Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

Ела в Чистата и Свята Република !

Чиста и Свята Република

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

Тази страница е за всички , без съдии и съдийки, на тях може да им причини мощни отрицателни емоции  . За адвокатки, прокурори и за  целия окраден български народ- става !   

Прочете я докрая  !

ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ИМАТ ПРОСТИ И СЛОЖНИ РЕШЕНИЯ !

ДА ДЕЗОРГАНИЗИРАМЕ ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ ! Бързо, лесно, смело, сръчно !

По първоначалния план за ликвидирането на системата на държавно-организирания бандитизъм, тя не трябваше да бъде публикувана толкова бързо, но много изпищяли и брутално окрадени от тази бандитска система граждани искаха веднага да узнаят, какво да предприемат като практически мерки .

Тази бандитска система се крепи на повторната узурпация на съдебната народна власт, чрез възкръсването на Централния Комитет на Българската комунистическа Партия  в  Централния Комитет на Върхавния Касационен съд и в съдилищата общо и изобщо .

Вечни , несменяеми, неизбираеми, имунизирани, безотговорни, винаги прави , дори когато постоянно съгрешават (също като Партията БКП -тя беше права, дори когато съгреши), съдийки - прави , дори когато сътворяват най-голямите престъпления срещу българския народ, сътворяването на по 14 (четиринадесет) едновременно действуващи различни прилагания на законите , сътворяването на  по 14  (четиринадесет)  едновременно действуващи, взаимно противоречащи си съдебни практики – за свои, за чужди, за против свои,  за бедни, за богати, инцидентни, току –що изоставени,  преди малко създадени  и пр.  -  ето Ви тук линк , да си припомните как възкръсна тази криминална  кърваво-мунистическа система .

Те този най-голям ефект – да кривораздават по всички видове дела – граждански, административни, търговски, наказателни и прочие, вечни и несменяеми съдийки, а не както е в по-малко крадливите държави, по 12 (или 24  броя) съдебни заседатели – ( това в България са  5 000 000 , пет ми милиона пълнолетни и неосъждани български  граждани) , е най-голямияг дефект на тази бандитска система .

І . ЕТО ВИ Я БЪРЗАТА ЗАЩИТА, КОЯТО ВЕДНАГА, ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ

1. Ами анулирайте анулаторките на нашите основни човешки права и свободи, анулирайте гаврещите се и издеватестващите с нашето основно право на справедлив процес създания - 84 % (толкова са бандите сред тях), които по грешка наричаме все още съдии и  съдийки .

2. - Как ? - Ами по непротиворечащи на Международното и на вътрешното право методи средства и по силата на задължителните за България решения на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съд , които тези съдийки не могат да отменят с тълкувателните си измами.

3. Според много от тези задължителни за България решения, което тези съдийки НЕ могат да отменят, ако сте „праснали” сте иск срещу някоя съдийка или срещу някой съд, то тазисъдийка или всичките съдийки от този съд нямат право да разглеждат дела, по които вие сте страни .

4 . Тези дела срещу тях може да ги „тряснете” и пред чужд съд, най-добре пред такъв в САЩ, по Глобалния закон за борба с корупцията „Магнитски” ,  или по какъвто си поискате друг . Там техните им имунитети не вършат работа .

5. Може да им „тряскате” искове срещу тах и в самата България ? Най –много пищят против исковете  за поставянето им под запрещение , или по исковете за констатиране на факти с правно значение- установяването и прогласяването на преюдициалните факти, с най-решаващото значение за правилното решаване на делата, а именно, установяването и прогласяването на фактите, че много от тях са невменями и  недееспособни и ето защо :

6. Всяка съдийка (а това са 84 % от всичките) , която е решила един и същи правен въпрос по два различни противорещи  си начина , по няколко дела е доказано „очевидно” невменяема , лудост с „раздвоение на личността” и е особено опасна за обществото и всеки има интерес да иска поставянето й под за прещение.

7. И прокуратурата, също може да иска поставянето на всяка една такива съдийка под запрещение .

8. При налиичето на такива данни, за който и да е съд, а те такива са всичките в България -  решаването на един и същи правен въпрос, по различни начини по различните дела срещу различните субекти причинява грамадни морални вреди на всеки български гражданин като подкопова доверието на обществото в тези (криминални) организации и срещу него поради тази причина може да бъде траснят иск на общо основание (по реда на ЗЗД), за репариране на причинеинте му морални (неимуществени вреди) , включително и срещу Върховния Касационен Съд , който е основния генератор на такива противоречиви решавания н едни исъщи правни въпроси, което е абсолютно забранено от множество задължителни за България решения на ЕСПЧ и на СЕС , а и от самата ни Конституция, и е забрането от всичките тези актове - тъй като по този начин се ликвидира правната сигурност и всичко което се ликвидира с нейното ликвидиране  -  ликвидира се държавноста, ликвидира се държавата .

9. И кой ще ви съди тогава ? -  като анулирате всичките тези вечни, от никого неизбираеми (сами себе си се избират), несменяеми  съдийки и най-вече -  върховните ? 

10. - НЯМА КОЙ ? РУХВА ТАЗИ КРИМИНАЛНА СИСТЕМА С НЕЙНИЯ НАЙ-ГОЛЯМ ЕФЕКТ .

11.  Да, цели орди от покварената част от съдийките може да се направят на ударени, на кьорави, на ни чули, ни видяли и да не приемат направения им от Вас отвод, който Вие го правите -  по причина на предявени им от Вас искове срещу тях . 

12. Да, де, ама такива решения ( и присъди), които са постановени от съдии и /или  съдилища, против които Вие сте предявили искове , се отменят от Международните съдилища, а и както станат много такива случаи , тези орди  от най-смъртоносните врагове на народа,  ще започнат сами да се чешат то съдийските си глави, като знаят, че така вършат брутални престъпления срещу Вас , че брутално са нарушили Вашето право на справедлив процес и може да ги подпукате, заради тези им - по Международното право престъпления - в САЩ и в други страни с по-малко крадливи системи.

13. По много дела ЕСПЧ , многократно е осъждал България, че делата са разглеждани и решавани от съдилища и съдийки, срещу, които е имало искове или други претенции от страни по делата . Тези съдийки, заради, които всичките ние плащаме обезщетения, заради тези техни съдийски престъпления ,  отлично ги знаят.

14. Така и поради такива престъпления, много от тези съдийки станаха Фе-Бе-Ра –тивно интересни личности .

15. По същия начин може да си регистрирате фирмите, например в щата Делауер в  САЩ, или в друг щат и така за всяка беля против фирмата Ви направени по граждански , търговски , или административни дела от тези съдийки, може направо да ги подпуквате в САЩ .

16. Другото са технически подробности , като , това : кои са тези решения на ЕСПЧ и на СЕС, на които да се позовавате, кои са тези искове, които да „тряскате” срещу тези съдийки и съдилища, заради бруталното потъпкване от тяхната страна на  задължителните за България решения на ЕСПЧ и на СЕС, това са технически подробности на които всеки един непродал си душата на дявола и на (съдийките)  адвокат може да Ви отговори .

17. А пък измамите на тези съдийки, че били правили случайно разпределение на делата, са безкрайни и лесни доказуеми ! Виж тук : ......

18. И знаете ли, кои най-напред ще срутят тази система ? Бандитите, бандитите, за обслужването на чиито цели е направена ?

19. Много от тях вече са изчели много от тези анти-бандитски трудове и по наказателните дела – започват да „шибат” искове, с въпроси : а защо онзи бандит от съвкупността на власт-ползващата орда за същото такова обвинение,  или даже за по-малко от това към мен го осъдихте условно, а  мен на двайсет години затвор, или пък ме държите години наред в предварителни арести, без изобщо все още да съм дори осъден ?

20. Пратете на всеки власт-НЕползващ бандит този пост, тази страница, за да ги използваме в борбата ни срещу най-свирепите и най-наглите бандити – тези от съвкупността на власт-ползващата орда  .

21 . И така, лека-полека, или изведнъж , внезапно, ще не ще, ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЪДИ като в по-малко крадливите държави по делата САМО НАРОДЪТ, САМО СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 12 (24) БРОЯ, избрани наистина случайно от цялото 5 000 000  (пет милионно пълнолетно) население на България, против всички, които няма как да предявим искове, че са ни прецакали по нещо или за нещо .

22. И така в затворите ще започнат полека-лека, или внезапно да влизат и богати крадци, които , разбирасе,  ще предадат своите съучастници от съвкупността на безкрайно крадливата власт-ползващата орда, за да са им по-малки присъдите .

23. Ще започнат да бъдат осъждани по гражданските, търговските и административните дела и богатите ищци и богатите ответници, а не те винаги да осъждат клетите и бедни ответници  по гражданските, търговските и административните дела .

24. Аз съм изратил преди 6-месеца, необходимото на човек, за който считам, че е несправедливо бе осъден по наказателни дела и виждам, че има ефект, след първоначалното му смущение.

25 . А по гражданските и търговските вече започна масовото изолзване на тази „Автоматична Авто-Прецаквателница” !

ІІ . ДАЛИ ВИ ЛЪЖА , КАКТО КАЗВАТ ТРОЛЧЕТАТА И ТРОЛКИТЕ НА НАЙ-ВИСОКО-ПОСТАВЕНИТЕ НИ КРАДЦИ – ПРЕМИЕРИ, ПРЕЗИДЕНТИ, СЪДИИ , СЪДИЙКИ, ДЕПУТАТИ И ДЕПУТАТКИ, КМЕТОВЕ И КМЕТИЦИ  ?  -  Сигурно, сигурно ! 

1. Вижте отводите по т.д. № т. д.№ 2651 по описа за 2017 г. на ВКС. Делото  - по едни и същи въпроси (договор от само две страници, между приватизаторски сили и измамени от тях) , се разглежда вече повече от  18 години .

2. И винаги е било гражданско в долните инстанции, същите такива, по същите такива спорове, по същия този, все един  същи правен въпрос по него,  преди нас,  а и след нас във ВКС със същите такива ищци  и ответници  - СЪЩО СА ГРАЖДАНСКИ .

3 . Но , заради наличието по това дело на приватизаторска сила, то  там, във ВКС ТАЙНО се преквалифицира НАРОЧНО на търговско (нямат право да я правят тази преквалификация, още повече, пък тайно, тя се прави още в първата инстанция, където може да се защитиш от нея) ,та  ТАЙНО се преквалифицира НАРОЧНО на търговско с цел да попадне на търговските „съдийки”, чиято Търговска колегия във ВКС бе създадена през 2003 г. (тази Търговска колегия е един нов, друг ВКС, различен от предишния) създаден специално за продължаването с върховни съдийски средства на приватизаторския обир , създаден специално, за да оказва с всевъзможни съдийски престъпления на върховна съдийска „подкрепа” на окралите цяла България  приватизаторски сили .

4. По това дело едната страна е именно „приватизаторска” сила , приватизирала  половината Видин с работническо-ментарджийска приватизация (извършена по времето на правителството на БСП - 1994 г. 1996 г.) , с привилегии - с плащане на 10 % от ниската НЕпазарната цена, по измислена държавна такава от оценители на правителството, а останалата част на разсрочено плащане .... и накрая с компесаторки.

5 . И разбира се, това дело във Върховния Криминализирал се Съд (ВКС), това  винаги се преквалифицира от гражданско на търговско, с цел да попадне на търговските „съдийки”, чийто Търговска колегия бе създадена през 2003 г. за съдебната защита на окралите цяла България приватизаторски сили ,

·  но.....нито една, от които „върховни съдийки” , обаче не е учила търговско право, тъй като, за да станеш върховна съдийка през 2003 г. се искаше 15 години тудов стаж, така всички тези (назначени през 2003 г. за „върховни” търговски „съдийки”) са завършили преди 1991 г., до която година търговско право НЕ се  учеше в България .   

6. „Върховни” търговски „съдийки”, които обаче не са учили търговско право е като върховни хирурзи, които обаче не са учили хирургия .

7 . „Върховни” търговски „съдийки”, които обаче не са учили търговско право е като върховни СЕКСОЛОЖКИ, които обаче не са правили секс.

8. Обаче техните съучастници -  приватизаторските сили – всички, викат, вият и крещят срешу Главния прокурор (към 2020 г.) Иван Гешев, че не бил имал подходящо образование , което е признато от закона на същите тези хора – за юридическо .

АМИ СЪС СЪЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО НА ГЕШЕВ, СА ОКОЛО 600 (ШЕСТОТИН ) СЪДИИ, НЯКОИ ОТ ТЯХ СТАНАХА ПЕРФЕКТНИ, АЗ ГИ ПОЗНАВАМ !

АМА ЗА ТЯХ НИКОЙ НЕ ПИЩИ, ЧЕ БИЛИ „ПРОСТИ „МИЛИЦИОНЕРИ .

9. И Гешев все пак НЕ е учил в ГЕСТАПО (ДС) а след 91 г., а много членовете на Държавна Сигурност , почти всички членове на ДС (ГЕСТАПО -  като тези при президентите ни ) станаха съдии, с това си милиционерско образование, получено от тях отпреди 91 г. в училищата на българското ГЕСТАПО (ДС) .

10. А в САЩ мното ог първо-инстанционните съдийки , които стават там, такива, чак на 46 години, а не на 22 годишна възраст, като тези у нас, с татковци и детковци от управляващите ни бандити от БКП и ДС, изобщо не са юристки, там съди народът - 12 (или 24 съдебни заседатели) а не съдийки .

11. И така, да се върнем към анулирането на съдийките, към  ликвидирането на тази, неотишла си криминална система с вечни несменяеми, низбираеми , безотговорни и имунизирани съдийки !

ІІІ .Доказателства за гореказаното . И като ги имате тези определения, актове, с които върховните ни „съдийки”, са създали това тълкуване на закона, че има ли искове срещу тях, те не могат да ви гледат Вашите дела, то си ги използавйте и тези техни „само-признания” за същото .

 

1 . О п р е д е л е н и е № 99 / София 11.04.2018 год.

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на десети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав

 

Председател: Радостина Караколева

Членове: Вероника Николова

Кристияна Генковска

 

като изслуша докладваното от съдия Николова  т. д.№ 2651 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТСТРАНЯВА от разглеждане на т.д.№2651/2015г. по описа на ВКС, ТК, съдиите Радостина Караколева и Вероника Николова.

2 . Определение от 17.01.2019 г. по т..д. № 2651 / 2017 г. Костадинка Недкова.  Отвод на целия състав, за да се избегнат съмнения относно безпристрастността на съдебния състав

Тук, тук с избора на Костадинка Недкова  за съдия-докладчик , стана „крахът на криминалната на системата” за случайния избор на съдийки ! Белите (народните) срещу „черните” (съдийските) хакери !

3. Определние от 18.02.2019 г. по  т.д. № 2651/2017 г. Камелия Ефремова ІІ-ро Т.О.

Съдиите К.Ефремова, Ирина Петрова и Евгений Стайков са насрещни страни с дружеството молител  по искове за невняемост (за поставянето им под запрещение, тъй като първата е била определена, чрез „случаен” избор на съдийка-докладчик , при избор на една  от общ брой на участвуващите в избора ...една, а какъв ли щеше да е „неслучайният” избор при избор на една ..от ....една ? )

4. По друго дело, пак със същия –горепосочения спор, със същите страни, същата – горе-посочената приватизарската сила и изиграните от нея  . 

Определение от 20.05.2019 г. по  т.д. № 2807/2018 г. Емилия Василева ІІ-ро Т.О. .

Постъпило е искане от касатора за отвод на съдебния състав  по иск срещу 60 (шестдесет) броя върховни съдийки по чл. 45 ЗЗД (нямат право да  създават противоречива практика, отговорността им за нарочното създаване на противоречиви практики не влиза  във фунционалния им имунитет, отговорят на общо основания за тези первезии . )

Ето Ви готови „сламки” :

„ИСКАНЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ТЪРГОВСКО ДЕЛО № 2807 / 2018 г. НА ВТОРО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА ВКС

на  целия състав, със съдия-докладчик - г-жа Емилия Василева Василева и членове г-жа Костадинка Стоянова Недкова и г-жа Анна Кирилова Баева и на още 58 (петдесет и осем – по-долупосочени ) върховни касационни съдии и съдийки .

Чрез правната фигура на отвода и самоотвода се обезпечава защитата на правата на гражданите по чл.6, §1 от КЗПЧОС,  чл.13 от КЗПЧОС, член 47 от Хартата на ЕС, чл. 2 от ДЕС за гледане на делата им справедливо и публично, от независим и безпристрастен съд, създаден в съотвествие с закона .

И за защитата на всички тези наши права, то на ОСНОВАНИЕ чл.22 ал.1 т. 6 от ГПК и на ОСНОВАНИЕ чл.6, §1 от КЗПЧОС,  чл.13 от КЗПЧОС, член 47 от Хартата на ЕС, чл. 2 от ДЕС и чл. 9 от ЗСВ НАСТОЯВАМЕ :

целият състав, със съдия-докладчик – г-жа Емилия Василева Василева и членове г-жа Костадинка Стоянова Недкова и г-жа Анна Кирилова Баева и следните  - още 58 (петдесет и осем – по-долупосочени ) върховни касационни съдии и съдийки да се отведат от разглеждане на т. д. № 2807 / 2018 г. на ВКС, второ търговско отделение, като основанията ни за това ни искане са изложени в тази част от този ни писмен акт и са следните : 

· МОШЕНИЧЕСКО – ПОТАЙНОТО (при първото попадане на това дело през 2012 г. във ВКС, след като то бе спечелено от нас във въззивната инстанция) ПРЕквалифициране във ВКС на това било ГРАЖДАНСКО в първите ДВЕ инстанции (въззивно ГРАЖДАНСКО дело № 212 от 2011 г. на САС и първо-инстанционно ГРАЖДАНСКО дело № 369 / 2008 г. на Видинския Окръжен съд) ДЕЛО като ТЪРГОВСКО С ЦЕЛ :

· попадането му в търговската колегия на няколкото служебно-приватизационно-защитно-работещи съдийки, инсталирани от враговете на народа и от враговете на закона именно в търговската колегия (създадена с закон точно за това) за защита на приватизационните (крадливите) интереси на приватизатори и други крупни крадци, когато положението срещу тях е напечено и неспасяемо,

· с която мошеническа, тарикат-тарикатееща шмекерия (потайното ПРЕКвалифициране във ВКС на делото от гражданско в търговско) СЕ ПРЕЦАКВА и разпоредбата за случайното разпределение на делата, като по този начин делото се насочва към СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ СЪДИЙКИ, които шмекерии са забранени за използване от междунарното право в сила за България и от решенията на ЕСПЧ  (ЕСПЧ  по делото "Miracle Europe Kft v. Hungary" № 57774 / 13 от 12 януари т.г., което решение формулира основните принципи за разпределяне и възлагане на делата, решение обстойно разгледано по-нататък в тази жалба) и ,

· както и поради следните две ново-възникнали, ново-открити и ново-създадени обстоятелства, факти и доказателства :

а) предявен срещу тях и срещу още 58 върховни касационни съдии и съдийки иск по чл. 45 от ЗЗД, предявен с искова молба с вх. № 2007675 / 22.03.2019 г. на Софийския Районен съд - приложена към този ни писмен акт, по която е образувано, висящото към настоящия момент гражданско дело № 17032 / 2019 г. на Софийския Районен съд , 175 граждански състав) , а именно, общо всичките следните 60 (шестдесет) върховни касационни съдии и съдийки :”

Край на цитата от „сламката” .

.................................................................................................

5. Определение от 27.05.2019 по  т.д. № 2807 / 2018 г.

По Постъпило искане от касатора за отвод на съдебния състав от  Ирина Петрова 10.06.2019 Т.Д. № 2807 / 2018 Г. Ирина Петрова І-во Т.О.

Касатора е предявил иск, предмет на гр. 2051/2019 г. на СГС, по което съдия Петрова е ответник  по иск за  иск за невменямостт (за поставяне под запрещение, съгласила се е избор на една от ... една)

7. Ето , ви още едно доказателство, от чието съдържание, напсяано он Началничката на този нов ВКС - Търговската Колегия на ВКС , още веднъж е видно, че всичко гореописано е истина :

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 45 / София 19.02.2019год.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, Заместник председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия, след сезирането ми от съдебния състав по т.д.№ 2651 / 2017 год. по описа на II т.о. с Определение № 49 от 18.02.2019 год. за отвод на основание чл.22 ал.1 т.6 ГПК, констатирах следното:

Т.д. № 2651 / 17 год. е образувано по повод депозирана от „Елексир" ЕООД и „Елемент 7" ЕООД молба за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.4 ГПК на влязлото в сила решение № 44/14.07. 2017 год. по т.д. № 1204 /11 год. на II т.о. на ВКС, поради противоречието му с Решение № 49 от 04.04.2011 год. на I т.о. на ВКС.

При образуването на делото по реда на чл.V.2 от Действащите към този момент Правила за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС (ПРОПДГТ) от разпределение по чл.9 ЗСВ са изключени на основание чл.22 ал.1 т.5 ГПК съдиите от ТК на ВКС, които са участвали в производствата (вкл. и на предходните инстанции), приключили с двете посочени по-горе решения.

Пречката по чл.22 ал.1 т.5 ГПК на това основание е налице по отношение на съдиите - Ваня Алексиева, Боян Балевски, Емил Марков, Елеонора Чаначева, Росица Божилова, Светла Чорбаджиева, Емилия Василева, Дария Проданова, Тотка Калчева, Людмила Цолова. Делото е разпределено на състав на I т.о. с докладчик Вероника Николова.

Предвид обстоятелството, че съставът на I т.о. е приел за недопустима молбата за отмяна на „Елемент 7"ЕООД, по реда на чл.274 ал.2 предл.2 ГПК с определение по ч.т.д.№ 2679 / 18 год. се е произнесъл съдебен състав, оставяйки я без уважение.

За съдиите от този състав -Бонка Йонкова, Петя Хорозова и Мадлена Желева също е възникнала пречка по чл.22 ал.1 т.5 ГПК за участие по основното дело.

Поради направени отводи от „Елексир"ЕООД, които са приети на основание чл.22 ал.1 т.6 ГПК са изключени от участие съдиите Вероника Николова, Радостина Караколева, Костадинка Недкова, Николай Марков и Анна Баева.

Съдия Кристияна Генковска е изключена от участие по реда на чл.1.6 предл.2 от ПРОПДГТ (отм.), които са действали към м.IV.1918 год. Отвод на основание чл.22 ал.1 т.6 ГПК е направен и приет и от съдия Татяна Върбанова.

Търговска колегия е в състав от 23-ма съдии. Към 18.01.2019 год. с оглед направения на 17.01.2019 год. отвод на съдиите Недкова, Баева и Н.Марков, съдии за които не са били налице пречки за участие са били Камелия Ефремова, Ирина Петрова и Евгений Стайков.

Участието на съдиите Петрова и Стайков в разпределението на търговски дела (като докладчици) е спряно с Разпореждане № 17 от 30.11.2018 год. в изпълнение на Наредба № 1/2017 год. на ВСС, предвид участието им в конкурсна комисия.

От това следва, че като докладчик по делото е можела да бъде определена само съдия Камелия Ефремова.

(Б.а. случаен изборна на една от .......една ? Пълна, или случайна невменяемост !)

Съобразно правомощията ми по чл.7.8 от сега действащите Правила за образуване и случайно разпределение на делата във ВКС (ПОСРД), изборът дали да издам разпореждане за пряко възлагане на съдия Камелия Ефремова да бъде докладчик по делото или това да стане по реда на чл.6.3 от ПОСР при същия резултат, избрала съм вторият способ, което е видно и от приложеното към делото мое Разпореждане от 18.01.2019 год .

С Разпореждането си от 22.01.2019 год. съм възложила на съдиите Ирина Петрова и Евгений Стайков участие като членове на състава по делото.

След направеният с Определение № 49 от 18.02.2019 год. за отвод на основание чл.22 ал.1 т.6 ГПК на съдиите Камелия Ефремова, Ирина Петрова и Евгений Стайков, в Търговска колегия на ВКС няма съдии, които могат да участват в насроченото за 26.02.2019 год. Публично съдебно заседание.

Извън правомощията ми на ръководител на Търговска колегия е издаването на разпореждане за определяне на докладчик и членове на съдебния състав от другите две колегии на ВКС.

Между съдиите от коя от колегиите - Гражданска или Наказателна ще бъде извършено компютърно разпределение за определяне на докладчик, може да разпореди единствено председателя на ВКС .

Предвид на горното

РАЗПОРЕЖДАМ:

Делото да се докладва на председателя на Върховния касационен съд за разпореждане между съдиите от коя от другите две колегии да бъде извършен подбор по реда Правила за образуване и случайно разпределение на делата във ВКС да бъде определен докладчик и/или съдебен състав за разглеждане на по т.д.№ 2651/2017 год. по описа на II т.о.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ръководител на Търговска колегия:

Край на цитата на титанката на търговското право Дария Проданова.

И след това вече, бяха заебани всякакви опити за симулации на случайно  разпределение на делата и следващият ни състав , от гражданската колегия ни бе НАТРАПЕН от „Свети Върховният съдийски дух”  без да можем да намерим на сървърите на ВСС , протоколът от случайния му избор и така на още 3114 дела.

Вече трета година ГДБОП и тогавашният му началник му по това направления  Явор Колев, не могат да ги намерят, защото при искането да бъде направено внезапно това през юли 2019 г. , то „Свети Върховният Съдийски Дух” се разпищя, не допусна тази проверка да бъде направена веднага, разпищя се, че той първо щял да си направи тази в срок от един месец тази проверка и в цял Свят започнаха да се питат, а откога Полицията има нужда от съгласието на заподозрените за извършването на брутални престъпления за тяхното им разследване и за „прегледа” на техните компютри и сървъри  ?

Така цели отряди съдийки станаха Фе-Бе-Ре-тивно интересни личности .

И „Свети Върховният Съдийски Дух” започна с невиждана скорост демонизирането на тогавашния кандидат за главен Прокурор – Иван  Гешев, който с „простия си милиционерски” акъл НАДИГРА цялото тази сган  от приватизаторски престъпници и долнопробни соросоиди-передоиди и техните съдийски съучастници, ставайки Главен Прокурор, като преди това бе казал, че няма да вземе участие в „тази кална борба” – процедурата за избор на Главен Прокурор.

АМИ ТО ОСТАВАШЕ ТОЗИ ИВАН ГЕШЕВ ДА НОСИ ВСЕКИ ДЕН НА  „СВЕТИ ВЪРХОВНИЯТ СЪДИЙСКИ ДУХ” ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ВЛАСТ-ПОЛЗВАЩА ПРЕСТЪПНОСТ .

Браво Гешев, Браво ! Кураж и акъл не ти липсват, никак ! Ама никак!

Затова те мразят и тебе така неистово по-простите от тебе . Че си много, много по-умен от тях . Не могат да го преглътнат .

Е сега поне разбра на собствен гръб какво е курво-мунизъм в действие . Христо Лодкаря беше направил строен план, как да завладее и прокуратурата след като соросоидите-перодоиди напълно завлядяха ВКС и почти всички съдилища в страната, ама планът му пропадна .

Да беше станал Главен Прокурор, още към 2008 г., много банкери щяха да се чешат по крадлвите си банкерски глави  - дали да оберат за пореден път  българските граждани в съучастие със съдийските банди,  със свръх-наглите престъпления - с незаконното, само-управственото измамническо повишение на лихвите  и с последвалите този безкраен брой нови престъпления,  наречени заповеди за внезапно изпълнение, издавани в тайни производства от всезнайни ни съдийки – секс-агентките на Държавна Сигурност,  живеещи в отворени връзки (съпруг след съпруга и след него - нов и всеки прави подаръци -  я коли, я вили, я яхти и имения на офшорните съдийски острови) , с разтворени крака и с обаче, НЕНАКАЗУЕМО, ФРИВОЛНО поведение, които не бъркали сексът с бизнеса .

КАКЪВ Е БИЗНЕСЪТ НА ТЕЗИ СЪДИЙКИ, БРЕ ГЕШЕВ, КОИТО НЕ ГО БЪРКАТ СЪС СЕКСЪТ  ?

П.П. Нека все пак да не забравяме, че „простият” Иван Гешев е записал след падането на курво-мунизма и завършил тази „магнаурска” полицейска школа с отличен успех (а то си е университет, като всеки друг у нас, а  Магнаурската школа най-престижния университет,  по тогавашните критерии, в Източната Римска империя - Византия , там така са ги учили – да надиграват коварните си врагове ),  която са я завършили още 600 броя днешни съдии,  ама много от виещите като вдовици на муй  върховни съдийски създания са завършили курво-мунистическо право с 3.00 (три нула  нула - няма грешка) сами са си метнали дипломите,  други с 3.50 (три и петдесет ), а  колко проста трябва да е една жена , за да завърши с 3 .00  ?

А пък върховнихте ни търговски съдийки (с тези които бе създаден новия ВКС – ТК на ВКС) изобщо не са учили търговско право !

 - Е, кои са простите и кои са умните питам, пък аз,  вечният абсолютен отличник ?

- Кой управлява България ?

И тук може да се  отговори на една бивша върховна съдийка - Олга Карелска, която сама си беше казала, че те са една безкрайна, вечна съдебна номенклатура - от по времето на презрелия комунизъм, та до наши дни, която и сега (февруари 2020 г.) и към датата на избирането на Иван Гешев за Главен Прокурор е член на ВСС - на нейния, сто пъти, зададен въпрос към Иван Гешев :

Ама г-н Гешев, ама г-н Гешев, кажете какво се случи, та след като казахте, че няма да вземете участие в тази „кална борба”- избора на Главен Прокурор, се кандидатирахте за такъв ?”

Ами това се случи, това се случи, г-жо съдийке, „по-простият” Гешев, надигра, „по-умните” от него крадци и техните съучастници от върховните съдийски кръгове .

„- Кой управлява България ?”  е част от заглавието на този мой колосален труд  - „ВСИЧКО ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО  НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ”

Том І, ИСТОРИЯ НА ТАЙНАТА ДЪРЖАВА ! - Кой управлява  България ?

Ами по-умните, по-умните ! Така и било, откакто свят съществува !

АКО СЕ ОПЛАКВАШ , ЧЕ ТЕ УПРАВЛЯВА ПРОСТ ЧОВЕК, ТО ТИ СИ ОЩЕ ПО-ПРОСТ ОТ НЕГО !!!

И само един е над всички тях !

V. ДРУГИ ПОДХОДЯЩИ ИСКОВЕ ЗА ПРОТИВ СЪДИЛИЩА И СЪДИЙКИ

Много правистки , юристи и неправисти четат моите сайтове . Трябвало е да мислят повече, а не само да се жалват един другиму, мислете, ще измислите още и още . Поради липса на голямото четене , дойде голямото пропадане .

1. Какво означава Законът за Специализирания наказателен и за Специлиализирания Апелативен наказателен съд ?

2. Само едно, а именно, че държавата, с целия си могъщ терористичен-репресивен-подслусващ и разследващо-обвинителен апарат – полиции, ДАНС-ове, ГДБОП-и, прокуратури и пр., НЯМА ДОВЕРИЕ НА МЕСТНИТЕ СИ РАЙОННИ, ОКРЪЖНИ И АПЕЛАТИВНИ СЪДИИ по дела срещу различни видове и родове организирани и дезорганизирани бандитки – банкерки, депутати, министри, приватизатори,  съдийки-паралийки и  други.

3. Това е НОТОРНО призната ОБЕКТИВНА липса на доверие в местните си районни, окръжни и апелативни съдийки.

4. Ами ние, окрадените от всички тези родове и видове бандитки, защо тогава трябва да имаме доверие в местните ни районни, окръжни и апелативни съдийки ? – Та нали по гражданските, търговските и административните дела срещу, то ние сме клети ответници или ищци срещу същите тези престъпни субекти, които изброих по-напред !

5. Значи по наказателните дела срещу този безкраен брой, родове и видове бандитки и бандитки, държавата няма никакво доверие в местните ни районни, окръжни и апелативни съдийки, а пък ние трябвало да им имаме доверие по други дела с участието на същите тези бандити ?! - НЕ СТАВА !

6. Така с Закона за Специализирания наказателен и за Специализирания Апелативен наказателен съд, държавата призна , че  тези съдии- местните ни районни, окръжни и апелативни съдийки, страдат от ноторно призната от самата държава ОБЕКТИВНА липса на доверие в тях .

7. Така и по този начин,  и с този закон, и с тези доводи,  може да си мотивирате поисканите от Вас отводи на местните ни районни, окръжни и апелативни съдийки . Така не навлизате в лични спорове и дрязги със местните съдийки, (в 75% от случаите ги приемат, на тях ибез това много-много не им се работи, заплатите им си течат , без значение от количеството икачеството на работат им) и само, ако откажат да приемат за основателни тези държаавно признати - със закон ноторни факти за липсата на обективно доверие в тях, продължавате с някои от предно-изброените други видове и родове искове , като към тях може да прибвите , например още и следните :

а) делбени дела със съдийки за имоти, нямат имунитети по тези дела ;

б) делбени дела със самите тези съдилища за имоти, повечето съдийски и съдебни сгради са НЕзаконни, липсват им актове 15, 16 и пр. , също така не отговарят на противо-пожарните изисквания и пр. и влизането Ви в тях, застрашава живота и здравето Ви и пр.  искове срещу съдилищата за репариране на врдите от този стрес, който Ви причиняват с НЕзаконните си сгради .  Липса на удобства за инвалиди – т.е. липса на достъпност и пр.и пр..

НАРОЧНО , ТЪПО НАПРАВЕНИ, ТАРИКАТ-ТАРИКАТЕЕЩИ, СЪДИЙСКИ САЙТОВЕ, СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ РАЗКРИТИЯ ЗА МАСОВИТЕ ВЪРХОВНО-СЪДИЙСКИ ИЗМАМИ, ЗА ДА НЕ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА НАМИРАТЕ ПО ИМЕНАТА НА ИЩЦИТЕ , ОТВЕТНИЦИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ КАКВИ ДЕЛА ИЗОБЩО СЕ ВОДЯТ В БЪЛГАРИЯ, А УЖ ПРАВОСЪДИЕТО БИЛО ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ .

ГЕСТАПО, секс-агентките на ДС и на ЦК на БКП  - масово намерили убежище във ВКС работи на пълни обороти за заличаване на следите си и за недопускането разкриването на новите и новите им престъпления .

8. Та това са все технически подробности, не всички адвокати и адвокатки са си продали душите на дявола и на съдийките . Тези - чуждестранните от САЩ,Франция , Англия и нашите от България - от „армиите” на Съюза на Анти-Бандитските Сили са в състояние да „разкажат” играта на  всяка съдийка, коята не била бъркала секса с бизнеса , водата с ВОДКАТА, подкупа с наградата, съпруга – с приносителя на рушвета, и пр. и пр.

9. Същите тези искове успешно са използвани и срещу държавни и частни съдебни изпълнители, отвеждат се, защото, как ще е обективен един частен съдия, ако сте предявили иск срещу него .

10. Има създадената такава огромна практика от Съюза на Анти-Бандитските Сили, позовавате се на нея, законът има само едно тълкуване – вече създаденото, нови - противоречащи на тези вече създадени тълкувания се недопустими и са престъпления,  а ако откаже да се отведе, го „праскате” на специалните прокурори,  с жалби , че не иска да си изпълнява задълженията си, че Ви отказва осигуряването на справедлив процес, този изпълнителен процес се намира в ГПК, и за него се отнасят всички основни и общи правила на ГПК, жалите се също така, че съдебняит изпълнител, отказва да приложи еднакво закона спрямо Вас, по този начин (с приемането на отводите от ЧСИ-та и ДСИ-та по поводи искове за констатиране на лудостта им или други) , по който вече е бил приложен спрямо други клети жертви на изпълненията , пишете на специалните прокурори,  че различното прилагане на закона е най-тежкото престъпление и т.н..

КАКВОТО и както си го ОБУЧИТЕ, ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ . Също като в армията – идват при Вас всякакви, други няма и от Вас - най-умните, естествените, неформалните лидери - нотабилите на обществото зависи как ще си ги обучите и какво ще получат вследстие на това им обучение - армия от мерзки и нагли бандити или армия от  храбри и находчиви анти-бандити .

9. А, като , ако ви дойдат делата до Централния комитет на Българската Комунистическа партия, в състав -  ченгетата им от ДС (българското ГЕСТАПО , с неговите секс-агентки в него, и с уж мъже, които обаче не са ходили войници, а е трябвало, а войници не взимаха само по две причини –  за хомосексуализъм, че за тях армията е Рай,  или поради техжи психически заболявания – тарикат - тарикатеещи тарикатлъци, лъжи, измами, клептомания и пр. ) , на който ЦК на БКП, вече, за прикритие му викаме ВКС , „праскате” горе-посочните искове – като срещу самите съдийки, така и срещу самата тази  върховна комунистическа организация - за нарочното,  различно прилагане на законите,  от нея и от тях, спрямо различните граждани – за свои, за чужди, за против свои, за против чужди, за бедни, за богати, инцидентни, току що създадени преди малко изоставени и пр. .

·  за моралните Ви вреди от сравянето и подкопаването на авторитета на тази върховна комунистическа организация , заради извършените от нея безкраен брой измами с уж, случайно разпределение на делата, между неслучайни съдийки ,

· за нарочно правените много-бройни  ръчни„избори” на една съдийка от общ брой на участвуващите в избора ....една,

· за липсата на огромен брой протоколи за избор на съдийки, тоест за устното им нахендряне по делата на българските граждани от страна на „Свети Върховния съдийски Дух” „ и т.н.

· и пращате копия от тези искове на Генийката Джесика Ким (наш човек е тя, наш, та ня нас дойде да помага, а не на крадците , лъжат и Бойко Борисов и Румен Радев, че те я били докарали, да бе,  да ) , пращате копия и на приятелските служби, за да ги направите и Фе-Бе-Ра тивно интересни личности (интересни на ФБР и на Лаура Кьовеши, за неутрализацията им по глобалинте закони за борба с корупцията) , пращате ги и специалните и на Главните ни прокурори и на целия свят, на ЕС, на САЩ, на Русия, и пр.

· за  да видят какви са истинските проблеми на тази криминална система  на държавно-оргаанизирания бандитизъм у нас, който ще иде такъв и у  тях ,

· И ЗА ДА ВИДЯТ, ЧЕ И НИЕ СИ ГИ ЗНАЕМ, че и там депутатите (в ЕС)  са като тези у нас – прости, ама за сметка на това крадливи, често със гестапо-съдийско-комунистически произход,  та трябва да им „отваряш” очите с уреди за нощно виждане .

САМО СМЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ ТАЗИ КУРВЕНСКА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ - ПОСЛЕДНИЯТ СТАДИЙ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМУНИЗЪМ

А те са смели, защото са най-вероятно и много умни, и това което на другите изглежда невъзможно, то пък на тях им изглежда като ролева игра .

„- Кой управлява България ?”  е част от заглавието на този мой колосален труд  - „ВСИЧКО ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО  НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ”

Том І, ИСТОРИЯ НА ТАЙНАТА ДЪРЖАВА ! - Кой управлява  България ?

Ами по-умните, по-умните ! Така и било, откакто свят съществува !

И не забравяйте „откритата”  от мен  поговорка :

АКО СЕ ОПЛАКВАШ , ЧЕ ТЕ УПРАВЛЯВА ПРОСТ ЧОВЕК, ТО ТИ СИ ОЩЕ ПО-ПРОСТ ОТ НЕГО !!!

И само един (или една)  е над всички тях !

 

Преписването от този сайт се позволява само с изричното му цитиране и упоменаването на автора на този анти-бандитски труд – моя милост Петър Богданов, сътворителя на идеята Съюз на Анти-Бандитските Сили  и само с предварително дадено разрешение за това, иначе се преследва с цялата строгост на закона, не само вътрешния, ами и външния . Кой не вярва, може да пробва ! 

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели мен Поръчай книгата

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

меню

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.