Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Право на Справедлив Процес Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Смяна на системата

Бойко Борисов Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов във Върховния Касационен съд

Измамата на цял един народ от 

Върховния му Кръвомунистически съд

хард порно със съдийки секс със съдийки
обучение за смяна на системата

Българският SAS Силата на Анти-Бандитската Свобода

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

Стани, стани,  О Български народе, от своя страх се отърви и узурпаторките на властта ти - в зандана вкарай смело ти !

Вземи, вземи си Български Народе, вземи си Свойта Свята Власт, вземи я в своите ръце могъщи, а крадците на властта ти - в тюрмата ти во веки заключи, та никога във бъднините вече, бандитки и бандити да не взимат твойта власт, от страх и ужас всеки да трепери, щом само чуе Левския ти глас !

БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ,

в момента, продължаващ вече повече от 75 години, Държавата, намираща на територията на Родината ни, НЕ е Демократична . Твърдението, че този субект - това творение на съзнателната човешка дейност - наречено държава е демократично, е Абсолютната, Съвършената  лъжа .

 • А тя не е демократична ("демос"- народ, народовластие), защото в нея законът не е еднакъв за всички .

 • За подавляващото мнозинство от власт-ползващите субекти -узурпаторите и узурпаторките- крадците и крадлите на произтичащата от народа власт действуват едни - привилегироващи ги писани и неписани правила, за народа - власт-неползващите граждани действуват други писани и неписани - дискриминиращи ги правила .

Създадената и намиращата се в Родината ни със своите анти-народо-терористични структури някаква Държава, чрез завладяването й от тайната (втората комунистическа) държава е поставена в услуга и служи на държавно-организираните и държавно-подпомаганите престъпни групи :

 • и тази държава функционира във вреда на всички, неползващи своята власт български граждани .

И именно затова е необходим този уникален и несрещан по други земи и народи Право-Народо-Защитен Юмрук "Силата на Антибандитската Свобода"  (САС) ?

Защото в целия свят, то единствено в намиращата се на територията на Нашата Родина държава, произтичащата от всеки един народ власт - е тарикатски - с лъжи, измами, вероломства, шантажи и диверсии -  узурпирана (открадната) от една непоклатима, несменяема и дотегнала на българския народ клика , подавляващото мнозинство, от която са върло бандитски елементи (пряки наследници, творения  и съучастници на червената буржоазия - псевдо-комунистите),  които видни и отявлено криминални формирования, като  създадените от узурпаторите на властта у нас, одавна са що-годе неутрализирани в рамките на достатъчния минимум по целия останал свят .

 • И за неутрализацията на една узурпирала властта тайна бандитска сила е необходима поне една безкомпромисно противостояща му Анти-Бандитска сила, каквато надяваме се да е именно "Силата на Антибандитската Свобода"  (САС)  .

Що е то Българският SAS, Силата на Анти-Бандитската Свобода, Българската Пролет ? 

Съвкупност от личности, поставили си за цел :

 • облекчаване на положението на власт - нямащите граждани ;

 • равенство пред закона ;

 • създаване на безотказно функциониращо управление на общите дела ; 

 • базирано на постоянна пряка демокрация, мъдростта, ума и разума на целия български народ, а не на емоции, заклинания и предразсъдъци;

 • Любов към Отечеството , Род и Родина ;

 • приятелство с приятелите на Родината ни, осторожност и безкомпромистност към недоброжелателите й,

превръщането на България в Рая на Земята така, както пеем за нея в нашия химн и така, както ние – един от най-древните и най-умните народи в света наистина можем да направим това, както през дълги периоди в нашето минало България е била държава мечта, със свои „Златни” Векове - образец за пример и подражание .

1.Силата на Антибандитската Свобода е организация, чиито цели са защитата и практическата реализация на всички основни човешки права и свободи на българските граждани, посочени като такива във всички Международни Конвенции в сила за България .

2. Силата на Антибандитската Свобода е организация, настояваща за приемането на създадената от нея стройна система от свързани по своята цел и смисъл закони, имащи за цел  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЗАКОННОСТТА В РОДИНАТА НИ .

3. Силата на Антибандитската Свобода е също така съюз за защита на българските граждани  от бандитиращи на територията на Родината ни институционализирани и създадени с цел печалба - организирани престъпни групи и престъпни структури и техните покровители от ползвателите на различните видове власти в България .

4. Силата на Антибандитската Свобода е също така съюз, който казва:

 • "Добре дошли у нас"  на всички НЕбандитириращи мултинационални и  наднационални структури, които могат спокойно да осъществят своята дейност в България в своя полза и в полза на българските граждани .

5. Силата на Антибандитската Свобода е също така съюз, настояващ

 • за задължителни, предварителни производства извършвани от разследваща служба (с членове избрани пряко от народа)  към специализиран съд (народен трибунал) срещу всички лица били след 1990 година депутати, министри, зам.министри, председатели и зам.председатели на държавни агенции,  областни управители и общински кметове, съдии и съдийки с цел на производствата :  

 • установяване размерите и начините на придобитите от тези лица, техните съпрузи (съпруги) и техните низходящи, възходящи, приходящи и изходящи имущества и пълното оповестяване на всички установените при разследванията факти .  

За да взимаме за в бъдеще  правилни решения, и за да не се стига отново  до нови пладнешки грабежи, трябва да знаем пълната истина  за размера на бедствията в тази най-нова наша история , за да се поучим от нея и за да възстановим справедливостта .

6. Силата на Антибандитската Свобода е също така съюз настояващ :

 • за конфискация на имуществата на лицата били след 1990 година депутати, министри, зам.министри, председатели и зам.председатели на държавни агенции,  областни управители, общински кметове, съдии  и съдийки (и на техните съпруги, съпрузи, низходящи, възходящи, приходящи и изходящи) , в размера им надвишаващ  300 000 (триста хиляди лева),

 • защото е явно, че за двадесет години депутатствуване, министерствуване, кметуване, съдийстване и пр. , ако не е крал, или не е получавал подкупи и / или не е получавал пари, имоти и вещи за други злоупотреби с власт и с влияние,  той не може да има имущества за повече от 300 000 лева , тъй като все пак от тези свои високи заплати е ял , пил и се е веселил, и е издържал я съпруг (съпруга), я любовници, я деца и т.н.

7. Силата на Антибандитската Свобода е също така несистемна организация и ще бъде  такава,

 • докато парламентите, правителствата, съдилищата и техните хоризонтали и вертикални разклонения и другите ползватели на произтичащата от народа власт в Родината ни са завладяни в подавляващото им мнозинство от тайната криминална (втората комунистическа) държава  - с цел личното, с престъпни способи обогатяване, за сметка на тоталния обир на неползващите своята власт граждани .

След това Силата Антибандитската Свобода  ще бъде  само НЕправителствена или правителствена организация в зависимост от това дали участвува в едно демократично управление, в полза на нямащите и неупражняващите власт граждани на България, които са подавляващото мнозинство  или е в опозиция на едно такова правово, демократично, народо-право-защитно управление .

Повече и всичко за  Българския SAS  може да прочете в неговата "Библия" "Всичко за ликвидирането на държавно-организирания бандитизъм" !

ОБЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ОТ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

1.  Власт-имаща клика (класа, каста) съпкупност от човешки създания, заемали по едно или друго време платени с държавни и общински пари служби, длъжности и постове, които със своите деяния (действия и / или бездействия) по време на получаваната от тях „държавна” и / или общинска „издръжка” :

 • пряко или косвено са причинили такива по вид, размер и интезитет вреди, беди и страдания на власт-нямащите граждани, същите, каквито по вид, размер и интезитет вреди, беди и страдания не са причинили на самите себе си .

2. Характерен, отличителен белег на подавляващото мнозинство  човешки създания от власт-имаща клика (класа, каста ) е:

 • катастрофално по-ниския им от средно-статистическия коефициент на интелигентност,

който катастрофално нисък коефициент на интелигентност, води до бедствено нисък коефициент на (народо) полезно действие и чудовищно нисък стандарт на живота на власт-нямащите граждани в Родината - отнел правото на- , и чуството за щастие на власт-нямащата част на обществото .

3. Към съвпупността на човешките създания от обозначената като власт - имаща класа (клика, каста), които, поради своите престъпни деяния подлежат на неутрализиране и изолиране от обществото по хуманни и незабранени от Международното и Вътрешното право методи, способи и начини

- НЕ се отнасят в никакъв случай личности, които никога не са били част от управляли ни парламентарни , изпълнителни и съдебни мнозинства, както и тези, които с измами, вероломства, заплахи и други противо-човешки деяния са били въвлечени  в увреждащи власт-нямащите граждани деяния, след което публично са се разкаяли за проявената от тях наивност и / или слабо-характерност . 

Към всички тези нормални - без вродени клептомански (крадливи) отклонения граждани, личности и обединения от личности Силата на Антибандитската Свобода изказва своето съчуствие и уважение, и

 • ги призовава, запазвайки своята идентичност да се обединят със Силата на Антибандитската Свобода за осъществяването на нейните човеко-любиви и човеко-защитни цели :

 • изискващи неутрализирането и изолирането с позволени от Международното и вътрешното право хуманни средства, способи и начини от обществото на престъпилите закона и нарушилите основните права и свободи на българския народ човешки създания  от съвкупността на власт-имащата класа,

 • запазвайки техните животи, имоти, здраве и пари, за да бъдат използвани те за възстановяването на причините от тях на власт- нямалите граждани вреди, беди и нещастия .

Забележка . От гледна точка на правото, точното наименование на тези субекти е „власт-ползващи”, а не „власт-имащи” . 

 • И това е така, тъй като според Конституцията цялата власт произтича от народа . Т.е. цялата власт принадлежи на народа, народът е собственик на властта – била тя изпълнителна, законодателна, съдебна, принудителна (полицейска) и информационна .

И само временно, за определен период от време народът предоставя „правото” за ползване (използване) на своята си власт (своите права и правомощия) на определени физически лица, за да могат те - с това предоставено им от народа право на ползване на неговата власт – да водят общите дела . 

Но, тъй като в говоримия език за обозначаването на тези използватели на произтичащата от народа власт се е наложило определянето им като „власт-имащи лица”, то на определени места е използвано това определение за използвателите на народната власт  .

4. Декрет – акт на добрали до използването на властта човешки създания - издаван за изпълнение в  подчинение - противоположен на демо- (народо)-кратично приемани законодателни актове.

5. Конституция на Република България - нелоша сама по себе си „Декларация за намерения”, останала неосъщестена в народо-полезните й части, поради умишленото НЕгарантиране с нея на НЕзависимостта и умишленото НЕгарантиране на взаимното им възпиране един от други на използвателите и използвателките на петте вида произтичащи от народа власт:

 • законодателна, изпълнителна, съдебна, принудителна (полицейска) и информационна,

тъй като използвателите на изпълнителната, съдебната, полицейската (принудителната) и информационната народна власт– напълно пряко или косвено (завоалирано) се избират (назначават) от използвателите на законодателната народна власт,

Конституция, останала неосъщестена в народо-полезните й части, също така и

 • поради напълно ПРЕДумишленото съэдаване с нея на противо-естествени привилегии ("имунизации" и пр.) на използвателките и използвателите на съдебната част от принадлежащата на народа власт , "имунизации" и недосегаемости, водещи до поквара и характерни за принадлежащите към Господарските Класи в Робовладелските, Комунистическите и Фашистките държави ,

 • противо-естествени привилегии - водещи до „обожествяването” на тази част от използвателките и използвателите на принадлежащата на народа власт, превръщането й во веки в патрицианска, съпроводено с „ръкополагане”  на „божиите” избранички  и избраници в  „аристократични санове , чието предаване се извършва САМО по наследство между  „знатните патриции и патрицианки”, притежаващи непостижим от другите „парично-имотно-имуществен” и "родово-кланов"  ценз .

КОИ СМЕ НИЕ ?

1. Коефициент на интелигентност :

 • 100 % по скалата на Айнщайн :) :)

Абсолютните отличнички и отличници . Учители на учителите на днешните конституционни и  върховни съдийки и съдии, на днешните програмисти, юристи,  мебелисти, биотехнологисти, пекари, сладкари, инженери и инженерки, химици , алхимички и др. .

2 . Коефициент на твърдост : 100 % (HR 100) по скалата на Роквел

3 . Коефициент на предателство : 0 %

4. Коефициент на крадливост : 0 %

КОИ СМЕ НИЕ ?

Сътворителките и сътворителите на Чистилището и Ада на Комунистическата власт-ползваща измет  !

КОИ СМЕ НИЕ ?

Тези с „Контра-Ударите” – срещу ударите по основните човешки прави и свободи на българските граждани - т.е. НЕпразно-Главите и Свръх-Високо образованите спецове по всеобхватните и тотални анализи (на шега - наричащи ни предсказателни-предсказатели) ,

· спецовете по анти-диверсиите, по анти-саботажите, анти-измамите, анти-шантажите, тези, които по-добре от самите Вас защитаваме - Вашите интереси, докато поне на думи, заявявате намерения и цели - съвпадащи с нашия Анти-Бандитски, Народо-Право-Защитен Мироглед .

КОИ СМЕ НИЕ ?

Да се спират комунистите и тяхната криминална организация-  създадената от тях тайна (втората комунистическа) държава е жизнена необходимост,  но НЕ Е  достатъчно за  стремителното развитие на България . 

· Да се спират комунистите е като отбраната във футбола . Без здрава отбрана  не може, но само с отбрана НЕ може да се спечели мача .

Трябва и мощно, изобретателно, находчиво, интелигентно, непредсказуемо и неразгадаемо от врага,  много-образно и неотразимо нападение .

КОИ СМЕ НИЕ ?

Най-голямите работодатели в България ! На цели 12 000 (човека), което нито една Западна, или Източна фирма, не е могла да направи .

КОИ СМЕ НИЕ ?

Същите, на които комунистическата мафия им наряза на страп  биотехнологичните фабрики и взехме, да си правим разработките вкъщи .

Ние сме създали работа (работодатели сме)  - с чудесни български биотехнологични и научно-популярни разработки - на 12 000  (дванадесет хиляди) български граждани, много повече, отколкото може да наеме, която и да била чужда фирма у нас.

Още през далечната 1988 г.  някои от тези 16  пръснати по Света биотехнологични гении отгледаха ... БЕЛИ ТРЮФЕЛИ .. в паничка на Петрий . Невероятно, нали !  Първите намерени в България  трюфели ги отнесоха във Франция ... френските мениджъри на Балкантурист в Боровец .

(Те учените дами от БАН, от БАН, не, не от Върховния Кръвомунистически Съд, във ВКС учени няма, има много крадли във ВКС,  са ги били открили милите, в диво състояние още преди многоооооо години, преди 1988 г.  на хижа „Здравец”, край Пловдив, едни такива белички, ама и те не казват на всеки, а само на отличниците .

Знаете Вица за Иванчо . „За кой са тези умни и шарматни Дами ?” 

· А пък на комунизма, също като на върховните съдийки, кметици, депутатки и чиновнички, какво му пука за Великолепните открития на България. Нали са на хранилката на държавната копаня .

Още тогава, посветените в тези „тайни” българки и българи спокойно си преживяваха със своите открития, като издадоха (1993 г., нотариално заверена,  за да няма спорове) и научно-популярна литература на тази тема, която я популяризираха още повече след като народът се научи да използва Интернет . 

И така от 2005 г. досега, благодарение на тези наши биотехнологични „занимавки, вече 12 000 (дванадесет хиляди) българи се препитават с този чудесен бизнес и още няколко хиляди край тях .

Нещо, която никоя Западна, или Източна компания (инвеститор) не е могла да направи НИКОГА в България .  

А в целия Свят 85 на сто от  БВП се произвежда от малките фирми , които тук всички ги обират и най-вече съдийките и кметиците . То от големите крадци, можеш ли да откраднеш нещо ?

Ама за тези вътрешни, Свръх-Готини работодатели няма прегръдки и посрещания като за „Фолксваген” , банки, банкери  и  други .

Няма привилегии, да не ги тормозят крадците от държавната копаня, тя тая криминална система дори Основните им Човешки Права и Свободи не иска да гарантира, камо ли „привилегии”.

- Фиииюю ! – Ало , водачките и водачите  ! Случайно да знаете, че НАУКАТА е единствената производителна сила  ?!  Всичко друго, освен нея са лъжи, измами и шантажи на власт-ползващите бандитки за грабежа на природо-населението !

И точно на нас ли избрахте да обявите война ? ( Няма да я спечелите ! ) – Та нали без нас се връщате отново в каменната ера, в която също - като в ерата на бандитското робство не е имало правосъдие !

КОИ СМЕ НИЕ ?

Имаме и други АВТОРСКИ лекарства, които никой друг няма . За нула време ще избият всички кръвопийци - бълхи, комари, дървеници, хлебарки, кърлежи,  кокошинци (страшен проблем за пцитефермите), паящи, скорпиони и всичко що пълзи, лети, хапе и смуче,  с каквито са пълни големите градове на България . 

Не такива, с които пръскаш, пръскаш , пръскаш и пак пръскаш и вегетативниге форми умират, АМА ЯЙЦАТА ИМ СА СИ ВСЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ, и се люпат, ли люпят, за да си купувате нови и нови пръскалки и за да обогатявате мошениците и в тези области, а  такива, които влизат в „главите” на яйцата на тези паразити и с тях се приключва. И при това – НЕ СА ОТРОВНИ .

Просто, като противо-раковите ни лекарства блокират синтезата на .... , и в Банкя има много бълхи, в Студенските градове в София и Пловдив нямат спасение от тях , млади  момчета и момичета и бъдещите „кандидат-съдийки”  се чешат като крастави .

· Железни и десеторни гаранции, че няма за поредното добро да ни сполетят нови страшни злини, нови съдийски гаври и репресии и България ще може да се отърве и от тези инсекти-кръвопийци.

Ама дали приватизаторите, с тази служебно  и тайно от нас защитаваща ги съдийска система  няма  пак да ни откраднат и тези изобретения, така, както, чрез приватизаторския си съд ни лишиха и ни лишават от платените им от нас  имоти – това е въпросът ?

Така ни окраде същата тази комунистическа мафия още през 1982, като ни открадна от изложбата на ТНТМ в Пловдивския панаир  (Техническото и Научното и Творчество На Младежтанаградените ни със златни медали, промишлени образци на сътворени от нас (само на 18 години, пълни и абсолютни отличнички и отличници, то затова ни мразят съдийките) , като дипломна работа - много функционални машини и с ЦПУ-та, без да ни дадат поне по петдесет стотинки за бройка .

Мръсен и крадлив комунизъм .

· Та за нас си е все едно и също цял живот.

От празноглава съдийка, депутатка, кметица,  няма какво да откраднеш, че нямат нищо в кухите си глави, но от такива като нас, цял живот има какво да се краде , че и ние сме вечни творци  и изобретатели . 

Та  все ни краде комунистическата държава , или пряко по времето на „зрялия комунизъм, или тайно, чрез съдийките, депутатките, кметиците си  по времето на „презрелия  комунизъм”

· Та като ни искат сега тези безупречни лекарства,  мислим вече да пращаме искащите да ги искат от ....”умните и красивите” Върховни съдийки, които със своето криво-съдие изгониха тези гении от България . 

КОИ СМЕ НИЕ ?

Кой Ви баламосва, че няма лекарство против свинската чума .  И не се вайкайте с тази свинска чума, че лекарство за нея има отпреди ... 31 години, сътворено от елита на биотехнологичните гении на България, прогонени по Света от Комунистическата Чума

· (Лекарство, лекарство, не ваксина, а лекарство, което убива вируса на чумата, да не ни баламосват свирепите чиновнички .)

Та от елита на биотехнологичните гении на България, прогонени по Света от комунистическата чума, 16 пръснати по Света  (един от тях е учил в България виетнамец, също позорно изгонен) го знаят . Едната от тях, все още е жива в Нова Зеландия . Там чума май няма.  Другите 14 ги заменяме за 14 „внезапни” реформи .

Търсейки лекарство против СПИН (против вируса на ХИВ), за който тогава все още малко хора в България знаеха, че го има,  откриха такова против свинската чума (против вируса на свинската чума.)

· С премикси го изнасяха тогава за малки проби в една Западна държава, май баш по това време нещо, там имаха проблеми, а онези и така не разбраха за какво иде реч .

Ето, лани, когато трюфело-търсателите искаха от Министерство на земеделието, храните и горите да избие по-голяма част от дивите свине, че разоряват трюфело-търсателския бизнес, ако тези парзоглави, но за сметка на това нагли чиновници не се бяха направили на „интересни” и бяха удоволетворили тези справедливи искания, нямаше сега да я има тази беда в България .

Прецаквайки свободните трюфело-търсатели се оказа, че са прецакали всички . БОГ наказа всички, заради чиновническото празноглавие,  завист и неприязън към трюфело-търсателите .

· Същите тези безделнички от безкрайния брой контролни органи си затварят очите, че кучетата , които уж трябва да живеят в приютите, масово се пускат през нощите в нашите гори, те подивяват и се хранят със свини и разнасят тази зараза още повече .

Железни и десеторни гаранции, че няма за поредното добро да ни сполетят нови страшни злини и нови съдийски гаври и  репресии и България ще  може да се отърве и  от тази чума , или пък...

· да вземем да пуснем в нета формулата му, технологичната карта и лаболаторните стъкларии за производството му  и всеки да си го прави дома, тамън, така няма да се обогатяват крупните спекуланти .

И понеже досега уж  управляващите България, не могат да я отърват от чумата на комунизма, идва времето да си сменим местата, тъй като по-срашна чума от чумата на комунизма (държавно-организирания бандитизъм) няма .

КОИ СМЕ НИЕ ?

И ще пуснем и производството на трюфели в .... биореактори . Та всеки българин да си ги гледа дома, я  на терасата, я в мазето, я в банята и да си забогатява . Да се стопят от завистливи ядове всички душмани на българския народ.

Та нали така хората взеха да си правят вкъщи пари „биткойни” , че тези от централните банки все не стигат до тях, а минават все през банкери , които ги получават без лихва, а ги раздават срещу лихва . Е, то така всеки може .

· Все още никой не знае, кои вълшебници взеха , че измислиха тези криптовалути . Пък ние все си мислим, дали не са от Родината на този, който взел, че измислил и компютъра :) :)

КОИ СМЕ НИЕ ?

Ами същите програмисти,  които по времето на кризата бяхме пратени да берем.... картофи

· Е, изпратиха ни по време на кризата да берем картофи, та сме много благодарни на изпращачите ни, набрахме си и все още си берем ... биткойни .

Щом си умен и здрав, не може да си беден.  Все ще набереш някакви „картофи” , може и трюфели, барабар с картофите .

· В ТИЯ РАБОТИ БРОЙКАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ , А САМО РАЗМЕРЪТ .  РАЗМЕРЪТ НА БЕЗГРАНИЧНИЯ , ИЗОБРЕТАТЕЛЕН И ТАЛАНТЛИВ УМ .

Така, като Цицерон и Цезар. 

Цезарят, като станал Велик на стари години, хванал Цицерона за гушата, да му търси сметка, защо преди това му давал заеми с лихви от по 50 % годишно, та го разорил . И Цицеронът му казал :

· - Е Цезаре, аз, ако не ти бях давал такива скъпи заеми, щеше ли ти да покориш целия Свят, за да търсиш начини, как да си връщаш заемите ?”

Та тези с „картофите” вместо да си върнат измамническите заеми, с които ги бяха заробили, си измислиха собствени пари . Да му мислят другите !

Един крадлив кмет-стажант-съдия-адвокат-приватизатор-юрист и педал, среща след време окрадените от него . Кметът опърпан, пак му светят очите да открадне нещо, а окрадените  - с ролс-ройс .

Кметът ги пита : - А, ама Вие какво правите сега .

· Отговор :  Само това , което ти не можеш да откраднеш .”

Както сме написали в „История на тайната държава” България можеше и все още може рязко да дръпне напред,

· ако комунистическата чума, чрез узурпацията на съдийската система не Възкръсна и не ни разори внезапно и от ряз, с унищожаването на едни от най-модерните индустрии, направени с парите и лишенията на народа, но нарязани от приватизаторо-комунистическите сили на скрап .

КОИ СМЕ НИЕ ?

Същите тези повече от 600 000 (шестотин хиляди) и нашите семейства, които единствени в нашата държава, не сме на държавната копаня , не взимаме и евро помощи, че то от това по-голяма первезия и начин за заробване -  не можа да измисли дори комунизЪмЪт и сме сами на себе си работодатели .

· Тези, които издържат на гърба си всички останали, тези, които всички ни крадат, обират, грабят с решителни клетви и заклинания, че целта и смисълът на живота им бил, как  да облекчат нашия живот, как да създадели условия за оцеляването на малките ни бизнеси .

КОИ СМЕ НИЕ ?

Тези, които казахме и казваме :  Стига още ! Тук и  сега !

· Тези, които предупредихме вече - обявилите и водещите  войната срещу Българския народ, Срещу България, Срещу Морала и Закона, че няма да я спечелят !  

Това никога не е било в Историята на Човечеството, няма да го бъде и сега !

КОИ СМЕ НИЕ ?

Единствените, които се Противо-Поставихме пред Конституционния Съд по Конституционни дела № 2, № 9 и № 10 от 2018 г.  на шмекериите и мошеничествата  на тарикаторките и шмекерките от Върховния Кърволошки Съд , с които те искаха да бъдат обявени за противо-конституционни :

· малка промяна в ГПК, облекчаваща достъпа до правосъдие (до касация) и две плахи промени в Закона за Съдебната Власт,  с които се правят плахи опити да се озапти съдийската престъпност .

Майсторките на диверсиите, шмекериите, саботажите и измамите със  и чрез правото, се опитваха да представят моралните, интелектуалните и психо- изискванията към тях за заемането на съдийските им постове, като „ограничение на правото им на труд”,  я ги виж ти -  само във ВКС ли може да се упражнява юридическият труд ?

· като, че ли, някой им забранява, ако бъдат изхвърлени, поради системната и фунционалната им непригодност,  да упражняват „високо-квалифицирания си” юридически труд  на сбободния пазар, като адвокатки, частни съдийки,  съдийки в арбитражни съдилища, юрист-консултки и пр. .

НИЕ ГИ РАЗОБЛИЧИХМЕ И СПЕЧЕЛИХМЕ !

Така със „силата на пресъдено нещо” Конституционният Съд се произнесе по въпроса : „Кои са по-компетентните в тълкуването на законите и Конституцията – ние, или Върховният Концлагерски Съд ? ”   

· ПОБЕДАТА БЕ ПРИСЪДЕНА ЗА НАС, срещу целият  - вкупом  и в цялост Върховен Канцерогенен съд,  за който бе отсъдено, че - вкупом  и в цялост е абсолютно некомпетентен, абсолютно непригоден и  би трябвало след този пълен позор (загуба срещу нас –„простите и грозните хлебари, сладкарки и програмисти”) , да вземе по живо и по здраво да си ходи там, откъдето се е пръкнал .

Никой не го бе правил преди нас, ОТ ИМЕТО НА НАРОДА, срещу използвателките на Върховната ни народна съдебна власт .  

Ние го направихме с една огромна петиция от 172 страници разобличения , която изпратихме Лично на всичките Конституционни и Върховни съдийки, че нали нямаме право на индивидуални жалби до Конституционния съд, това го сторихме с петиция .

Направихме го и спечелихме !  - Една малка стъпка на Българския SAS, но една Голяма победа за Много-Окрадения Български Народ .

Всеки,  вече винаги може да се позове и да се позовава на тази доказана от нас пълна некомпетенност и пълна непригодност на Върховния Кръвопийски Съд .

Така „клопкаджийките”, обявили през 2009 г. и водещи до настоящия момент тотална война срещу Българския Народ, Срещу  Морала и Срещу Закона паднаха в собствената си клопка !

Продължава ..................

Целият текст на тази част, може да прочетете в печатния вариант на книгата която, е богато илюстрована, съдържа повече от 38 снимки, рисунки, графики и схеми !

С тази книга ще сбъднете Вашите мечти !

Тя е написана изключително ясно и като начин на изразяване и поднасяне на информацията и хронологически

Като стъпки в обучението за смяна на системата е съвършенно подредена: абсолютно пълна по обем, не поражда никакви двусмислия, всяко едно изречение е добре обмислено, схемите , рисунките и илюстрациите са на точните места, добре свързани с текста .

3
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
Всички права запазени  Дизайн и поддръжка - Българският SAS Силата на Анти-Бандитската Свобода
Обратно към върха на страницата
Амин !