Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

Ела в Чистата и Свята Република !

Чиста и Свята Република

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

Уважаеми сънародници и сънароднички, братя и сестри ,

Кога за последно избирахме съдии и Върховен Касационен съд ?

През 1988 г. . Оттогава те избират сами себе си ! Супер ! Съдиите , които са използвателите на съдебната част от принадлежащата на народа власт, избират съдии за  членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, които назначават съдиите, които ги избират, които ги назначават.

Вечен двигател за съдийското благоденствие и безнаказан произвол.

А КАКВА Е РОЛЯТА НА НАРОДА В ТАЗИ ВЕЧНА СЪДИЙСКА ВЪРТЕЛЕЖКА ? - НА ТЕБЕТО В СКОТОБОЙНАТА !

Ами, ако така депутатите , които са използвателите на законодателната част от принадлежащата на народа власт започнат да избират депутати, които да ги назначават за депутати, които назначават депутатите, които ги избират, всички ще изреват ,че това е бандитизъм, узурпация !

Ами , че то е същото с „избора” на съдиите сега – сами себе си се назначават .

Ами, ако министрите, които са използвателите на изпълнителната част от принадлежащата на народа власт, започнат да избират министри, които да ги назначават за министри, които ги избират за министри, всички ще изреват ,че това е бандитизъм , узурпация !

Ами , че то е същото с „избора” на съдиите сега – сами себе си се назначават .

Как пък така, точно и само за използвателите на принадлежащата на народа съдебна власт, бе решено сами себе си да се избират ?

Сами себе си да се упълномощават с правото да използват принадлежащата на народа съдебна власт !? Я виж ти ! 

Ето още една част от книгата , обясняваща, как комунистическата банда, след като уж беше свалена от власт (през 1989 г.) от самата себе си, открадна  с тези поредни юридически тарикатлъци, шмекерии,  диверсии , измами, саботажи, принадлежащата на българския народ.

ПЕТАТА СТЪПКА . ИЗТРЪГВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ЧАСТ от народната власт от ръцете (от патримониума) на суверена (народа) и повторното й връчване в ръцете на (второ-ешелонната) комунистическа банда , повторната й узурпация от бандата на комунистите .

Тази Нова Конституция (приетата през 1991 г) , с натрапената необходимост тя да се приема и променя само от Велико Народно Събрание бе необходима на комунистическата банда за гарантирането и „бетонирането” на безнаказаността й и за гарантирането на повторната узурпация на властта на българския народ . 

Това тази кръволошка мафия го направи така :

Тази Нова Конституция се различава от променената (през 1989-90 г.)  Стара само по направление на съдийките - по начина, по който те се сдобиват с правото да използват съдебната част от народната власт и по времето, за което им се предоставя правото да използват съдебната част от народната власт .

При действието на Старата Конституция и Поправената през 89-90 г. Стара Конституция (чл. 131, ал. 1 от нея), Върховният съд се избираше за срок от пет години, след които пет години имаше нови избори за съдиите в него

А сега - по Новата (комунистическато от 1991 г.)  КонституцияВърховният Касационен съд е вечен и  безкраен, абсолютно несменяем, дори когато съгреши и постоянно съгрешава, точно, каквато вечна и безкрайна, дори и когато съгрешаваше беше и комунистическата партия, и точно по неин образ и подобие е създаден и функционира сегашният ни Върховен Касационен Съд – вечно, безкрайно и несменяемо, дори когато съгреши и постоянно съгрешава .

Тази сто процентова прилика, показва и кой е създателят му и кой е създателят на начина на съдаването и преживяването му КомПартията,  (тайните Главатари на КомПартията, тайната държава в държавата) против, чиято диктатура се борехме . Уж падна от власт, за да се върне в нея през задния вход .

При действието на Старата Конституция и Поправената през 89 - 90 г. Стара (чл. 128 от нея), съдийките се избираха пряко от българския народ и от огромен брой хора, за всеки един съд, от гражданите от неговия район, по време на изборите за общински съветници и кметове, така те се сдобиваха с правото да използват съдебната народна власт  - пряко от българския народ

И на всеки две и половина години , когато се провеждаха тези избори, българският народ можеше да каже „Довиждане”  и да уволни всяка една съдийка, като просто не я избере повече за такава. 

Като също така по силата същите тези разпоредби на Старата и поправената през 89 -90 г. Стара Конституция, народът от района на съдийката – имаше право да отзове всяка една съдийка и преди края на този две половина годишен неин мандат, а не да я чака да си прави сделките и далаверите с разбойници и крадци .

Точно това плашеше най-много комунистическата банда, която с основа- ние подозираше, че българският народ бързо ще уволни всички предани на комунистическата мафия съдийки,  които не искат да осъждат комунистическите крадци и престъпници и ще избира за съдийки такива, които бързо ще озаптят и намушкат в затворите комунистическите бандити .

По Новата Конституция (комунистическата от 1991 г.), народът не избира съдийките, те централизирано (централизмът е втория постулат на комунистическата система и идеогия)  си се (само-) избират за територията на цялата страна, като  се само-избират  сами себе си и се избират веднъж завинаги . Това става по следния начин :

· по силата на тази натрапена от комунистическите узурпатори Нова Конституция, съдийките избират съдийки, които образуват един централен орган (какъвто беше Централният Комитет на Българската Комунистическа партия), наречен Висш Съдебен Съвет (само от дванадесет човека в съдийската му колегия),  който назначава съдийките, които избират съдийките в него, които назначават после съдийките.

· Т.е. съдийките избират съдийки, които назначават съдийки, които избират съдийки, които назначават съдийки и така до безкрай. (Все едно депутатите да избират депутати, които после да назначават депутати, които избират депутати, които да назначават депутати и така до безкрай .)

Абсолютно копие на комунистическата партия (комунистическия клан) – комунисти избират комунисти – Централния Комитет на Българската Комунистичека Партия, които назначават комунисти, които избират комунисти и никой, извън комунистическата партия не участува в избора на комунистите, които да назначават комунистите, които да избират комунистите .

И по силата на същата тази натрапена от комунистическите узурпатори,  Нова Конституция, съдийките имат имунитет (същият, какъвто имаха и все още имат висшите комунистически главатари) и никога не могат да бъдат  преследвани за изършени от тях престъпления, не могат да бъдат сменя- вани, уволнявани и пр. . По-лесно може да бъде осъден президент на САЩ, на Франция, отколкото да бъде уволнена или осъдена съдийка в България.

Така, по този затворен кръго-оборот (вечен двигател), в този затворен вътрешно съдийски клан,  съдийките не отговарят пред народа, не са избирани от него, съществуват независимо и над него .

Упражняват власт не от името на народа, а власт НАД НАРОДА , което е съвременното определение за терора . ВЛАСТ - СЪЩЕСТВУВАЩА НЕЗАВИСИМО ОТ НАРОДА И НАД НАРОДА .

Също така лесно, по един ускорен и напълно НЕпубличен начин, всяка една жена станала веднъж най-нисшата районна съдийка, става и върховна съдийка, с командировка извършвана от лицето, което в съответния момент е Главатар (Началник) на Върховния Касационен съд  -  командирова я за работа от районния съд на работа като върховна съдийка .

(По същия начин Главатарят на Комунистическата Партия си дърпаше на работа в Централния Върховен Комунистически комитет всяка една, лично харесала му нисша комунистка и така си дърпаха бързо във Върховния Комунистически Комитет своите деца, зетьове, снахи, баджанаци и баджаначки,  внуци,  любовници , метреси  и пр., без да дължат никому обяснения, с какво тези създания са по-способни от другите  за работа във Върховния Комунистически Комитет . )

Така, че сложиш ли си за Главатар на Върховния Касационен съд човек, който споделя политическите възгледи на комунистическо–приватизаторско-банкерската банда и нейния начин за обира на българския народ, той бързо пълни Върховния Касационен Съд с множество такиви съдийки, които да провеждат и да продължават този обир със съдебни средства, с помощта на съда.

И КУПИШ ЛИ СЕ ЕДНА ТАКАВА ВЕЧНА И НЕСМЕНЯЕМА СЪДИЙКА, СИ СИ Я КУПИЛ ЗАВИНАГИ, КОЕТО Е НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ВСЕКИ БАНДИТ, А ПАРИТЕ ЗА КУПУВАНЕТО НА СЪДИЙКИ ОСТАНАХА В РЪЦЕТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА БАНДА

В цял Свят има бандити и бандитки, даже много повече, отколкото у  нас . В цял свят политици , кметици , депутати и „само-синдикални” разбойници си крадат, само, че в  в така наречените „бели” държави (има и обетовани) съдийските системи работят що-годе и голяма част от власт-ползващите айдуци влизат за дълги години зад решетките .

А у нас това не се получава . Богатите и власт-ползващите бандити и бандитки си живеят в един безкраен и вечен пир .

Та така се дава отговор и на въпроса :

„Колко са партиите в Света , а и у нас ? .” – ДВЕ, САМО ДВЕ ! 

ПАРТИЯТА НА КРАДЦИТЕ  И ПАРТИЯТА НА ОКРАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ .

Или крадеш духовните и материалните ценностти на хората или не крадеш ! СРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НЯМА .

Това леви, десни, прави, тесни са залъгалки за празни мозъци измислени от вечните крадци, водени от максимата „Разделяй и Кради !” .

РАЗДЕЛЯЙ, ЛЪЖИ, МАМИ И БЕЗНАКАЗАНО КРАДИ !

Какво значение ще има, кой Ви е окрал - министър, съдийка, кмет или обикновен само-синдикален крадец, ако съдийската система работеше и тези крадци биваха осъждани и мушкани в затвора бързо, смело, сръчно и си плащаха обезщетенията на окрадените от тях ?

И най-важната част от принадлежащата на народа власт – съдебната, трябва да проверим, в ръцете на чия партия е ?  – в ръцете на партията на крадците или в ръцете на партията на окрадените .

И,  ако установим, че  принадлежащата на народа съдебна власт е в ръцете на партията на крадците,  да сторим необходимото , за да бъде отнета от ръцете на партията на крадците , за да бъде отнета от крадливите ръце и връчена в некрадливи такива !

И така, искаме, не искаме, стигаме до най-голямата измама , до измамата , че намиращата се в Родината ни някаква държава била демократична .

Демос, народ .

В момента държавата, намираща на територията на Родината НЕ е демократична . Твърдението, че този субект - това творение на съзнателната  (криминална) човешка дейност - наречено държава е демократично е АБСОЛЮТНА ЛЪЖА .

А ТЯ НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНА ("демос"- народ, наро- довластие), ЗАЩОТО В НЕЯ ЗАКОНЪТ НЕ Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ .

За власт-ползващите субекти – узурпаторите и техните богати съучастници  - крадците на произтичащата от народа власт действуват едни - привилегироващи ги писани и неписани правила, а за народа - власт-неползващите граждани действуват други писани и неписани - дискриминиращи ги правила и тази криминална държава функционира във вреда на всички неползващи власт български граждани .

Създадената с комунистическата конституция (натрапена , сътворена от цялото стадо комунистически тайни ченгета на ДС  в ВНС) от 1991 г.  и намиращата се в Родината ни със своите анти-народо-терористични структури някаква Държава е в услуга и служи на държавно-оргнизираните и държавно-подпомаганите престъпни групи, които неимоверно много се увеличиха по своя състав и по размера на интезитета на бедите, вредите и страдания, причинявани на българския народ , гаврите и издевателствата със всички неползващи власт български граждани .

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели мен Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

меню

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.