Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

От Българските Гении за Народите в Света !

Чиста и Свята Република
 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

РАЗБИВАНЕ НА МИТА, ЧЕ ЦК НА ВКС БИЛО СЪД  ! НЕ, НЕ Е ! Комунисто-Банкеро-Приватизаторска банда е, създадена от ЦК на ДС (ГЕСТАПО) за продължаване на курво-мунистическия обир, чрез „съд” .

За добри и лоши  прависти, идеалисти и кариеристи, и Анти-Комунисти, за да сложим точката на спора .

Прочетете тази страница  докрая, че заради липсата на голямото четене, дойде голямото пропадане и голямото вайкане !

Ето, тук в началото-кратко реззюме на съдържанието тази страница.

1. Умишленото  унищожаване на честната пазарна конкуренция от ЦК на ВКС !

2. Безкраен брой причини за нищожността на съдебните решения (актове) - обусловени от :

· удостоверяването на невярни обстоятелства в тях (съдийски лъжи и измами), въвеждане в заблуждения на страните (съдийски престъпления),

· постановяването им при превишаването на съдийските права (съдийски престъпления) ,

· постановяваването им при липса на необходимите предпоставки за това (също представляващо -  съдийски престъпления),

· оказването на непозволена съдийско-адвокатска помощ на една от страните (на крадливата – банкерска, приватизаторска или друг власт-ползващ или друг, внезапно забогатял боклук) - съдийски престъпления,.

· решаване да делата по направени след приключването им служебни съдийско-адвокатско доводи в полза на криминалните субекти – т.е . излизането на съда  и на съдийките му от ролята му на арбитър и проявленията му като абсолютен съюзник на по-богата - крадливата страна  ( съдийски престъпления).

3. Сътворяване и извършване от съдийско-приватизаро-банкерско-нотариалните банди на безкраен брой имотни измами . СВЕТОВНИ РЕКОРДИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪДИЙСКИ БАНДИТИЗЪМ !  Сломяване и подлудяване на бандитките , защита в реално време .

4. Компетентен ли е Върховният Комунистически Съд ? - Абсолютно - НЕ .

5 . Сломяването на съдийския бандитизъм , чрез позоваване на института на крайната необходимост .

6. Сломяването на съдийския бандитизъм , чрез превръщане на съдийките в личности интересни на ЦРУ, ФРБ, КГБ и на други подобни „невинни” организации, в интересни за ВПК на САЩ и пр. .

7. Генезис на съдийската престъпност и на съдийската поквара – пряка връзка с бруталната бандитска приватизация и бруталния , втори по ред банкерски обир - сътворен през 95-97 г. , при които парите за подкупването и покварата на съдийките преминаха окончателно  в ръцете на вечната банда от ЦК на БКП, ЦК на Гестапо и на техните вечни съучастници .

8. Ще се запознаете и с множество задължителни за България  фундаментални решения на ЕСПЧ и на СЕС,  и тяхното използване за смазмането на върховния съдийски бандитизъм и за превръщането на преследвачките на жертви в преследвани .

УМИШЛЕНОТО  УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧЕСТНАТА ПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ от ЦК на ВКС !

УМИШЛЕНОТО ПРИЧИНЯВАНЕ  НА ОГРОМНИ ВРЕДИ НА ИКОНОМИКАТА ! 

На тази страница, също така, ще се запознаете конкретно  и с извършването на имотни измами и тяхното „валидиране” от страна на върховните „търговски” съдийки, а също така и как да се защитите от тези и други измами, гаврите и издевателствата с основните Ви чевошки права и свободи извършвани от същите в полза на банкеро-приватизаторските сили .

Четете, четете докрая, че от липсата на голямото четене, настъпиха голямите кражби и голямото пропадане на България и на българския народ .

ЧАСТ ПЪРВА

КРАЖБИ, ЧРЕЗ СЪД (ЦК на ВКС ) И ОТ СЪД  (ЦК на ВКС)  !

Едно време ЦК на Гестапо (ДС) извършваше убийства, чрез съд,  сега се „специализира” в нови „съдийски” направления – организира и извършва „само” кражби , обири, грабежни, имотни, приватизационни и банкерски измами и други бандитщини , чрез съд и от съд .

По описаните в предходната стъпка – противо-законни и забранени за използване практики, тактики, стратегии , начини, прийоми и способи  за решаването на съдебните дела, то създаденият за продължаването, чрез съдебни средства  на приватизаторския грабеж  Върховен търговски съд (ТК на ВКС) причинява ежегодно огромни за мащабите на България материални вреди  в средно-годишен размер на повече от 560 000 000.00 (петстотин и шестдесет милиона - по цени към 2020 г.) лева и морални (ДЕ-МОРАЛИЗАЦИОННИ) вреди в размер четирикратно по-голям от размера на материалите вреди.

Това са ежегодни загуби за българската икономика и за българския народ в размер на повече от 5 % (пет процента) от Брутния Вътрешен Продукт на България и именно причинявавено на тези вреди са  една от основните причини за бедственото положение на българския народ и за невъзможността му да постигне ускоряване на икономическото си развитие.

- КАК СЕ ПРИЧИНЯВАТ ТЕЗИ КОЛОСАЛНИ ВРЕДИ от създадения за продължаването, чрез съдебни средства  на приватизаторския грабеж,  Върховен търговски съд (ТК на ВКС)  ?

- ЯСНО, ОЧЕВИДНО, ОЧЕВАДНО , БЪРЗО , ЛЕСНО , СРЪЧНО !

От изложеното в този анти-криминален удар се вижда как тази  курво-мунистическа организация нарочно създава и нарочно - по всяко време - прилага едновременно най-малко по две противоречащи си практики (противоречащи си тълкувания)  по всеки един въпрос (по всеки един закон) .

(В действителност те създават по 14 различни тъкувания, 13 от тях са нарочно грешни, крадливи и само едно е правилното .)

Така половината от делата се решават по правилен, негрешен начин, което правилно решаване се извършва по дело, по което няма възможност за извършване на нови кражби, тъй като всичко възможно вече е било откраднато .

А другата половина от делата се решават по грешния, неправилния, противозаконния, крадливия начин .

ТАКА РЕШЕНИЯТА ПО ДЕЗИ ДЕЛА ПРЕДСТАВЛЯВАТ БРАК,  НЕГОДНА ПРОДУКЦИЯ, НАПЪЛНО ПРОТИВОЗАКОНЕН БРАК .

Няма друга сфера в човешкия живот, например – в производство на стоки и  услуги, в медицина и др. , в която гражданите да търпят и да се примиряват, че половината от крайните продукти са напълно негоден брак .

Представяте ли си, какво би се случило, ако половината от автомобилите, които се движат по пътища са една нарочно произведена негодна, бракувана продукция, тъй като производителите им са решили нарочно да нарушат законните стандарти за производството им ?

Представяте ли си какво би се случило, ако половината от медицинските манипулации са негоден брак, ако половината от медицинските операции завършват със смърт на пациентите, тъй като лекарите са решили нарочно да приложат неправилно , противозаконно лечение ?

ВОЙНА, ВОЙНАТА БИ БИЛА НЕИЗБЕЖНА !

Но само узурпаторите и узурпаторките на принадлежащата на българския народ съдебна власт са се само-сдобили с правото безнаказано и нарочно да бълват 50 % (петдесет процента) – негоден, противо-законен брак , 50 % (петдесет процента) нарочно противозаконни, нарочно грешни съдебни решения, с които да продължават ограбването на българския народ – в полза на  криминалните курво-комунистическо-банкеро-приватизаторски сили .

В този Върховен Търговски Съд (ТК на ВКС) се разглеждат най-тлъстите дела . Делата с най-голям материален, корупционен и грабителски интерес .

Годишно този Върховен Търговски Съд (ТК на ВКС) разглежда около 5 000 (пет хиляди) броя търговски дела . Средният материален интерес (цената на исковете) по всяко едно от тях е около 220 000. 00 (двеста и двадесет хиляди) лева .

Така общият материален интерес по всички годишно разглеждани дела от този Върховен Търговски Съд (ТК на ВКС) е около 1 100 000 000 . 00 (един милиард и сто милиона) лева .

Решавайки половината от тях нарочно, умишлено грешно, неправилно, противозаконо, крадливо – то по този начин половината от тези пари – 550 000 000. 00 (петстотин и петдесет милиона) лева отиват в ненаситните търбуси на неизправните, крадливите, комунистическо-приватизаторски-банкерски търговски организации (фирми) .

Така тези пари, тази колосална за българските мащаби ежегодна сума от 550 000 000. 00 (петстотин и петдесет милиона) лева СЕ ЯВЯВА ОТКРАДНАТА , с нарочно грешни и нарочно противозаконни съдебни решения от изправните и почтените търговски организации (фирми).

Така тази окраднати, с нарочно грешни и нарочно противозаконни съдебни решения от изправните и почтените търговски организации (фирми) пари – представляват причинени на тях вреди,  с които, пък откраднати от тях пари се обогатяват крадливите, комунистическо-приватизаторски банкерски търговски организации (фирми) и извършилите в тяхна полза тези кражби, чрез съд и от съд - съдии и съдийки – узурпатори и узурпаторки на принадлежащата на българския народ съдебна власт

Освен тези материални вреди, то самото им причиняване води до тотална и масова деморализация, които морални вреди – отказ да се прави дребен и среден бизнес в България при тази система на криминалната, грабителската система на държавно-организирания, държавно-подпомагания и държавно-извършвания бандитизъм – причиняват още по-грамадни материални вреди, вследствие на пропуснатите ползи от непроизведени в България стоки и услуги и напускането на тази криминална държава на държавно-организирания бандитизъм и държавно-организирания грабеж от милиони нейни млади граждани и гражданки, които отиват да правят своя бизнес и да градят своя живот в чужди държави .

ЧАСТ ВТОРА

Брутален, реален пример, как ЦК на ВКС извършва приватизационно-имотни измами и обири в полза на курво-мунистическите-приватизационни сили от „честния” комунистически Видински клан Миков (-и) и в полза на още стада курво-мунистически-приватизационни сили .

(Няма добри и лоши комунисти, всички са еднакви ! ) 

І . ПРЕДИСТОРИЯ !

1. По времето на „честния”  комунист Жан Виденов, докарал България до просешка тояга 95-96 г. - пенсиите станаха по три долара, един долар струваше три хиляди лева, и всички банки за пореден път фалираха, защото този пореден комунистически Гений, за пореден път взе парите на народа от банките, наля ги в неработещите държавни предприятия, от които на входа и на изхода ги окрадоха фирмите на ГЕСТАПО –Държавна Сигурност на БКП и фалитът, пак дойде , започна работническо-ментарджийската приватизация .

2. В тази приватизация, работниците и служителите в предприятия, образуваха собствени търговски дружества, на които курво-мунистическата държавата им подаряваше на една десета от пазарните и цени дяловете на държавните предприятия. Няма лошо , нали тези работници и служители в тези държавни фирми, са ги били направили със своя собствен труд .

3.  И а , а , а, тамън да повярваме , че тази бандитска партия БКП, била направила нещо човешко и хоп – пак лъжи пак измами .

Защото, пък самите тези работническо-мениджърски дружества, станаха собственост на приватизационните курво-мунистически сили след КАТО ВЕЧЕ СЕ БЯХА СДОБИЛИ БЕЗ ПАРИ С ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ - плащаха само една десета от стойността на държавната собствност, а останалите девет-десети – по-нататък, кой както може и като си иска, та ги платиха накрая с компесаторки, чиято цена на пазара, също беше една десета от номинала им т.е . за още една десета само . 

4. Точно по този привизатизаторски курво-мунистически начин, беше приватизирано държавното предприятия „Кинефикация Видин” . 

Направи се едно работническо-мениджърско дружество, на което курво-мунистическата държавата му даде цялата тази „Кинефикация” (две грамадни зимни кина и едно огромно лятно кино, с безброй сервизни помещения)  и ..

· .. преди работниците и служителите да вземат да си „разглобят” или продадат тези кина и да си ги занесат вкъщи парите от  от тях,

то дяловетете на самото това дружество , което стана собственик на държавното предприятие „Кинефикация” , бяха „закупени” само за 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева  - по-малко от половината от цената на един апартамент във Видин, от братята Красимир и Николай Михайлови, вторият, от които беше заменен от човек с две имена МИХАИЛ МИКОВ, 

така де, за да се сочи  на съдийките наши, благи, върховни –приватизационно-служебно защитни мили и драги и на цялата общественост, че и той се казва точно, както се казва един бивш Главатар на БКП , със същото име, който пък на всичко отгоре и на Министерството на Полицията беше Главатар .

Хей, Спец .Глав Прокрор Гешев ! Ето Ви още една „тухла в стената курво-мунистическа”, ето Ви една сага курво-мунистическа-приватизаторо-върховно-съдийска готова !

Взимайте и  раследвайте , че дружеството бушон („Катрон” ООД) на тези братя най-накрая продало една малка част от тези имоти за близо милион лева, ама преди това ги купило само за 26 000 (двадесет и шест) хиляди лева, ама за тази разлика безкрайна - от 26 000 лева до милиона – данъците, данъците, данъците не видяхме да са платени, а това последно дружество бушон („Катрон” ООД)  е притежавало тези имоти по-малко от три години, така ,че данък печалба от продажбата на тези имоти се дължи при положение всякакво .

А съдийските преспъпления върховни и тук са безкрай , та чак и Джесика Ким от Щатския Рай и Доналд Тръм за тях ги разбраха, през топлото лято но 2019 г., когато тези каки върховни и системите им за измами при разпределения на делата станаха Фе-Бе-Ра -тивно интересни личности !

И сега се плашат, че някой ги следи !  Бе не бойте се бе, не бойте се ! ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ ЯВНО ВИ СЛЕДЯТ, ГРЕШКИ ТУК НЯМА !

Вас, вас и всички край Вас – възходящи, изходящи, приходящи и низходящи до последно коляно .   Един път попадне ли човек в тези списъци на партньорските служби - от тях измъкване няма .

След тази предистория, ха сега да се концентрираме на съдийския бандитизъм върховен от ЦК на ВКС , поставил рекорди световни, рекорди, опраскал с милони лева имотно-измамчески вреди, дружества и хорица клети, нещастието те имали от курво-мунистически приватизатори имотите те да купават и накрая – нямат нищо -  ни имоти, ни пари , заради върховния съдийски бандитизъм – и на два метра под земята лежат,  много от тези хора - окрадени от съдийки върховни и приватизатори съвместно.

ЧАСТ ТРЕТА

ВЪРХОВНИЯТ СЪДИЙСКИ КУРВО-КОМУНИСТИЧЕСКИ-ПРИВАТИЗАТОРО-БАНКЕРСКИ БАНДИТИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ

ПЪРВО криминално правило на ЦК на ВКС (ТК НА ВКС), копието на държавно-организирания бандитизъм  , гласи :

ВСЯКО РЕШЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е В ПОЛЗА НА ПРИВАТИЗАТОРСКИТЕ БАНДИ, КОЕТО НЕ Е В ПОЛЗА НА БАНКЕРИ И ДРУГИ КРАДЦИ , СЕ ОТМЕНЯ НА ВСЯКА ЦЕНА

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН,  ИЗВЪРШВАН С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЗОСТ, БАНДИТИЗЪМ , ЦИНИЗЪМ  И НАГЛОСТ  ПУБЛИЧЕН „РАЗСТРЕЛ” ОТ УПОР !

Всяко решение на долустоящ съд, с което приватизаторската банда не е успяла да постигне крадливите си цели, трябва да се отмени и се отменя от служебно приватизаторските сили защитаващи търговски върховни съдийки на всяка цена, независимо , че е  постановено в пълно съответствие с задължителната за съдилищата върховна съдебна практика !

РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ.

При решаването на правен спор във ЦК на ВКС (ТК на ВКС) относно граждански права и задължения на юридическото лице ”Елексир” ЕООД :

а) от самият ЦК на ВКС (ТК на ВКС) бе унищожено правото на съд на ”Елексир” ЕООД .

б) след което, от същия този Върховен Кърваво-мунистически съд  стана безусловен съюзник на приватизторските сили , като той нарочно и брутално умишлено наруши принципа на състезателност, чрез извършена след приключване на разглеждането на делото СЛУЖЕБНА направа на нови доводи от страна на ЦК на ВКС (ТК на ВКС)  в полза на приватизаторските сили, без да бе дадена възможността ”Елексир” ЕООД  да се запознае с тези направени от самия съд нови доводи и без да бе дадена възможността на ощетената по този начин страна да коментира тези доводи и да представи свои контра-доводи и подкрепящи ги доказателства

· спорът по бе решен по противоречащи на закона и на съдебната практика процесуални и материални начини , в пълно нарушение на четири задължителни за България решения на ЕСПЧ .

ФАКТИТЕ - накратко, в детайли и по хронология.

1. На 12.01.2001 г. „Елексир” ЕООД сключи с приватизираното дружество  „Видин Филм” ООД  (Кинефикация Видин) предварителен договор, наименуван  „ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С КЛАУЗА ЗА ИЗКУПУВАНЕ”, по силата на който „Видин Филм” ООД (Кинефикация Видин) се задължи да прехвърли на „Елексир” ЕООД с окончателен договор, при условията договорени с предварителния договор следния недвижим имот :  ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ – СЛАДКАРНИЦА, находяща се в сградата на бившото кино „Дружба“ .

2. За придобиването на този имот „Елексир” ЕООД заплати до 12.01.2001 г. цялата посочена в предварителния договор обща сума от 28 140 (двадесет и осем хиляди сто и четиридесет)  германски марки, представляваща 280 (двеста и осемдесет броя) средни заплати за страната по времето на заплащане на сумата , колосална сума .

3. Дяловете на това дружество-продавач на имота  „Видин Филм” ООД  (Кинефикация Видин), бяха прехвърлени от държавата за 10 % (десет  процента) от стойността им на работническо-менидръжското дружество „Видин Филм-98”  ООД , състоящо се уж от работниците служителите в бившата държавна „Кинефикация-Видин „ . 

4. На 21.04.2004 г. братята Красимир и Николай Михайлов (близки роднини на Михаил Миков)  закупуват  от  работническо-мениджърското „Видин Филм-98” ООД  дяловете от капитала на „Видин Филм” ООД така :

· 669 дяла от Красиир Михайлов  за по десет лева за дял, за общата сума – 6690. 00 (шест хиляди , шестотин и деветдесет)  лева .

· 669 дяла от Николай Михайлов  за по десет лева за дял, за общата сума – 6690. 00 (шест хиляди , шестотин и деветдесет)  лева .

При което, последните сто дяла от общо всичките 1438  (хиляда четиристотин тридесет и осем) дяла остават в ръцете на втората управителка на това дружество – Светла Ганчева,   а 1338 (хиляда триста тридесет и осем) дяла преминават в ръцете на Красимир и Николай Михайлови за „страшно” голяма сума от общо 13 380 .00 (тринадесет хиляди триста и осемдесет) лева, която е  ДВА ПЪТИ ПО-МАЛКА от платената  от „Елексир” ЕООД за горе-споменатата клета сладкарница,,

· срещу която „страшно” голяма сума от общо 13 380 .00 (тринадесет хиляди триста и осемдесет) лева тези двама братя  слагат ръка върху имотите на „Видин Филм” ООД (Кинефикация Видин),

·една трета, от всички  които имоти - само кино „Дружба” от общо трите броя кина, то през  2014 г.  чрез тяхна фирма-бушон (Катрон” ООД)  го продават на „Видин Пропъртис” ООД за близо един милион лева , което е 76 (седемдесет и шест пъти), 7600 % (седем хиляди и шестотин ) процента повече от направеното от тях „грандиозно” капитало-вложение

За десет години ставаш СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ ПЪТИ по-богат, без нищо да правиш, само купуваш на безценица и препродаваш след това на истинските му цени едно кино .

Такива норма на печалба я няма в нито едни друг легален, или нелегален бизнес по целия Свят. 

И тези избрани от курво-мунистическата ни държава  за бизнесмени и милионери граждани и техните адвокатки – в поредица от свои актове - обвиняват „Елексир” ЕООД, че имал противозаконни  и аморални цели - да купило на ниски цени, това, за което е платил 280 средни работни заплати и вече цели двадесет години сучат и въртят, как да лишат и „Елексир” ЕООД от имота, който ЕДИН САМО имот (представляващ само пет процента от тези, до които се добират   тези двама приватизаторите) то е заплатило по честни и пазарни цени - два пъти повече пари, отколкото тези, с които двамата братя Михайлови слагат ръка на огромен брой имоти , струващи милиони  .

Как няма ограбените български граждани, включително и „Елексир” ЕООД да наричат тази приватизация бандитска,  кръволошка, Свирепа, човеко-избиваща злоупотреба с законодателна, изпълнителна и съдебна власт  ? !

Когато съдиите станат бандити, НАРОДЪТ става съдия като в САЩ , за да осъди собствените си съдии, и за да не може никога повече, да бъде узурпирана по този брутален начин принадлежащата на СУВЕРЕНА, НА НАРОДА (а не на съдийките) съдебна власт .

6 . След както тези двама братя, близки роднини на Михаил Миков, завладяват дружеството продавач на имота, те отказват да изпълнят предварителния договор, отказват да сключат с нотариален акт окончателния договор за покупко-продажбата на тази клета сладкарница .

7. Така през 2003 г. започват безкраен брой съдебни дела , които тези титани на бизнеса губят постоянно, тъй като дотогава все още не бе бандитизиран напълно и в цялост  ЦК на ВКС (ТК на ВКС), а и до средата на 2008 г. все още действаше стария ГПК, който доста връзваше ръцете на тази криминална организация да безчинстна , затова старият ГПК бе отменен, за да се приеме от комунистическата коалиция БКП-ДПС-ЦАРЯ  през 2007 г. новия такъв ГПК, по силата, на който, то на тази криминална организация  ЦК на ВКС й бяха развързани напълно и в цялост ръцете  за извършването на абсолютен произвол в полза на приватизаторските и банкерските сили .

7.А. През 2011 г. делата между приватизаторската фирма и „Елексир” ЕООД продължават във Видинския Окръжен съд , като приватизаторите се жалват, че предварителният - респективно и окончателният договор за покупко-продажбата на клетата сладкарница бил нищожен, защото нямало решение на общото събрание на приватизаторската фирма за продажбата на имота .

(Този спор в полза на „Елексир” ЕООД , в смисъл, че този договор не е нищожен по тази сочена причина, вече бе решен по друго дело с влязло в сила решение, ама приватизаторите едно си знаят  едно си баят .)

Докато това дело се разглежда във Видинския Окръжен съд, то :

8. На 14 юли 2011 г. с  Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено по гр.д.№ 569 / 2010 год. на  ІV г. о. на ВКС , при допуснато касационно обжалване по материалноправен въпрос „по приложението на чл.26 , ал.2 ЗЗД вр. с чл.137 ал.1 т.7 ТЗ” , то тези граждански съдийки от ВКС решават  :

·   че решението на Общото събрание на ООД , на основание чл.137 ал.1 т.7 ТЗ - за разпореждане с недвижим имот на дружеството - НЕ Е елемент от фактическия състав на договора за покупко – продажба, а има правно значение единствено в отношенията между дружеството и управителя И ЛИПСАТА МУ НЕ ЗАСЯГА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА на сключения от представителния орган на дружеството договор .

9. Така това решение, съгласно действащият тогава чл. 290 от ГПК, разпореждаше, съгласно самото Тълкувателно решение № 1 от 2009 г. на ВКС, че създадената с решение по реда но чл. 290 от новия ГПК практика на ВКС е задължителна за долустоящите съдилища, цитираме т. 2 от диспозитива му :

„Основание по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване е налице, когато в обжалваното въззивно решение, правен въпрос от значение за изхода на делото е разрешен в противоречие с тълкувателни решения и постановления на Пленум на ВС ;  с тълкувателни решения на общото събрание на гражданска колегия на ВС, постановени при условията на чл. 86, ал. 2 ЗСВ, обн. ДВ, бр.59 от 22.07.1994 г. (отм.);

·  с тълкувателни решения на общото събрание на гражданска и търговска колегии, на общото събрание на гражданска колегия, на общото събрание на търговска колегия на ВКС или решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК.

А ето и мотивите на това ТР , по т. 2 от диспозитива му :

„Изхождайки от целта и смисъла на уредбата на касационното производство, в обхвата на т.1 на чл. 280 ГПК следва да бъдат включени и всички решения на Върховния касационен съд, постановени по реда на чл. 290 ГПК по уеднаквяване на съдебната практика и за точното прилагане на закона и развитието на правото. ....”

Край на цитатите от това тълкувателно решение .

И  решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено по гр.д.№ 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС , в частта му по въпроса :

· че решението на Общото събрание на ООД , на основание чл.137 ал.1 т.7 ТЗ - за разпореждане с недвижим имот на дружеството - не е елемент от фактическия състав на договора за покупко – продажба”

бе постановено именно така, както е посочено и в самото него, за „точното прилагане на закона по приложението на чл. 26, ал.2 ЗЗД вр. с чл. 137, т.7 ТЗ

Така то бе задължителната практика за долустоящия въззивен Видински Окръжен съд , който разглеждаше в същото това време гр.д. № 228 / 2011 г. , по което трябваше да реши същия въпрос и да се произнесе по иска на „Елексир” ЕООД  за обявяване на предварителния договор за окончателен. 

И, ако до преди това Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС, е нямало задължителна за долустоящите съдилища практика, то след неговото постановяване на 14 юли 2011 г., създадената с него практика по този въпрос е била задължителна за долустоящите съдилища.

10. Двадесет дни след създаването на тази задължителна за съдилищата в страната практика - то на 3 (трети) август 2011 г. , в пълно съответствие с нея, Видинският Окръжен съд със свое Решение № 201 от 03 август 2011 г. по въвзивно гражданско дело № 228 / 2011 г. , уважава иска на „Елексир” ЕООД и обявява с диспозитива на решението си, предварителния договор за прехвърлянето на процесния недвижим имот за окончателен.

11. Противостоящите на „Елексир” ЕООД приватизаторски сили („Кинефикация Видин” вече е прекръстена на „Никра Инвест Груп” ООД) изпадат в паника и предприемат скоростни действия за осуетяване изпълнението на това решение и за осуетяване на реализиране на вземането на „Елексир” ЕООД за неустойките / и на обезщенията за пропуснатите ползи от неизпълнението от тяхна страна на този договор, който процес се провежда и той по същото това време,

· и приватизаторските сили извършват в края на същия месец август 2011 г. две прехвърлителни сделки с този и  с всички други свои имоти за по общата сума от петстотин лева като „Никра Инвест Груп” ООД ги прехвърля за  500 (петстотин) лева на „Нимин НК” ООД, а два дни след това „Нимин НК” ООД го прехвърля на „Катрон” ООД  (във всички тези фирми съдружници са все тези двама братя )

· и предприемат  с помощта на криминално-бандисктата държава скоростното заличаване на първия бушон по веригата „Нимин НК” ООД , за да осуетят провеждането на неизбежно следващите Павловите искове срещу тях от страна на „Елексир” ЕООД , за обявяване на тези сделки за недействителни .

С помощта на бандити от съвкупноста на узурпиралата властта на българския народ - власт-ползващата приватизаторо-комунистическа банда  от  изълнителната власт , намерили убежище в  Агенцията по вписванията успяват да заличат  противозаконно „Нимин НК” ООД по време на вече образувания срещу него Павлов процес . Банди,банди, банди .

11. На 29 ноември 2011 г.  във ВКС постъпва жалбата на приватизаторската сила -  „Никра Инвест Груп” ООД срещу това –предно-упоменато положително за „Елексир” ЕООД  въззивно решение на Видинския Окръжен  ,

· в която касационна жалба  приватизаторите посочват като грешно решен в това въззивно решение - правният въпрос относно необходимостта на Решения на общото събрание на ООД-то за действителността на извършеното от управителя на дружеството разпореждане с недвижимия имот на дружеството ,

· като твърди, че няма ли такова Решение на общото събрание, то сключеният от управителя на дружество договор за прехвърлянето на имота е нищожен .

Но този въпрос, още преди постановяването на  положителното за „Елексир” ЕООД   решение на Видински Окръжен съд  вече бе решен със задължителна за съдилищата в страната сила,  с предно посоченото Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС ,

· така , че този единствен решен от въззивния съд с това решение правен въпрос, по начина, по който е решен, не е в противоречие със задължителната по времето на постановяването на това въззивно решение за съдилищата в страната практика, защото според тази задължителна за съдилища практика, такова решение не е необходимо за действителноста на извършената продажба на недвижим имот .

И, така няма причина, поради, което това решение да бъде допуснато до касация , тъй като е в пълно съответствие с задължителната по времето на постановяването му ( а и след това) за съдилищата практика .

12. И попадне ли тази жалба в гражданската колегия на ВКС, в която само двадесет дни преди това положително за „Елексир” ЕООД въззивно решение е създадена тази задължителна за съдилищата в страна практика, няма кой да го допусне до касация, защото няма причина за това .

13. - Какво да се прави ? Същият този въпрос, който си го задават комунистическите приватизаторските сили , си го е задавал и Главатаря на Световната комунистическа банда Ленин ! 

- Отговор :  Жалбата (делото), с тайната помощ на приватизаторо-защитните сили във ВКС  да отиде в създадената през 2003 г. специално за СЛУЖЕБНАТА съдебната защита на току-що окралите до 2003 г. цяла България приватизаторски сили Търговса Колегия на ВКС, със съдийки, които обаче не са учили търговско право, тъй като дипломите им са отпреди 1991 г., до която година търговско право не се изучаваше, а се изучаваше само човеко-мразещото комунистическо право .

14.  - Как да стане това ?  Как да стане тази измама ?

С тайната и непозволената преквалификация на това дело от гражданско, в търговскоА на всичко отгоре, то нали с предно-цитираното решение на гражданските върховни съдийки е прието , че делата с такъв предмет на спора между търговци са „граждански„ и поради това подлежат на разлеждане от функционално компетентната по гражданските спорове – Гражданска Колегия на ВКС .  

Но за  служебно-защитаващите приватизаторските сили търговски върховни съдийки – спиране няма .

Хоп ... и готово !  Тази тайна и непозволена от ГПК преквалификация във ВКС на билите в първоинстанционните и във въззивните съдилища  граждансите дела в търговски е ПЪРВИЯТ, ТАРИКАТ-ТАРИКАТЕЕЩ, ИЗИГРАВАЩ „ЕЛЕКСИР” ЕООД  СКАНДАЛЕН АКТ , ПЪРВОТО НЕПОЗВОЛЕНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЯНИЕ – ПРОТИВОРЕЧАЩО НА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД .

(Хем тайно, та да не можеш да се защитиш, хем и непозволено от закона. Няма такава разпоредба в ГПК, която да позволява във ВКС тази преквалификация на гражданските дела в търговски. )

Такава преквалификация , ама и то в обратната посока - от търговски в граждански може да се извърши само, когато делото е в първата инстанция, срещу която преквалификация една страна по делото може да се защити като възрази, но не и във ВКС  и то тайно, от които тайни и непозволени от закона актове няма как да се защитиш .

15. Второто скандално, аморално, НЕПОЗВОЛЕНО ЗА ИЗВЪРШ- ШВАНЕ ДЕЯНИЕ – ПРОТИВОРЕЧАЩО НА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД .

Търговските върховни съдийки НЕ провеждат производството по законноста на състава, което е най-първо от всички в ГПК , само, в което човек може да защити правото си справедлив процес, само в което още преди да е преебан , човек може да  поиска отвода на търговските дами по всички възможни причини .

Изобщо и не уведомяват „Елексир” ЕООД , коя е тази ръководна върховна търговска кака, която още преди „Елексир” ЕООД да е узнал нейната личност, взела, че вече се е изашкала по делото, като с тази тайна преквалификация пренасочва делото към строго определени съдийки – тези от търговската колегия, създадени, за да оказват служебна защита на приватизаторските сили .

И след като това гражданско дело попада в палавите ръчички на  върховните търговски каки, то следва :

16. Третото скандално, аморално, НЕПОЗВОЛЕНО ЗА ИЗВЪРШШВАНЕ ДЕЯНИЕ – ПРОТИВОРЕЧАЩО НА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД .

На 23. 05. 2012 г . с дискреционно Определение № 367 / 23. 05. 2012 г. по това, непозволено и тайно натамънено да стане търговско дело  № 1204 / 2011 г . на ВКС, извършилите го съдийки, допускат до касация полезното за „Елексир” ЕООД решение на Видинския Окръжен съд, въпреки, че ги няма причините, няма ги условията , предпоставките, само при чието наличие, то може да бъде допуснато да касация – това въвззивно окръжно решение не противоречи на задължителната за съдилищата практика, не е нищожно, не е недопустимо, а е в пълно съответствие именно с тази задължителна за съдилищата практика, по времето на неговото постановяване, а и след това .

Така са АБСОЛЮТНИ НЕИСТИНИ (невярно документиране, създаване на документ с удостоверени в него невярни обстоятелства, за което всички други хора влизат в затвора, само не и съдийките) клетвите и заклинанията изречени от търговските върховни съдийки в дискреционно Определение № 367 / 23. 05. 2012 г. по това скандално т.д. № 1204 / 2011г. на ВКС ,

·  че по отношение на това абсолютно законосъобразно и позитивно за „Елексир” ЕООД  въззивно решение  (на Видинския Окръжен Съд) било налице основание за допускане до касация по чл. 280 ал.1, т. 2 от ГПК –  наличие на противоречива, незадължителна за съдилищата в страната казуална съдебна практика, по въпроса : дали за действителността за разпореждане от управителя на ООД , с недвижимите имоти на ООД-то е необходимо решеине на общото събрание на ООД-то ?

· при наличието, на каквато противоречива практика, според тези лъжи,  било постановено положителното за нас въззивното решение на Видинския Окръжен съд,

тъй като това въззивно решение от трети август 2011 г.  е постановено в пълно съответствие и без никакво противоречие с задължителната за този съд практика на ВКС, вече създадена преди него - с Решение № 254 / 14.07.2011 год., постановено по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС, постановено именно за точното прилагане на закона по този въпрос .

Така, че  и при постановяването на това положително за „Елексир” ЕООД въззивно решение, и при подаването от страна на приватизаторските сили на касационна жалба против него и при самото постановяване на дискреционното определение по тази жалба , задължителната за съдилищата в страната практика бе тази, че за валидността за разпореждането с недвижим имот на ООД не е необходимо решение на общото му събрание .

И към датата на постановяването на положителното за „Елексир” ЕООД  решение на ВОС, и към датата на подаването и на постъпването на приватизаторската жалба във ВКС – 29.11.2011 г. срещу това положително за „Елексир” ЕООД  въззивно решение, и към датата на постановяването на дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. по това служебно-приватизаторо-защитно търговско дело № 1204 / 2011 г. на ІІ.т.о. на ВКС – единствената задължителна за съдилищата в страната практика, по този въпрос бе тази, която бе създадена с предно посоченото решение на гражданските върховни съдийки . 

Противоречивата на нея практика бе НАРОЧНО създадена малко по-късно в брутално нарушение на Конституцията , която задължава ВКС да прилага закона еднакво спрямо всички граждани, а не именно този съд да го прилага различно,

· и тази противоречива практика бе създадена, именно от тези същите върховни търговски каки , чрез „решителното им” противопоставяне от тяхна страна на правилната практика на гражданските съдийки

Така тази противочерива на правилната практика, практика, бе създадена от търговското стадо (ЦК на ВКС), което обаче не е учило търгонвско право, чак една година по-късно, след постановеното в полза на „Елексир” ЕООД„ въззивно решение, една година по-късно и след преднопосоченото решение на гражданските върховни съдийки, чак на девети юли две хиляди и дванадесета година, с  Решение № 67 / 09.07.2012 год. по т.д. № 341 / 2011 год.  пак на служебно-приватизаторите защитаващото второ търговско отделение на ВКС .

Така, че към :

а) 08 август 2011 г. - датата на постановяването на положителното за „Елексир” ЕООД  въззивно РЕШЕНИЕ № 201 / 03.08.2011 г. по гр.д. № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд ;

б) 29 ноември 2011 г. датата на постъпването на приватизаторската жалба във ВКС– срещу това положително за нас въззивно решение и

в) 23 май  2012 г.   - датата на постановяването на дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. по това служебно-приватизаторо защитно помярско търговско дело № 1204/ 2011 г. на ІІ. т.о. на ВКС ,

ТО БЕЗПРОТИВОРЕЧИВАТА И ЕДИНСТВЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА СЪДИЛИЩАТА В СТРАНАТА ПРАКТИКА, ПО ТОЗИ ВЪПРОС БЕ ТАЗИ, КОЯТО БЕ СЪЗДАДЕНА С ПРЕДНО ПОСОЧЕНОТО РЕШЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪРХОВНИ СЪДИЙКИ , В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ, С КОЯТО БЕ ПОСТАНОВЕНО ВЪЗЗИВНОТО – В ПОЛЗА на „Елексир” ЕООД РЕШЕНИЕ .

Така, че правният въпрос решен с него, НЕ Е решен (не е бил решен) в противоречие с задължителната за съдилищата в страната практика, а в пълно съответствие именно с тази задължителна за съдилищата в страната, по времето на неговото постановявяне практика. 

Не е налице по време на неговото постановяне и противоречивото решаване на този въпрос от съдилищата, защото това решение на гражданските върховни съдийки е сложило край на това противоречиво решаване по този въпрос от съдилищата, ако изобщо е имало такова противоречиво решаване до това задължително за съдилищата в страната решение на гражданските съдийки, а гражданските съдийки, както е видно от самото решение, са го допуснали и решили именно „за точното приложение на закона по този въпрос”.

Така, че не е имало нито фактически, нито правни основания, за допускането до касация на въззивното решение,  тъй като „правният въпрос”, по който е било постановено дискреционното определение за допускането на касацията му е бил решен от въззивният съд в пълно съотвествие с задължителната за съдилищата практика по времето на постановяването на въззивното решение .

А несъгласието на служебно приватизаторите защитаващите върховни търговски съдийки, приватизаторките сили да губят въззивните дела  - по силата на задължителните за тези съдилища практики, създадени от НЕприватизаторските граждански върховни съдийки НЕ Е сред причините по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане до касация на атакуваното с приватизаторската жалба въвзизвно решение.

НЕСЪГЛАСИЕТО НА СЛУЖЕБНО ПРИВАТИЗАТОРИТЕ ЗАЩИТАВАЩИТЕ ВЪРХОВНИ ТЪРГОВСКИ СЪДИЙКИ, ПРИВАТИЗАТОРСКИТЕ СИЛИ ДА ГУБЯТ ВЪЗЗИВНИТЕ ДЕЛА - ПО СИЛАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗА ТЕЗИ СЪДИЛИЩА ПРАКТИКИ, СЪЗДАДЕНА ОТ НЕПРИВАТИЗАТОРСКИТЕ ГРАЖДАНСКИ ВЪРХОВНИ СЪДИЙКИ НЕ Е СРЕД ПРИЧИНИТЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ОТ ГПК, ПОРАДИ КОИТО ТЕЗИ НЕЖЕЛАНИ ОТ ПРИВАТИЗАТОРИТЕ ВЪЗЗИВНИ РЕШЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО КАСАЦИЯ .

Така и по този въпрос, и по това тълкуване и приложение на закона – „подлежи ли на касация въззвивно решение, с което (материално-) правният въпрос е решен в съответствие с задължителната за въззивният съд по времето на постановяването на решението му практика на ВКС ?”,  

· по един скандален и противоречащ на установения правов ред начин , пак бе приложен от служебно-приватизаторите защитаващи „тайни” сили различно спрямо нас , което напълно доказва описаното от Юлия Лазарова в ”Кратка история на тайната държава” „ че този Нов Върховен касационен съд (тази нова търговска колегия в него бе създадена през 2003 г, след завършването на обира на общонародното богатство наричан приватизации , за да продължава СЛУЖЕБНО да защитава  и след самото извършване на обира, в бъдещето, след самия акт на обира - приватизаторските сили) . 

Така по един сандален, аморален и противоречащ на установения правов ред начин, средства и способи, бе решено, че едно отрицателно за приватизаторските сили въззивно решение, трябва да бъде допускано до касация и отменено и в двата възможни случая :

·              и ако противоречи на задължителната съдебна практика- по силата на закона, разпореждащ това , и ако не противоречи на задължителната съдебна практика – по прищявката на служебно приватизаторските сили защитаващи ги върховни търговски съдийки .

Т.е. бе решено, че няма такова решение, което да е отрицателно на приватиторските сили , което да не подлежи на касация и отмяна . Всяко едно такова решение, което е отрицателно на приватизаторските сили , трябва да бъде допуснато до касация и отменено – независимо дали и в съответствие с задължителната съдебна практика или е в противоречие с нея.

И заради това, че въззивното решение е постановено в пълно съответствие с единствената – по времето на неговото постановя-  ване - задължителната на съдилищата практика, то трябва да бъде отменено от служебно-приватизаторите защитаващите върховни търговски съдийки ?!?! – Ако беше в противоречие с тази задължителна по времето на постановяването му практика, пак трябва да бъде отменено !  

СПОРЕД ТАЗИ ПОМИЯРСКА ПРИВАТИЗАТОРО-ЗАЩИТНА ВЪРХОВНО-ТЪРГОВСКА ЛОГИКА, ТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКЪВ ВАРИАНТ, ПРИ КОЙТО ЕДНО НЕЖЕЛАНО ОТ ПРИВАТИЗАТОРСКИТЕ СИЛИ ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ ДА НЕ ПОДЛЕЖИ НА КАСАЦИЯ И НА ОТМЯНА ! ! ! !

Ако е постановено в противоречие с задължителната за възивните съдилища практика на ВКС - подлежи на касация и на отмяна . 

Ако е постановено в пълно съответствие с задължителната за възивните съдилища практика на ВКС - пак подлежи на касация и на отмяна !

Брутален, скандален върховно-търговско съдийски произвол, брутално и с несрещана мерзост, цинизъм, наглост,  упоритост  и дързост противоречащ на установения правов и Божи ред .

17.  С  Определение   № 14 / 18.01.2013 г. по т.д. 1204/ 2011 г.  тези върховни търговски съдийки, които обаче не са учили търговско право, спират делото и  предлагат на ВКС да се приеме тълкувателно решение , с което да се решело, коя от  вече - станалата по това време, с двете решения на самото това второ т.о. на ВКС , с които те решително са се противопоставяли на решенията на гражданските съдийки – противоречива  практика на самия ВКС – е правилната .

18. С Тълкувателно Решение № 3 / 2013 от 15.11.2013 г. по Тълкувателно дело № 3 от 2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния Касационен съд, РАЗГЛЕЖДАЩИТЕ НАШЕТО ДЕЛО ВТОРО-ОТДЕЛИОННИ ВЪРХОВНИ ТЪРГОВСКИ СЪДИЙКИ ПОЗОРНО ГУБЯТ НАРОЧНО ПРЕДИЗВИКАНИЯ ОТ ТЯХ, СПОР  и тълкувателно дело бе решено в полза на „Елексир” ЕООД, тъй като с него Върховният Касационен съд постанови

· че решение на общото събрание на дружество с ограничена отговорност НЕ Е необходимо условие за действителност на разпоредителна сделка (договор) с недвижим имот, собственост на дружеството или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган (управител / управители),

· при което тълкувателно решение, жалбата подадена до Касационния съд от приватизационния противник на „Елексир” ЕООД – трябваше да бъде отхвърлена, тъй като това бе единственият въпрос, по който тя бе допусната до касация и след неговото решаване по начин, по който „Елексир”ЕООД настояваше, че  правилен , но нашите, търгуващи с правото върховни „приятелки” :

·  ПРАВЯТ СЛЕДВАЩАТА ПРЕЦАКВАТЕЛНА СТЪПКА .

Вместо да отменят Дискреционно си определение,  поради грешка или пропуск, тъй като с него са допуснали до касация въззивно решение, което е било постановено в пълно съответствие с задължителната по време на неговото постановяване съдебна практика, която и след този нарочно предизвикан от тези съдийки спор, с прецакването от тяхна страна на две други жертви преди нас, та с тяхното прецакване да създадат такава противоречива практика на ВКС  се оказа, че се признава с тълкувателно решение от целия ВКС за правилната,  и така да отхвърлят касационата жалба на приватизационния ни противник, то те извършат :

19. ПЕТОТО поред скандално и противоречащо на установения правов ред деяние :

Подлагат на съмнение (на мълчаливо, но все така недопустимо преразглеждане) собственото си, уж окончателно дискреционно определение, пак услужливо за приватизатора, забравяйки, че с Определение № 367 / 23.05.2012 г. на Второ Търговско Отделение на Върховния Касационен съд по търговско дело № 1204 / 2011 г. ТЕ ИЗРИЧНО НЕ  ДОПУСНАХА касационно ОБЖАЛВАНЕ ПО ДРУГИТЕ написани в подадената приватизаторска жалба ПРАВНИ ВЪПРОСИ, като по отношение на тях, то служебно приватизаторските сили защитаващите върховни търговски съдийки постановиха,  че поставените в привазизаторската жалба въпроси:

· Към кой момент - към сключването на предварителния договор или към постановяване решението по иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД - подлежат на преценка предпоставките за обявяването за окончателен предварителния договор с оглед изискванията на закона, по отношение наличието на годен обект за разпореждане ?”- макар и относими към предмета на спора НЕ СА ОБОСНОВАЛИ РЕШАВАЩИТЕ ИЗВОДИ НА ВЪЗЗИВНИЯ СЪД

Но след като не успяха да  прецакат „Елексир” ЕООД , след като не успяха да изграят „Елексир” ЕООД  с единствения правен въпрос, по който допуснаха касационно обжалване,  

· то със свое ново Определение 182 / 03.08.2015 г. СЛУЖЕБНО въведоха в полза на приватизатора ВТОРИ правен въпрос (по който не бяха допуснали касация) и  за втори път спряха разглеждането на делото, с мотив за повторното спиране, че в този момент  имало висящо тълкувателно дело № 3 / 2014 год.  на Върховния Касационен съд, търсеното, по което дело разрешение НА ПРАВНИЯ ВЪПРОС :

· „Нищожен ли е договор за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот, на основание член 26, алинея 2, точка 1 от Закона за Задълженията и Договорите ( невъзможен предмет), ако към момента на сключване на сделката съответните части не са фактически обособени и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания ?”

БИЛО ПРИЛОЖИМО И В ХИПОТЕЗАТА на конкретно разглеждания от Второто търговско отделение на Върховния Касационен съд иск за обявяване на предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот за окончателен . 

Но в случаите, че правният въпрос, по който е допусната касацията на едно въззивно решение се окаже, че  е решен правилно във въззивното решение, то НЕПРЕЦАКВАТЕЛНИТЕ отделения и състави на ВКС не преминават към служебното въвеждане на нови и нови  ПРАВНИ ВЪПРОСИ, по които те са НЕ са допуснали касацията на въззивното решение .

Обаче СЛУЖЕБНО приватизаторите защитаващите второ-отделионни върховни търогвски съдийки , по един скандален и аморален начин, противоречащ на установения правов ред  приложиха законът и по този въпрос  РАЗЛИЧНО спрямо нас .

А тъй като и това го направиха СЛУЖЕБНО (в полза на приватизатора) , и без да ни дадат възможност да се защитим, преди стореното от тях, то така за шести пореден път по това дело ни  бе нарушено правото ни на участие в процеса  .

А, ако ни бяха дали възможност да се защитим от тази и поредна служебна намеса в полза на противната ни страна, то по описания по-напред начин щяхме да се защитим , КАТО ОТНЕСЕМ И ТОВА ПРОТИВОРЕЧИВО ТЪЛКУВАНЕ НА ЗАКОНА ДО  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, и / или да самият ВКС  да решат : 

· кое от двете тълкувания по този въпрос е правилно и така и Народното събрание и / или ВКС можеха и да решат, че съдът няма право да преминава към служебното въвеждане и разглеждането на правни въпроси, по които не е допуснал касация, тъй като това е СВРЪХ-ИЗНЕНАДВАЩО за прецаканата страна, понеже това не е написано в дискреционното определение, и тъй като това всъщност представлява и брутално нарушение на закона .

20 . И след като това второ по ред Тълкувателно дело № 3 от 2014 г. на Върховния Касационен съд също бе решено положително за „Елексир” ЕООД, тъй като с постановеното по него  Тълкувателно Решение № 3 / 2014 от 28.06.2016 г. бе решено :

· че, ако към момента на сключване на договор за прехвърляне на реално определените части от недвижим имот (сграда, жилище или други обекти) те не са фактически обособени, но е възможно да бъдат обособени като самостоятелен обект, съобразно изискванията в действащия устройствен закон към този момент, договорът НЕ  Е нищожен, поради невъзможен предмет,

· то те извършат с изключителна дързост, цинизъм и наглост :

22. ШЕСТОТО, поред скандално, брутално аморално и брутално противоречащо на установения правов ред деяние и ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ с задължителните за България решения на СЕС и на ЕСПЧ , като :

22.1. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЛОТО пред тези съдийки, след завършването на публичната му част, в която започналото и продължило цели шест години ( 2011г. – 2017 г., това  е рекорд) във ВКС, то прецакването на „Елексир” ЕООД не можа все пак да бъде завършено,

· ТО ТЕЗИ съдийки БЕЗ ДА СА СЕЗИРАНИ с такива (по-долу изложените) доводи от жалващия се пред нея приватизаторски ответник по делото, ВЗЕХА, ЧЕ САМИ И ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА НАПРАВИХА ДОВОДИ В ПОЛЗА НА ПРИВАТИЗАТОРСКИЯ ОТВЕТНИК, но СЪС ОЩЕ ЕДНО - СЕДМО по ред скандално и противоречащо на установения правов ред деяния (акт), а именно:

22.2. Без да ни дадат възможност на другата страна, на нас – ищеца „Елексир” ЕООД да се запознаем с тези направени от самите тях нови доводи, и без да бе дадена възможността на ощетената по този начин страна „Елексир”ЕООД да коментира тези тяхни ВЪРХОВНИ  СЛУЖЕБНИ доводи, да им се противопоставим, да се защитим от тях и да представим нашите фактически и правни контра-доводи и подкрепящи ги доказателства.

Така бяхме изиграни да седми и осми път по това дело , защото ЗАКОНЪТ БЕ ПРИЛОЖЕН ОТ ТЯХ, ПАК ИЗНЕНАДВАЩО РАЗЛИЧНО СПРЯМО НАС .

Законът бе приложен различно спрямо нас от тяхна страна и по този въпрос : има ли право в спор между търговци, съдът да приложи служебно императивна правна норма, касаеща нищожността на разглеждания в спора  договор ?

Непрецеквателните състави и отделения (като е видно от предходните съдебни решения по самия този все един и същи спор) не следят служебно за нищожността на сключени между търговци договори .

Законът бе приложен различно спрямо нас от тяхна страна , И ТО ПО ЕДИН ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕН от СЕС и ЕСПЧ начин и по осмия въпрос :

· има ли право в спор между търговци, съдът да приложи служебно императивна правна норма, касаеща нищожността на разглеждания в спора  договор , без преди това да спре делото и без преди това да е дал възмоност на засегната страна да изложи своите доводи, доказателства и аргументи против това .

Непрецеквателните състави и отделения в целия цивилизован свят НЕ прилагат в спор между търговци (а и изобщо) служебно императивна правна норма, касаеща нищожността на разглеждания в спора  договор, без преди това да спрат делото и без преди това да са дали възмоност на засегната страна да изложи своите доводи, доказателства и аргументи против това, само тези служебно приватизаторите защитаващи върховни търговски съдийки и компания направиха това  срещу нас и това безкрайно скандално аморално, изрично забранено за извършване деяния , по същество представляващо поредната гавра и издевателство с нас, след като преди това продължили в това отделение цели шест години – предходно описаните другите скандални , аморални  , и противоречащи на устанаовения правов ред деяния .

(В ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ВЛАСТ НА СЪДА НЕ ВЛИЗА ПРЕЦАКВАНЕТО - ДЕВЕТКРАТНОТО ИЗИГРАНЕ НА ЕДНАТА ОТ СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО !)

И въз основа, на които и по този начин направени за първи път в мотивите на това скандално решение , техни собствени върховно –търговски  СЛУЖЕБНИ доводи, а именно следните :

· че съдът имал задължение да следи служебно за нищожността на договора между търговци (единият, от които - приватизаторският вече е бил служебно подпомогнат от изпълнителната и закодателната власт в държавата, та така, че и съдебната власт му дължала по примера на другите две власти -  служебно подпомагане) ,

· и поради това, то в тази му служба в полза на приватизаторския субект, той служебно забелязал, след цели шест години забелязвания и забележителни гледания във ВКС от 2011 г. до 2017 г.  на този дву-страничен договор,

· че направените в договора волеизявления на страните не предпоставяли действителност на искания за обявяване окончателен договор за покупко-продажба на недвижимия имот,

· понеже не било имало насрещно изискуемо задължение на ответника, което да е погасимо, чрез прехвърляне на собствеността (като не съобразяват най-малкото, че много договори за прехвърляне на имоти са си действителни и едностранни – безвъзмездни, именно защото няма „насрещно изискуемо задължение” и не е необходимо за тяхната валидност да има „насрещни изискуеми задължения”),

· и КОИТО И КАКВИТО ПРАВОПОГАСЯВАЩИ ВЪЗРАЖЕНИЯ И ДОВОДИ ИЗОБЩО НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ НИКОГА ОТ ОТВЕТНИКА ПО ДЕЛОТО, (защото по същия такъв „един едностранен” договор, без насрещно изискуемо задължение за нас  го бяхме „дарили” и с 28 400 германски марки невъзръщаем заем, договор също намиращ се по делото в казуална връзка с договора за имота )

· и в мотивите си ТЕ – като съдийки РЕШИХА, че поради тези - за пръв път направени от САМИТЕ тях, пред нея самите тях си, след окончателното приключване на разглеждането на делото - доводи за пороци на предварителният договор, то окончателният (още несключен обаче окончателен такъв, явно  имат предсказателни способности) договор би бил нищожен на правно основание – ЛИПСА НА КАУЗА (липса на основание), поради  което с диспозитива на Решението си № 44 / 14.07. 2017 г. по търговско дело № 1204 / 2011 г. Второ търговско отделение на Върховния Касационен Съд, и след като така, с факти от „бъдещето”, с предполагаемата и от никого все още необявената със силата на пресъдено нещо нищожност на един бъдещ, все още несключен договор, те обосновават решението си, с което :

ПЪРВО : ОТМЕНИХА Решение № 201 / 03.08.2011 г. по гражданско дело № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд, с което бе УВАЖЕН ИСКА на „Елексир” ЕООД за обявяване на предварителния договор за прехвърля- не на имота за окончателен, 

и ВТОРОизрично отхвърлиха същия този иск,  с които тяхни действия , това четиринадесет годишното дело (2003 г. - 2017 г.) бе ГЛЕДАНО, РАЗГЛЕДАНО и решено Изключително ПРЕЦАКВАТЕЛНО, Изключително НЕсправедливо в брутално НЕсправедлив върховно търговски второ-отделионен приватизаторски касационен  ПРОЦЕС .

И С ТОВА ТЯХНО РЕШЕНИЕ така ТЕ ПОСТАВИХА ПОД СЪМНЕНИЕ ПЕТ ОКОНЧАТЕЛНИ СЪДЕБНИ АКТА :

Решение от 30.01.2006 г. по гражданско дело № 1770 / 2004 г. на Софийския Апелативен съд, Решение № 658 / 01.11.2006 г. по търговско дело № 261 / 2006 г. на Първо Търговско Отделение на Върховния Касационен Съд и Решение № 49 от 04.04.2011 г. по търговско дело № 561 / 2010 г. на Първо Търговско Отделение на Върховния Касационен Съд и двете горепосочени тълкувателни решения, С КОИТО ПРЕДИ ТОВА ВЕЧЕ БЕ ПРИЕТО, ЧЕ  ТОЗИ ДОГОВОР (разгледан по конкретните посочени дела от общо цели 27 броя съдии - районни, окръжни, апелативни и девет броя върховни касационни съдии) НЕ СТРАДА ОТ НИКАКВИ ПОРОЦИ И НЕ Е НИЩОЖЕН и накрая - така, както прецаквателно промениха правилната практика на гражданските съдийки, така прецаквателно „промениха” и всички тези влезли в сила „стари и предишни” решения .

Така те -  поставиха своя втори по ред - по едно само дело – небивал Световен рекорд , а ишмемно следния  :

На всички други субекти на правото им е достатъчно да загубят само едно тълкувателно дело, за да загубят своето казуално дело, а за нас се оказа, че за да загубим едно дело,  то за това е необходимо  да спечелим цели две тълкувателни решения .

Те такива приватизаторски чудеса ги няма никъде другаде по света, освен Второ търговско приватизационно отделение на ВКС.  А те се сърдят, като ги предлагаме за Нобелови награди.

Никой друг преди тях не е успял да направи такива рекорди и такива открития :

· че за да загубиш едно дело, то за това е  необходимо  да спечелиш цели две тълкувателни решения и да участвуваш в един шестнадесет годишен второ-разряден, помиярски, второ-отделионен търговителен циркус, та и заради това сме и второ-разрядна, бандитска  държава , на държавно-организирания бандитизъм .

23. Използваната от тях помиярскаприватизаторска” практика , тактика и стратегия да постановят решения въз основа на факти, доводи и съображения направени в последните инстанции от самите съдилища и след окончателното разглеждане на делото изрично е забранена с задължителните за България решения на СЕС и на ЕСПЧ .

(Виж Duraliyski c. Bulgarie (Application no 45519/06, 4 March 2014 ).

Това е едно ИЗРИЧНО забранено за извършване деяние,  скандално, мерзко, безкрайно нагло брутално, безкрайно брутално проворечащо на установения правов ред , за което от тази съвкупност съдийки лично и безусловно ще бъде потърсената следващата се за това отговорност от тях пред съд в САЩ .

И до ден днешен , с извършването на нови и нови брутални, и също така забранени за извършване действия срещу нас от следващи порции върховни съдии и съдийки (отсъждайки ни, че правото ни на справедлив процес бил въпрос без значение за правилното решаване на делата” , а то нищо друго, освен него не е от значение),

· чиято съдийска цел бе именно тази – да не можем да се защитим от тези скандални  и забранени за извършване от техните колежки деяния, защото и те си служат със същите, 

· и така и не получихме процес, в който да можем да се защитим от този СЛУЖЕБНО направен, след приключване на разглеждането на делото  довод в полза на привотазиторските сили, по който СЛУЖЕБЕН довод в полза на приватизаторските сили  бе решено това търговско дело 1204 / 2001 г. на ВКС .

24. С задължителната за България и за второто служебно приватизаторите защитаващо търговско отделение на ВКС практика на СЕС  е прието, че съдът следи служебно за наличие по делото на фактически и / или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза / в ПОТРЕБИТЕЛСКИ (но не и в търговски) договор,  

·              и когато ги констатира, съдът е длъжен, с оглед принципа за състезателност, да уведоми страните, че ще се произнесе по неравноправния характер на клаузата/те, като им даде възможност да изразят становище и да ангажират доказателства.

Като с в т. 1 по дело С-472-11 е прието, че за да може да изведе последиците от констатирането на неравноправния характер на договорна клауза, националният съд, който е направил служебно тази констатация, не е длъжен да чака потребителят, който е информиран за правата си, да направи изявление, с което иска отмяна на посочената клауза, но :.

·      Принципът на състезателност обаче изисква националният съд, който е констатирал служебно неравноправния характер на договорна клауза, да уведоми за това страните по спора и да им даде възможност да обсъдят този въпрос при условията на състезателност по предвидения от националните процесуални разпоредби ред.

Тоест и европейският законодател (с КЗПЧОС , и с Хартата на ЕС) и общоевропейските  съдилища (ЕСПЧ и СЕС) , а след тях и нашия законодател и Върховният Касационен съд, са постановили кога е допустимо : съдът да се произнася служебно по нищожността на договори, а именно при едновременното наличие на две предпоставки :

Първата, от която е :  в делото да участвува една страна, която е по-слаба, по необорима законова презумпция, че  тази страна е по-слаба спрямо другата страна .

И втората необходима предпоставка за това излизане извън рамките на  оплакванията направени в касационните жалби и извън доводите и исканията разгледани от първата и втората инстанция е :

·      пак за спазването на основното човешко право за справедливостта на процеса, част от което е принципа на състезателност, делото да бъде спряно и да се даде възможност на страните да изложат своите доводи и съобра- жения по този въпрос, по който касационният съд иска  да направи тази служебна намеса в полза на едната страна .

В постановените по реда на чл. 290 ГПК Решение № 23/07.07.2016 г. по т. д. № 3686 / 2014 г. на ВКС, ТК, І ТО, Решение № 232 от 5.01.2017 г. по т. д. № 2416 / 2015 г. на ВКС, ТК, II ТО и др., съобразявайки и задължителната практика на СЕС е прието, че съдът следи служебно за наличие по делото на фактически и / или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза / и в потребителски договор

· и когато ги констатира, съдът е длъжен, с оглед принципа за състезателност, да уведоми страните, че ще се произнесе по неравноправния характер на клаузата/те, като им даде възможност да изразят становище и да ангажират доказателства.

Така и с това задължително за България решение на СЕС (С-472-11)  Е ЗАБРАНЕНО СЪДЪТ ДА ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЯТА СИ ПО СЛУЖЕБНО НАПРАВЕНИ ОТ НЕГО ДОВОДИ ЗА НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОР / или на клаузи от договор, ако не е уведомил страните, че ще се произнесе СЛУЖЕБНО по нищожноста на клаузата и ако не им е дал възможност да изразят становище и да ангажират доказателства.

24. А пък с задължителното за България и за второто служебно приватизаторите защитаващо търговско отделение на ВКС - основополагащо  решение ЕСПЧ  по делото "Miracle Europe Kft v. Hungary" № 57774 / 13 от 12 януари 2016 г. ,

· което решение формулира основните принципи за разпределяне и възлагане на делата ,

СА ЗАБРАНЕНИ такива потайни съдийски шмекерии и измами по ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА на делата в последните инстанции и е забранен „СЛУЧАЙНИЯТ” избор на един съдия от общ брой на съдиите – един”, но на нас така ни бяха натресени тези търговски върховни съдийки .

ІІ. Така гореизложената фактическа обстановка категорично обуславя  твърдяната от „Елексир” ЕООД абсолютната нищожност на Решение № 44 / 14 юли 2017 г. по т.д. № 1204 / 2011 г. на ІІ.т.о. на ВКС по причина на всяко едно отделно взето от деветте предно изложени скандални, аморални, брутално противоречащи на установения с Конституцията, с  единната система на гражданските и наказателинте ни закони, с КЗПЧОС и Хартата за Правата на ЕС правов ред .

ТО БРУТАЛНО ПРОТИВОРЕЧИ НА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД, противоречи на правния ред и на добрите нрави (не става дума за противоречие на материално правна норма, а на правния ред въобще), тъй като именно тези, които трябва да те защитят от злоупотреби във твоя вреда, то  именно те ги извършват спрямо тебе.

Тези, които трябва да ти спазят основните човешки права и свободи и да ти ги гарантират, то именно те деветкратно брутално ти ги потъпкват само по едно дело , като и деветкратно те лишават от участието ти в процеса, деветкратно те лишават  възможността да се защитиш от техните деветкратно служебно правени доводи в полза на приватизаторската страна . 

И това  деветкратно, на  по сто процента изиграване на „Елексир” ЕООД  от страна на съдийките, които трябва да бъдат арбитър, а не съюзник на едната страна - „Никра Инвест Груп” ЕООД  , злоупотребата с доверието в съдийките е толкова скандално и аморално, че резултатът от това изиграване не може да бъде приет за правно валиден такъв .

ІІІ. Какво общо има всичко по-напред изложено с правосъдие , в точния и непокварен смисъл на думата ? – Нищо ! Нищо е еквивалента  на нищожно !

- Кой ни е на нас противника по това дело ? – Приватизаторът или неговия съюзник (като казва за тези случаи ЕСПЧ) служебно защитаващите го върховни търговски  съдийки ?

– Този, който трябва да е арбитър  - съдът, той е и съюзникът на приватизаторските сили ?  - Едновременното съчетаване на тези две фунции води до абслютната нищожност на решението .

ІV. Това решение е нищожно не само по причина, че брутално противоречи на установения правов ред, а и по причина, че е постановено и при превишаване на съдийските власт и права .

Всяко едно от тези брутални деяния, всяко едно от тези брутални нарушения на ГПК,  и на чл. 6 от КЗПЧОС, и на чл. 47 от Хартата на ЕС си има своята правна квалификация и тя е превишаване на власт и права (без значение на субективния елемент) .

Така също, това скандално и аморално решение е Постановено и  извън правата и властта на върховните съдийки .

ТАЗИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ВЛАСТ  НЕ Е БЕЗГРАНИЧНА, А Е ОГРАНИЧЕНА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ .

Тази право-раздавателна власт не е безкрайна и абсолютна, а е ограничена от закона (от множество закони и техните императивни разопредби, както и от разпоредбите на КЗПЧОС , Хартата на ЕС и задължителните за България решения на ЕСПЧ и на СЕС ).

Всеки един акт на орган на власт, какъвто е съдът, издаден при липсата на необходимите за издаването му предпоставки (условия) е нищожен .

ВС в свое Постановление – Пленум  № 2 / 80 г. казва :

·        „Превишаването на власт или права се изразява в извършва-  нето на различни действия, които ...ИЛИ КОГАТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ САМО ПРИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ ."

И всичките съдопроизводствени деяния по това дело  СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ АБСОЛЮТНА И ПЪЛНАТА ЛИПСА НА ТАКИВА  СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, САМО ПРИ ЧИЕТО НАЛИЧИЕ , ТЕ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ .

Прогнозираме, че, ако недобросъвестни съдии и съдийки, продължават да извършват съдопроизводствени деяния, каквито те нямат право да извършват при една, или друга фактическа и юридическа ситуация, или, пък не извършват такива, които те са длъжни да извършват при една, или друга фактическа и юридическа ситуация, то те неизбежко рано, или късно (ПО-СКОРО РАНО) ще се сблъскат челно с нашата Върховна Касационна Прокуратура, и / или с чужди такива и / или с чужди съдилища, в които делата не се решават от съдии , а пряко САМО от народа (само от съдебни заседатели), каквато неизбежно ще стане и самата наша правораздавателна  система – пряко от народа (съдебни заседатели) . 

1. Така първо :  върховните търговските съдийки не са имали власт и право, при постъването на делото във ВКС да преквалифицират това било в долните две инстанции гражданско дело в търговско дело , с което деяние са целяли насочване на делото към точно определени служебно приватизаторите защиващите  търговски съдийки .  Няма такъв законов текст , който да им позволява това . 

Няма също така и такъв законов текст, който да им позволява да правят това, на всичко отгоре и пък тайно .

Тези мошеничества, тези брутално скандални деяния,  при са това и изрично забранени за извършване и от императивната разпоредба на чл.6 КЗПЧОС, разтълкувана в това направление с ВКС с основополагащо  решение ЕСПЧ  по делото "Miracle Europe Kft v. Hungary" № 57774 / 13 от 12 януари 2016 г. , което решение формулира основните принципи за разпределяне и възлагане на делата , с което са ЗАБРАНЕНИ тези потайни мошеничества по ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА на делата в последните инстанции  .

Така тези деяния, представляват превишаване на власта и правата на съдийките и именно тези първи мошенически и забранени за извършване деяния  предопределят и цялата по-сетнешната ни напълно трагична съдба за нас .

Това две превишаващи властта и правата на съдийките деяния са с решаващ характер за катастрофалния за нас краен резултат, защото ако не бяха извършили тези две деяния, това дело нямаше да попадне в ръцете на тези нарочно търсени, с  тези забранени за извършване деяния пристрастни към приватизаторските сили търговски съдийки,

· а щеше да отиде в гражданската колегия, по чиято създадена от нея правилна и задължителна за съдилищата практика бе постановено въззивното решение , така нямаше да бъде допуснатата касацията му и така щеше да остане в сила положителното за нас въвзиввно решение на ВОС .

2.  Второ :  при допускането за касацията на положителното за „Елексир” ЕООД решение на Видинския Окръжен Съд, НЕ е била налице предпоставката :

· правният въпрос , който е обусловил въззивно решение и по който касационноно обжалване е било допуснато да е бил решен в противоречие с задължителната практика за съдилищата в страна,

· не е била налице и предпоставката - този правен въпрос да е бил постановен при противоречива практика,

а точно обратното : този правен въпрос и това решение са били в пълно съответствие с задължителната за съдилищата в страната по времето на постановянето му (а и след това) практика .

Така и допускането му до касация е извършено, при и чрез превишаване на властта и правата на съдийките, които не са имали право и власт при тази фактическа и обусловена от нея юридическа обстановка да го допускат до касация. 

Това превишаващо властта и правата на съдийките деяние също е с решаващ характер за катастрофалния за нас краен резултат, защото ако не бяха извършили това поредно забранено за извършване деяние, щеше да остане в сила положителното за нас въвзиввно решение на ВОС .

3. Двукратното подлагане на съмнение на дискреционното определение, чрез двукратното служебно въвеждане от страна на съдийките в спора на два нови правни въпроси , по които те не са допуснали касацията, при това без да са спирали делото и да ни дават възможност да се защитим от тези им служебни намеси  също са две нови деяния, представляващи превишаване на властта и правата на съдийките

Тези деяния не можаха да доведат пряко до катастрофалните за нас последици, но бяха причината да бъде извършено следващото , също изрично забраненото за извършване деяние .

4. След приключване на публичната част на делото, след приключването на нашето участие на делото, то те служебно измислят правопогасяващ довод в полза на приватизаторската страна и без да спрат делото, и без да ни дадат  възможност да се защитим от него – решават делото именно по този служебно измислен и служебно направен от тях довод .

Съдийките нямат право да решават делото по този служебен начин, , както те сами са написали в мотивите към самото решение  - по служебно задължение изнамерено от тях основание за нищожност без да са го били спрели преди това и без да са ни били дали възможност с това спиране, да се защитим от него .

Това превишаващо властта и правата на съдийките деяние също е с решаващ характер за катастрофалния за нас краен резултат, защото ако не бяха извършили това поредно забранено за извършване деяние, щеше да остане в сила положителното за нас въвзиввно решение на ВОС , най-малкото защото щяхме да се защитим успешно, като при това щяхме да ти отведем, поради изключителната им пристрастност към приватизаторските сили

Та те именно затова го направиха и този служебен довод по този мерзък  и нагъл начин - тайно от нас, след приключване на публичната част на делото и без да ни дават възможност да се защитим от него ,

· защото видяха, че каквото и да измислят с „върховните” си глави в продължение на цели шест години - цели три поредни правни въпроси, то все се оказва, че измисленото от тях все не води до нищожността на предварителния договор, все стават за присмех на колежките си с тези недостойни, неиздържани, издаващи пълна некомпетентост  и тотална безпомощност пред правото тяхни приватизаторо-защитни напъни и пристрастия,

· поради което си решиха, като измислят още нещо в полза на приватизаторите , то направо да си решат делото по новата им несъстоятелна и както винаги - брутално скарана с правото измислица, без преди това да я оповестяват никому, включително и на нас, за да не може да бъде осуетено предварително взетото от тях решение – на всяка цена и с цената на всичко да решат делото в полза на приватизаторските сили,

· именно, за чиято служебна и на всяка цена успешна защита на приватизаторските крадци , те бяха назначени за върховни търговски съдийки, без  изобщо да са учили търговско право,  в създадената специално за тази цел през 2003 г. търговска колегия на ВКС .

Каква  измама на цял  един народ само – върховни търговски съдийки, които обаче не са учили търговско право .

И вече не само наказателните върховни съдийки мислят, че е налице превишаване на власт и права, когато съдийките извършват деяния, за чието извършване не са били налице необходимите за извършването им предпоставки (условия), ами това вече изрично е решено и от гражданските върховни съдийки , с  Решение № 193 от  02.11.2018 г. по гр.д. № 4751 /  2017 г. на ІV-то г.о. на ВКС , с което е решено,

·               че когато съдийките решават нещо, при липса на предпоставки за това им решаващо деяние, то така постановеният от тях решаващ акт е нищожен .

V. Това решение също така е нищожно и по причина, че е постановено от незаконен състав .

А той е незаконен, защото е невероятно, както е видно от предно описаните му безкраен брой непозволени и все в полза на приватизаторските сили деяния,  умопомрачително и умопобъркващо съдийките пристрастен към приватизаторските сили, а всеки пристрастен състав е незаконен , тъй като чл. 6 от КЗПЧОС изрично е разпоредил, че делата трябва да се разглеждат и решават от безпристрастен съд .

И именно от тази умопобъркала ги пристрастност те не могат да решат делото цели шест години по законни и незабранени начини, законни  и незабранени средства, и законни и незабранени способи, практики, тактики и стратегии .

VІ. Това решение е нищожно и поради още една причина . Този състав, който като такъв свирепо-умопобъркващо го пристрастен към приватизторския ни противник е трябвало да се само-отведе,

· а, тъй като и това само-отвеждане НЕ е било направено, то така не е било налице и тази необходима предпоставка за решаване на делото : липсата на пречки за неговото разглеждане от тези съдийки,

· така това е още една фактическа причина за нищожността на това решение по юридическа причина (основание) – превишаване на власт  и права от страна на съдийките .

VІІ. Това решение е нищожно и поради още една причина .

Разглеждането и решаването на търговско дело от съдийки, които обаче не са учили търговска право и така те нямат придобита правоспособност по търговско право, което означава, че то е било решено от некомпетентни по материята съдийки (съд), което също е обстоятелство (порок), водещ до нищожността на решението . 

То е видно, че именно и поради тази им свръх-некомпентност в търговското право, то всичките им техни стратегии, тактики и шест броя   - сътворени по това дело практики, все се обявяват след това от целия ВКС с тълкувателни решения за грешните .

Те дали биха били съгласни да признаят хирургическа компетентост на лекар, който не е учил хирургия и да се подложат на операции извършвани от такъв лекар, който не е учил хирургия ?

ЩЕ ВРЕЩЯТ ИЗ ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА , АКО ТОВА ИМ СЕ СЛУЧИ .

Ами същото е с тяхната некомпетенност в търговското право, по което те нямат никаква компетентост и никаква правоспособност, тъй като никога не са го учили и всеки може да види дипломите им , за да се увери в това .  

VІІІ. За предотвратяване на всякакви възможности за помисли, че това решение може да има някакво значение за спора по настоящето дело трябва да кажем още и следното :

В диспозитива му няма произнасяне , че бъдещият окончателен договор е нищожен, поради, който факт от бъдещето, ОЩЕ НЕСЛУЧИЛ СЕ факт, то и  предварителният договор да е нищожен .

Ако имаше още една такава небивалица, то пък този диспозитив щеше да е нищожен, поради противоречието му с научното познание, понеже като се обясняваш с (все още неслучили се) факти от бъдещето, така противоречиш на научното познание, което казва, че е обратното,

· че само със случили и така станали част от обективната действителност и обективната истина факти, могат да се обясняват други факти от същата тази съществуваща обективната действителност и обективната истина факти .

Противоположното са метафизически гадения, която нямат приложения в правото, и за каквито търговските върховни съдийки също нямат компетентост .

Като  при това няма такъв закон, който да забранява на страните да идат при нотариус и да си сключат един ОКОНЧАТАЛЕН нищожен договор за продажбата , каквато САМО е нотариалната роля съда по този процес и никаква друга .

Пък, ако някоя от страните си мисли, че сключеният със същия текст  и съдържание , като предварителния договор, окончателен нотариален договор е нищожен, то след сключването му може да ходи и да иска да си го обявява за нищожен . 

Така служебно защитните търговските върховни съдийки са се явили  и като „настойнички” на „малолетния” търговец-приватизатор „Никра Инвест Груп” ООД („Кинефикация Видин)  , забранявайки му да са сдобие с нотариален акт с договореното от този търговец незабранено от закона съдържание .

Така, по изложените до тук доводи и подкрепящи ги доказателсва, то все така с диспозитива на това нищожно, срамно, аморално и скандално решение НЕ Е решено НИЩО релевантно за настоящия нов спор (по ревандикационен  иск предявен срещу нас от приватизаторските сили) ,

· което да може да ни се противоставя на направените от нас възражения за нищожността на трите прехвърлителни сделки за по петстотин лева общо за  процесния и още четири имота ведно с него,

чиято нищожност също е една от причините , която само по себе си също  е довела до това, че „Видин Пропъртис” ООД (уж купило през 2014 г. от втората фирма бушон „Катрон” ООД тази клета сладкарница) не е станал собственик на процесния имот по силата на представения от това дружество по делото нотариален акт , с който то опита да се легитимира като негов собственик.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

КАК ТЕЗИ ВЪРХОВНИ ТЪРГОВСКИ КАКИ СТАНАХА ФЕ-БЕ-РА-ТИВНО ИНТЕРЕСНИ СЪДИЙКИ - ИНТЕРЕСНИ НА ФБР И НА ДРУГИТЕ ПАРТНЬОРСКИ СЛУЖБИ ?

І.  През август 2019 г. , Елексир” ЕООД подаде до тези каки и батковци от ЦК на ВКС молби с за издаване на съдебни удостоверения, с което да удостоверят следното :

 

МОЛБА ОТ

Еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕЛЕКСИР”, с ЕИК 105021622, със седалище и адрес на управление : България,  сeло Синаговци обл. Видин, общ. Видин,  ул. ....................................

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ГОСПОЖО  върховна търговска съдийке, Ваня Мирчева Алексиева,

 І . Молим на горепосоченото дружество, от Вас, в качеството Ви на :

· председателка на съдебния  състав постановил Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. търговско дело № 1204/ 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд  на Република България ;

· председателка на съдебния състав постановил Решение № 44 от 17 юли 2017 г. по търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд  на Република България  и

· настояща Началничка на Второ търговско отделение на Върховния касацио- нен съд на на Република България и в качеството Ви на държавен орган ;

да бъде издадено удостоверение, с което да бъдат удостоверени (посочени) следните обстоятелства :

1.  До 17. 00 часа на 23 май 2012 г. било ли Ви е станало известно лично на Вас и на съдебния състав постановил Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд на Република България обстоятелството, че на :

· 14.07.2011 г. ( четиринадесети юли две хиляди и единадесета година), е било постановено Решение № 254 / 14.07.2011 година по гражданско дело № 569 / 2010 година на Четвърто Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България, представляващо задължителното за съдилищата в страната  тълкуване на закона : че за валидността  на договор за продажба на имот собственост на ограничено отговорно търговско дружество, НЕ Е необходимо решение на общото му събрание ?

2. До 17. 00 часа на 17 юли 2017 г. било ли Ви е станало известно лично на Вас и на съдебния състав постановил Решение № 44 от 17 юли 2017 г. по търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд  на Република България обстоятелството, че съществуват :

а) следните - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за България ((т.е. - задължителни и за самата тебе)  РЕШЕНИЯ на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД по ПРАВАТА на ЧОВЕКА по

·  Решение от 4 март  2014  по делото  "ДУРАЛИЙСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"  (образувано по жалба № 45519 / 2006 г. )  и

· Решение от 16 февруари 2006 , по делото  „ПРИКЯН И АНГЕЛОВА  СРЕ- ЩУ БЪЛГАРИЯ”, (образувано по жалба № 44624 / 1998  г .) , и

б) следното ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за България (т.е. - задължително и за самата тебе)

· Решение на Съда на Европейския Съюз от 21 февруари 2013 г. по дело С- 472 / 2011 година  (по преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (по-рано Fővárosi Bíróság) – Унгария, по дело с  жалбоподател : Banif Plus Bank Zrt  и ответници : Csaba Csipai, Viktória Csipai) ,

представляващи задължителното за България тълкуване на закона - ГПК , КЗПЧОС и Хартата на ЕС :

· че, ако съдът реши да приложи служебно довод и / или да приложи служебно императивна правна норма, той е длъжен преди това – за справедливостта на процеса и за спазване на принципа на състезателното му начало – да спре делото, да уведоми страните по спора за своето намерение и да им  даде възможност - при условията на състезателност да из- ложат своите доводи, становища и подкрепящи ги доказателства ) ?

СЪЩО ТАКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАШИТЕ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВИ И СВОБОДИ ИСКАМЕ ДА  НИ ОТГОВОРИТЕ ПИСМЕНО И НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ :

3. На 18.01.2013 г. , така като сте заявила с второто по ред Ваше Определение № 14 /  18.01.2013 г.  по това т.д. № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на ВКС сте РАЗБРАЛА, УЗНАЛА, че още на 14.07.2011 г. (четиринадесети юли две хиляди и единадесета година) е било постановено Решение № 254 / 14.07.2011 година по гражданско дело № 569 / 2010 година на Четвърто Гражданско отделение на Върховния касационен съд, представляващо задължителното за съдилищата в страната  тълкуване на закона, в пълно съответствие, с което и само двадесет дни след него бе постановено и положителното за нас – „Елексир” ЕООД въззивно Решение № 201 / 03.08.2011 г. по гр.д. № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд .

· И поради какви причини, след като на тази дата 18.01.2013 г. сте разбрала, че сте били постановили Вашето срамно Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. търговско дело № 1204/ 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд  БЕЗ ДА СА БИЛИ НАЛИЦЕ ИЗИСКУЕМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗДАВАНЕТО МУ С ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ - ДОПУСКАНЕ С НЕГО ДО КАСАЦИЯ, НА ТОВА ПОЛОЖИТЕЛНОТО НА НАС ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ, тъй като това въззивно решение е било прието в пълно съответствие с задължителното по времето на неговото постановянане тълкуване на закона създадено двадесет дни преди него с Решение № 254 / 14.07.2011 година по гражданско дело № 569 / 2010 година на Четвърто Гражданско отделение на Върховния касационен съд

НЕ ИЗПЪЛНИХТЕ СЛУЖЕБНИТЕ СИ СЪДИЙСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по чл. 253 ГПК (Определенията, които не слагат край на делото, могат да бъдат изменяни или отменяни от същия съд вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск) и по чл. 5 ГПК (съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите), и задълженията си да следите за валидността на собствените си актове  ,

·  И НЕ ПРОМЕНИХТЕ И НЕ ИЗМЕНИХТЕ  съдържанието на това (нищожно) Ваше определение (издадено от правораздавателния държавен орган при превишаване на неговите власт и права, тъй като не са същестували необходимите предпоставки за издаването му  с това негово съдържание) ,

като го поправите в смисъл, че НЕ допускате до касация положителното за нас въззивно решение, тъй като то  е постановено в пълно съответствие с  задължителната по времето на постановяването му практика (оказала се след това, след предизвиканото от Вас нейно тълкуване, ЧЕ ИМЕННО ТЯ Е ПРАВИЛНАТА) ?

4. Поради какви тайни - непосочени в закона причини – след като загубихте Тълкувателно дело № 3 от 2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния Касационен съд, което дело бе предизвикано НАРОЧНО от Вас, с Вашите ГРЕШНИ решения, с които се противопоставихте на правилното и съществуващо преди Вашето тълкуване на закона, по-предно такова - дадено му с посоченото по-напред Решение № 254 / 14.07.2011 година по гражданско дело № 569 / 2010 година на Четвърто Гражданско отделение на Върховния касационен съд, с решението, по което тълкувателно дело, то целият ВКС постанови, че е правилно това тълкуване на закона, което му е дадено с Решение № 254 / 14.07.2011 година по гражданско дело № 569 / 2010 година на Четвърто Гражданско отделение на  ВКС, в пълно съответствие, с което ПРАВИЛНО тълкуване на закона бе постановено и положителното за нас въззвивно Решение № 201 / 03.08.2011 г. по гр.д. № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд,

· ТО НЕ СЛОЖИХТЕ КРАЙ НА ДЕЛОТО, НЕ ИЗПЪЛНИХТЕ НАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА НЕГОВОТО СПЕЧЕЛВАНЕ ОТ НАС И НЕ ОТХВЪРЛИХТЕ ПРИВАТИЗАТОРСКАТА ЖАЛБА, след като по този единствен правен въпрос :

· „дали за валидността  на договор за продажба на имот собственост на ограничено отговорно търговско дружество  е необходимо решение на общото му събрание ?

по който - без да имахте никакво право -  я бяхте допуснали до касация, то целият ВКС, с това свое тълкувателно решение се произнесе,  че е бил решен правилно в положителното за нас  въззвивно решение, а Вие ЛИЧНО, неправилно и НАРОЧНО след това, сте прецакали с друго Ваше Решение № 80 от 10.09. 2012 г . по т.д. № 34 / 2011 г. на ІІ т.о. на ВКС жертвите по това Ваше т.д. № 34 / 2011 г. на ІІ т.о. - решавайки по него ГРЕШНО същия този въпрос .

5.  Поради какви тайни - непосочени в закона причини – след като загубихте Тълкувателно дело № 3 от 2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния Касационен съд, и след като с неговото загубване от Ваша страна 

· НЕ СЛОЖИХТЕ КРАЙ НА търговско дело № 1204 / 2011 г.  И НЕ ИЗПЪЛНИХТЕ НАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА НЕГОВОТО СПЕЧЕЛВАНЕ И НЕ ОТХВЪРЛИХТЕ ПРИВАТИЗАТОРСКА ЖАЛБА,

ПРЕМИНАХТЕ (в характерния Ви стил, постоянно наруващ правото ни на справедлив процес,  без, пак изобщо да ни уведомите за това Ваше намерение и без да ни дадете възможност да се защитим от този, пак СЛУЖЕБНО въведен от Вас и без наше знание в спора втори правен въпрос ) КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕТО на приватизаторската жалба по втори (въведен СЛУЖЕБНО от самата Вас) правен въпрос,

· „ нищожен ли е договор за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот, на основание чл.26 ал.2 т.1 ЗЗД ( невъзможен предмет ) , ако към момента на сключване на сделката съответните части не са фактически обособени и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания”

по който този (втори) въпрос НЕ бяхте допуснали касационното обжалване с Вашето срамно, грешно и нищожно Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд, и така за трети пореден път,  по това дело, ИЗНЕНАДВАЩО за нас и без да сте ни дали възможност да се защитим от СЛУЖЕБНИТЕ Ви намеси започнахте да търсите още и още начини за (СЛУЖЕБНОТО) спечелване на делото от страна на противостоящия ни, „влюбен” във Вашите постоянно ГРЕШНИ и при това -  АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНИ за използвани практики, тактики и стратегии приватизаторски субект ?

6 . Поради какви тайни - непосочени в закона причини – след като позорно загубихте и второто по ред  Тълкувателно дело № 3 от 2014 г. на ОСГК на Върховния Касацаионнен съд, решено пак от целия ВКС в наша полза с Тълкувателно Решение № 3 / 2014 от 28.06.2016 г. по него , с което целият ВКС реши, по въведения  от Вас СЛУЖЕБНО  втори правен въпрос :

· че, ако към момента на сключване на договор за прехвърляне на реално определените части от недвижим имот (сграда, жилище или други обекти) те не са фактически обособени, но е възможно да бъдат обособени като самостоятелен обект, съобразно изискванията в действащия устройствен закон към този момент, договорът НЕ  Е нищожен, поради невъзможен предмет.

НЕ СЛОЖИХТЕ КРАЙ НА търговско дело № 1204 / 2011 г.  И НЕ ИЗПЪЛНИХТЕ НАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА НЕГОВОТО СПЕЧЕЛВАНЕ И НЕ ОТХВЪРЛИХТЕ КАСАЦИОННАТА ПРИВАТИЗАТОРСКА ЖАЛБА,

· а у Вас се  породило за четвърти път желание, пак в характерния Ви стил, наруващ правото ни на справедлив процес, да ни прецакате все пак СЛУЖЕБНО,

· като след приключването на публичната част делото, чак с решението си по него въведохте за четвърти пореден СЛУЖЕБЕН Ваш довод в полза на приватизаторския субект,

и си го решихте по този ЧЕТВЪРТИ пореден СЛУЖЕБЕН Ваш довод, без да спрете делото и пак без да ни дадете възможност да се защитим от него , за в които случаи на решаването на делата по този ЗАБРАНЕН от Междунадното Право начин, не ние, а самият Европейски Съд по Правата на Човека казва ,  

·  че съдът (съдийките) действува (-т) като безусловен съюзник на една от страните - в случая като безусловен съюзник на противостоящите ни приватизаторските сили, които без тази постоянна служебна и тайна съдебна помощ  - никога, нищо не биха могли да спечелят не само срещу нас, но и срещу който и да е било друг, некриминален субект . 

7 . Поради какви тайни - непосочени в закона причини, Вие – Търговската съдийка, сте се докопали да разглеждате този спор (това дело), което в долните две инстанции (във Видинския Районен съд и във Видинския Окръжен съд е било квалифицирано като гражданско дело – съответно като ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 587 от 2003 г. на Видинския Райнен съд  и ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 228 от 2011 г. на Видинския Окръжен съд,

· и то при положение , че ПРЕДИ докопването от Ваша страна на този спор, то същите такива дела, със същия такъв спор по тях, както е видно от признатото за ПРАВИЛНО Решение № 254 / 14.07.2011 година по гражданско дело № 569 / 2010 година на Четвърто Гражданско отделение на  ВКС, са квалифицирани в същия този ваш Върховен касационен съд като ГРАЖДАНСКИ дела и са разглеждани от гражданските съдийки ?

8.  Поради какви тайни причини  НЕ сте си изпълнили служебните задължения и НЕ сте си направи само-отвод по това търговско дело № 1204 / 2011 г. на ВКС  със страна по него приватизаторски субект (приватизаторски сили) и може ли Вие да сте независима от -  и безпристрастна към приватизаторските сили, и всички приватизаторски субекти, образуващи съвкупността на приватизаторските сили 

· при наличието на следните ноторни за Вас факти, сочещи че сте „любимка” и едно от най-доверените лица на приватизаторските сили и на техните Главатари, които пораждат основателни съмнения във Вашата безпристрастност и независимост,  а именно следните ноторни факти :

а) Приватизатор № 1 на България, идеологът на извършената по криминален и грабителски начин  приватизация е бившият премиер Иван Костов .

б) Служебно-Държавно Съдийски Защитник № 1 на този приватизатор № 1  бе бившият Главатар на Върховния Касационен съд  - Иван Григоров, който публично и в съдебни заседания заявяваше без никакъв свян и без никакво неудобство, 

· че и в червата е „Костовист” – сиреч пълен идеен и паричен съмишленик на привазитатор № 1 (благодарение, на който стана  в нарушение на Конституцията – за втори път Главатар на ВКС),

· и, за да докаже своята безусловна вярност и безусловна пристрастност, и безусловна лична и служебна подкрепа към приватизаторите, към приватизаторските сили и към Главатарите на приватизаторските сили и към Главатар № 1 на приватизаторските сили лично слезе от високия си пост, за да разгледа през 2001 г. това дело във ВКС, по което този служебен защитник № 1 на приватизатор № 1 отказа ПРОТИВО-ЗАКОННО регистрацията на царската партия „НДСВ” за участие в парламентарните изборите през 2001 г. в България, която заяви, че нейната цел е да измете окралата целия народ приватизаторска измет от България .

С която си служебна подкрепа направи най-лошата услуга на приватизаторите, защото българския народ прозря наглата им същност и престъпния им характер, намрази ги  още повече и ги отвя от всички парламентарни и местни избори от тогава до ден днешен, останаха им позициите само в узурпураната от тях съдийска система , в която избори няма .

в) Да Ви припомним малко Вашето минало, съдийке, Ваня Алексиева :

„Дълбоко окопалите се в различните ешелони на различните видове и родове власти приватизатори бяха запазили всякакви схеми за шантаж на обществото . Една от тях беше така нареченото „Вечно отваряне на досиетата”, служеща не за отварянето на досиетата на комунистическата банда (досиетата на Главатарите на тази банда одавна са унищожени), а за шантажи и изнудвания на противниците на приватизаторите , с така наречените Комисии по досиетата и с Главатарките на тези комисии .

   ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ ПО ДОСИЕТАТА

Председателят на една от тях Методи Андреев бе кандидат-депутат от СДС (приватизаторска партия) . Един от зам.-председателите й - Евгени Димитров, пък е в листите на Евролевицата (помощник-приватизаторска партия, а пък един от нейните главатарите – национално известен крадец - е истинският ни противник по това дело, привидните ни противници-участници са негови подставени лица, те нямат толкова ум, за такиви сложни съдебни и извън-съдебни ком- бинацици. Този бандит ходи на лов заедно с наши доносници и сам се хвали с всичко това ! )

Оспорваше се и 5-членната комисия по досиетата, която фактически последна има думата дали да бъде или да не бъде разкривано дадено име.

 

Нейният председател Георги Ананиев бе назначен от президента.

 А членовете й -  СЪДИЙКАТА ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, (настоящата към 2011 г. - 2019 г.)  началничка на Второ търговско приватизационно отделение на ВКС)  беше определена от Главатаря на Върховния касационен съд Иван Григоров Защитник № 1 на приватизатор № 1 – сам заявил, че е костовист - сиреч приватизатор  .

 

И той е назначил в тази комисия човек с неговите  Костовистки Приватизаторски възгледи – ВАНЯ АЛЕКСИЕВА .

 

- И какво прави върховно-търговската съдийка ВАНЯ АЛЕКСИЕВА в тази комисия - редом до политици,  която комисия е част от изпълнителната власт във всички държави ?

 

ТАКА СЕ НАРУШАВА ДИРЕКТНО ПРИНЦИПЪТ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ.

- Хем сте съдийка, хем и от изпълнителната власт ! - Браво ВАНЯ, браво АЛЕКСИЕВА ! – Нали УЖ разбирате от право, защо сте се съгласила с двойната, та даже и тройната Ви употреба ?

- Като сте съдийка, какво правите в комисия на изпълнителната власт ? Първо ще ги разкривате тези, КОИТО те Вас Ви РАЗКРИВАТ, а после ще ги съдите ! ? !  

- Така ли ? Хем разкривателка , хем осъдителка ! Две в едно - Хем съдийка, хем служебна защитничка на приватизторските сили ! Пак две в едно !

Така още от недалечното ни минало личи една характеристична особеност на върховната търговска съдийка ВАНЯ МИРЧЕВА АЛЕКСИЕВА – съвместяването на несъвместими със съдийската й дейност – други дейности – разкривателка на досиета, служебна помощ по дела на приватизаторски субекти и пр. . .

г) Тези ноторни факти сочат , че Вие, г-жо ВАНЯ АЛЕКСИЕВА сте „любимка” и едно от най-доверените лица на приватизаторските сили и на техните Главатари, които пораждат във всяка ВМЕНЯЕМА (несъдийска) човешка глава твърде основателни съмнения във Вашата безпристрастност към -,  и в независимостта Ви от приватизаторските сили  (субекти), какъвто е нашият противник по тези разглеждани от Вас дела .

И дали сте само симпатизатнка на приватизаторските сили (което дори и само това е недопустимо за една върховна съдийка) , или сте „поданичка”  на тайната приватизаторска държава, или всичко, което ни случихте по тези дела е било един безкраен низ от случайности, без никаква връзка с приватизаторските сили, но въпреки това - все в наша вреда - отговорът на тези въпроси ще го получим сега,  публично и пред целия Свят (така както Вие сама пожелахте, с Вашите недопустими публични обвинения, че ние, а не Вие говорите неистини)  в зависимост от това, което ще удостоверите в исканите от нас удостоврения, или с Вашия отказ да ни ги издадете .

За Ваше сведение трябва да Ви информираме, че сигурно сте наясно, че един Ваш евентуален отказ да ни ги издадете НЕ ПОПАДА В ОБСЕГА НА ЗАКРИЛАТА ОТ ИМУНИТЕТА ВИ .

Ще попаднете в една въртележка от съдебни процеси (вече и в САЩ) по нашите „Стратегии , Тактики и Практики  за Прецакване на  забранените от Международното право за използване Ваши Практики, Тактики и Стратегии за прецакване на НЕ-приватизаторските субекти”, които така успешно използвахте, вече повече от осем години против нас .

Сега е Ваш ред да се запознаете с  нашите „Стратегии, Тактики и Практики  за Прецакване на  забранените от Международното право за използване Ваши Практики, Тактики и Стратегии за прецакване на НЕ-при- ватизаторските субекти” .

И знаете ли какво Дами и Господа, прецакали ни с истинско удоволствие и с нескривана радост Върховни съдийки и съдии .

- Прочетете, прочете , изследователкия ни труд  ” Кой Управлява България ?  История на тайната държава .” ! Тамън ще си опресните юридическата памет и ще се убедите , че от нашите прогнози и анализи измъкване няма .  Те за разлика от Вашето кривосъдие са перфектни .

- И кой поръча НАП лийкс ? – Ами същите тези (приватизаторски) сили - за хакването им, от които, чрез сървърите на ВСС (с разкритата от нас напълно компрометирана програма, със скпирт „връзващ” предварително номера на делата със името на желаните  върховни търговски  съдийки) за УЖ случайното възлагане на делата „мечтаят” цели отряди върховни търговски съдийки .

Мечтаят да бъдат „хакнати”, та именно те (както ние разкрихме) да разглеждат делата на приватизаторските и другите криминални сили .

Но на най-крупните приватизаторските сили бяха запорирани сметки, възбранени имотите и те остават без пари.  Тоест остават без пари, за да си осигуряват така необходимата им ЗАЩИТА, без която са за на никъде.

А издръжката на цели партии предани и винаги готови да окажат ПРАВНА и МЕДИЙНА  помощ на приватизаторските сили субекти  не е евтин бизнес.

 Налагането на покварения и грабителски приватизаторски мироглед, третиращ всички, извън приватизаторските сили като „оборски тор” за приватизаторите  – също не е евтино начинание .

Остават ли без пари приватизаторите, остават без пари и техните защитници от тайната им държава

Т.е. това запориране, възбранително и арестантско време не работи за приватизаторите и за техните идейни и парични симпатизантни и симпатизантки . 

И те имат интерес и бързат да „бутнат” това положение, което сериозно подкопава безметежното им финансово благопоучие, и бързат да го бутнат, чрез всички описани от нас („История на тайната държава”), всевъзможни саботажи, диверсии, измами и удари срещу правата и свободите на българските граждани .

Та цялата тази тайна приватизаторска държава си има Главатари  . А над тях има Главатар (-ка) на Главатарите им .  Той , тя и те могат да им осигурят безнаказаност и той , тя, те са истинските инспиратори на тези НАП лийкс  и на другите лийксове .

Та НАП лийкс е дело на тайната приватизаторска държава и на нейните всеизвестни Главатари и Главатарки, на които като им доказахме по безспорен начин и с достоверност по-голяма от достоверността на ДНК анализи, че сами си поръчват да бъдат  „хаквани , и че нямат нищо напротив да бъдат „хаквани” , а напротив - изгарят от желание да бъдат „хаквани”, та по този начин те да си изберат делата на кои точно предназначени да бъдат окрадени, чрез съда  жертви да гледат, ни отговориха с изключителна простотия,  цинизъм, дързост, наглост и нови свирепи репресии, и нови брутални нарушения на правото ни на поне един Справедлив процес от НЕзависим, НЕкорумпиран, безпристрастен и НЕпразноглав съд следното :

· Ние, върховните търговски съдийки, ЛИЧНО не извършваме случайното разпредение на делата (това го правят други вместо нас),

· Нарушението на императивната разпоредба на случайното разпределение на делата не е процесуално  нарушение ( поради което можем да си я нарушаваме, колкото си искаме),

· Правото на справедлив процес е въпрос без значение за правилното решаване на делата ,

с последното, от което надминаха дори фашистките гадове  и комунистическите изверги, нещо което, дори те не са си позволявали да правят и да решават така,

с което сами дадоха отговор на въпросите :

· какви всъщност са мнозинството от върховните ни съдии и съдийки,

· какво всъщност е така нареченото ни върховното ни правосъдие, на кого е, и за какво всъщност служи, превръщо се в една ГАНГСТЕРСКА организация в служба на криминалната тайна държава,

трябва ли суверенът да направи всично позволено от Международния правов ред  - за вкарване в законното, цивилизованото и демократичното русло на  тази ГАНСТЕРИЗИРАЩА се организация, узурпирала съдебната народна власт, която бе  създадена от обявения за престъпен комунистическия режим,  ЗА ВЪЗКРЪСВАНЕТО МУ В НЕЯ И ЧРЕЗ НЕЯ , напълно копирайки Комунистическата партия и нейния Централен комитет (клан - с неизбираеми, вечни, несменяеми, недосегеми, напълно безотговорни и вечно прави, дори, когато съгрешат „свръх-естествени” създания), с една натресена ни от обявения за престъпен комунистически режим - с лъжи, измами, престъпления, заплахи изнудвания, вероломства, диверсии, шантажи, саботажи и директни подкупи Конституция

и да създаде една нова съдийска система - като тази на САЩ, Великобритания, Швеция, Холандия, Нова Зеландия и пр.  и на други страни с англо-саксонската правна система, в които законът винаги е един  и същ, и винаги е еднакъв за всички .

ІІ. Към настоящето прилагаме :

1. Документ за платената такса за издаване на исканото удостоверение .

2. Решение от 4 март  2014  на ЕСПЧ по делото  "Дуралийски срещу България"  (образувано по жалба № 45519 / 2006 г. ) .

3. Решение от 16 февруари 2006 на ЕСПЧ по делото  „Прикян И Ангелова  срещу България”, (образувано по жалба № 44624 / 1998  г .).

4. Решение на Съда на Европейския Съюз от 21 февруари 2013 г. по дело С- 472 / 2011 г..

5. „Кой управлява България ? Кратка история на тайната криминална дър-жава ? ” (само за замолените да издадат исканото удостоверение съдийки, останалите адресати вече го имат този наш научно-изследователски труд  .) 

6. Три (четири) броя проекта на исканото удостоверение, който брой е определен от броя на възможните комбинации от отговорите на двата въпроса .

ІІІ .  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИСКАНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ

1. Напълно е възможно, с оглед криминалността в изработването на сайтовете и другите  вътрешни и външни информационни системи на съдилищата и изработването им от некомпетентни лица, то трите върховни търговски съдийки – Татяна Върбанова, Ваня Алексиева и Росица Божилова - постановили срамното Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. по търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд на Република България, с което допуснаха до касация положителното за нас въззивно РЕШЕНИЕ № 201 / 03.08.2011 г. по гр.д. № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд, по правния въпрос :

· „дали за валидността  на договор за продажба на имот собственост на ограничено отговорно търговско дружество  е необходимо решение на общото му събрание ?

който беше решен в това въззвивно решение в пълно съответствие  със задължителната за съдилищата практика по този въпрос, създадена само двадесет дни преди него, с Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено от гражданските върховни касационни съдийки по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС,

ДА НЕ СА ЗНАЕЛИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО на  това задължително за съдилищата в страната Решение № 254 / 14.07.2011 год., постановено от гражданските върховни касационни съдийки по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС.

2. И именно, поради това ИМ НЕЗНАНИЕ, НЕПОЗНАВАНЕ на практиката на собствения им Върховен Касационен  съд, която по времето на разглежданите събития беше задължителна за съдилищата в страната, да са постановили своето срамно за жени - претендиращи да са върховни съдийки - Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. по търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд на Република България, с което допуснаха до касация положителното за нас въззивно РЕШЕНИЕ № 201 / 03.08.2011 г. по гр.д. № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд, по преднопосочения правен въпрос , който бе решен с него в пълно съответстие с  задължителната за съдилищата в страната практика, създадена двадесет дни преди него, с Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено от гражданските върхов- ни касационни съдийки по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС, КОЯТО ПРАКТИКА СЪЗДАДЕНА С ТОВА РЕШЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪРХОВНИ КАСАЦИОННИ СЪДИЙКИ , впоследствие – при подлагането й на тълкуване, то с Тълкувателно Решение № 3 / 2013 от 15.11.2013 г. по Тълкувателно дело № 3 от 2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния Касационен съд СЕ ОКАЗА, ЧЕ Е ПРАВИЛНАТА в сравнение с по-късно създадената след нея такава, пак от ВКС, от горепосочените три търговски върховни съдий- ки, като тяхната на - търговските съдийки - бе обявена, както винаги  за  ГРЕШНАТА .

3 . При което положение, то трите върховни търговски съдийки Татяна Върбанова, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА и Росица Божилова,

· НЕ СА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ДОПУСНАТ ДО КАСАЦИЯ положителното за нас въззивно РЕШЕНИЕ № 201 / 03.08.2011 г. по гр.д. № 228 / 2011 г. на Видинския Окръжен съд, тъй като то бе решено в пълно съответстие с  задължителната за съдилищата в страна практика, създанена с двадесет дни преди него, с Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено от гражданските върховни касационни съдийки по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС,

тъй като са липсвали необходимите материални и правни предпоставки за допускането до касация на това положително за нас въззвивно решение . 

4 . Т.е. НЕ Е ИСТИНА ТОВА, което те са написали в своето срамно Дискреционно Определение № 367 / 23.05. 2012 г. по търговско дело № 1204 / 2011 г. на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд на Република България, че :

· това положително за нас въззвивно решение било постановено при противоречива практика на съдилищата по предно–посочения правен въпрос, тъй като тази противоречива практика бе преодоляна двадесет дни преди неговото постановяване именно с Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено от гражданските върховни касационни съдийки по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС и по време на постановянето на положителното за нас въззивно решение, вече имаше не противоречива практика на съдилищата по този въпрос, А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА СЪДИЛИЩАТА В СТРАНАТА ПРАКТИКА по този въпрос създадена с това Решение № 254 / 14.07.2011 год. , постановено от гражданските върховни касационни съдийки по гр.д. № 569 / 2010 год. на ГК, ІV г.о. на ВКС .

· - И заради това, че положителното за нас въззивното решение е постановено в пълно съответствие с единствената – по времето на неговото постановяване - задължителната на съдилищата практика, то трябва да бъде допуснато до касация и да бъде отменено от тези три съдийки - Татяна Върбанова, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА и Росица Божилова  ?!?!

· – Ако беше в противоречие с тази задължителна по времето на постановяването му практика, пак трябва да бъде допуснато до касация и да бъде отменено !!!

· СПОРЕД ТАЗИ ЛОГИКА НА ТЕЗИ ТРИ ТЪРГОВСКИ СЪДИЙКИ НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКЪВ ВАРИАНТ, ПРИ КОЙТО ЕДНО НЕЖЕЛАНО ОТ ТАЙНИТЕ ПРИВАТИЗАТОРСКИТЕ СИЛИ ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ ДА НЕ ПОДЛЕЖИ НА КАСАЦИЯ И НА ОТМЯНА ! ! ! !

· Ако е постановено в противоречие с задължителната за въззивните съдилища практика на ВКС - подлежи на касация и на отмяна . 

· Ако е постановено в пълно съответствие с задължителната за възивните съдилища практика на ВКС - пак подлежи на касация и на отмяна !

– ЩО ЗА ВЪРХОВНА ТЪРГОВСКА СЪДИЙСКА ЛОГИКА МОЖЕ ДА Е ТОВА, освен СЛУЖЕБНО БЕЗПЛАТНО приватизаторо-угодна  ?

5 . Ние не знаем, защо при тази фактическа и юридическа ситуация, при която трите съдийки не са имали право - по предно изложените причини – да допуснат до касация  положителното за нас въззивно решение,  са го допуснали .

Вместо като началничка на това второ търговско отделение на ВКС и като една от съдийките постановилите и това срамно дискреционно определение и срамното решение по  това дело да ни съдействува за изясняване на фактите във връзка с подадената от нас молба за отмяна на това решение, то съдийката ВАНЯ АЛЕКСИЕВА си позволи нещо недопустимо за една върховна съдийка - с свой акт (разпореждане) обвини единия от молителите по делото в нападки, клевети, обиди и пр., С КОЕТО МИСЛИМ, ЧЕ ЦЕЛИ СЪС ВСЯВАНЕ НА СТРАХ У НАС (нещо, което е твърде характерно за методите и способите на тайните организации),  ДА ОСУЕТИ НАШИТЕ ОПИТИ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА  НАИСТИНА НЕГАТИВНАТА ЗА ТЕЗИ ТРИ СЪДИЙКИ  ОБЕКТИВНА ИСТИНА .

Така сме принудени да се обърнем в писмен вид и твърде публично  (като един вид застраховка против нови върховни съдийски нарушения на нашите основни човешки права и свободи, застраховка и против нови репресии спрямо нас) към тези съдийки, за да поискаме в писмен вид да ни издадат исканото от нас удостоверение .

6. Също така НИЕ НЕ ЗНАЕМ и защо, след като без да имат право, то тези три съдийки допуснаха до касация положителното за нас въззивно решение и след като загубиха и цели две тълкувателни дела предизвикани от самите тях във връзка с решаването на това търговско дело № 1204 / 2011 г. на ВКС , които ВКС реши в наша полза, то след цели шест години замотаване на това дело от тях, след като приключи нашето шестгодишно участие в него и след като приключиха и всички публични части от него, то:

·  със своето Решение № 44 от 17 юли 2017 г.  две от тях – ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, Росица Божилова в съучастие с Боян Балевски ГО РЕШИХА ИЗНЕНАДВАЩО ЗА НАС,  СЪС СЛУЖЕБНО НАПРАВЕН  ОТ ТЯХ,  В САМОТО ТОВА РЕШЕНИЕ СЛУЖЕБЕН ДОВОД В ПОЛЗА НА ПРОТИВНАТА НИ ПРИВАТИЗАТОРСКА СТРАНА - довод за нищожност на представен от нас договор от две страници (разглеждан цели четиринадесет години, с предишни, влязли в сила  решения на ВКС по него, с които ВЕЧЕ бе решавано, че е действителен), БЕЗ ДА  ИЗПЪЛНЯТ И СЛЕДВАЩИ СВОИ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, а именно :

без за спазване на нашето право на Справедлив Процес и за състезателното начало на процеса - да бяха спряли делото и да ни бяха предоставили възможността да се защитим от техния служебен (наивен и несъстоятелен) довод  .

7.  Така, че исканото с тази молба удостоверение ни е необходимо :

а) като писмено доказателство за всички тези обстоятелства, всички до едно - неизвестни за нас .

И като такива неизвестни за нас :  ние например не сме знаели, че те не са знаели практиката на собствения си съд, ние също така не сме знаели, че те не знаят задължителната за България практика на Европейския Съд по Правата на Човека и на Съда на Европейския съюз , която забранява решаването на делата от страна на съдийките по такъв начин и с такива практики, тактики и стратегии, то, ако те бъдат удостоверени от тези съдийки в исканите от нас удостоверения, ЩЕ ИМАМЕ ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОИСКАМЕ ОТМЯНАТА НА ТЯХНОТО РЕШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ НОВИ ЗА НАС - ПО СМИСЪЛА - НА ЗАКОНА ОБСТОЯТЕЛСТВА .

Няма от кой друг да вземем, няма от кой друг да се снабдим с писмен документ за тези обстоятелства, освен от самия този съд, от самите тези съдийки в качеството им на официален държавни органи по смисъла на закона . 

В това им качество, както и  качеството им на представляващи същия този съд , същия този правораздавателен орган по търговко дело № 1204 / 2011 г.  ТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НИ ИЗДАДАТ ИСКАНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, и това е така, още и защото :

САМО ТЕ ЗНАЯТ КАКВА Е ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА .

б) като писмено доказателство, въз основа, на което можем да поискаме  констатиране и обявяване на нищожноста на това срамно тяхно решение, в зависимост от това какво ще удостоверят в поисканото удостоверение – ако например напишат, че са били болни, или временно и частично невменяеми и като в такава временна невменяемост не са разбирали смисъла и значението на постъпките  си  .

в) Ако пък напишат, че са били заплашвани и затова са постъпили по описания начин, то тогава и на това основание можем да поискаме отмяната на решението им – опорочаване на волята на съдийките .

г ) Ако пък напишат, че са знаели решението на собствения си съд , на гражданската му колегия и въпреки това са допуснали касацията на положителното за нас въззивно решение,  че са им били известни и решенията на Европейския Съд по Правата на Човека и на Съда на Евро- пейския съюз , които забраняват решаването на делата от страна на съдийките по такъв начин и с такива практики, тактики и стратегии,

но въпреки това са нарушили НАРОЧНО четирикратно нашето право на страведлив процес като НАРОЧНО (но без да имат право на това) са се противопоставили на практиката на ЕСПЧ и на СЕС - така,  както НАРОЧНО са се противопоставили и на практиката на гражданските върховни съдийки, създавайки противоречива на тяхната, но обявена след това за ГРЕШНА бе практиката именно на трите търговски съдийки, а за ПРАВИЛНА - ТАЗИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЙКИ, са ни лишили НАРОЧНО от участие в процеса, като не ни дадоха възможност да се защитаваме от техните служебни доводи, за да може служебно защитаваният от тях приватизаторски субект да се снабди именно с такова, с това срамно решение в негова полза, то :

ЗНАЧИ ТАКА ПРАВЯТ САМОПРИЗНАНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗА ОБЯВЕНА ОТ ТЯХ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НА ЗАКОНА И НА МОРАЛА ВОЙНА , което ще ни даде възможност да защитим правата си по друг съдопроизвоствен ред  .

С погнуса, потрес и презрение  :

„Елексир” ЕООД :

Така, ако тези „върховни дами” , кажат, че не са знаели за предно-упоменатите решения на ЕСПЧ , на СЕС и на собствения си съд, признават, че са напълно непригодни за съдийки .

Ако пък кажат, че са знаели за упоменатите решения на ЕСПЧ , на СЕС  и на собствения си съд, но въпреки това са ги потъпкали, за да  се изгаврят четирикратно с нашето право на справедлив процес , така пак признават, че са напълно непригодни за съдийки, но са напълно пригодни за женския затвор в Сливен !

Могат да се измъкнат от този собствено-ръчно устроен от тях самите си кур-капан, само ако се оправдаят, че са били заплашвани или изнудвани от приватизаторските сили .

Още чакаме, да ни издадат исканите удостоверения .  А докато чакаме, охо, още през юни и август 2019 г. ги тръшнахме с целия този фундаментален труд за техните гаври и издевателства с нашите основни човешки права и свободи  към партьорските служби и веднага след  това у нас „акостира” Генийката, Американската Прокурорка Джесика Ким .

И започна четенето по списък, кои наши каки и батковци върховни и по-малко върховни съдийки и съдии са заподозряни от САЩ като твърде корумпирани личности.  А който веднъж влезе в тези списъци, от тях измъкване няма , докато не бъде напълно занулен .

Всичко това го има представено и на Холандия , на Франция и на многооо други партньорски държави . Та, ако някой следи тези съдийки, то да не се притесняват ИСТИНА Е !  Все някоя от тези служби ще им е спретнала следене  на тях самите, на тяхните възходящи , изходящи, приходящи и низходящи .

Сътворената истерия с Корона Вируса, забави четенето на тези романи, но БОГ забавя, ама не забравя !  

А, КАКВА ОЩЕ Е ЛОГИКАТА НА ЕФЕКТА ОТ ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДИЙСКИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ ?

Агенция „Сюприз”  отговаря така :

1. На света има и други хора, освен съдийките, които забогатяват внезапно и те издирват акуратно и старателно  забогатялите преди тях, за да поделят по „братски”  премиалните (бонусите) .

2. И, ако ти откраднат това, което ти си откраднал, на кого ще се жалиш ?

3.Офшорни съдийски острови, люксембурски офшорки, имоти по съдийски дестинации, абе Вие в ред ли сте  ? Та те са под контрола на крупни международни аферисти, а пък те са под контрола на службите на САЩ и на тяхната Федерална банка .  Та имаш ли пари в излишък, все ще има, кой  да ти ги прибере във „Вечните Ловни Полета” .

4. Е, сега разбрахте : каква е неустоимата оферта на Съюза на Анти-Бандитските Сили  към  САЩ и ВКП (военно-промишления комплекс) на САЩ .

Така и така  българските управници са ни окраднали най-малко 40 (четиридесет) милиарда лева, намерете ги, с половината от тях ще си купуваме оръжия и стоки от Вас, 5 % от тях ги даваме като награди на агентите (частни и държавни) , които са ги разкрили  и останалите 45 % си ги прибираме в България .

Приканваме всички да се присъединят към тази неустоима оферта . Да превърнем стотици (чужди)  агенти в следователи по въпроса :

- КЪДЕ СА ПАРИТЕ НИ  И КОЯ , КОГА ГИ ОТКРАДНА ?

И в преследвачи на тарикатите и тарикатките от всички видове и родове власти  у нас . 

Съдийки, върховни, търговски, бре, бре на много интересни взехте да ни се правите ! Надали съдийките, българските, върховните, търговските са най-умните хора в света и най-малко крадливите !

Колкото разбирате от търговско право и от право изобщо толкова и от  разконспириране на недосегаемите съдийки , на техните възходящи, приходящи, изходящи и низходящи  !

Вие сте СПЕЦИАЛИСТКИ ПО ТЪРГОВИЯ С ПРАВОТО, А НЕ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО !

ЧАСТ ПЕТА

По предно описания начин, със съдийските гаври, издевателства и измами на второ служебно приватизационно защитно отделение по същото време бяха окрадени още две неприватизаторски фирми, имали наивността да купуват имоти от приватизаторските сили и да ги плащат напълно още при сключването на предварителните договори за покупката им .

Общия размер на вредите причинени от съдийските банди на тези две фирми плюс вредите причинени на „Елексир” ЕООД (по съпоставими към днес) цени е над 1 000 000  (един милион) лева.

При „Елексир” ЕООД положението е по-добро, защото бандите все не могат да гушнат обратно имота , тъй като не го владеят .

Водят мними ревандикационни искове, ама и там я запецнаха здраво,тъй като ги върнахме на кота нула – т.е. че актовете  за държавна собственост,  с които опитват да се представят като собственици , са абсолютно и изначално нищожни и идва нови „гризкане на дърветата”. 

Охо, а след това още двайсет-трийсет нови причини – като  искове за обяваване на нищожността на съдебните решения, на „върховните търговски каки” и така до пето пришествие .

Но в крайна сметка ние торти и пасти ли ще правим в тази клета сладкарница или ще смазване и сломяване върховния съдийски бандитизъм ?

Схемите за тези нови и масови приватизаторо-съдийски измами са ясни и са следните :

Тези съдийско-приватизаторски сили, сключват предварителни договори с купувачите на имотети, взимат от купувачите парите за имотите, а после предявят искове, с които претендират, че предварителните договори били нищожни, понеже не били имали решения на общите събрания за дружествата си за продажбата на тези имоти .

То има такива решения, но те ги унищожават или нарочно ги правят фалшиви.

Един човек, откъде да знае какво били решили съдружниците в приватизаторската фирма, чийто управител им продава имоти ? Тези решения на общите събрания на ООД-тата не се вписват никъде и по всяко време може да се унищожат или да се съставят фалшиви такива .

И върховните търговски каки обявяват тези предварителни договори за нищожни, ама с тези решения не постановяват приватизаторските банди да върнат парите на измамените от тях граждани и фирми с всички лихви, или по запазената им покупателна способност .

И така измамените от съдийско-приватизаторските банди  граждани бързо умират от ракове, инсулти, инфаркти, разорени и съсипани .

А съдийско-приватизаторските банди  за втори път се обогатяват от тези имоти .  Първия път като се сдобиха с тях от държавата на цени десет пъти по-ниски от пазарните, втори път, след като ги „продават” по тук описания по пазарни цени на нови жертви, взимат парите, ама имотите се оказват непродадени .

По тази  съдийско-приватизаторска схема за измами бяха измамени огромен брой граждани и фирми , които са имали наивността да купуват апартаменти , ателиета, земи и пр. недвижимости от приватизаторски фирми и от завладяни от същите тези съдийско-приватизаторски банди кооперации.

Ние техлихме шута на тези съдийски схеми за измами, ама който е бил изигран по тях, преди да им теглим шута, си остава изигран до гроб .

Е, с такива върховни търговски каки , защо са им на имотните измамници „адвокатки”  и „адвокати” ?

ЧАСТ ШЕСТА

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е ВЪРХОВНИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ СЪД ?

Абсолютно - НЕ ?

Със „силата на пресъдено нещо” по Конституционни Дела № 2, 8 и 10 от 2018 г. , то  Конституционният съд присъди в наша полза с класическото 3 : 0 (три на нула) вкупом и в цялост срещу Върховния Комунистически Съд .

Тези три дела бяха предизвикани от самите върховни каки и батковци .

По едното от тях се противо-поставяха на новото основание за касация на въззивните решения – наречено „очевидна неправилност” . Като върховните тарикатки излагаха аргументи, че за да се била видяла тази „очевидна неправилност”,  то трябвало решенията да се разглеждат по същество, което не било можело да стане във селективната (предварителната) фаза на касационната процедура .

А ние се противопоставихме на тази бандитска логика като казахме , че то и ЕСПЧ не навлиза в разглеждането на решенията по същество, ама това не му пречи да вижда, че са очевидно неправилни, тъй като до постановянето им се стигнало , чрез нарушения на правото на справедлив процес, ама за върховни съдийки - специлистки по курво-мунистическо право, то това е тъмна Индия - справедлив процес – такъв вид процес не съществува по курво-мунистическото право .

И по това дело Конституционният Съд отхвърли Върховното Касационно искане за обявяване на противо-конституционноста на този закон (на тази промяна на ГПК)  .

По другите две предизвикани от върховните каки конституционни дела, каките тарикатееха, оспорвайки плахи измемения в Закона за съдебната власт, мотивирайки се, че с тях им се било нарушавало правото на труд .

Ние им се противо-поставихме с аргументите, че каките, пак шмекеруват, защото тези промени предвиждат изисквания за заемане на съдийска длъжност, и ако някоя кака не може не отговори на тези изисквания, то няма никаква забрана да продава „високо-квалитетния” си юридически труд на свободния пазар, тъй като няма повинност, задължение някакво,  че „високо-квалитетен” юридически труд може да се полага само на длъжността „съдийка” .

Така целият върховно-квалифициран отбо загуби вкупом и в цялост и трите предизвикани от тарикат-тарикатещи узурпационни и парични подбуди Конституционни дела № 2, 8 и 10 от 2018  г.. 

И защо тези компетенти върховни каки и батковци, не вземем да ги анулираме и да ги изпратим по живо, по здраво, там,  откъдето са стартирали – на Райнно съдийско ниво, в най-отдалечените части от Родината ни -  няма и такава забрана от Конституцията за „зануляването” им , защото, както можеш да станеш от Районен  - Върховен съдия  и това не е в противоречие с несменяемостта им , така е и обратното – да станеш от Върховен - Районен съдия  , с командировка или за постоянно, или по друг начин . 

И си решаваме от ряз , за ден –два проблемът с тези вечни и несмеянеми върховни каки и батковци , како така, то на всеки пет години си ги връщаме обратно и на тяхното място във ВКС  отиват нови личности от средата на адвокатките, адвокати, по-нисшите съдийки и т.н. . 

КАК НАПРАВИХМЕ ТОЗИ КОНТРА-УДАР СРЕЩУ ТЕЗИ ТАРИКАТЛЪЦИ ПРЕД КС  НА ВЪРХОВНИТЕ НИ КАКИ И БАТКОВЦИ ?

Всички видове и родове, крадливи политически сили, все обещават , че ще дадат правото на българските граждани на индивидуална жалба до Конституционния съд и все не го правят.

Ама не са забранили все още правото на петиция .  Е, ние изпратихме една такава петиция от 172 (сто седемдесет и две страници)  по тези въпроси, лично - както на всичките 12 броя Конституционни съдии и съдийки , така и на всиките бройки върховно-касационни каки и батковци, като им казахме:

· ей така ще стане, както ние твърдим и вие ще загубите и то така стана (затова освирепяха срещу нас) ,

изпратихме я тази петиция и на тогавашната обудсманка Мая Манолова (от нея  се получиха две-три изречения общи приказки и кухи фрази),

изпратихме я и на Президента Румен Радев (чиито криминални сили се направиха, разбира се на ударени, защото и те се били занивамали по същото време с организирането на върховни съдийски измами ) ,

а Главатарят на ВКС, бай Лозан – бореца за неговото МУ върховенство НАД закона,  изобщо не я беше приел, отказал да я вземе и ни я върна без изобщо да я прочете, а е длъжен да я прочете и да ни отговори .

Обещахме му на Бай Лозан, че ще му я връчим тържествено, с шествие – тоя не вярва, ще му я връчим, ведно с въпроса :

·  а ти Бай Лозане, защо не си ходил войник, по времето когато това беше задължително, каква е причината :   хомо-сексуализъм, тежко психично заболяване или наказуеми тарикатлъци за отклоняване от изпълнението на войнския дълг ?

ЧАСТ СЕДМА

И като последна част от този Дял сме оставили - поставяне и формулирането от всички нас на следното питане до Главния Прокурор :

Да даде официално тълкуване : до къде се простират пределите на института на крайната необходимост (по НК), изключващ обществената опасност  на деянията за сломяването на този съдийски бандитизъм ?

Като например :

- Задължителното и принудителното им тъпчене с хапчета против клептомания , влиза ли в тези предели ? 

- Изнамирането на адресите им и блокадите им в собствените им свърталища, докато поумнеят от глад , и / или от болести, които няма да има как да лекуват под блокатата на леговищата им , влиза ли в тези предели ? 

Като извършването, например на деяния, квалифицирани , като :

„Причиняването на лека или средна телесна повреда на извършителите на тези брутални съдийските престъпления, гаври и издевателства с българските граждани -   влиза ли в тези предели ?” 

За какви размери на вредите причинени от съдийки и съдии бандити  може да се прилага сломяването на съответната бандитка, чрез причиняването й, например на средна телесна повреда ?

- Над 10  000 (десет хиляди ) лева, или над 20 000 (двадесет хиляди ), та като я имаме тази тълкувателна тарифа, да знаем докъде , за всеки контретен случай, се простират пределите на института на крайната необходимост ?

И след като го имаме това официално тълкувателно указателно становище на Главния Прокурор, то да знаем, как да отговорим адекватно за сломяването на съдийския бандитизъм , без да се притесняваме, че прокурорките му ще ни повдигат обвинения .

Кураж и смело напред !

Всеки може да си преписва свободно всичко от тази страница, като в мястото, на което използва преписа, да посочи името на труда „Всичко за унищожаването на държавно-организирания  бандитизъм !

Гай Юлия Квинтия Цезаларова

666
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.