Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

Ела в Чистата и Свята Република !

Чиста и Свята Република

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

Уважаеми сънародници и сънароднички, братя и сестри ,

Първа част

ЗАЩО НАМИРАЩАТА СЕ В РОДИНАТА НИ ДЪРЖАВА Е ПРОТИВО-КОНСТИТУЦИОННА, НЕЛЕГИТИМНА И КРИМИНАЛНА ?

Защото произтичащата от народа власт е узурпирана, нещо което не би било възможно да се случи, ако държавата беше правова и демократична ?

Партии може да регистрират само окралите България богати комунистически бандити, така е ликвидирано пасивното избирателно право на 99 % от българските граждани по признак – имуществен ценз , така само техните членове могат да стават депутати, президенти, съдии, съдебни заседатели и пр.

Узурпацията на произтичащата от народа власт, представява сдобиването от определени физически лица по нелигитимен, противо-законен способ с правото на ползване от тяхна страна на принадлежащата на народа власт .

И така, чрез факта на узурпирането на принадлежащата на народа власт се доказва, че държавата нито е демократична, нито е правова, поради което трябва да бъде поправена, така, че да стане правова и демократична - т.е . да стане такава, в която законът да е еднакъв за всички и всички да са равни пред закона .

Сега остава да докажем твърдяния факт, а именно: че произтичащата от народа власт е узурпирана, от чието доказване, ще следва и истинността на по-напред направените твърдения, че намиращата се в Родината ни държава е нелегитимна, противо-конституционна, неправова, недемократична и криминална по своята същност .

Съществува една много харесваща ми китайска поговорка:

 „Ако искаш благоденствие за народа за една година, то засей жито ! Ако искаш благоденствие за десет години – засади овощки ! АКО ИСКАШ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА СТО ГОДИНИ – ВЪЗПИТАВАЙ ХОРАТА !„

Точно това е основното предназначение на тази книга.  Да информира по разбираем начин българските граждани за основните човешки права и свободи и да спомогне за възпитанието на твърдото, смелото и безприкословното им защитаване, да спо- могне за възпитанието на безкромпромисно сломяване на всяко безправие .

Ще бъда щастлив, ако някога, някое от сегашните деца се позове на нея . Ще бъда още по-щастлив, ако на сегашните деца, в бъдещето, изобщо няма да им се налага да се позовават на нея, поради създаването дотогава на такава държава,  в която тиранията и безправието да нямат никаква възможност да се появяват и проявяват !

И така, след това емоционално отклонение продължавам с хладната, желязната, формалната логика, по пътя за изковаването на непобедими оръжия за свободата на българския народ .

какви са доводите, аргументите, мотивите и  доказателствата, че в държавата, прозтичащата от народа власт е узурпирана ?

- Ами и те са всеивестни, само, че никой преди мен – сътворителя на Съюза на Антибандитските Сили" не си бе направил труда да ги анализи- ра систематично и да ги изложи логически стройно и ясно разбираемо .

Може да се запознаете с тях като прочетете долуизложения, фундаментален труд, доказващ единствено и само с правни аргументи- т.е. без клетви и заклинания, ПРЕСТЪПНИЯ произход и КРИМИНАЛНАТА същност на намиращата се в момента на територията на Родината ни държава .

И така, ето на Ваше разположение тази част от поредния ми труд  (поредната ми - защитаваща правата на народа книга) :

"Всичко за унищожаване на държавно-организирания бандитизъм. Възстановяване на гражданската свобода и демокрацията в България.”

1.     Защо са Върло Противо-Законни Настоящата ( към датата на завършването на тази книга) и Предишните такива Централна Законодателна и Настоящата (към датата на завършването на тази книга) и Предишните такива Централна Изпълнителна власт ? ( „Власт” - по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Конституцията и чл. 95 от Наказателния Кодекс)

2.     Защо е Върло Противо-Законно (НЕлегитимно) вземането от народа и ползването на Централната Народна  Власт  в Родината ни от страна на сега и преди ползващите я физически лица  ?

 1. Вътрешно-правните и Международно-правните писани и задължителни за България норми, повеляващи незабавното прекратяване на узурпацията на произтичащата от народа власт ?

Ей сега, със следващите редове ще снабдя многострадалния български народ с такова ново и ефикасно „оръжие”, с чието използване той може да „забие” такъв удар в муцуната на крадливия „тиранин” НА НАРОДНАТА ВЛАСТ, от който той ще облещи от ужас очи и ще „изчезне” от Родината ни !

НАСТОЯЩИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ (също и предишните такива) НЕЛЕГИТИМНО, НЕЗАКОННО СЕ СДОБИХА С ПРАВОТО ДА Я ПОЛЗВАТ.

 • Поради, което незаконно сдобиване с ползването на народната власт от тяхна страна  дълг на всеки честен и почтен български гражданин е да направи по мирен способ, всичко необходимо за връщането й обратно, напълно и в цялост на суверена - българския народ .

Сдобиването с ползването на народната власт е незаконно (нелигитимно, а често и напълно криминално, поради масовото купуване на гласове), според самото Българско, а и според Международно право, тъй като :

 • в България няма Всеобщо и Равно избирателно право .

Избирателното право бива активно и пасивно.

Активното избирателно право - това е правото ни да избираме депутати, кметове, президенти и общински съветници. 

 • Пасивното избирателно право - това е правото на всеки един гражданин самият той да се кандидатира за някой избираем пост, или това е правото му  да бъде избиран и избран  за депутат, кмет, президент  или общински съветник .

За да бъде сдобиването с правото за ползване на народната власт законно (легитимно, некриминално) и демократично:

 • то трябва да бъде дадено (делегирано) от народа, чрез избори проведени при всеобщо и равно избирателно право .

Това е първият и основен постулат, „канон” и писан закон на демокрацията.

 • Взимането от народа на неговата власт,  чрез измама, изразяваща се в липса на всебщо и равно избирателно право означава възникването на една съществуваща сама за себе си, а не в полза на народа, незаконна (непроизтичаща, недадена от народа по изискуемия правов ред), анти-народна и анти-демократична власт, чието съществуване - в изпълнение на разпоредбите на Българската Конституция и на Международното право – трябва да бъде прекратено .

ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРОЦЕДУРА, САМАТА КОЯТО И ЧИИТО ПРАВИЛА ПОСТОЯННО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ , А НЕ Е НЯКАКЪВ ДАДЕН ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ДАР !

Международният пакт за граждански и политически права е обнародван в „Държавен вестник”, брой 43 от 1976 г. и е в сила за България от  23.03. 1976 г.

Ето какво разпорежда този  Международният пакт за граждански и политически права.

„Член 25

Всеки гражданин има правото и възможността, без каквато и да е дискриминация, посочена в чл. 2 и без неоснователни ограничениЯ :

а) да взема участие в ръководенето на обществените работи пряко или посредством свободно избрани представители ;

б) да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани избори, при всеобщо, равно и тайно гласоподаване, гарантиращо свободното изразяване на волята на избирателите .

д) да има достъп при общи условия за равенство до държавните служби в своята страна . „

А ето и чл. 6, ал. 2 от самата Българска Конституция .

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии , основани на раса, народност, етни- ческа принадлеж, ност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние .

 • Видно е, че както самата наша Конституци, така и Международният пакт за граждански и политически права „заповядват” РАВНО избирателно право за всички граждани .

Но в България няма РАВНО пасивно избирателно право.

 • Власт-ползващата клика, след като окраде България и българския народ взе, че открадна и РАВНОТО пасивно избирателно право, като го  унищожи, чрез въвеждането на имуществен (и "подписвателен") ценз за неговото упражняване (реализиране).

За какво става въпрос ?

Според законите на власт-ползваща орда, то за да може един НОВ човек, който не е от  власт-ползващите партии да  се кандидатира, да реализира правото си самият той да бъде избран за депутат, да гласува за самия себе,  а не да гласува все за едни и същи, компрометирани и дотегнали ни стари лица , то той ,

· ако иска да се кандидатира като независим кандидат, при което няма голями шансове срещу старите корумпирани партии  трябва да внесе (депозира) в полза на държавата , която той иска да управлява 10 000 (десет хиляди) лева, които му се конфискуват, ако не бъде избран за депупат, като в допълнение към тях трябва да събере подписка от  5 000 (пет хиляди)  подписа ( та това е цял един град) .

Ако пък иска, да си направи с няколко съмишленици партия (с партии може да се влезе по-лесно в парламента, защото с партия може да се съберат повече гласове на национално ниво, докато независимият кандидат има право да събира гласове само в една двадесет и седма част от територията на България), в такъв случай трябва да разполага най-малко с  150 000 – 200 000 (сто двеста хиляди) лева,  с които да  поеме разходите за учредяване на една партия .

ЗА ДА СЕ УЧРЕДИ ПАРТИЯ СЕ ИЗИСКВА :

а) Да събереш в една зала  най-малко 500 (петстотин) човека, а понеже ЕГН-тата на доста от хората са грешни, трябва да се подсигуриш, така, че най-малкото трябва да се съберат в тази зала около  600 (шестотин човека), които са учредители на партия.

Само за пътните  на тези хора, от различните райони на Бълггария до залата в София са необходими не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лева . Наемането на такава грамадна зала за един ден струва не-по-малко от 20 000 (двадесет хиляди )  лева .  До тук вече са 50 000 (петдесет хиляди) лева разходи .

Правиш това учредително събрание и след него трябва да намериш още 2000 (две хиляди) членове за тази партия,  да ги обиколиш,  да се подпишат, че са станали членове на партията , тези обиколки на 2000 човека струват най-малко още 50 000 (петдесет хиляди) лева и цялата тази АБСОЛЮТНО ИЗЛИШНА БУМАЩИНА я носиш в съда , за да я подадеш да регистрацията на партията .

Значи до тук стахаха общо, най-малко 100 000  (сто хиляди) лева разходи и половин година денгуби в безмислени начинания .

Като ти откаже НАРОЧНО, но безпричинно съдът регисграцията на партията, както НАРОЧНО и безпричинно бе отказана през 2001 г. на Симеон ІІ,  както нарочно и безпричинно бе отказана и първата регистрация на партията  и на Слави Трифонов, и както нарочно се отказва на всички дръзнали НАИСТИНА да ликвидират тази криминална система,  повтаряш цялото това начинание и харчиш още  100 000  (сто хиляди) лева и губиш още половин година време и още половин година денгуби .

И, ако се сдобиеш с тази заветна регистрация на НОВАТА партия на новите, НЕкрадливите личности, пак трябват нови и нови парични средства .

Трябва да  се внесат (депозират) в полза на държавата , която  новите, НЕКРАДЛИВИТЕ лица искат да управляват 50 000 (петдесет хиляди) лева, които им се конфискуват, ако не съберат на изборите поне 1 % (един процент) от гласовете, като в допълнение към тях трябва да се събере и подписка от  10 000 (десет хиляди)  подписа ( та това са цели два малки града) .

- И КАКВО ДА ПРАВИМ ПО-НАПРЕД ? - НИЕ НЕ СМЕ БЕЗДЕЛНИЦИ И ПАРТИЙНИ СТРОИТЕЛИ С ЧУЖДИ ПАРИ !

Подписи ли ще търчим да събираме, пари ли да търсим за гаранции или митинги и стачки да правим ?

ТОВА СА БРУТАЛНИ ИЗМАМИ, БРУТАЛНИ ИМУЩЕСТВЕНИ И ПОДПИСВАТЕЛНИ  ПРЕЧКИ (ЦЕНЗОВЕ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА НАШЕТО ПАСИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО – ДА БЪДЕМ НИЕ ИЗБИРАНИ, А НЕ ДА ИЗБИРАМЕ МАГАРЕТА, МАГАРИЦИ,  КРАДЦИ И КРАДЛИ.

Та, поради това нито едни избори от 1991 г . насам, нито са честни нито свободни, като не можем да упражняваме своето право - НИЕ ДА БЪДЕМ ИЗБРАНИ, НИЕ ЗА САМИТЕ СИ НАС ДА ГЛАСУВАМЕ и така да изхвърлим старите муцуни веднъж завинаги .

Но преди това, законът не беше такъв . В зората на несполучливия опит за създаване на демокрация, когато все още не бяхме напълно окрадени  и когато все още не се бяха пръкнали толкова богати крадци на държавна издръжка, партия можеше да се регистрира само от 7 (седем) броя лица, по тогавашния Закон за лицата и семейството и никой не умря от тези изпълними от всички граждани условия .

Т.е. , видно е, че според законите на власт-ползваща орда, аз и такива като мен  за разлика от партийните вождове и членовете  на настоящите власт-ползващи казионни (казионни  - поради издържането им от държавния бюджет) партии НЕ можем да се кандидатираме  нито за президент на България, нито за депутати в Народното събрание,

 • защото нямаме парите, които трябвало да „депозираме”  пред узурпираната от власт-ползващата клика  държава, за да упражним и реализираме правото ни да бъдем избирани за депутати и / или за президент на България . 

Това незаконно изискване - поставено от власт-ползващите лица, чрез приетите от тях (криминални и анти-конституционнни) избирателни закони - за „депозиране” (плащане в полза на  държавата) на крупни парични суми, за да реализираме своето пасивно избирателно право

 • представлява тотално погазване (нарушаване) на Българската Конституция и на Международният пакт за граждански и политически права, тъй като то представлява въвеждането на имуществен ценз за упражняване (за реализиране) на пасивното ни избирателно право .

Така повече от 95 % от гражданите на България, които не са крали общнародното имущество са лишени от възможността за упражняват своето пасивно избирателно право, тъй като нямат крупните па- рични суми, които трябва да платят на създадената с Търновската и продължила своето съществуване със следващите  Конституции на територията на Родината ни държава за негово упражняване .

 • Трябва да си купиш от държавата правото да управляваш същата тази държава .

Това купуване-откупуване на правото ти да управляваш държава или части от нея е характерен белег на робовладелския и феодалния строй .

 • - Е, къде тогава е това разпоредено равно избирателно право, като с това купуване-откупуване на правото си да управляваш, то пред 95 % от гражданите на България е поставено непреодолимо от тях препятствие (ценз) за упражняване на това тяхно пасивно избирателно право ?

Така 95 % от гражданите на България са дискриминирани по признак на имущественото им състояние за упражняване на тяхното пасивно избирателно право, защото узурпиралата народната власт клика,  наложи имуществен ценз за реализирането на пасивното избирателно право .

 • И така „сиромасите” (не така богати като узурпиралите народната власт субекти) не могат да се кандидатират и не могат да бъдат избрани за депутати, защото нямат пари, които да „депозират - платят” на криминализираната държава, за да им „дадела” тя правото да бъдат избирани за народни представители .

Значи, за да реализираш правото си за бъдеш избиран, трябва да платиш (да предоставиш за управление и разпореждане)  крупни суми на същите тези ползватели на на народната власт (обсебили държавата), чието използване на народната власт ти искаш да прекратиш .

 • „Равното избирателно право”  забранява поставянето, на каквито и да е било препятствия (цензове) пред упражняването на активното и пасивното избира- телно право .

Ами, ако пък високо-образованите личности от некрадливата част от българския народ,  вземат, че сложат интелектуални,  образователни и анти-клептомански (анти-крадливи) цензове за „влизане” в Народното събрание, то :

 • те биха се оказали неопреодолими за огромна част от сегашни и предишните депутати, отчайващо ниското интелектуално и образователно ниво и отявления клептомански лобизъм на мнозина, от които са видни и с  "невъоръжено око" и при такива интелектуални, образователни  анти-клептомански цензове, то тези събрания и избираните от тях правителства биха имали съв-сем друг състав и съвсем друга (не такава противо-народна ) деятелност.

Нека си помислим само за момент какво би станало, ако поставим като условие за регистрирането на един кандидат за народен представител, депутат, кмет или общински съветник интелектуален ценз - той да е завършил образованието си отличие, с  пълно 6 (шест) например . Има ли дори една единствена петица в дипломата си – отпада от „играта” .

Веднага ще ревнат до небесата най - малко 95 % процента от сегашните и предишните депутати, че се нарушава правото на всеки дееспособен, па макар и с нисък интелект като огромна част от самите  от тях  гражданин да бъде избиран, че така се поставят в дискриминационно положение гражданите , които по една или друга причина – бедност, вродени недостатъци,  липса на родители и пр. не са могли да се учат „прилежно” и не са можели да завършат с пълно отличие .

- Ами защо тогава решиха да наложат  именно и само имуществен ценз за упражняване на пасивното ни избирателно право ?

 • - Защото, чрез кражбите и злоупотребите извършвани постоянно от мнози- на от тях и другото едно привилегировано свое положение (привилегии за обогатяване от държавното съкровище, чрез членство в пар- тии и грамадни субсидии,което те получават), в което също противо-правно са се самопоставили, то само него – имуществения ценз, огромната част от тях могат да го преодолеят .

- Ами какво ли би станало, ако като ценз поставим обратният на сегашния ?

-       Например, всеки който през последните двадесет и ШЕСТ ГОДИНИ е получил, за който и да е бил трудово-стажов  месец  заплата по-голяма от средната за страната НЯМА ПРАВО да се регистрира като кандидат за народен представител !

- Пак ще „ореват” до небесата значителни множества от досегашните ни (анти-) народните представители, че това е противоправна дискриминация ?

 • Болшевишка, комунистическа, фашистка дискриминация ще вземат да я нари- чат този тип обратна – но пак по имуществен признак дискриминация ! Взимане на народната власт с противо-правни способи ще го нарекат ведната !  Ще пищят, ще реват, ще вият, че така се било забранявало на бога- тите членове на обществото да стават депутати, министри и прочие.

- Ами, същото е и със сегашния противоправен имуществен ценз !

 • Защото да искаш от един умен, но сиромах, поради една или друга причина човек, да плаща за изконното си човешко право да бъде избиран, като всеки един друг, това означава не просто, че искаш „данък избирателно право” от него, а означава, че искаш или го подтикваш към неговата смърт.

Да искаш от сиромаха това е все едно да искаш от настоящите и предишните власт-ползващи субекти с огромни заплати и с огромните бонуси, да започнат получават и да живеят например, само с уж гарантиращи физическото им оцеляване 211 (двеста и единадесет) лева на месец (към 2018 г.) , на което те веднага биха възпроптали остро .

 • С какви средства ще оцееле физически един такъв беден кандидат за народен представител, ако не бъде избран и мафиотизирана държава му прибере депозирания от него „данък избирателно право” ?

И един такъв беден гражданин е изправен пред избора на едната от двете злини, пред които  го Е поставилА власт-ползващаТа каста :

- Дали да бъде законо-нарушител, (по законите на власт-ползващата клика) като не плати този „кръвен данък”  за правото му да бъде избиран,

 • и с цел прекратяване на обира и дискриминирането му - да  вземе в „свои ръце” ползването на народната власт, без да плаща „данък избирателно право”, чието плащане застрашава физическото му оцеляване и чието плащане противоречи на основния човешки инстинкт за самосъхрънение,
 • или да бъде СамоУбиец, като вземе да плати (незнайно как) този „кръвен” за него данък и след това да загине или от недохранване, или от болест или от друга, свързана с безпаричието причина .

И в двата случая за него резултатът е все почти сигурна смърт .

 • Коя е по-малката за него злина ? -  Да загине бързо и геройски, правейки опит да вземе властта в ръцете си без да плаща кръвнишкия, мафиотски данък,  или да умира всеки ден по-малко, мъчително и бавно ?

Също така, варварско противо-правен ценз за упражняването на пасивното избирателно право е "измисленото" от власт-ползващите лица :

 „събиране и представяне на подписки” за издигането на един или друг независим кандидат

 • Това е дискриминационно, непреодолимо (но незаконно) препятствие за упражняване на пасивното избирателно право, поставено пред всички тези 600 000 (шестотин хиляди) - една десета част от българските граждани, които са инвалидизирани !

- Как един физически инвалид, но с ум и разум по-голям от цялата власт-имаща класа ще тръгне и ще събере не само за краткото време на предизборната регистрация, но и въобще 5 000 , или 10 000 броя подписа, с имена, ЕГН-та , адреси и т.н., само за да може да упражни правото си да бъде избиран - депутат, кмет, президент, общински съветник ?

- Кой даде право на власт-ползващата КАСТА да дискриминира и лиши от пасивно избирателно право всички тези наши съграждани ?

 • Да не би един физически инвалид  да е по-малко умен и способен, от който и да е било сегашен или предишен депутат, министър, президент ?

Напротив, един от малкото приживе всепризнати за гении личности е именно , един такъв пълен физически инвалид, но със невероятен ум, на когото,  и от когото се удивлява и възхищава цялото човечество , а от нашата власт-ползваща клика никой, никога не се възхищава .

 • Много от инвалидизираните ни съграждани живеят по-достойно от напълно здравите и често предизвикват възхищение със силата на духа си, благодарение, на който си силен дух и жаждата си за живот постигат чутовни подвизи, служещи за пример на цялото човечество .

Покоряват най-високите планински върхове на планетата, което не могат да го направят 99 % от напълно здравите хора.

 • Управляват автомобили, свръхзвукови самолети, сътворяват гениална музика, рисуват възхитителни картини, ваят изящни склуптори, създават компютърен софтуер, пишат чудесни книги, правят научни изобретения и открития.

Та един от най-великите живи гении, ако не и най-великият жив (към 2013 г.) в момента гений е :

 • сполетяният от коварна, почти напълно парализирала го болест велик учен, който според медицината отдавна трябваше да не е сред живите - теоретичният физик и космолог СТИВЪН ХОКИНГ,

който въпреки, че от 21-годишна възраст страда от тежко заболяване на двигателните неврони и вече дори не може да пише, който въпреки, че вече може да контактува с човечеството само, чрез специален компютърпреобразуващ в човешка реч, възникващите  под въздействието на мислите му трептения в нервните оконча- ния на бузата му, продължава да работи интензивно на 71 годишна възраст и продължава и да удивлява съвременната цивилизация с огромния си брой фундаментални научни открития, разработки и постижения .

 • Но не само интересът му към фундаменталните въпроси, които занимават човешката цивилизация и желанието му да даде научно обяснение на феноменалните явления правят великият гений Стивън Хокинг толкова обичан от хората .

Той е възприет като символ на човек със срахотен интелект, който въпреки, че е прекарал голяма част от живота си в инвалидна количка е способен на постижения, немислими за 99, 9999999 % от напълно здравите хора на планетата ни  .

Именно негово е изпълненото с жажда за живот, оптимизъм, кураж и смелост изказване :

 • “Живях цели 49 години с перспективата за ранна смърт. Не се боя от нея, НО И НЕ БЪРЗАМ ДА СИ ОТИДА от този свят. ПРЕДИ ТОВА ИМАМ ДА СВЪРША ТОЛКОВА МНОГО НЕЩА”, каза геният Хокинг в интервю за вестник  “Гардиън”,

Кой даде право на нашата власт- ползваща КЛИКА да дискриминира и лиши от  тяхното  пасивно избирателно право всички тези наши съграждани ?

Кой даде правото на узурпаторите на произтичащата от народа власт да лишат тези наши съграждани от правото им да бъдат управляващи ! 

 • Дали сред тях няма мнозина като великият гений Стивън Хокинг, които със своя ум и НЕкрадливост биха подпомогнали твърде много Родината ни и целия български народ, ако не бяха лишени от правото им да бъдат избирани и да управляват общите дела .

От коя разпоредба на нашата Конституция или от коя разпоредба на Международното право власт-ползващата каста, черпи права да  дискриминира по този отвратителен начин с имуществени и „подписвателни” цензове 95 % от българските граждани, когато именно Конституцията и Международното право забраняват дискриминацията, по какъвто и да е било признак и разпореждат равно избирателно право ?

 • Един-единствен гражданин  да може да оспори властта ти, като посочи,  че той е могъл да бъде избран за президент, депутат и пр., ако не е бил лишен, чрез дискриминиращи го юридически норми от правото му да бъде избран и край ....с легитимността на твоя избор.

Защото това означава незаконността (нелигитимността) на твоето право да ползваш народната власт , тъй като си се сдобил с това право, чрез дискримини- рането именно на този - оспорващ правото ти да ползваш народната власт човек, тъй като е бил лишен от неговото законно право да се изправи срещу тебе и „съдникът” - народът да реши кой от двама ви е по-достоен.

·        Та така, че проблемът с легититимността на сдобиването с правото на ползване на народната власт в Родината от страна на узурпиралите я лица, произтича не само от разните му нумерологични (числени) величини :

 • дали дали една или друга съвкупност депутати събират някакво нумерологично (числено) мнозинство в пармалента, чрез което да могат да ползват в още по-пълен обем народната власт, като избират и зависими от тях министри, а как изобщо са станали депутати, как изобщо са се сдобили с правото да ползват народната власт !

По правилата разпоредени с Нашата Конституция и задължителното за България Международно право, или,

 • чрез бруталната, противо-правна дискриминация на 95 % от българските граждани !

Власт-ползващата ни каста успя да излъже на няколко пъти света в „демократичността” и законността на избора й !

 • Кани международни наблюдатели, но те виждат само половината от „демократичността” и половината от „законността !

 • Виждат само тази половина, която власт-ползващата каста е решила да й покаже ! Виждат само спазването на едната от двете части на избирателното право – на активното ти право да избереш някой от ималите имуществената или „подписвателната”  възможност (ценз) да се кандидатират за депупати ?

Но не виждат, че другата половина от избирателното ти право – самият ти да бъдеш избран в тази избори е тотално и брутално потъпкана !

 • Т..е. всеки може да "избира" , но само опредедени, строго привилегировани, „селектирани” по имуществен и партиен признак „аристократи” могат да бъдат „народни” избраници .

Ами, че то така е било по времето на феодализма !

 • Та затова и там се намираме по стандарта на живота в Родината ни . 

И Конституционният съд,  като продукт („рожба”) на същата тези нелигитимни ползватели (узурпатори) на народната власт (2/3 от състава му са избрани от нелегитимни президенти и нелегитимни народни представители и образуваните от тях народни събрания)

 • се прави на „ударен с мокър парцал” пред тези върло противо-конституционни имуществени и „подписвателни” цензове за упражняване на пасивното избирателно право, 

поради, което и той трябва да получи един мощен народен „шут” и да изчезне от следващата по ред Конституция на България в този му начин за формиране на  неговия състав и при това му вредоносно за свободата и демокрацията в България „безделие”  пред нарушаването на първото и основното правило на демокрацията -  всеобщото и равното избирателно право и забраната на дискриминацията по имуществен, социален и партиен признак .

Поради същите причини - пълна неефикасност и „дълбок сън” по време на грубо потъпкващите свободата на гражданите и демокрацията в България деяния на власт-имащите субекти , то от следващата по ред Конституция трябва да изчезние и органът „омбудсман”, тъй като и този орган бе създаден с цел да отклонява и приспива народното недоволство, като една от „многото защитни бариери” на узурпаторите на властта .

Ходи се жали на „арменския поп”, ако си нямаш работа, вместо направо от самите нарушители на свободата и демокрацията да вземеш да търсиш отговорност за анти-народните им деяния.

·        Този орган „омбудсман” е създаден и се създава в държави, които по стечение на историческите обстоятелства са имали сериозни анти-демократични и расистки отконения.

·        Я евреите си са изтребили или пък ромите (циганите) си са ги били „прогонили” вдън горите на съседни държави, я не са давали на определени етноси и раси да влизат на една или друга тяхна "високо-арийска" територия  и  т.н. .

Ние, българите нямаме такава историческа обремененост, тъй, че и този орган „омбудсман” ни е чужд, както по причините на възникването му, така и по своя характер, а и вече бе доказано, че не ни е нужен, тъй като е напълно неефикасен и служи само за „успиване” на народното недоволство.

С приемането на такива анти-конституционни избирателни закони, дискриминиращи 95 % от българските граждани и поставящи в привилегировано положение не повече от 5 % от гражданите,  то:

 • всеки, който е гласувал за приемането им е извършил масови предумишлени аморални, дискриминационни деяния срещу собствения си народ, с които се осигурява извършването на още по-тежкото престъпление - кражбата (узурпацията) на принадлежащата на българския народ власт . 
 • И тези деяния на власт- ползващата клика са именно "серийно" и извършвани в условията на опасен рецидив умишлени престъпления и то именно по силата на налаганите ни от самата тази клика Наказателни закони, за извършваните, по който Наказателен закон от тази клика престъпления против политическите права на българските граждани, никой от съставляващите я лица изобщо не бива преследвани от никой за нищо , а продължават да се разхождат на свобода вместо да са зад решетките.

Ето какво разпорежда наложеният от самата власт-ползваща орда Наказателен Кодекс.

Раздел III.
Престъпления против политическите права на гражданите

Чл. 167. (1) Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незако- нен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Чл. 169 „б”. Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

Е, именно и тези престъпления извършва тази узурпаторска клика спрямо българския народ .

Защото приемането на избирателни закони, с които се въвеждат "имуществени" и "подписвателни" цензовe - преставлява извършването точно на тези две престъпления, тъй като с тези противо-конституционни закони ,

 • то чрез измама - въвеждането в заблуждение на българския народ, че това са действителни и едни Конституционно-съобразни закони
 • както и по други незаконен начин - поставянето на "имуществени" и "подписвателни" цензове

Пречат на 95 % (деветдесет и пет процента) от българските граждани да бъдат избирани (как да бъдат избирани, като не могат да преодолеят тези избирателни цензове) и

пречат на всички тях също така да осъществяват своите конституционни права, които конституционни права са :

 • да не бъдат поставяни в дискриминационно положение спрямо други по признак на своите политически убеждения, политическата принадлежност, личното и общественото положение и имуществено състояние .

И досега никой Главен Прокурор (с изключение на заемалият тази длъжност през 2013 г., който през юли 2013 г. публично призна, че гражданите с основание недоволстват и се бунтуват против тези дискриминиращи ги  изборни закони, за това четете по-нататък) не взе да погне тази клика и да повдигне на участниците в нея обвинения за тези рецедивни престъпления против целия български народ, чрез които тази клика узурпира (краде), произтичащата от народа власт .

Как да прекратим,  колкото  се може  по-бързо узурпацията на произтичащата от народа власт ?

ПЪРВО :  СЪС средствата на съществуващия правен инст- рументариум .

·        Аз - основателЯТ на съюза на антибандиските сили още през юли 2013 г. подадох жалба до главния прокурор против узУрпацията на властта, с искане да вземе необходимите мерки за прекраТЯването на узурпацияна на централната законодателна и централната изпълнителна власт в родината ни .

За тази жалба и за развитието на правозащитните прокурорски действия по нея може да прочетете  в часта наименувана : „ЩЕ АРЕСТУВА ЛИ ГЛАВНИЯ ПРО- КУРОР, УЗУРПАТОРИТЕ НА ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ НАРОДА ВЛАСТ .”

Но явно Главният прокурор не разполага с небходимия му инструментариум за борба с извършителите на най-тежкото престъпление по Наказателния кодекс, което е престъплението по чл. 95 от НК - престъпленията - деянията, представляващи посегателсво против, произтичащата от народа власт . (Престъплението наричано още и : узурпиране на произтичащата от народа власт.)

ВТОРО : Ако Главният Прокурор не може да прекрати узурпацията на произтичащата от народа власт, то да видим  с какви средства разполагаме за прекратяването на това най-тежко престъпление САМИТЕ НИЕ - гражданите на България 

Тъй като приемалите тези противо-конституционни закони, ползватели (от съвкупноста на власт-ползваща клика) на произтичащата от народа централна закононателна и централна изпълнителна власт, поради гореизложените причини  - дискриминационно, анти-конституционнно възпрепяствуване на 95 % от българските граждани да упражнят правото си да бъдат избирани за депутати,  нелегитимно ( незаконно), се сдобиват с правото да използват тези две произтичащи от народа власти ,

·        то по този начин, власт-ползващата клика узурпира народната власт, поради, което трябва да бъде преследвана със цялата строгост на Международното право и да бъде изправена не само пред българския съд, ами и пред Международния трибунал в Хага и не само за узурпацията на произтичащата от народа власт, но и за геноцидни си престъпления срещу българския народ - намаляващ по броя на своите граждани със срашна скорост  ,

като ние - българските граждани сме в правото си да поискаме от Международната общественост да ни окаже помощ за отърваването ни от узурпаторите  на принадлежащата на народа власт в България, а ние самите,

 • можем веднага да престанем да даваме на власт- ползващата каста недължимите по нашата Конституция „вноски за пенсия”, (гражданите са длъжни да плащат само данъци и такси, определени с закона, но не и пенсионни вноски) с лишаването им от който сериозен паричен поток,  то народо-вредоносните  образувания на узурпаторите на властта ни, бързо (автолитично) ще се саморазпаднат като всеки един тумор, който бъде лишен от свежия приток на кръв .

По досегашните закони – ултиматумите и декретите на завлядалата Родината ни клика, ние – власт- нямащите граждани винаги ще сме криви и обрани,  а власт-имащите субекти – винаги прави и постоянно забогатяващи на наш гръб.

·        По тяхните закони (ултиматуми), братя и сестри българи и българки, няма как България да стане нито демократическа, нито социална (морална) държава

·        И това е така, защото ЗАКОНЪТ (ултиматумът) НЕ Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ . Т.е. България не е ПРАВОВА държава .

А е една тотално дикриминационна (грабителска спрямо собствения си народ) държава, в коята всички власт-нямащи граждани са поставени в едно напълно, и все по - силно прояваващо се дискриминационно положение и по отношение достъпа им до общонародното (общо -държавното) съкровище, спрямо достъпа, който има до това общонародното съкровище власт-имащата класа .

 • От година на година  на година всяка биологична единица от власт-имащата каста  има все по-голям и по-голям процентен достъп до общонародното съкровище, отколкото е процентният достъп до това съкровище на всеки един власт-нямащ гражданин,
 • чието съществуване, както и съществуването на власт-имащата каста  се гарантира и е за сметка на общо-народното съкровище, в което власт-имащите субекти нищо не внасят (тъй като нищо собственоръчно не произвеждат, издръж-ката им е като на затворниците, вечно е от държавния бюджет) за разлика от 90 % от българските граждани, които цял живот са пълнили - със късането от залъка на децата си – това съкровище (бюджета и разните му фондове, които са на разпожение на власт-ползващата каста) .

Т.е. в България според  декретите на същата тази власт-ползваща каста, животът на всяка една биологична единица от власт-имаща каста става все по- ценен, спрямо живота на власт – нямащите граждани и именно затова се увеличава процентният достъп на власт-имащата класа до държавното съкровище за осигуряването, в колкото се може в по-голяма степен на охолния и разкожен живот на тази господарска каста  за сметка на силно намаляващото осигуряване на качеството на живота и  силното влошаване на живота на издържащата тази господарска каста власт- нямащ народ

 • Или сега, за съжаление, намиращата се някаква държава в Родината ни  е държава на дивашкия, варварския, кръволошкия,  безправов,  държавно-организиран бандитизъм .

И ВСЕКИ, който се позове на института на крайната необходимост (изключваща обществената опасност на живото-защитните му деяния) ИМА гарантирано му от Международните Конвенции за Защита на Основните човешки Права и Свободи ПРАВО на невъоръжено въстание (преставляващо по своето същество и естество НЕ-въоръженис протест)  срещу това дскриминиращо собствения си народ, тиранично, узурпаторско, ограбващо и изтребващо населението си с всевъзможни способи (вкючително и чрез постоянното му ограбване) – нелигитимно управление на общите дела .

 • Напротив, това деяние - Невъоръженото въстание (невъоръженият протест) - е морално-поощряемо и е с изключителна обществена полезност, служещо като пример за подражание и образец на високо-морално обществено поведение .

Според чл. 95 от Наказателния кодекс (приет от самата тази клика , в сила към 2013 г.) са наказуеми само въоръжените въстания, а извършителите на НЕвъоръжените въстания не се наказват .

Също така според чл.13 от Наказателния Кодекс на България не е обществено опасно деянието, с което - , и чрез което се неутрализират проявленията от същесвуването му и се изолира от обществото (от възможността му да краде общонародното богатство):

 •  който и да е било - престъпил закона власт-ползващ - субект,
 • от която и да е била по вид и род власт: - изпълнителна, законодателна, съдебна, принудителна (полицейска) и информацинонна,

по начини, щадящи живота и здравето на съответния престъпил закона власт-ползващ субект, за да бъде използван след неутрализацията и изолацията му за някаква народо-полезна и възстановяваща причинените от него вреди работа :  като строителство с кирки и лопати на магистрали, пътища,  жп – линии, заселяване на обелесените от власт-имащата клика територии на Родината ни и пр. .

Ето тази разпоредба на Наказателния кодекс .

 • Чл. 13, ал. 1 от НК  Не е общественоопасно деянието, което е извършено от някого при крайна необходимост - за да спаси държавни или обществени интереси, както и свои или на другиго лични или имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин, ако причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените.

От този текст е видно, че ако и без увреждащи здравето на субектите от власт-имащата каста, бъде неутрализирано проявленията от съществуването й, и се изолира от обществото (от възможността й да краде общо- народното богатство), то тъй като с такъв вид  деяние не се причиняват абсолютни никакви вреди - от него не настъпват никакви вреди за съответните власт-имащи субекти, то :

ТОВА ДЕЯНИЕ - Невъоръженото въстание (невъоръженият протест)- НЕ Е ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНО, ПОНЕЖЕ СЪЩО ТАКА С НЕГО :

·        се спасяват обществените интереси (спасява се открадването от страна на власт-ползваща каста на общественото богатство),

·            спасявят се личните интереси на ищеца – личните му интереси - да си получи обратно под формата на пенсия и / или под формата на гарантирано му от Конституцията лечение (здравеопазване) внесените от него в държавното съкровище пари,

·        спасява и защитава и имотните си блага, защитава се от посегателството върху внесените  от него пари за пенсии, здраве и прочие в държаното съкровище от непосредствена опасност, която непосредствена опасност е постоянна , тъй като непосредствено, всеки божи ден власт-ползващата клика краде все повече и повече от парите на този човек, които той е внесъл в държавното съкровище .

·        спасява всичките тези блага и на другите , които са на неговия хал .

И, ако този деец - храбър и отговорен гражданин няма по какъв начин – например:, чрез едни, втори, трети и т.н . провеждани все по дискриминационни способи избори - да предотврати (да избегне) всички тези множество на брой и огромни по размер при-чинявани му вреди,

·        освен чрез неутрализирането на проявленията от съществуването на власт-ползващата клика,

·        чрез нейното изолиране от обществото (от достъпа й до общонародното богатство и от възможността й да краде от това общонародно богаство),

 • то всички деяния, запазващи животите на власт-ползващите субекти (за да бъдат те на разположение на окрадения народ за съденето им и за конфискацията на имуществата им), но водещи до тази неутрализация СА ОБЩЕСТВЕНО НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ .

Т.Е. - НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ПАРИТЕ В ТЕЗИ СЛУЧАИ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ВЛАСТ-НЯМАЩ ГРАЖДАНИН,  който плаща данъци, такси, вноски за пенсии, за здраве и пр.. 

 • Е КАТО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА, ПО ВРЕМЕ, НА КОЯТО ПОСТОЯННО ИМА НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ДА НЕ ЗАГИНЕШ НА ФРОНТА .

Така и тук: ПОСТОЯННО ИМА НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ да ти бъдат откраднати парите от власт-ползващата каста, чрез една или друга корупционна схема или едно или друго увеличение на парите взимани от държавната хазна за обогатяването на власт-ползващата класа,  

 • и всеки ден падат нови и нови жертви на тези кражби (на тази официално необявена, но постоянно водена от "господарската" каста  война срещу народа) – умиращи от недохранване, умиращи, поради откраднатите пари за лекарства и пенсии, умиращи от мъка и отчаяние от открадването на личните им пари нещасни и беззащитни хора, принудени от държавно-организираниия бандитизъм да изоставят бащин дом, род и Родина- бягащи всеки ден, немили-недраги по чужди земи, бягащи от гибелната немотията, на която са обречени в собствената си Родина власт- нямащите граждани .

Но сдобилите се по нелигитимен начин с принадлежащата на народа власт, власт-ползващи субекти като изразители НЕ на народната воля и като изразители НЕ на народния суверинитет, а като изразители на волята на предимно криминалните субекти и на техните криминалн компании с многото откраднати от народа пари, сътвориха такава система на управление, при която личностите от власт-ползваща класа могат безнаказано да нарушават този обществен договор - Конституцията и уж гарантираните ни с нея, основни човешки права и свободи, едни от които е забраната на дискриминацията, по какъвто и да е било признак .

 • А на нас не са ни дали ИЗРИЧНО правото при всяко нарушение на гражданската свобода от тяхна страна, то пък ние - гражданите да сме освободени от нашите задължения да спазваме този обществен (социален) договор Конституцията, който обществен (социален) договор самите те НЕ спазват и да ги изхвърляме светкавично от топлите им „гнезда” . 

Защо в търговското и гражданското право, когато едната от двете страни по договор не изпълнява своите задължения, то другата страна е свободна да преустанови да изпъл- нява своите, а пък в договора на „властта -използващите субекти” с гражданите няма „изрична” клауза, че когато властта наруши социалния договор, то веднага и  гражданите са освободени от задължениято си да го спазват, а не да търпят като роби безчинства и грабежи, докато бил свършел мандатът на едни или други власт-ползващи субекти ?

 • Та, то по тази логика - измислена от самите използващи на произтичащата от народа власта личности,  мандатът на ползвателите на народната власт е вечен, защото КРАЯТ на мандатът на едни властнически личности е НАЧАЛОТО на мандата на следващите  и излиза, че мандадът на самата власт, като страната по обществения договор – Конституцията  е вечен !  

Но не властТа, Власт-ползваща клико, не властта, която произтича от народа, не властта е едната страна по обществения договор, а  физическите лица, които ползват произтичащата от народа власт са тази една страна по обществения договор наречен Конституция, както това ще се види по-натакък от желязна- та логика .

 • Къде го има това – един престъпващ закона и морала субект (ползвателят на народната власт) да бъде отставен да безчинства, докато той желае това, или докато бил свършел мандатът му за „извършване на анти-народни, противо-законни и аморални деяния”,  докато било свършело времето му , през което можел да си прави, каквито си поиска – присвояване на общо- народни богатства, измами, злоупотреби и пр. ?

– Ами то след него започва мандатът на друг субект, или друг мандат на същия субект и така до безкрай.  И ти никога да нямаш право да възнегодуваш срещу този престъпващ закона власт-ползащ субект, тъй като мандатът на това, що тези власт-ползващи субекти искат да ни представят като някаква неидентифицируема „власт” никога не прекъсва ?

 • Има смисъл да възнегодуваш с невъоръжено въстание (невъоръжен протест), или по друг позволен от Международното право способ) именно срещу ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на произтичащата от народа власт като такива, като едната страна по обществения договор, на които народът им е предоставил своята си власт, своите си правомощия за временно ползванекоито свои правомощия той предоставя на едни или други физически лица за воденето на общите дела, а не да възнегодуваш срещу хора, които им е свършило правото да използват народната власт.

И в момента, в който тази една страна по обществения договор - физическите лица, които са ПОЛЗВАТЕТЕЛИТЕ на народната власт нарушат договора (Конституцията), веднага и самите граждани да са свободни от задълженията да спазват Конституцията и да не търпят повече ползването на народната власт от едни или други физически лица, и :

·        например да спират веднага плащането на недължими по Конституцията вноски за пенсии, или пък с данъчен протест да спрират да плащат данъци, такси и други тегоби, от които се издържат, противозаконнно ползващите народната власт физически лица (узурпатори) .

Но не би -  тези дотегнали на българския народ физически лица,  които постоянно в своята съвкупност представляват това, на което те искат ние да му казваме и да го възприемаме като „власт”, властта като субект на правото, властта като едната страна по обществения договор, силно са се „застраховали” срещу светкавичното им изгонване от властническите органи, изгонване, ставащо веднага - в момента, в който те нарушат обществения договор (Конститу- цията), въз основа на който обществен договор функционира, намиращата се в Родината ни някаква (силно бандитизирана) държава  .

·        Всички, които искат светкавично да преустановят престъпленията на използващите народната власт физически лица, са „натъкмени” от узурпиралите народната власт физически лица, като да изглеждат именно те най-страшните престъпници, а не извършващите престъпления против народната власт едни или други временни ползватели (узурпатори) на народната власт .

Ето какво значи власт, според единствено даденото в българското законодателство легално определение за нея в чл. 95 от (останалия още от времето на уж отишлия си Комунизъм) Наказателния Кодекс :

·  „Чл. 95 . Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. „

Каквито и ще стъкмявания и тълкувания да ни правят, е видно, че участията в НЕвъоръжени въстания (невъоръжените протести) НЕ се наказват .

·       И всеки един полицай или негов главатар, който посегне на участник в НЕвъоръжено въстание (невъоръжен протест) и троши главите на НЕвъоръжени граждани (виж лятото на 2013г.) да си опича акъла и да си прави добре сметката за последствията, за да не се окаже по-късно за дълги години зад решетките, да прави там компания на узурпаторите, по чиито заповеди с удоволствие и нескриван садизъм е трошил глаите и костите на недаващите никому, своята част от народната си власт си граждани .

·        Още повече, че пък ние не искаме да съборваме, катурваме, прекатурваме, подронваме или отслабваме нашата си , народната си ни власт, а точно обратното :

·        искаме да я заздравим, като си я държим здраво в нашите си - здрави народни  ръце и здраво и сурово да наказваме всеки крадец, който иска да открадне нашата си - произтичащата от нас,  от българския народ власт.

МОЯТА СИ ЧАСТ ОТ НАРОДНАТА НИ ВЛАСТ, АЗ НЕ Я ПРЕДОСТАВЯМ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИТО ЕДНО  ОТ ТЕЗИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СЕ НАРИЧАТ ДЕПУТАТИ . Моята си част от народната ни власт искам да си я ползвам аз самият . Така като мен държат в своите си ръце, своята си част от народната си власт повечето от половината български граждани, които не са я предоставили за ползване на нито едно  от тези физически лица, които  се наричат депутати.

ПО ТОЗИ НАЧИН – ПРЕЗ 2014 Г . - БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СУСПЕНДИРА КОНСТИТУЦИЯТА, ТЪЙ КАТО ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ТЯХ  - 51 % ОТ ТЯХ ОТКАЗАХА ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ . 51 % ОТ ТЯХ ОТКАЗАХА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗАНЕ, НА КОГОТО И ДА Е БИЛО СВОЯТА СИ ЧАСТ ОТ НАРОДНАТА ВЛАСТ .

·        ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА ОТХВЪРЛЯНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ДЕЛА В РОДИ- НАТА НИ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАН ПО ПРЕДВИДЕНИЯ В ТАЗИ КОНСТИТУЦИЯ (ТОЗИ ДОГОВОР)  РЕД, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧРЕЗ ИЗБОР НА ТАКИВА И ПОСЛЕДВАЩО  ФОРМИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ТЯЛО – ПАРЛАМЕНТ, с подледващо избиране от негова страна на правителство .

Ако народът е желаел функционирането на държавата в Родината ни да става по предвидения в тази Конституция ред ,то той би направил това, което разпорежда тя : би отишъл да предостави, чрез гласуване, правомощията за ползване на принадлежащата му народна власт на определени физически лица (кандидати за депутати) .

НЕПРАВЕЙКИ ТОВА, ТО ТЕЗИ 51 % ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВЛЯ- ВАЩИ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО – СУСПЕНДИРАХА КОНСТИТУЦИЯТА, с което сложиха точка на спора за абсолютно нелигитимното (противо-законното) сдобиване от страна на власт-ползващаща клика, с правото за използва принадлежащата на българския народ власт .

Вече не само, поради дискриминационното лишаване на 95 % от българските граждани от пасивното им избирателно право,  то сдобиването от страна на власт-ползващаща клика с правото за използване на принадлежащата на народа власт е нелигитимно,

·        а и поради отхвърлянето с абсолютното мнозинсктво от страна на българските граждани, и на самия начин, по който тя - власт-ползващаща класа иска да се сдобива и да използва това право, тази измислена от самата власт-ползваща клика Конституция бе отвърлен от българския народ, което води до пълната нелигитимност (незаконност, противо-конституционност, липса на Конституционно основание) на функциониращата в Родината ни държава .

Вече липса дори и формално този договор, тази (никога неприета от българския народ с референдум) Конституция, чието формално наличие бе използвано до 2014 г. като оправдание от страна на власт-ползващаща класа за наличието на тази - и без това така силно криминализирана , анти-народна държава Родината ни .

След това безспорно доказване на :

· абсолютната нелигитимност на намиращата се в Родината ни държава, поради липсата на правно основание - липсата на Конституционно основание за нейното съществуване, която липса на Конституционно основание за нейното съществуване, респективно означава също така :

· липса, на каквото и да е било правно основание (дори и формално) такова, по силата, на което определени физически лица, да могат да се сдобиват с правото да използват принадлежащата на всеки един български гражданин негова си част от народната власт, поради което  принадлежащаща му власт се явява абсолютно узурпирана от власт-ползащата клика,

можем отново да се върнем към сътворените от нея начини за сплашването на българския народ .

Та така, ето какъв боше този, направен с цел плашене и заблуда на непримирия с кражбата на властта му българския народ член 95 от Наказателния Кодекс :

 •  „Чл. 95 . Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. „

„По-натъкмяващо” определение за „власт” не може да бъде направено от абсолютно никой друг, освен от направилите това „маскировачно” и плашещо гражданите на България” определение, намиращи се постоянно в Родината ни „някакви ползватели” на произтичащата от народа власт.

 • -Управителите на БНБ „власт” ли са ? – Ако не са, ами  дайте да ги „отслабим”, след което да ги  „подровим”  и „съборим”, че мало и голямо пропищя от банковите своеволия, за чието предотвратяване, тези управители не правят нищо ефективно - допуснаха на два пъти фалити на банки в България, въпреки космическите заплати, които им плаща българския народ !

- Управителят на НОИ „власт” ли е ? – Ако не е, ами  дайте и него да го „отслабим”, след което да го  „подровим”  и „съборим”, тъй като вече цели 32 години българските граждани са тормозени да  плащат на изпозвателите на произтичащата от народа власт „недължими по Конституцията”,  противо-конституционни „пенсионно-осигурителни вноски” („данък безсмъртие”), които постоянно се изпаряват в „небитието” и нито за възрастните граждани има пари за пенсии, нито за младите се натрупаха някакви сериозни суми пари за тяхните бъдещи пенсии .

 • С всички тези дадени примери е видно останалото още от комунистическо време (време на пълно обезправяване на народа, време на изключително примитивни по своя интелект узурпатори и тирани), наследено от тогава и останало безсмъртно „натъкмително” и „маскироващо” определение за това, що е то „властта” ,

·        КОЕТО ИДЕ ДА РЕЧЕ И ДА ДОКАЖЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ, ЧЕ НИКАКВИ ПРОМЕНИ НЕ СА НАСТЪПИЛИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД МНИМОТОТО ПАДАНЕ НА КОМУНИЗМА ПРЕЗ 1989 Г., СЛЕД КАТО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА „ВЛАСТТА” И САМАТА „ВЛАСТ” ПО СМИСЪЛА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НЕ СА ПРОМЕНЕНИ ОТТОГАВА ДО СЕГА, и озчават и тогава, и сега все едно и също– псевдо-правно средство за оправдаване заробването и обирането на българския народ, от страна на присвоилата си и използваща народната власт узурпаторска клика . 

По това комунистическо определение и вложено съдържание за „власта”, както обект така и като субект, ако не направим опит за неговото тълкуване, то властта е невъзможен за идентифициране субект на правото и обект на престъпления - демон, чудовище, или ангел пазител, или някакво митично създание, възникващо незнайно как и преустановяващо своето съществуване също незнайно как,

 • но който неидентифицируем субект е въздигнал в „смъртен грях”  посегателствата върху него от други субекти, които Недоволни и Смъртно окрадени от проявленията на неговото съществуване биха искали да прекратят завинаги или за определено време, негото непрекъсваемо по време - вечно (без начало) и безкрайно ползване от едни или други физически лица .
 • Тази неидентифицируема „власт”  така, както буквално е дефинирана в НЕпроменения в тази му част Комунистически  (Узурпаторски) Наказателен Кодекс, излиза също така, че е единственият субект на българското право, който Е напълно БЕЗОТГОВОРЕН (като абсолютните монарси) и може напълно безнаказано и без никакви санкции за себе си  да нарушава „някакви” или „всякакви” свои задължения, да потъпква и брутално да погазва гражданската свобода, основните човешки права и свободи . 

Но, тъй като пък според Конституцията цялата власт произтича от народа е понятно, че той - самият български народ няма как сам да вземе да си наруши своите права и свободи - значи някой друг, а не самият народ може да погази брутално в България основните човешки права и свободи на народа .

 • Също така няма как сам той  -народът, да вземе да „подкопава”, „подравя”, „съборва” , „прекатурва” или „отслабва” своята си - притежаваната от самата него власт (правомощия). 

Допускането на противното би означавало, че народът ни е луд, недееспособен и невменяем самоубиец,  от което пък би следвало, че не съществува никаква негова си народна власт, тъй като невменяеми субекти не знаят що правят и от тях не „произтича” нищо, камо ли пък „подаряването” на някой друг на правата (правомощията), което биха имали самите тези субекти - граждани, ако не биха били невменяеми . 

Значи подкопаването, подравянето, отслабването, присвояването на собствени правомощия няма как да стане от притежателят им – в случая - народът.

Не можеш да си присвоиш нещо, което си е твое.  Но друг - някой крадец, бандит може да ти открадне, подкопае, отслаби, или да присвои за себе си това, което ти си му дал за временно ползване например .

·        На кого народът дава за временнно ползване своите права (своите правомощия, своята власт) ?

·        Ами на различни физически лица, за да могат те, с тези дадени им от народа пълномощия (правомощия, власт) да водят общите (народните) дела . 

Ето как по пътя на логиката, разкрихме, кои могат да бъдат най-вероятните крадци, най-вероятните присвоителите на правомощията на народа, присвоителите на народните права, на тази власт, която произтича от народа .

Това са физическите лица, на които народът предоставя за временно ползване своите права ! Те значи са именно тези срашни бандити, които могат да  откраднат неговите права, или с измами, или с насилие спрямо него  да изтръгнат и да се сдобият от народа с неговата власт (с неговите права) .

·        Значи само тези физически лица, могат да бъдат евевтуално тези страшни бандити, които с цел да съборят, подровят или отслабят народната власт в републиката „участвуват в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на народната власт в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание”

 • които бунтове срещу несъгласието на народа да си даде властта или срещу недоволството му, че са си присвоили неговата власт с измами, то обикновено тези личности извършват с изпълнява- щи тяхните заповеди, като някаква лична преторианска гвардия полиция  или специално създадени от тях, потайни, неизвестни на народа криминални, народо-тормозещи групи  .

По този начин разтълкуван, този текст от Наказателния кодекс има смисъл, в противен случай, се видя, че самият народ , като този субект, от който прозтича цялата власт няма как да открадне собствените си права (няма как да открадне произтичащата и принадлежаща на самия него власт) и няма как да наруши своята свобода и своите права . 

 • Така, че тези субекти - използателите на народната власт, колкото и да са искали да се прикрият зад тези витиевати фрази, и колкото да са искали да представят други като такива страшни бандити, които посягат на народната власт и я присвояват (узурпират), не са успяли да прикрият своя образ и своето истинско лице, просто понеже няма кой друг, освен тях да извърши посегателства срещу народната власт и на народната свобода .

Така, че тези именно тези личности – използвателите на народната власт в своята съвкупност представляват едната страна по социалния (обществения) договор - Конституцията и тази съвкупност представява сбора (съвкупноста) от всички тези физически лица, които :

·       по силата на Комунистическата (още от уж заминалите си комунистически времена е този непроменен оттогава в тази му част за „власта” Наказателен Кодекс) и почти същата След-Комунистическа Конституция, представляват еднолично, или колективно- един или друг „разпореден” за „възникване” и съществуване от тези две  Конституции орган, пряко или непряко избран от народа, на които еднолични или многолични (колективни) органи народът (уж) се е съгласил да делегира (да дава) част своята власт (част от своите права за владение, ползване и разпореждане с имуществените и неимуществените блага и ценности във и на Родината ни) САМО толкова, колкото е необходимо за воденето на обществените дела и нито грам повече.

·        И в момента, в който, която и да е част от тези ползватели на народната „власт” престане да изпълнява своите задължения и / или наруши гражданската свобода (наруши основните човешки права и свободи) ”разпоредени” от същите тези две Конституции, че „възникват” и „съществуват” в Родината ни

·        и по този начин ползвателите на народната „власт” нарушат (развалят договора наречен Конституция), то народът, който е втората страна по този договор - Конституцията, също е освободен от своите задължения, които пък той е имал по този (вече развален от ползвателите на властта му) договор, както това е по обичайното право .

И народът няма вече задължения да изпълнява това, което е бил съгласен да изпълнява, когато този договор Конституцията - не е бил развален от използвателите на властта му.

Т.е. в този момент народът е свободен от задълженията си като да плаща данъци, такси и различни осигуровки например, с които се осигурява съществуването (изръжката) на временните ползватели на една или друга делегирана от народа част от неговата власт .

 • Да ходят тези временни притежатели (позватели) на народната власт,  да си търсят друг народ, който да е съгласен да храни, пои и да издържа такива притежатели-ползватели на дадената от него власт, при положение, че тези временни ползватели на народната власт не изпълняват задължението си да не погазват и да не потъпкват гражданската свобода, да не погазват и да не потъпкват основните човешки права и свободи на тези, които са предоставили част от своите правомощия на тези физически лица, които по едно или друго време се явяват приобретателите на правото да използват народната власт .

Та тези „ползватели” на народната власт, колкото и да се крият зад различни витиевати изрази си имат своя физически образ, глави (някои от тях може да са празни и напълно кухи), торс, ръце, крака, уста, очи, уши 

 • с които свои „съставни части” на своята власт-използваща съвкупност, значителна част от тях  измислят  анти-народни злоденяния,  махат, ръкомахат, плюят, пият, псуват ни, правят обидни жестове към нас, обиждат ни, че сме интернет-лумпени и че такъв ни "бил чипът” (невиждайки пък тяхният чип какъв е ), викат, крещят в психо-истерии, лъжат, крадат, мамят, стрелят, организират обири и терори, даже и убийства, чрез съд в желанието си да представят, че прекратяването на ползването от тяхна страна на народната власт представлявало страшното престъпление наречено "съборване", "подронване", "прекатурване"или "отслабване" на властта на народа . 

А ТО Е ТОЧНО ОБРАТНОТО – ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА НЕЗАКОННОТО ПОЛЗВАНЕ  ОТ ТЯХНА СТРАНА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ  В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА .

Но, тези от власт-ползващите личности, които са се добрали до възможността да  използват народната власт, или при липса на правно (конституционно) основание за това,  или чрез лъжи, измами, насилие, дискриминация, или други противо- правни способи, които, ако не бяха използвани, то те не биха могли да сдобият с правото за използват народната власт, то тъй като така народът не им е дал по свободна и неопорочена воля своята си власт, при това положение те :

 • СА узурпатори (на народните правомощия, на народната власт) и като такива узурпатори са изразители НЕ на народната воля и НЕ на народния суверинитет, тъй като народът НЕ им е дал  правото да ползват неговата власт
 • и като такива НЕнародни представители, а като представитетели и като изразители на волята на предимно криминални субекти – „внезапно” забогатялите след свършека на комунизма лица и навъдилите се впоследствие техни криминални компании с многото откраднати от народа пари, които им помагат за узурпирането (присвояването) на народната власт :
 • сътвориха такава система на функциониране на държавата в Родината ни, при която те („завоалирани”, и „законспирирани” като някаква желана от тях неидентифицируема като субект на правото и обект на престъпления власт) да могат безнаказано да нарушават този обществен договор – Конституцията и уж гарантираните ни с нея основни човешки права и свободи, едни от които е забраната на дискриминацията, по какъвто и да е било признак, а също така унищожиха (потъпкаха) и равното ни пасивно и активно избирателно право .

А при изполването на властта от тяхна страна, то за изразяващите по друг начин своето мнение - а не непременно, чрез свои някакви представители - грамадни други части от българския народ НАРОЧНО не са написали никъде в Наказателния Кодекс или в самата Конституция ИЗРИЧНО , че си имаме нашето изконно право – като суверен - при всяко нарушение на гражданската свобода от тяхна страна, то ние гражданите – народът на България, пък да сме освободени от нашите задъл- жения да спазваме  - този неприет от нас, но вече отхвърлен от нас през 2014 г.об- ществен (социален) договор Конституцията ,

 • и така освободени от нашите (натрапени) ни задължения - да ги изхвърляме светкавично от топлите им „гнезда”, от които те ползват нашата власт и да си взимаме обратно властта в нашите ръце, поради нарушаването на обществения (социален) договор от тези временни ползватели на народната власт - узурпиращи като своя  лична „собственост” произтичащата от народа власт в Родината ни ,
 • а също така да ги изхвърляме светкавично от топлите им „гнезда”, от които те ползват нашата власт и да си взимаме обратно властта в нашите ръце, винаги когато, както  през 2014 г., с абсолютно мнозинство суспендираме една или друга Конституция, при което суспендиране, то престава да съществува и формалното правно основание, за използването на нашата народна власт, от когото и да е било .

Според легалното за в момента - по силата на Комунистическия Наказателен Кодекс- определение на „феномена”  власт, то именно власт-ползващата клика сдобиваща се  по противо-правни способи с правото за използване на централната народна законодателна и изпълнителна власт постоянно участвува в извършването на успешни опити за преврат за насилствено завземане на властта в „центъра” .

 • Тя насилствено иска да присвои народната власт, тъй като народът ЯВ-НО НЕ си дава властта на искащата да му я отнеме узурпаторска клика, не ходи да гласува за никой и така не да си дава своите права на тези нежелани от него физически лица (голяма част, от които са всеизвестни престъпници, за които прокуратурата не смогва да им повдига обвинение след обвинение, ниско грамотни ,  криминални елементи ) и :

ако намиращата се в България някаква държава би била правова, каквато за съжаление ТЯ все още не е :

 • би трябвало независимите от узурпаторите на законодателната и изпълнителна власт – ползватели на съдебната народна власт да арестуват, осъдят и вкарат в затвора узурпаторите на законодателната и изпълнителната народна власт като ги подведе под наказателна отговорност за извършването на това тежко престъпление от тяхна страна – насилственото, пряко и противно на народната воля завземане на властта в  „центъра” .

Защо в търговското, гражданското и обичайното право, когато едната от двете страни по договор не изпълнява своите задължения, то другата страна е свобод- на да преустанови да изпълнява своите, а:

 • пък в договора на гражданите с временно ползващите властта им, няма „изрична” клауза, че когато временните ползватели на властта нарушат социалния договор, то веднага и гражданите да са освободени от задълженията си да го спазват, а не да търпят като роби безчинства и грабежи, докато свършело „взетото” от гражданите време за ползване на народната власт .

То по тази логика, мандатите на ползвателите на народната власт са вечни, един свършва, друг започва .

 • Къде го има това – един престъпващ закона и морала субект (ползвателят на народната власт) да бъде отставен да безчинства, докато той желае това, или докато бил свършел мандатът му за „извършване на анти-народни, противо-законни и аморални деяния”,  докато било свършело времето му , през което можел да си прави, каквито си поиска – присвояване на общо- народни богатства, измами, злоупотреби и пр. ?

– Ами то след него започва мандатът на друг субект, или друг мандат на същия субект и така до безкрай.  И ти никога да нямаш право да възнегодуваш срещу този престъпващ закона власт-ползащ субект, тъй като мандатът на това, що тези власт-ползващи субекти искат да ни представят като някаква неидентифицируема „власт” никога не прекъсва ?

·  И ако тексктът на чл. 95 от Наказателния Кодекс не визира (няма предвид) самите ползватели на властта, като тези най-срашни посегатели върху народната власт, то излиза, че народът никога няма право да възнегодува, за да постигне прекратяване ползването на властта, тъй като мандатът на власт-ползващите субекти  никога не прекъсва ?

·Има смисъл да възнегодуваш с невъоръжено въстание (невъоръжен протест), или по друг позволен от Международното право способ именно срещу ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на произтичащата от народа власт като такива, като едната страна по обществения договор, на които народът им е предоставил своята си власт, своите си правомощия за временно ползване които свои правомощия той предоставя на едни или други физически лица за воденето на общите дела, а не да възнегодуваш срещу хора, които им е свършило правото да използват народната власт.

- Но не би, тези физически лица, които постоянно в своята съвкупност представляват това, на което му казваме ползватели на народната „власт”, ползвателите на този охраняем от правото субект принадлежащата на народа власт, като едната страна по обществения договор, силно са се „застраховали”  срещу светкавичното им изгонване от органите създадени за ползването, чрез тях на предоставяната от  народа власт, изгонване, ставащо веднага - в момента, в който те нарушат обществения договор.

·        Защото, както се видя от разпоредбата на Наказателния Кодекс всички, които искат светкавично да преустановят престъпленията на ползващите народната власт, така са  „натъкмени” от същите тези ползващите властта им субекти, като те самите собственици на властта- съвкупността от лицата образуващи и наричани „народът” на България - суверенът, да изглеждат тези, които са най-тежките и най-страшните престъпници . Т.е. този текст така е „натъкмен” , че чрез него :

·     „КРАДЕЦЪТ ДА МОЖЕ ДА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА !” 

НАРОДЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРАДЕЦ САМ НА СЕБЕ СИ !!!

„Крадец” на общонародните пари например може да бъдат само физическите лица, които са временните ползватели по едно или друго време на народната власт. Те имат достъп до народните пари, до парите, които  гражданите постоянно, като постоянното съществуване на ползвателите на народната власт в Родината ни плащат под всевъзможни предлози . 

 • Така, че този останал още от времето на комунизма текст на Наказателния кодекс е точен израз на поговорката: „ Крадецът вика дръжте крадеца ! ” 

Узурпиралата народната власт, власт-ползваща клика оправдава смазването с кръв (виж лятото на 2013 г. и 2020 г.), с фашибозушка, полицейска диващина, варварство и насилие срещу НЕвъоръжените народни въстания (невъоръжените народни протести)  с оправдания от рода на тези,  че храбрите и НЕВЪОРЪЖЕНИТЕ български въста- ници (не- въоръжените протестиращи) - виж лятото на 2013 г. и 2020 г.- били нарушавали обществения ред ! ? ! ? - А СЕГА ДЕ !

- О, КЛИКО УЗУРПАТОРСКА, ГРАБЕЩА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД !

- А КЪДЕ ПИШЕ, ЩО Е ТО ТОВА ОБЩЕСТВЕН РЕД, А ? ! ?

- И не е ли спазването на обществения ред именно спазването на Конституцията от Ваша страна, използватели на народната власт,  която забранява дискриминирането на българските граждани и забранява сдобиване с правото за ползване на произтичащата от народа власт с противоправни, дискриминационни и криминални способи .

Като същите тези използватели на народната власт са „забравили” , ако не искат не искат да бъде  „съборвана”, „катурвана” „подрована”, „отслабвана” и преустановявана с бунтове и въстания  властта на суверена, власта на народа в Родината ни  да „запише” преди това в същия този Наказателен Кодекс, че другото, т.е.

 • ПЪРВОТО най-тежно престъпление е нарушаването от страна на ползвателите на властта на гражданските права и свободи, нарушаването от страна на ползвателите на властта на Конституцията и на Закона .

Още преди изгонването на узурпаторската клика, аз бих предложил следното изменение на Наказателния кодекс, което да бъде прието с референдум, пряко от народа,  защото узурпаторската клика няма право да приема от името на народа никакви закони. И ето предлаганото от мен изменение на Наказателния кодекс :

·       ·„Чл. 95 . (алинея първа):  Който използвател на народната власт– президент, министър, депутат, кмет, общински съветник - с цел да окраде, увреди, и/или дискриминира, по какъвто и да е било признак едни групи български граждани, български гражданин или български юридически лица, или да облагоделствува себе и или другиго,

 • приеме и/или допусне въвеждането в действие на закон противоречащ на Конституцията, или подзаконов нормативен акт противоречащ на закона, или наруши, по какъвто и да е било друг начин гражданската свобода и /или  основните човешки права и свободи се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без право на замяна

И чак тогава вече да дойде като алинея втора на чл. 95 от Наказателния Ко- декс този текст, с който да се защитава властта на суверена (народа) от бунтове и въстания :

·        Чл. 95 . (алинея втора) : Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена Принадлежащата на Българския Народ власт в Републиката участвува в извършването на опит за преврат за насилствено, и /или чрез :

·        ЛЪЖА, ЧРЕЗ ИЗМАМА, или по друг противоправен способ завземане на Принадлежащата на Българския Народ власт в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание,

се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с до животен затвор без замяна, но:

 • само , ако използвателите на народната власт в центъра или по места не са  нарушили, по какъвто и да е било начин гражданската свобода и/ или основните човешки права и свободи.

И след като от това старателно и акуратно разтълкуване на Наказателния Кодекс и при наличието на такава жалба до Главния Прокурор, подадена от основателя на Съюза на Анти-бандитските Сили с искане да бъде прекратена по съдебен ред узурпацията на властта, то ако в следващите три месеца прекратяването на узурпацията и ареста на узурпаторите на народната власт не бъде извършено от ползвателите на съдебната народна власт - прокурорите и съдиите :

 •  Съюзът на Анти-Бандитските сили призовава за масов народен НЕвъоръжен Протест, имащ за цел прекратяване узурпацията на Централната Народна Законателна и Централната Народна Изпълнителна власт и Централизираната Народна Съдийска власт

Цялата право-защитна и законо-защитна световна общественост е на страната на борещия се за собствената си свобода български народ против открадналата и постоянно крадяща свободата, правата и властта му – власт-ползваща клика  .

СВОБОДА ЗА НАРОДА,  ЗАТВОР ЗА УЗУРПАТОРИТЕ !

Също така много страшен и израз на неравнопоставеността между лицата, които са се добрали до ползването на народната власт и другите граждани е непромененият от времето на уж отишлия си Комунизъм текст на чл. 96 от Наказателния Кодекс .

 • Чл. 96 (1) Който с цел да подрови или отслаби властта в републиката или да й създаде затруднения лиши от живот държавен или обществен деятел, се наказва с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

От безукорните математически сметки направени в другага ми фундаментална книга - "Всичко за пенсиите", част от която ще намерите и тук е видно, че:

 • за седемнадесет години (от първи април 1996 г. до първи януари 2013 ) лицата, които са се добирали до ползването на  народната власт са „обезценили” живота на НЕдобралите се до ползването на народната власт  български пенсионери точно два пъти спрямо оценката на собствения си живот,
 • която оценка за собствена си ценност ползвателите на народната власт дават с два пъти по-голямия ръст на своите заплати, спрямо ръста на пенсиите.  

И, за да разберат ползвателите на народната власт колко лошо е да оцениш нечий друг живот като по-малко ценен от твоя, аз предлагам за следващите 17 години с Наказателния кодекс да се намалят двукратно наказанията, които се налагат по чл. 96 от Наказателния кодекс.

 • Т.е . чрез измененията в Наказателния кодекс да се даде по вишегласие, с референдум от гражданите на България два пъти по-ниска оценка за стойността на живота на избираемите власт- ползващите субекти - Президент, Народен представител, министър, областен управител, кмет на община, кмет на населено място и общински съветник.

И така член 96 от Наказателния кодекс да стане следният :

 • Чл. 96 (1) Който с цел да подрови или отслаби властта на българския народ или да й създаде затруднения лиши от живот държавен деятел:
 • Президент, Народен представител, Министър, Областен управител и / или общински деятел - Кмет на община, Кмет на населено място, Общински съветник, или обществен деятел, който е представлявал управлява- ла или управляваща политическа партия или коалиция лице, се наказва с лишаване от свобода  НЕ повече от пет години, като това наказание се налага само :
 • при положение, че лишаването от живот на „деятеля” визиран в това изречение не е станало най-късно до един месец  от датата на узнаването, че „деятелят”  е  нарушил, по какъвто и да е било начин гражданската свобода и / или  основните човешки права и свободи на дееца ("подровителя" или "отслабителя" на народната власт).”

По този начин що - годе ще възстановим сериозно нарушеното през последните 27 години в полза на ползвателите на народната власт равновесие. И се видя, че когато това равновесие е нарушено в полза на ползвателите на народната власт, то нашата Родина България е обречена на физическа гибел, със смъртоносна скорост намалява населението на  Родината ни.

·        Т.е. в периодите от време, в които равновесието по обществения договор е нарушено в полза на ползвателите на народната власт, населението на България се топи със скорост характерна само за най-свирепите геноцидни (като този, който беше в Кампучия), апартейдни (като този който беше в Южна Африка), фашистки (като този в Германия по времето на Хитлер) и комунистически (като този по времето на Сталин в СССР) режими .

 

Преписването от този сайт се позволява само с изричното му цитиране и упоменаването на автора на този анти-бандитски труд – моя милост Петър Богданов, сътворителя на идеята Съюз на Анти-Бандитските Сили  и само с предварително дадено разрешение за това, иначе се преследва с цялата строгост на закона, не само вътрешния, ами и външния . Кой не вярва, може да пробва ! 

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели мен Поръчай книгата

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

меню

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.