Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

Ела в Чистата и Свята Република !

Чиста и Свята Република

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

ХІ. ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНТРА-УДАР СРЕЩУ БЕЗКРАЙНИЯ СЪДИЙСКИ БАНДИТИЗЪМ НА ТАЙНАТА КЪРВАВО-КУРВО-МУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА Е :

С още една промяна в ЗСВ създаването на разпоредба, че :

 • всяко осъждане на България в ЕСПЧ, заради извършено от съдийки нарушение на правото на справедлив процес е причина, щото извършилите тези нарушения съдийки да бъдат безусловно уволнени,

по направено до - ,  и одобрено от същата тази (упомената в десетия контра-удар) Гражданска квота в ИВСС предложение от прецакананите граждани и / или от всеки друг, който е забелязал това

ХІІ. ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНТРА-УДАР СРЕЩУ БЕЗКРАЙНИЯ СЪДИЙСКИ БАНДИТИЗЪМ НА ТАЙНАТА КЪРВАВО-КУРВО-МУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА Е :

С още една промяна в Наказателния Кодекс да постановим,

 • че давност за престъпления - извършени от съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ тече , докато не им бъде свален имунинета, както и докато заемат тази си длъжност без свален имунитет,

та така, като някога се пенсионират и нямат вече имунитет, то да може да се осъществява безпрепятствено наказателно-правното им преследване .

В противен случай, то като тези им имунитети са пречка срещу тях да се предприемат наказателни преследвания, така се оказва,  че давността за преследванията им е изтекла по времето , през което те се крият зад тези свои имунитети .

- И, за да не дразнят осталалите членове на общество от постоянното парадиране на съдийте, че те не били носили отговорност за работните си деяния си, поради имунитети им, то да вземем да направим още една поправка в ЗСВ, с която да постановим, че :

 • този им функционален имунитет е само против наказателното им преследване, докато го имат този имунитет,

но НЕ се отнася за гражданско-правната им отговорност, тъй като за репариране на вредите, които са причинили с дейността са ДЛЪЖНИ да си направят ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА, за собствена сметка, като всички други гражданки с подобна високо-отговорна дейност – лекарки, адвокатки, зъболекарки, частни съдебни изпълнителки, жриците на платената любов  и пр. .   

ТАКА ЗАКОНЪТ ЩЕ СТАНЕ ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ И В ТЕЗИ МУ ЧАСТИ, ОТНОСНО ВСИЧКИ ЛЮДЕ С ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЗА ДРУГИТЕ ХОРА ДЕЯТЕЛНОСТИ .

И като направи една съдийка по три-четири гафа и като й вдигнат застрахователите прекомерно много цената на застраховката да си прави и тя сметката като лекарките и зъболекарките , например, дали да продължава с тази си съдийска деятелност, или да се отказва да „оперира” (съди , лекува) гражданите и фирми, когато вече ръцете й са започнали да треперят , а главата й  е започнала да „издиша”  !

Ако в близките няколко месеца от страна на законодателната власт и  имащата право на законодателна инициатива изпълнителна власт не започнат решителни мерки против тази безнаказана престъпност, значи те не разбират срашността и катастрофалността на проблема и какво ще следва .

Всеки ще се позове на демонстрационните прецеденти, как тези субекти  и техните най-висши Главатари упорито и продължително време не спазват законите,  не им се покоряват,  поставят се над тях, над Морала, над Конституцията и над всички останали и всеки унизен и  прецакан (минат) от тях българска гражданин с право би казал :

-  А защо аз трябва да се покорявам на тези закони, когато втората страна по обществения договор - Конституцията – власт-ползващите лица, които при това са и узурпирали  нашата част от съдебната народна ласт, демонстративно не изпълняват своите задължения по този договор и отявлено се гаврят с нас

- И след като и останалите използващи нашата власт лица, които имат възможността със законодателни мерки да ударят спирачките на този безкраен и нагъл произвол не правят това, какво ни остава тогава ?

Да се защитим сами, да защитим сами нашите основни човешки права и свободи щом другите нехаят към постоянното им потъпкване и бруталното им ликвидиране .   

И с пълно право ще обяват гражданско неподчинение по примера, който дават тези субекти, ще искат и ще правят окупационни стачки на всички съдебни палати -  да не са им бащиния на съдийските субекти тези държавни сгради - за да  пречат на съдейските субекти да нарушават Закона, Морала  и Конституцията, основните ни човешки права и свободи.

И тогава всяка една нова нагла простотия от страна на тези субекти , от рода на тези :

 • не искаме да се махаме, ау, бау, мяу, имаме право на труд, ние сме минати, ние имаме право да прилагаме закона различно спрямо Вас , в правораздавателната ни власт влиза и правото ни да Ви прецакваме и минаваме,  да създаваме нарочно противоречиви практики, да законодателствуваме вместо Парламента и пр. ,

като нищо ще разпали един още по-грамаден конфликт, полза, от което, както сме казали, имат само :

 • Враговете на Народа – кръвожадните чудовища  - извергите Анти-Христи , образуващи съвкупността на  простата, кърваво-комунистическо-партизанската власт-ползващата измет  -  Враговете на България, Враговете на Морала , Враговете на Закона, Враговете на Справедливостта, Враговете на Еднаквостта на Закона, Враговете на Равенството на Гражданите пред него . 

ХІІІ . ТРИНАДЕСЕТИЯТ КОНТРА-УДАР СРЕЩУ СРЕЩУ ТАЙНАТА БАНДИТСКА ДЪРЖАВА

Непременно трябва да направим две промени в Гражданско-Процесуалния Кодекс, като с тези промени върнем съществувалото до 2007 г. положение, като  :

 • с първата промяна запишем, че отпада факултативното (селективното, произволното) допускане на жалбите до Върховния Касационен съд,

 • така жалбите на всички граждани и фирми срещу решенията на по-долните съдилища  ще подлежат на ПРЯКО И ДИРЕКТНО разглеждане от Върховния Касационен Съд , по който начин се възстановява  достъпа до Върховния Касационен Съд на всички граждани и фирми без никакви усуквания, без никакви предварителни  селекции, без никави предварителни подбори ;

 • с втората промяна ще запишем, че така, както това беше до 2007 г. то Върховният Касационен Съд  отново става САМО КОНТРОЛНО-ОТМЕНИТЕЛНА ИНСТАНЦИЯ , 

 • така е във всички обетовани държави и така ще отпадне сегашното ЗЛО-вредно положение, при което Върховният Касационен Съд , освен контролен е също така и решаващ орган ,

 • което е „ДВЕ В ЕДНО” , и така  „държи и ножа, и сиренето в една и съща ръка”,  при което положение  НЯМА КОЙ ДА КОНТРОЛИРА ТОЗИ НАЙ-ВИСШ  КОНТРОЛЬОР, когато той решава делата по съ- ществото на спорат.е.сега  няма кой да го контролира този върховен съд  когато той решава да си отреже едно грамадно парче сирене .

И така, с тези две промени в ГПК, то ако делата се решени грешно в долните инстанции,  всички ще могат да жалят грешните решения,  чак до пред  Върховния Касационен Съд  без никави усуквания и селекции, като , ако той отмени грешните решения, новото дело се разглежда пак само и единствено от ПРЯКО народа (от съдебни заседатели)  в първата инстанция

ТАКА „СИРЕНЕТО (какво да бъде решението, присъдата по същество ) ОСТАВА ВИНАГИ В РЪЦЕТЕ НА НАРОДА  - в ръцете на 12 / 18 –те броя съдебни заседатели .

Като основанията за отмяна на решенията ще са САМО тези,  които сега са предвидени като основания за отмяна на влязли в сила решения, както е в обетованите държави, по който начин ще  изчезнат тези безкрайни, стогодишни дела – с по десетина връщания, с по стотина – мними или реални процесуални нарушения, с липса на правилни мотивировки от страна на съдии  и т.н. .

Каквото ти е решил НАРОДЪТ (съдебните заседатели) - това е .   

Имал си възможност да изложиш ПУБЛИЧНО всичко пред народа (съдебните заседатели), да ги убеждаваш, да показваш, да доказваш – така си ги мотивирал да ти отсъдят това,  което са ти отсъдили .

Ако след това са изскочили нови или новосъздадени доказателства,

 • или пък се окаже, че някой е излъгал,

 • или пък, че неправилно не са ти били допуснати поискани от тебе доказателства,

 • или, че пък не са ти били представени преди насрочването на заседанията по делото  доказателствата на противната страна

 • или пък, че си бил лишен от възможност да участваш в делото ,

то ще имаш възможност да жалиш това решение, чак до Върховния Касационен Съд .

Други оправдания, че си загубил делото пред НАРОДА (пред съдебните заседатели) - НЯМА .

ХІV . ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ КОНТРА-УДАР СРЕЩУ СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ  

СЪЗДАВАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД .

Това е един от най-смъртоносните удари срещу държавно-организирания бандитизъм !  

И след Освобождението на България от турско робство не е имало подготвени българи за всички възможни държавни постове .  

И в тези най-тежки времена сме наемали хора от чужбина . Така например най-успешният министър на полицията в България е финландецът Йохан Казимир Ернрот, който за нула време е ликвидирал разбойничеството в България .

Та, така, че тези способи - да привлечем в служба на българския народ безукорни, компетентни и неподкупни чужди граждани не е нещо ново под небето .

Закриваме създадената за служебната защита на приватизаторските и банкерските сили Търговска Колегия във ВКС  - назначените, в която  колегия през 2003 г. съдийки изобщо не са учили търговско право  никога

 • и създаваме ЧУЖДЕСТРАННА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 • с 30 (тридесет) броя съдийки в нея по 6 (шест) броя съдийки от САЩ,  Холандия, Швеция, Германия и Франция и .....

ОТ КОЙ,  ДАМИ И ГОСПОДА, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ И  ГРАЖДАНИ  И ОТ КАКВО КРИВОСЪДИЕ ЩЕ СЕ ОПЛАКВАШ ТОГАВА, КОГАТО ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЙКИ  СА ОТ .. ТВОЯТА ДЪРЖАВА ?

Мат, мат и след мата - нокаут на тази свръх-бандитизирана система .

Така и за нас българите ще е  добре, добре ще е и за всички некриминално проявени  чуждестранни инвеститори, които сега се плашат от настоящото свръх-корумпирано правосъдие .

С този контра-удар ще лишим от аргументи всичките ни сегашни държави-критици от  Европейския съюз  като Холандия, Франция, Германия, Финландия, Австрия и други , които именно заради свръх-корумпираното ни правосъдие  отказват да ни допуснат в Шенген, отказват също така да предоставят по-голями помощи и субсидии за българската икономика .

От кой и от какво кривосъдие ще се оплакваш тогава, когато върховните съдийки  са от .. твоята държава ?

Създаването на такава Чуждестранна колегия във Върховния Касационен Съд, с компетентост и по граждански, и по наказателни дела изобщо НЕ противоречи на Конституцията, НЕ противоречи на нищо и назначаването (избирането) на чуждестранни гражданки от посочените държави за върховни касационни съдийки .

И като пишеш жалба до ВКС против някое въззивно НАКАЗАТЕЛНО или ТЪРГОВСКО, или ГРАЖДАНСКО, или АДМИНИСТРАТИВНО  съдебно решение, си пишеш в нея,  че искаш  жалбата ти да се разгледа от Чуждестранната колегия на ВКС, по този начин жалбата ти задължително ще се разгледа от Чуждестранната колегия и с това се приключва с този безкраен криминален преход в правосъдието и с тази безкрайно корумпирана и безкрайно бандитизирана узурпаторска система .

И за накрая сме оставили най-най-най-смъртоносния удар срещу системата на държавно-организирания бандитизъм в съдийската част от държавата , който е :

ХV . ПЕТНАДЕСЕТИЯТ КОНТРА-УДАР СРЕЩУ ТАЙНАТА КРИМИНАЛНА ДЪРЖАВА . НАЙ-ВАЖНИЯТ - ФУНДАМЕНТАЛНИЯТ !

ВРЪЩАНЕТО НА СЪДЕБНАТА НИ ВЛАСТ ОБРАТНО И ПРЯКО В РЪЦЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД , А ИМЕННО :

І . СЪД ПО ВСИЧКИ ДЕЛА – САМО ОТ 12 / 18 БРОЯ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРОЦЕДУРА, А НЕ ЕДНОКРАТЕН АКТ !

Тези министри, депутати, кметове, кметици, съдии, съдийки и други - нашата власт използващи - лицаизползват нашата народна власт (откраднатите от нас пълномощия) всеки един момент, във всеки един миг, постоянно, непрекъсваемо .

Затова трябва да бъдат контролирани във всеки един момент, във всеки един миг, постоянно, непрекъсваемо  и сменявани често, често, с кратки мандати и бързо излизане без връщане, за да не се присвоява (узурпира) народната власт во веки в ръцете на едни и същи крадци ! !

Във всяка страна има бандити (даже повече от тук), но  там СЪДИЙСКИТЕ СИСТЕМИ РАБОТЯТ и те – бандитите, богати, бедни, средни влизат в затворите.  

Обаче в тези държави НЕ съдят съдийки и съдии,  А НАРОДЪТ  . ПРЯКО НАРОДЪТ И ВИНАГИ НАРОДЪТ .

ТОВА Е ПЪЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ (народо-властие) В СЪДИЙСКАТА СИСТЕМА

Така принадлежащата на народа съдебна власт винаги се упражнява пряко от народа  и винаги е в ръцете на НАРОДА !

Тази част от своята власт нито един умен народ не е посмял да я предостави (делегира ) на пълномощници - на съдии и на съдийки , които у нас били някакви „особени” чиновници , ама са си все така чиновници - лесно и бързо подкупни като всички други видове и родове чиновнници

У нас не само, че откраднатата -  с така наречена Нова Конституция – Свобода (власт) на българския народ е предоставена в ръцете на едно малко стадо верни поданици и поданички на тайната държава, около 100 - 120 комунистически семейства  (ядрото на комунистическата власт-ползваща измет) съдии и съдийки,

 •  ами същите тези са пожизнено ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИКАТО КРАЛИЦИ И ЦАРИЦИ, ВЕЧНИ  И НЕСМЕНЯМИ, ИМУНИЗИРАНИ - НЕНОСЕЩИ НИКАКВА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗУЛУМИТЕ СИ , НЕДОСЕГАЕМИ , НЕИЗБИРАЕМИ , купени и предлатени за десетки години напред .

И ХОП ! С кражбата на тази най-ценна част от народната власт, бяха откраднати всички наши духовни и материални ценности .

Не искаме депутатите да упражняват вечно нашата законодателна власт (тях поне уж ги избираме), ама искаме съдийките („особените” ни чиновнички)  да упражняват вечно нашата съдебна власт , като да са императрици, кралици и царици .

Главните прокурори на България били най-страшните проблеми, че трябвало сами себе си да се арестуват , а това нямало как да стане.

А сега да умножим този проблем по двеста и да видим, какъв е още по-ужасният проблем : 

 • 200 (ДВЕСТА) броя върховни съдии и съдийки, КОГА САМИ СЕБЕ СИ ЩЕ ОСЪДЯТ ЗА БЕЗКРАЙНИЯ СИ БРОЙ ЗУЛУМИ, ГАВРИ И ИЗДЕВАТЕЛСТВА С БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ?

- НИКОГА ! НИКОГА ! - НИКОГА ? НИКОГА !

И затова умните и препатилите, като нас народи, са го измислили одавна, одавна, да е винаги като в Древната Римска Република  !

Съдебната част от народната власт да се упражнява винаги ПРЯКО, ПРЯКО, ПРЯКО ОТ НАРОДА - единствено и само от съдебните заседатели по всички видове дела – граждански, търговски, административни и наказателни .

12 / 18  (дванасет или осемнадесет) броя съдебни заседатели, различни по всичките съдебни дела,

 • които са не само едни и същи клети пенсионери,

 • а са всички НЕосъждани пълнолетни български граждани,

 • на възраст над 27 години,

 • със завършено най-малко средно образование, 

 • представляващи винаги представителна извадка на българския народ – 50 % жени, 50 % мъже,

 •  по равно представени в тях всички възрастови групи от населението,

 • по равно представени в тях всички образователни групи – 60 % висшисти, 40 % процента среднисти

Така всяко едно дело се решава пряко и точно от субекта, на който му казваме българския народ,  СУВЕРЕНА, на който принадлежи и тази най-важна власт !

И като за една година по тристата хиляди съдебни дела годишно се произнесат общо 3 600 000  (три милиона и шестотин хиляди) раз- лични съдебни заседатели , то какво представлява това ?

 – АМИ ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД  !

Ами това представлява един постоянен народен референдум  от целия българския народ  в съдебната част от управлението на общите ни дела . 

- КАКВО ПО-ДОБРО ОТ ТОВА ? Не може да подкупиш целия народ .

Така, както това е направено отпреди стотици години в най-развитите страни в Света : САЩ, Великобритания, Швеция,  Канада,  Германия, Австрия, Холандия, Нова Зеландия, Канада, Австралия,  Финландия , Сингапур .

Ако тези богати крадци, които прокурорите чат-пат подават  на съдилищата за съдене - приватизатори, министри, банкери, бяха съдени от съдебни заседатели ( народът ) , резуттатът щеше да е : 

 •  сиромасите на Свобода, а богатите крадци в затвора !

А СЕГА СТАВА ТОЧНО ОБРАТНОТО -  БЕДНИТЕ ПОДСЪДИМИ ВЛИЗАТ В ЗАТВОРА СЪС СУРОВИ ПРИСЪДИ,  А БОГАТИТЕ – ИЗОБЩО, ИЗОБЩО НИКОГА НЕ БИВАТ ОСЪЖДАНИ .

Ако делата  на банкерските банди против българските граждани  бяха разглеждани от съдебни заседатели (народа) , а не от  тези наши „особени” чиновнички - съдийките,  то нито един български гражданин нямаше да бъде обран от тези банди .

А НИЕ ЩЕ СМЕ ПРЕЦАКАНИ И ИЗИГРАНИ И ВИНАГИ ЩЕ СЕ ПОВТАРЯ ТОЗИ БЕЗКРАЕН ОБИР, ДОКАТО ТАЗИ НАЙ-НАЙ-НАЙ-НАЙ-НАЙ-НАЙ-ВАЖНА ЧАСТ ОТ НАРОДНАТА ВЛАСТ НЕ БЪДЕ ВЪРНАТА ВЕДНАГА, ВЕДНАГА, ВЕДНАГА, ВЕДНАГА  - сега е моментът за решителния натиск -  ПРЯКО В РЪЦЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД .

Така всяко едно дело – гражданско и наказателно е един постоянен и  постоянно провеждан НАРОДЕН референдум .

Народът да решава кой крив , кой прав, кой виновен, кой е невинен, а не съдии  и съдийки (някаква порода „особени” чиновнички, ама все така лесно подкупни чиновнички) - ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ,  КАТО КРАЛИЦИ И ЦАРИЦИ, ВЕЧНИ, НЕСМЕНЯЕМИ, НЕДОСЕГАЕМИ , НЕИЗБИРАЕМИ, които сами себе си се избират и сами себе си се назначават, А НАРОДЪТ ГЛЕДА ОТСТРАНИ, БЛЕЕ, БЛЕЕ, МУЧИ И БЛЕЕ  КАТО ТЕЛЕТО В СКОТОБОЙНАТА  !

Сега разбрахте още по-добре - как  Централният Комитет на Българската Комунистическа Партия (с вечни, все едни и същи,  несменяеми и неизбираеми крадци)  възкръсна във Върховния съд , с вечни, все едни и същи,  несменяеми и неизбираеми съдии  и съдийки(

И ТАКА БЕ ЛИКВИДИРАНА  ОЩЕ ПРЕДИ ДА Е СЪЗДАДЕНА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА и така завинаги бе открадната от тази подла, крадлива и тарикат-тарикатееща комунистическа орда  -  принадлежащата на българския народ съдебна власт .

За да се върне тази открадна Свобода (власт) на българсия народ НЕ са нужни нови Конституции, защото и сегашната позволява делата да се решават от СЪДЕБНИ заседатели .

И сегашната дава възможност да ги извръткаме тези постоянни тарикати и тарикатки, които ни се присмиват зад перденцата от съдебната палата и пляскат  с уши в овчи възторг от пламенните речи на  подставените им лица,  играещи ролята на партийни лидери  и още от сега точат лиги за следващите пачки от Европа .

ІІ .  КАК ДА ГИ ИЗВРЪТКАМЕ ТЕЗИ ВЕЧНИ ТАРИКАТИ, ТЕЗИ ВЕЧНИ КРАДЦИ  НА НАШАТА СИ НАРОДНА ВЛАСТ  ?

- Ей така ! Никъде НЕ пише в Конситуцията, на колко години можеш да станеш за пръв път съдия .

1. Значи пишем в Закона за Съдебната Власт така :

За пръв път можеш да встъпиш в съдийска длъжност, чак когато си станал / станала на 46 години, когато вече си се доказала , че ставаш за нещо ИЗВЪН ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА, когато вече си показала своя мироглед, що си, каква си / какъв си  ?

А сега на 22 години, когато все още НЕ е написала поне един договор в живота , когато все още се чуди, как да гушка по-перверзно и по-развратно Главатарите  си,  за да я издигнат побързо  нагоре  в кариерата

(виж разказа под линия , как през една от комунистическите зими на осемдесетте години , то на една кандидат-съдийка  - тогава все още студентка по право - й се схвана челюстта,  докато правеше фелацио на доцента, та ги закараха и двамата покрити с чаршаф в окръжната софийска болница „Райчо Ангелов” в София, та голям смях падна, защото бързо- бързо в болницата се яви с нож в ръката разярената вехта жена на доцента ).

И само на 22-23 години у нас, вече са станали съдии и съдийки с хъс и настървение другите те да съдят с особено презрение (влизал ли е някой млад човек в съд,  виждал ли е някой млад човек, какво е  отношението на тези хора към обикновените граждани ?) с  надменност,  с огромно чувство за превъзходство (баща ми бе съдията-комунист, съдия ще стана аз , съдийка ще стане мойта щерка, съдийка ще стане мойта внучка, а вие вечно ще „духате супата”  ) .

Та ставаш, като в предно посочените обетовани държави, съдийка чак на 46 години и на 62 – 63 години -  хайде в пенсия, довиждане и повече не щем те . 

ТАКА НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ДЪРЖИ ТАЗИ НАЙ-ВАЖНА ЧАСТ ОТ НАРОДНАТА ВЛАСТ ПОВЕЧЕ ОТ 16-17  (шестнадесет-седемнадесет) ГОДИНИ .

2. За изкарването им от съдийската система прилагаме така нареченото правило за 80-те точки , представляващи сбора от възрастта им и годините им стаж в съдийската система

И така на 63-63 годишна възраст и 16-17 години стаж като съдийка, събираш тези 80-точки и  хайде в пенсия .

И ако сегашните престаряли съдии и съдийки, с дипломи по кърво-комунистическо право - т.е. напълно НЕпригодни за правови и демократични държави (а те демокрация щяли да правят, ама са учили кървомунистическо право, а не право на демократичните народи) СЕ разпискат тарикат-тарикатеещо, както пискат с тънни гласчета вождовете, главатарите и главатарките  им :

· то  веднага ги ги водим пред посолствата на САЩ, Великобритания, Германия, Швеция, Холандия,  там да протестират , там да викат, вият, крещат и пищят,  че така се посягало на независимостта им , че така си било ограничало правото им на труд (ами  не могат ли да полагат юридически труд, извън държавната хранилка като всички останали хора на свободния пазар ?  )

Там пискат, там да ги наричат недемократични,  там да питат защо американските, германските  и холандските съдийки не пискат,  не вият и не крещят, като там, в тези държави, които все не можем да ги настигнем, са измислени тази железни правила против кражбата на тази най-най-ценна част от принадлежащата на народа власт – съдебната .

С ТЕЗИ ТРИ ПОД-КОНТРА-УДАРА :

1. съдийка ставаш за първи път, чак на 46 години ;

2. решаването на всички съдебни дела единствено и само от съдебни заседатели ;

3. и третия под-контра-удар - обновяването на съставите на Върховните съдилища на всеки пет години, както беше едно време ( и това не противоречи на Конституцията и на несменямостта им в  съдийската система, защото,  ако несменяемостта се разбираше - цял живот да  работиш на едно и също съдийско място, то в такъв случай една районна, окръжна, или апелативна съдийка, никога няма да можеше да стане върховна ) , то :

СИ ВРЪЩАМЕ -  БЪРЗО, СМЕЛО, СРЪЧНО И ВНЕЗАПНО - ОБРАТНО В НАШИТЕ РЪЦЕ ОТРАДНАТАТА НИ СЪДЕБНА ВЛАСТ .

ВРЪЩАМЕ СИ ОБРАТНО В НАШИТЕ РЪЦЕ, В РЪЦЕТЕ НА НАРОДА, В РЪЦЕТЕ НА СУВЕРЕНА ОТКРАДНАТАТА НИ СВОБОДА !

ІІІ. Междувременно, то през 2015 г. е стартирала една иниицатива на- речена „Правосъдие ЗА всички ! ” .

И тук му мястото да отговорим, че  „Правосъдие ЗА всички”, може да има само, когато имаПравосъдие ОТ всички”

Само, когато целият народ правораздава, чрез съдебни заседатели, само при това истинско  „Правосъдие ОТ всички”  може да има и  „Правосъдие ЗА всички” .

При сегашното узурпационно положение, при Правосъдие САМО от някои”, при правосъдие само от стотина, вечни и несменяеми върховни съдийки е налице „Правосъдие САМО за някои ”, правосъдие само за някои  „правоимащи”, а за останалите 99 % от българския народ е налицеКРИВОСЪДИЕ ЗА ВСИЧКИ .

Та, докато не нанесем и този най-най-смъртоносен удар върху тази криминална империя - решаването на всички съдебни дела единствено и само от съдебни заседатели – то „Правосъдие ЗА всички” не може да има и няма да има .

Сега, през лятните месеци на 2020 година, постоянната мантра е, че за 90 % от бедите в съдебната система бил виновен Главният Прокурор ( към този момент  Иван Гешев ) , който е на този Главен пост само от шест месеца (от началото на 2020 г.)  

- Да, де, само, че то преди този Иван  Гешев, вече цели 30 години (от 1990 г до 2020 г.)  имаше много други Главни прокурори и никой от тях, никога не повдигна обвинение на нито един предишен крадлив министър-председател, нито един предишен Главен прокурор (преди този Иван Гешев, станал такъв през 2020 г. )  не вкара в затвора нито едни богат, тлъст власт-ползващ крадец и богата, тлъста крадлива крадла .

И, ако този Иван Гешев (станал Главен Прокурор в началото на 2020 г.)  бил виновен за 90 % от проблемите в съдебната система само за  6 (шест) месеца негова работа, представяме ли си,  какви проблеми са ни приничили  всички останали, които вече са на несменяемите си постове и длъжности повече от 30 години ?

- ТОГАВА КОЙ БЕШЕ ВИНОВЕН, ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ, ПРЕДИ ЕПОХАТА НА ИВАН ГЕШЕВ ?

- Виновна е тридесет годишната, брутална  узурпация на нашата народна съдебна власт ! 

Доста е съмнително този Иван Гешев, само за шест месеца на Главния прокурорски пост да е виновен за  90 % от проблемите в съдебната система . ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ЗА ТЕЗИ ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ СВОЯТА ВЪРХОВНА ПРОКУРОРСКА ДЕЙНОСТ,  ТОЙ НЕ Е ПОДГОНИЛ НИТО ЕДИН, НИТО ЕДИН  СИРОМАХ  . 

ПОДГОНИ И ПОДПУКА КАТО МАЧЕТА ОТ ДИРЕЦИ ЦЕЛИ СТАДА ВЛАСТ-ПОЛЗВАЩИ И ДРУГИ ПРОТИВНИ И БОГАТИ КРАДЦИ  -  министри, заместник- министри, цели стада държавни агенции по хазарти, по боклуците, по българското гражданство и пр.  ги напъха набързо в арестите.

Та е доста е съмнително този Иван Гешев, само за шест месеца на Главния прокурорски пост да е виновен за  90 % от проблемите в съдебната система,  още повече, че в цял свят именно прокурорите командват разследванията и повдигат обвинения .

АМА В ПОЧТИ ЦЕЛИЯ ОБЕТОВАН (РАЗВИТ СВЯТ) НИКЪДЕ НЕ СЪДЯТ СЪДИИ И СЪДИЙКИ, А ТОВА ГО ПРАВИ НАРОДЪТ, СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ . 

Та разликата ни с тези развити, свободни и богати страни НЕ Е по  направление на това  - кой разследва и кой повдига обвиненията, а по това кой съди, кой казва : виновен, невинен .

 - Вечни, неизбираеми и несменяеми,  „особени” чиновнички, (съдийки), или народът на съответната държава, съдебните заседатели по всяко едно от делата в съответната държава  ?

СЪЩО ТАКА, ТО ПЛАНИРАНИЯТ ГРАМАДЕН И СИСТЕМАТИЧЕН ГРАБЕЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ВИНАГИ СТАВА ИМЕННО ПО ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА, КОИТО СА ДЕСЕТ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ БРОЯ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА,

 • ама понеже наказателните дела са по-зрелищни, то именно те привличат и отклоняват вниманието от планирания системен грабеж,

осъществяван от поданиците на тайната държава – комунистическо-съдийско-банкеро-приватизаторската орда  по гражданските , търговските, приватизаторски и банкерските дела , по делата на богатите крадци срещу бедните българи .

Едно над 600 000 (шестотин хиляди) български семейства не разбират как така, точно този Главен Прокурор Иван Гешев (прокурорските сили) са ги окрали по тези над три милиона банкерски дела, с тези над три милиона гьонсуратски заповеди за внезапно изпълнение, издадени от съдийки (а не от прокурорските сили) в тайни заседания, с брутално потъпкване на основните човешки права и свободи на българските граждани, в които грабителски граждански и търговски дела, то прокуроските сили изобщо нямат никакво участие .  

Та затова трябва разберем и да запомним веднъж завинаги :

ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРОЦЕДУРА, ПОСТОЯННА ПРОЦЕДУРА, А НЕ ЕДНОКРАТЕН АКТ !

И най-постоянно този контрол, тази процедура, всеки миг, всеки ден, всеки час се упражнява  от народа, ЧРЕЗ УПРАЖНЯВАНЕТО НА НЕГОВАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ ПРЯКО ОТ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ИНАЧЕ, ПАК ЩЕ НИ ИЗИГРАЕ ТАЗИ БАНДИТСККА КЪРВОМУНИСТИЧЕСКА ТАЙНА ДЪРЖАВА, КАКТО НИ ИЗИГРА ТАЗИ ДОЛНОПРОБНА И КРАДЛИВА ИЗМЕТ ПРЕЗ 1990 г.   И ОЩЕ НЕ МОЖЕМ ДА СИ ИЗВАДИМ КОЛА, НА КОЙТО НАБУЧАХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАТО СВИНЯ НА ШИШ И НИ ПЕЧАТ НА БАВЕН ОГЪН ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ !

Ако в близките няколко месеца от страна на законодателната власт и  имащата право на законодателна инициатива изпълнителна власт не започнат решителни мерки против тази безнаказана престъпност, значи те не разбират срашността и катастрофалността на проблема и какво ще следва .

Всеки ще се позове на демонстрационните прецеденти, как тези субекти  и техните най-висши Главатари упорито и продължително време не спазват законите, не им се покоряват,  поставят се над тях, над Морала и над Конституцията и над всички останали  и всеки унизен и  прецакан (минат) от тях българска гражданин с право би казал :

-  А защо аз трябва да се покорявам на тези закони, когато втората страна по обществения договор - Конституцията – власт-ползващите лица, които при това са и узурпирали  нашата част от съдебната народна власт, демонстративно не изпълняват своите задължения по този договор и отявлено се гаврят с нас ?  

- И след като и останалите използващи нашата власт лица, които имат възможността със законодателни мерки да ударят спирачките на този безкраен и нагъл произвол не правят това , какво ни остава тогава ?

Да се защитим сами, да затищим сами нашите основни човешки права и свободи щом другите нехаят към постоянното им потъпкване и бруталното им ликвидиране .   

И с пълно право, позовавайки се на института на крайната необходимост, който изключва наказуемостта на действия,   

 • ще обяват гражданско неподчинение по примера, който дават тези субекти,

 • ще искат и ще направят пълни и постоянни окупационни стачки на всички съдебни палати -  да не са им бащиния на съдийските субекти тези държавни сгради - за да попречат съдийките и съдиите да продължават нарушават Закона, Морала  и Конституцията, основните ни човешки права и свободи .

И тогава всяка една нова и нагла простотия от страна на тези субекти (не искаме да се махаме, ау, бау, мяу, имаме право на труд, ние сме минати, ние имаме право да прилагаме закона различно спрямо Вас, в право-раздавателната ни власт влиза и правото ни да Ви прецакваме и минаваме да създаваме нарочно противоречиви практики, да законодателствуваме вместо Парламента и пр.) , като нищо ще разпали един още по-грамаден конфликт, полза, от което, както сме казали, имат само Враговете на Народа, Враговете на България, Враговете на Морала , Враговете на Закона, Враговете на Справедливостта, Враговете на Върховенството на Закона, Враговете на Равенството на Гражданите пред него .

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели мен Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

меню

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.