонна комунистическа банда, която изобщо не си губеше времето, пълноценно употребя- вано от нея за бързия и тотален грабеж на българския народ .

Другата уловка (измама) , която се постига с натрапването на измамата, че Новата Конституция трябва да се приеме (и след това да се променя в основните й части) от Велико Народно събрание, призтича именно от неговата извънредност и изключителна трудност и сложност за избирането и съставянето му и едновременната с това негова скопеност и кратък мандат и може да се свиква само от депутатите от текущия обикновен парламент .

Точно в това е измамата . Една партия печели изборите, има мнозинство в обикновения парламент, съставя си правителство одобрено от същия този обикновен парламент и вместо да си изкарат тези депутати спокойно целия свой четиригодишен мандат и четиригодишния мандат на собственото си правитеството и да си крадат, и да се облагодетелствуват на спокойствие цели четири години, то :

·       за да вземат да променят Конституцията, трябва да прекратят собствените си мандати (да се самоуволнят от тази сладка работа) , като решат, че прекратяват дейността на обикновеното Народно събрание,  в което с триста зора, с огромни разходи и подкупи за купуване на гла- сове са станали депутати, за да свикат извънредния парламент - Великото Народно събрание , в който я станат деуптати, я не, а при това е със скъсен мандат -  за не повече от една година . 

– Е, ЗА КАКВО ДА ГО ПРАВЯТ ВСИЧКО ТОВА ? Та, то е в пълно противоречие с личните им интереси .

И ТОЧНО НА ТОВА РАЗЧИТАШЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА БАНДА : 

·        че веднъж приета Новата Конституция от такъв извънреден Парламент - Велико Народно Събрание, в която е записано, че тя може да се променя в основните й части само от такъв извънреден парламент,

·       ТЯ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА в тези нейни основни части, с които се гарантира вечната безнаказа-   ност на комунистическата банда и ПОВТОРНАТА, и за вечни времена УЗУРПАЦИЯ  ОТ ТАЗИ БАНДА на огромна част от принадлежащата на суверена (на българския народ) власт – съдебната част от властта на суверена (народа) .

И добре си направи сметката тази банда и планът й успя. Вече повече от тридесет години, никоя политическа сила не иска, или не може да свика такъв извънреден парламент, който да промени тази Нова Конституция и да върне обратно на народа (на суверена) откраднатата му с нея съдебна част от принадлежащата на народа (суверена) власт 

ПЕТАТА СТЪПКА . ИЗТРЪГВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ЧАСТ от народната власт от ръцете (от патримониума) на суверена (народа) и повторното й връчване в ръцете на (второ-ешелонната) комунистическа банда , повторната й узурпация от бандата на комунистите.

Щракнете тук : Реставрацията на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Органидзирания Бандитизъм

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели мен Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

меню

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.