Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

От Българските Гении за Народите в Света !

Чиста и Свята Република
 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

Тази страница е за всички . Прочете я докрая .

ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ИМАТ ПРОСТИ И СЛОЖНИ РЕШЕНИЯ !

Ето Ви, на тази страница, едно просто решение на проблема с криминалната държава, която съществува в момента (от 1944 г. досега)  на територията на Родината ни .

Как пълното с ченгета на ДС и секс-агентките на ДС Велико Народно събрание извръткаха народа с повторното създаване на комунистическо-терористична държава и как ние можем да извръткаме по един „екзотичен” , но НАПЪЛНО ЗАКОНЕН начин тези таритикати ! ( А тия каки кухо-глави, секс-агетнките на ДС къде изчезнаха така безследно, май-май поеха към без-лимитните по броя на каките в тях  върховни и други съдилища  ? )  

По силата на тяхните закони, ние винаги ще сме прецаканите, тези закони се приемат от малкото терористично комунистическо малцинство  за вечното обогатяването тези банди и на техния състав , служейки за обира и грабежа на НЕкриминалното мнозинството !

І ) Как е създадена сегашната кърваво-мунистическа държава ? На щиковете на червената орда ! Накратко :

1 . Събира си се едно стадо кръволоци и обявяват нова –кърваво-мунистическа държава на територията на  Родината ни-  по ред, начини и способи  които не са предвидени в Търновската конституция ! И какво им пука на тези бандити ? - Нищо .

2. За тези банди сега, за цялата им съвкупност от различни видове и родове комунисти,  гласуват сега не повече от 45 % от българите , които живеят в Родината си .  Останалите 55% не искат тези банди и тяхната криминална система . Ако я искаха, щяха да играят по правилата й и щяха да ходят да гласуват по правилата на тази криминална система, за криминалните й лидери .

С бездействието си, с негласуването си не предоствавяш никому , твоята си част от народната си власт. Пазиш си я за себе си, да си я упражняваш лично, както намериш за добре . С бездействия не делегираш ТВОИТЕ права другиму . Права, пълномощия представителство се предоставя с действия : например подписваш пълномощни и пр., а не като бездействаш, не като отказваш да подпишеш пълномощно .

3. А ако се вземе предвид, че извън Родината ни живеят една трета от всички българи, прогонени от същите тези банди, които са лишени от възможност да гласуват, то се получава, че повече от 70 % от българите, с българско гражданство не искат тези банди и тяхната криминална държава .

4. И какво правим ? - Ами същото, само,че с противо-положния знак .

5. Тези 55- 70 % от българските граждани си правим Нова Държава на цялата територия на Родината ни и да видим, коя ще бъде призната от международната общност ? Криминалната или некриминалната .

6. Която представлява по-голямата част от българските граждани ! -НЕКРИМИНАЛНАТА !

7. Дори Новата, нелигимната ни Конституция не забранява това . Тя забранява образуването автономни области и територии .

„Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление . В нея не се допускат автономни териториални образувания.

(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.”

8. Е, ами ние няма да правим АВТОНОМНИ териториални образувания, а ще направим Нова Държава, с нова Конституция , с нови закони на територията на Цялата ни Родина, а не автономни някакви си териториални образувания .

9. И какво ще направи малцинствената, крадливата- комунистическо-терористична банда, пред този мат с пешката ?  Ще остане с пръст в устата .

10. То и без  сега на цялата територията на Родината ни същестувват няколко държави едновременно. Първата е - уж националната ни такава, втората е конфедералната държава на Европейския съюз , третата е федералната държава на НАТО . Тези три държави съществуват СЕГА едновременно на територията на цялата ни Родина .

11. Тези 55- 70 % от българските граждани, които не гласуват за криминалната държава в  Родината ни, си определяме наши си изборни правила, които няма да са дискриминационни, които дават на всички нас  равно ПАСИВНО и равно Активно избирателно право.

12. Гласуваме си и си приемаме Нова Конституция (то може дори без конституция, много народи и образуваните от тях държави нямат писани конституции) .

13. Избираме си органите, които по силата на тази Нова Конституция ще ни представляват пред Света и у нас – правителство с Главатар, или с Президент-Главатар, каквото си решим, съставяме си и колективните органи, на които да предоставяме нашата си – народна, народна съдебна, народна изпълнителна и народна законодателна власт  - едно-камерен или двукамерен парламент, (каквото си решим по висшегласие) , съдилища, в които делата ще се решават само от народа – само от съдебни заседатеил (12 или 24) броя,  за в  случаите, когато не я упражняваме пряко с референдуми нашата си народна – народна съдебна, народна изпълнителна и народна законодателна .

14. И казваме на Света и на нас си :

Ето това е правителството на намиращата се в Родината ни България  държава .  Ето , това е  премиерът, ето това ни е президентът, ето това е двукамарния - или едно-камарния ни парламент .

15. Тези, нашите са одобрени от 55 % до 70 %  от българските граждани . Другите са НЕлигитимни, НЕзаконни, защото при всички видове и родове измами, при пълното лишаване от пасивно избирателно право на 95 % от българските граждани, те и тяхната им криминална система  са одобрени от не повече от 45 % от българските граждани .

16. И се приключва . Като Ви дойдат представители на криминалната държава, да Ви искат данъци за нея, казвате :  ама нещо сте се объркали, ние не сме поданици на Вашата криминална държава, ние сме граждани на некриминалната държава в Родината ни  – показвате си личната карта от некриминалната държава и ги отпращате .

17. Ще си изберем и валутата ни каква да е, например:  -  някаква звонкова (златна, сребърна), за да не се обезценява от различни тарикати, (както сме направили след освобождение от ни от Турско робство), или направо евро,  или каквото си решим по висшегласие, та да се приема от всички .

18. Ще си направим и нови лични документи и се приключва .

19. Най-много, което може да направи криминалната държава е да започне да води преговори, да иска някакви ИДЕАЛНИ части от общонародното ни имущество – за нейните си поданици .  А най-вероятно, като и теглим шута на тази криминална държава, то да вземат тези банди да се разбягат и да се ни се пречкат повече . 

20. Нали по същия този начин , самият Европейски Съюз, САЩ, Русия  и други могъщи държави – решават кое е легитимното правителство на един народ, с кое да преговарят , с кое да подържат отношения – с това на криминалните малцинства, или с тези одобрени от некриминалната част от народа , живеещ в Родината си.

21 . Та нали, по гореописания начин след освобождението ни от Турско робство , така сме си създали Новата, Третата Българска Държава и освободителите ни са побързали да поправят грешката си  - като през 1944 г. те самите ни заробват, пак на щиковете на същата тази армия , която преди това ни е отървала от предишните узурпатори.

Така можем ди си създадем и Петата , Българска Държава . (Свободо-любивият французки народ създава пет държави, пет Републики на територията на Родината си и никой не го намира това за нещо страшно, необичайно или невъзможно .)

Нека от бандитското Робство се освободим самички, защото ако някой друг ни освободи, той ще е новият ни поробител .

22. Съмишленици и съмишленички , призовавам Ви,  давайте само по същество и влизайте в контакти с главатарите на други НЕкурво-мунистически групи, които са изживели тази емоции - комунисти, седесари ,  депесари, дедесари – крадци са всички тези  и толкоз !

Аз изобщо не мога да се обидя, ако някой ми каже седесар !

Започнаха да крадат и аз ги подгоних, а аз съм го създавал това СДС , то половината си беше БКП !

23.  Ама тези от десетте БКП-та (БСП, ГЕРБ, ДПС, АБВ, Мявисти, Христовисти, радевистките от първия и втория ден и пр.)   много се дразнят,  ама  това ни бе завещано от тяхното общо БКП , чрез измами за изборите за ВНС и Новата Комунистическа Конституция , НА КОЯТО СЕ ОКАЗА, ЧЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НИТО  ЕДИН ОТ ДОТОГАВАШНИТЕ ОСНОВИН КОМУНИСТИЧЕСИК -ЗАКОНИ - ЗА СЪДЕНЕТО НА ХОРАТА- НПК, ГПК,   ЗЗД И ПР.

24. И какво й е некомунистическото , като нито едино т основните комнистически закони не й противоречи ?  Мръсно комунистически измами !

НЕ НА МЕН ТЕЗИ, КУРВО-МУНИСТИЧЕСКИ НОМЕРА, НЕ НА МЕН ! 

25. Комунистите , като идват на власт на щиковете на червената орда, имат друг ОСНОВЕН ЗАКОН !

Закон, с който отменят всички закони, действали до 9 септември 1944 г. .

ЗАКОН ЗА ОТМЕНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 9.09.1944 г. ( Обн. ДВ. бр.93 от 20 Ноември 1951г.)

· Член единствен. Отменяват се като противоречащи на Димитровската конституция и на установеното след 9 септември 1944 г. социалистическо законодателство в България и се считат за недействителни всички издадени до 9 септември 1944 г. закони и законодателни актове.

Това е основният курво-мунистически закон . АМА ТАКОВА НЕЩО НЕ СЕ СЛУЧИ, СЛЕД МНИМОТО ПАДАНЕ НА КОМУНИЗМА ПРЕЗ 1989 г. , но комунизмът си бил отишъл, с примането, през 1991 г.  на новата курво-мунистическа конституция !?! – Да, да  !  А къде си и отишъл, за да вземем да му идем на гости и да теглим един шут да домакина ни !  

ІІ ) А КАК Е СЪЗДАДЕНА СЕГАШНАТА КУРВО-МУНИСТИЧЕСКА държава  на държавно-органираният бандитизъм в Родината ни и всяка друга такава робовладелско-бандитска ?

ФАШИСТКИ, КАЗИОННИ ЛИ СА ИЗПОЛЗВАЩИТЕ НАРОДНАТА ВЛАСТ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ ?

В нито един закон, в нито една международна конвенция няма дадено легално опреде- ление - що е то фашизъм и що е то фашистка партия . 

А с много разпоредби е запретено пропагандирането на фашизма  и е забранено образуването на фашистки партии и организации, само че никъде със силата на закон не пише що е то фашизъм и що е то фашистка организация. Това ще рече, че е забранено нещо, което никой законодател (вътрешен или международен такъв) не е обяснил какво точно е това, което е забранено .

Така обективно погледнато като няма закон, който да даде дефиниция (определение) на фашизма и на неговия по-голям брат - комунизма, то излиза , че тези прилагателни - "фашистки" и "комунистически" служат да се използват само за заклеймяването на едни или други субекти . Поради, която липса на легално определение, с дадени в него обективно критерии : „ що е то фашистка партия” , не можем водени от тези (легално липсващи) обективни критерии да твърдим , че една или друга партия е фашистка .

- Но пък може да се правят сравнения между всяка една партия и тези, които бяха забранени и разпуснати от Международния Трибунал, след края на Втората световна война .  И при направата на тези сравнения да се открият приликите между всяка една партия и забранените от Междуранодния Трибунал .

- За направата на тези сравнение ще използваме изводите и заключенията направени по време на Нюрбергнския процес срещу вождовете на германската Хитлерова партия - национал-социалистическата партия и срещу вождовете на италианската фашистка партия на Мусолини.

Тези две партии бяха разпуснати и забранени от Междунаронния трибунал, което ще каже, че Международното право  забранява такива като тях, тъй като те са ан- тичовешки, кръволошки, народо-убийствени, човеко-изтребителни партии.

- Какво е характерното за тези две забранени от Междунаронния трибунал партии ? - По какво се различават те от всички други партии ?

1. Ами тези партии (и съюзните им, по времето на хитлеровата власт, освен неговата партия са съществулали още няколко по-малки партии) са били официалните партии - казионнни ("казио" - официозна), държавни партии, държавно организирани, ДЪРЖАВНО СУБСИДИРАНИ, издържани с парите на данъкоплатците, завлядали всички части на произтичащите от германския и италианския народ власти .

2. Всички техни членове (като непригодни за някаква друга полезна работа) са били на държавни служби, било е невъзможно гражданин, който не е член на казион- ната партия да заеме някаква държавна служба . (У нас така беше по времето на комунизма, сега е почти същото .)

3. ВОЖДОВЕТЕ НА ТЕЗИ ДВЕ КАЗИОННИ ПАРТИИ СА БИЛИ НАД ЗАКОНА, били са недосегаеми, каквито и безчинства да извършват  е било НЕвъзможно да бъдат арестувани и вкарани в затвора от вътрешните право-охранителни и право-раз- давателни органи на Италия и на Германия .

- Е,скъпи братя и сестри българи и българки, По нещо да се разлиЧават сега използващите народна власт в България партии от тези две забранени партии ?

- По тези, три дотук разгледани най-важни обективни показате- ли (характеристики ) , те п о :

- По нищо ? - По нищичко не се различават ! ! !

Първо : Тези власт-ползващи формирования се издържат от всички данъкоплатци, с невиждани по размера им държавни субсидии от четвърт милиард лева за един чети- ри-годишен мандат . Това е нечуван партиен грабеж, на който дори и Хитлер би завидял .

250 (ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА ЛЕВА) ЗА ТОВА ОТ ТЕЗИ ПАРТИИ ДА ИМА 240 ДЕПУТАТИ .

Майко мила, Боже мили ! ! !  По един милион лева ни "струва" правото за избира- нето на всеки един партиен депутат.  Тези пари се дават на държавно издържа- ните партии, за това,  дето са ни "ощастливили" да ни изпратят 240 партийни депутати .

Отделно от това са и самите грамадни заплати, бонуси, знайни и незнайни очетни и безотчетни държавни пари за издръжката на тези народната-власт, изпозващи личности и на техните водачи .

Значи по този първи признак : издържката им от държавата и превръщането им в държавни,  държавно издържани партии, власт-ползващите партии в Бълга- рия  са абсолютно еднакви с забранените от Международния трибунал партии .

Второ : Стоят ли над закона вождовете на тези държавно-издържани  партии, бе ли арестуван и вкаран в затвора поне един вожд , на поне една използваща властта пар- тия ?

- НЕ, НЕ И НЕ ? - Каквито и кражби, каквито и всеизвестни далавери да направят, фи- лософи да проектират язовири за милиони лева държавни пари, едни министър-пред- седатели (някакви хазартни и необразовани субекти, сричащи българския език) си присвояват гори, планини и върхове, други пък от тях - раздават предприятия по лев парчето на съпартийните си съучастници и нищо  .... ВСЕ СА СИ НА СВОБОДА  И ПРАВЯТ НОВИ И НОВИ КРАЖБИ И ЗУЛУМИ.

Трети, пък власт-ползващи личности трепят с държавни гранатомети дребните си съучастници, явно, за да не останат в никакъв случай живи и да не издадат дала- верите им .

Отрочета на комунистически сатрапи, без един ден стаж в реалната иконо- мика дават без търгове и конкурси милиони лева народни пари на прикри- ващите явните им  хомосексуалните наклонности  свои държанки, (какво срамно има в това да си гей, това си е генетика ), за да правели те никому ненужни и  бездарни реклами .

Земеделски министри обсъждат с прокурори, дали курволожките им нямало да ги издадат за присвоени от народа пари и пак нищо . Плямпат си на свобода по радия и телевизии, като да са някакви лауреати на Нобелови награди за най-бърза ликвидация на ненужно и вече измамено население. 

Вождове на забранени от Конституцията етнически и религиозни партии постоянно заплашват с кръвополития българския народ, при всеки опит да им бъде потърсена сметка за кражбите и произхода на несметните им богатства , НО И НА ТЯХ НИЩО НЕ СЕ СЛУЧВА ЗА ТЕЗИ закани и ЗАПЛАХИ към цял един народ и цяла една нация .

Само един смел човек се намери да опре пистолет в челото на всеизвестнен субект и да го пита:

Кой е той, та да стои над закона, кой е той, та да заявява, че парите на българс- кия народ той ги притежава и той ги бил раздавал, на когото си искал, кой е той - Принцепс, император, цар, крал , султан, за да краде безнаказано с пъл- ни шепи парите на българския народ, И ... ВМЕСТО ТОЗИ „ПРИТЕЖАТЕЛ” И „РАЗДАВАТЕЛ” НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРИ”, В ЗАТВОРА ВЛЕЗЕ ТЪРСЕЩИЯТ ОТГОВОР ГЕРОЙ, който ние - обичащият свободата си български народ трябва да го изкараме оттам, колкото се може по-бързо, а на неговото място да вкараме всички тези, от които той търсеше отговор .  

Но благодарение на този герой българският народ се събуди и взе да търси сметка от власт-ползващите личности .

РАНО ЛИ КЪСНО ЕДИН СВОБОДНО ИЗБРАН ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕ- ЗИДЕНТ ЩЕ РЕАБИЛИТИРА С ПОЧЕСТИ ТОЗИ ГЕРОЙ и борец против плад- нешкия грабеж над българските граждани и ИМЕТО МУ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАПИ- САНО  СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ В НАЙ-НОВАТА НАРОДО-ОСВОБОДИТЕЛНА БОРБА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРОТИВ УЗУРПАТОРИТЕ НА ВЛАСТТА МУ .

Значи и по този втори признак - недосегаемостта на партийните вождове от ръка- та на закона , използващите народната власт в Родината ни партии са абсолютно еднакви със забранените от Международния трибунал партии .

ТРЕТО :  - Къде работят членовете на тези държавно-издържани партии ?

-Ами предимно на сладки, високоплатени дължавни и общински служби, бордо-  ве и бордчета на всевъзможни дружества с държавно или общинско участие. ВСИЧКИ ПОМНЯТ ПУБЛИЧНИТЕ ИЗЦЕПКИ ОТ РОДА НА ТЕЗИ : "КОЙТО НЕ Е В НАШАТА ПАРТИЯ ... ТОЙ НЯМА БЪДЕЩЕ" . Надявам се, че още е жива, лич- но познаващата ме, преди това с нищо неизвестна адвокатка направила тези из- цепки, с които изрече бруталната истина за същността и характера на използва- щите народната власт партии в България.

- Партиец гладен - няма. Безработен партиец - надали има .  Ако съществуват таки- ва субекти - гладни и безработни партийци от власт-ползващите партии, явно вождо- вете им са ги смразили за нещо , или пък се съмняват във вероподаничеството им .

Значи и по този трети признак : пълното обсебване на всички държавни и общин- ски служби в страната от членовете на използващите властта партии, то използва- щите народната власт в Родината ни партии са абсолютно еднакви със забране- ните от Международния трибунал партии .

По-нататък ще бъде доказан и геноцидния характер спрямо българския народ на повечето от тези власт-ползващи партии  .Никога той не е намалявал с такава ско- рост на изтребление, по който четвърти признак : изтреблението с различни спосо- би и средства на собствения си народ, то  повечето от тези власт-ползващи пар- тии в България са абсолютно еднакви със забранените от Международния три- бунал човеко-изтребителни партии .

Извод :  

Ако сега съществуваше този Международен Анти - Фашистки Трибунал и ние - власт- неползващата част от българският народ можехме да дадем под съд тези партии и техните вождове, то същият този трибунал би раз- пуснал подавляващата част от тези организации, би ги забранил, а вождо- вете на разпуснаните и забранените партии би ги вкарал в затвора с едни доживотни присъди, с конфискация на личното и партийните им имущес- тва, които биха били върнати обратно на българския на- род .

Затова като една от първите стъпки за СПИРАНЕ на превръщането на намираща- та се в Родината ни държава в пълно и точно копие на  Хитлеровата и Мусолин- ската такива, то  Съюзът на Антибандитските сили предлага промяна - на допу- скащата анти-народния характер на държавата - Конституция, промяна с цел прие- мането на :

ЗАКОН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДАНЪК „ПАРТИИ И ПАРТИЙНИ ВОЖДОВЕ”.

Сега при това МНОГО - милионно (четвърт –милиардно) субсидиране от държав- ния бюджет, при това субсидиране от страна на всички български граждани на власт-ползващите партии,  то парите от този данък „партии” се концентрира от самата завладяла Родината ни власт-ползваща клика - в самата нея, в малка група су- бекти -  несменяемите като по времето на комунизма в България и Хитлеризма в Германия – партии и партийни вождове, и техните приближени лакеи и блюдо- лизци.

И така тези съдрани от гърба на обрания народ четвърт-милиардни пари служат за "замилиардяването" на повечето партийните вождове, огромна част, от които стават мултимилионери с парите на народа по време на икономическа чума. 

Иземването от народа на тези многомилионни пари и преминаването им в пар- тийните и вождистките джобове води до стагнация на икономиката, защото от тях по банкови сметки в чужбина отиват около 90 % (деветдесет процента) от тези много- милионни средства (като по този начин ги изваждат от стопанския оборот на стра- ната) , а с останалите 10 (десет)  процента се купуват гласове от малограмотните слоеве от гражданите и също така се купуват (подпуват) немалък брой ниско-морал- ни, но лесно-подкупни магистрати, които впоследствие както се вижда си затварят очи- те и си приспиват съвестта пред зулумите и разбойничествата на завлядалите Родината ни демони .

С този закон се премахва този данък партии и данък партийни вождове, и едновремен- но с това се приема следното :

ВМЕСТО ДА СЕ ДАВАТ ОБЩОНАРОДНИТЕ ПАРИ НА ПАРТИИ, С КОЕТО ТЕХНИТЕ ВЪРШУШКИ СТАВАТ ВСЕ ПО-БОГАТИ, А НАРОДЪТ ВСЕ ПО- БЕ- ДЕН,  ТО:

СЕ ДАВА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ОТ ПО 100 (СТО) ЛЕВА НА ВСЕКИ ГРАЖ- ДАНИН ГЛАСУВАЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.  Така взетите от народа пари ме су връщат обратно и пряко на него .

А, който много обича партията си, за която гласува може да й дари тези сто лева, може да  дари на партията си  вилата, кравата, колата си и себе дори.

Сега на парламентарни избори гласуват - вече по-малко и от 50 % от имащите право на глас,

а така, при даване на държавна субсидия  от по 100 лева на всеки, който гласува

ще гласуват , и то без гласуването да е задължително, а поради стимулирането от държавата на упражняване на правото на гласуване - близо 100 % от пълно- летните граждани на България с право на глас .

По този начин ползвателите на властта, след такова масово гласуване ще са много по-представителни. В парламента ще има представители на всяка една - различна от другите по своите политически убеждения -  част от гражданите на България.

И при този начин на стимулиране на самите граждани да упражняват правото си на гла- суване,  изборите няма да предизвикват  стагнация и затормозяване на икономи- ката, както е сега – тъй като парите се концентрират само в няколко партии и в неколцина партийни вождове, а :

ще водят до раздвижване на потреблението и икономиката, тъй като при около 6 000 000 (шест милиона) избиратели, то при това държавно стимулиране всичките тези граждани с право на глас ще получат общо 600 000 000  (шестотин милиона) лева  държавна субсидия.

Т.е. попадайки, не в един или двама партийни вождове,  а попадайки в колкото се може повече граждани (отивайки по равно у всички пълнолетни граждани) тези пари ще во- дят до повишаване на потреблението и раздвижване на икономиката, чрез субсидирането на самите избиращи ползвателите на властта граждани, а не, както е сега , чрез „данък партии” - да си стимулира забогатяване на избраните от гражданите власт-ползващи субекти , което води до мулти- милионерно обогатяване на партии и партийни вождове и обедняване на гражданите на България .

Един от досегашните ни  президенти (този към 2013г .), като част от  силно "обеднителното" за нямащите власт  български граждани статукво, защита- ваше упорито държавното субсидиране на партиите с мотив, че в противен случай партиите щяли да търсят пари от частни фирми и други субекти, което пък щяло да ги води до зависимост от тях и силно увеличаване на и без това грамадната корупция .

Това е „жалък президентски плач” на  слаб политик, които аргументи лесно се оповергават, като се припомни на същия този президент, че раздаването и на тези огромни благини на партии и партийните вождове - не само не доведе до изчезването на корупцията и до увеличаване на благополучието на българския народ , а доведе до точно обратното . 

Доведе до още по-грамадно забогатяване на значителен брой партйни вождове и тяхните клики,  до още по-грамадното им настървяване за още повече лесни пари, което доведе до още по-голям „апетит” и още по-гра- мадна корупция. (Както се казва, апетитът им за нови, още по-голями „забога- тявания”  идва с яденето .” С тези пари станаха по-богати и за подкупването им вече не са достатъчни малко на брой пари, а трябват крупни суми. Т.е., вече може да бъдат купувани и подкупвани само от така близките им,  внезапно- кри- минално забогатялите субекти, но не и от обедняващите власт-неползващи граждани .)

Самият този "лидер" на нацията , този  президент ( 2011 г .- 2016 г.)  показа как се бори с корупцията .

Преди да бъда избран за президент казваше, че  общински съветници от Софий- ския Общински Съвет  му били искали рушвети, когато правел неизвестен ни какъв бизнес.  И когато граждани и неколцина журналисти поискаха да даде по-подробни сведения и да каже имената на  криминалните личности – то- зи „лидер на нацията” даде „пример”, като....... се отказа от показанията си и от твърденията си, нежелаейки да  нарушава личния си конформизъм . Такъв храбър човек  и борец с корупцията имахме щастието да стане президент

На този уж, съвременен президент и на всички, защитаващи дававането на "данък пар- тии" трябва да се каже следното :

1. Този „филм” в Западна Европа вече го гледаха по времето на процъфтяващия фашизъм, а в България ние го гледахме по времето на комунизма, във времена,

когато фашистките партии в Западна Европа и Комунистическите партии в Източ- на Европа, фашистките и  комунистическите вождове бяха здраво субсидирани от държавните бюджети, каквито издържани от държава партии се наричат „ка- зионни” , (от "казио"- държавно организирани), което е най-характерния отличи- телен белег на една фашистка и / или комунистическа държава, разликите между, които са незначителни .

2. Този президент и заобикалящите го партийни клики фашистки идеологии и фа- шистки начин за функциониоране на обществото и държавата ли ни проповядват ? - И , ако е така, то мястото им е по затворите, а не в органите на управление, което те явно желаят да осъществят в своя полза по едни анти-народни способи – наричани от Межднароните трубинали фашизъм и / или комунизъм   ?

3. И по времето на предишните фашистки и комунистически времена, за разлика от сегашните , то поне издържаните от народите партии са били по една - управля- ващата такава (фашистка или комунистическа и някакви малки, една - две присъдруж- ни им партии ), а сега нашият народ е принуден – да издържа не една партия и не вож- довете на една партия, а на цели 10 - 20 партии ?

4. - И какво излиза ?  - Че вместо да вървим напред, като твърдо и кораво да отре- жем и да режем парите на всякакви тунеядци, и да режем всякакви опити за обсеб- ване на парите на народа и тяхното разхищаване, то се възраждат и то мултипли- цирано  – фашистки  и  комунистически способи за устройството на обществото

По времето на комунизма – членски внос и то за своята любима партия плащаха само членовете на комунистическата партия, а сега чрез "данък партии", всички граждани плащат „своя членски внос”, ама не за една и не за  само за своята любима пария, а за огромен брой партии и партийни вождове, много от които са непоносими  за - ,  и нетърпими от принудените да плащат луксозия им живот – нямащите власт граждани на България . Сега тези държавни субсидии, този "данък партии" представлява сво-образен членски внос, плащан насила от целия народ в полза за всички власт-ползва- щи партии .

5. - За какво изобщо са необходими субсидии на тези парти и на партийните им вождове ? Те търговски,  комерсиални организации ли са, или са с идеални цели такива, образувани на идеологически основа и проповядващи определени идео- логии  - представлящи съвкупността от проповядваните от тях ценностти ?

Май, по (самия си техен) закон, като, че ли е е второто !  Май като, че ли са организации с идеална, а не с търговска цел . 

Ами като е второто, като са организации с идеална цел, а не с търговска такава,  то во- дени и обединени от една или друга партийна идеология, нейните членове не могат ли да похарчат по 5 -  10 лева месечно, като членски внос свои, а не чужди, дър- жавни пари, за проповядването от страна на партията им на споделяната от тях идеология . 

И не са ли напълно достатъчни тези 5- 10 лева членски внос месечно, за  да може всяка една партия в днешните модерни времена - с всенародно достъпния и евтин за пропагандиране, на каквото и да е било Интернет -  да пропагандира своята идеология, да набира нови членове и да информира обществото за всички своите канди- дати за депутати, за управленци и за какво ли още не ?

За това не й трябва повече  от един уеб-сайт, чиято цена не е повече от 2-3000 ле- ва и чиято месечна актуализация и подръжка не струва повече от 100- 200 лева месечно .

КАК АЗ САМ НАПРАВИХ ЦЯЛАТА ТАЗИ ПРОГРАМА НА СЪЮЗА НА АНТИ-БАНДИТСКИТЕ СИЛИ И ПОСВЕТЕНИЯ МУ САЙТ БЕЗ ПАРИ И БЕЗ СУБСИДИИ ОТ НИКОЙ .

И при сегашния изискуем от закона минимум от  2 500 (две хиляди и петстотин) члено- ве за регистрирането на една партия, то

ако всеки един от тези убедени партийни членове , похарчи за идеите си по 10 лева на месец, ежемесечно това прави общо 25 000 лева, годишно това прави 300 000 лева, а за един мандат на парламента - за един четеригодишен  период това прави 1 200 000  (един милион и двеста хиляди) лева пари от член внос за една партия с възможно най-малкия брой членове .

Тези пари са предостатъчни да пропагандата на партийната идеология, и за ин- формирането на обществото за нейните членове и техните качества .

Както е търговският регистър, то държавата може с нейни пари да направи един сайт за 100 (сто ) лева, състоящ се само от една страница, в която да публикува имената на сайтовете на всички същeствуващи в България партии, и на който гражданин не му е безралично какви типове и типки ще го управляват, може да влезе в сайтовете на партиите да се запознае с „това което му готвят”, може да се запознае и с ланси- раните напред партийни избраници, което е предостатъчно да направи своя ин- формиран избор .

КАКВИ СА ТЕЗИ ПАРТИЙНИ ОФИСИ И БИЛДИНГИ ЗА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СМЕТКА ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА, ЗА ВСЯКА ЕДНА ПАРТИЯ,  КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ?

Какви са  тези безкрайни „разходки” и „екскурзии” за „срещи с избиратели” и за разпив- ки и гуляи (като пеещата по видеоклиповете пияна-заляна Мечка Мачева) за държана сметка  в сегашните модерни времена, когато :

може с безплатни програми ("Скайп" например) да се водят както единични, така и конферентни разговори по всяко време, с всеки един привърженик, противник, симпатизант или член на партия, или с който и да е било гражданин, желаещ да говори (поговори) с лидерите, вождовете, предста- вителите или с обикновените членове на една или друга партия .

Видно е за какво се използа „данък партии” в момента : за обогатяване на повечето партийни върхушки, за подкупи на немалък брой магистрати и за купуване гласовете на малограмотните граждани в България .

Ако в днешните модерни времена, с безкрайно евтини начини за комуникации и за разпространение на информацията, то една партия за своето съществуване се нуждае от държавни субидии, явно  тази партия е казионна – държавно издържа- на, и държавно налагана, който „филм” , с име „Фашизъм” и „Комунизъм” вече го гледахме и такива казионни партии НЕ ТРЯБВА  да съществуват в обществото ни.

Само фашистките и комунистичеките държави налагат със силата на държавата и със силата на държавните пари съществуването на една или друга партия .

В държавите с НЕфашистко и НЕкомунистическо управление – въпросът за съществу- ването или загиването на една или друга партия НЕ се решава от държавата (представлявана, пак от вождовете на същите тези партии) , а от народът , чрез неговото гласоподаване в полза на една или друга от тях .

Същите тези наши президенти,  министър-председетели и партийни вождове ни пропо- вядват, че свободната пазарна конкуренцията била тази единствена сила, която тряб- вало да решава въпроса за съществуването на един или друг субект (фирма)  в търговския (стопанския)  живот на страната, ама :

бързо- бързо забравят за оздравителната сила на тази свободна конку-  ренция в областта на политическия живот, в който живот, то:

те правят всичко възможно да нямат никаква конкуренция и унищожават  тотално свободната конкуренцията в полическия живот, като субсиридат своите, веднъж домогнали се по неведоми, а често - и по криминални (дис- криминационни) пътища до властта партии, които без облагите взимани, чрез използването на властта и без взиманите партийни субсидии бързо биха изчезнали от политическия живот .

Спокойно може даже да  бъде забранено издигането на кандитати от партии (нека си съществуват) , ама всеки сам (без издигането му от името на партия) да си кандидатствува за  желания от него изборен пост и това няма да е вредно, а напротив – ще е доста полезно за обществото, защото тогава всеки ще бъде оценяван според собст- вените си качества и способности и в парламента ще има сбор от личности , а не сбор от никому неизвестни и с нищо добро известни субекти  .

Най-голямият стопански разцвет на България е бил именно през времена , когато партиите даже са били забранени (явно и тогава много са крадяли повечето от вождовете им), но пак си е имало парламент с избрани от народа депутати .

И ДАЖЕ ИМЕННО ТОГАВА, БЕЗ НИКАКВИ ПАРТИИ И ПАРТИЙНИ ВОЖДОВЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И БЪЛГАРСКИТЕ ДЕПУТАТИ СА ИЗВЪРШИЛИ ПОДВИГ НЕМИСЛИМ ЗА ДРУГИ НАРОДИ . СПАСИЛ Е ОТ ГИБЕЛ БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ !!!

Всеки знае, че вдъхновителят на този подвиг е великият българин, под-предсе- дателят на Народното събрания - Димитър Пешев.  А, ако по това време са същест- вували партиите, то  всяка една щеше да се опита да си присвои заслугите за този под- виг, като героизира партийните си вождове (повечето от които често : и в минало- то, и в настоящето са били силно криминални и професионално непригодни лич - ности, то на повечето от тях никой не им знае професиите, преди да са станали партийни вождове), както присвояването на този велик подвиг и героизирането на своя вожд се опитваше са прави дълги години комунистическата партия, с най-необ- разования от всички тогавашни източно-европейски вождове .

А така, като по това време не е имало партии, то също както чутовните подвизи на Левски, Ботев, Бенковски и Раковси, така и подвигът на Димитър Пешев е подвиг на целия български народ, а не е "подвиг"  на една или друга партия и нейните вождове .

ФАШИСТКИ, КАЗИОННИ ЛИ СА ИЗПОЛЗВАЩИТЕ НАРОДНАТА ВЛАСТ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ ?

Част ІІ. Изтреблението на Българския народ със скорост непозната за най-сви- репите геноцидни режими ?

Де - УЗУРПАЦИЯ на Управлението на общите дела

По-напред  бе разгледан въпроса за множеството съвпадения между забранените от Международния Трибунал партии и използващите народната власт у нас.

Сега ще тук, бъдат  разгледани и други фрапиращи съвпадение не само между партиите от фашистките държави и повечето от тези, които използват народната власт у нас, а и страшни съвпадения между начина на фукционирането на фашист- ките държави и намиращата се у нас държава на държавно-организирания бандити- зъм, както и страшните съвпадение (прилики) в последиците от съществуването на фашистките държави и тази, която се намира у нас .

- КАК СЕ СЪЗДАВА И ВЪЗНИКВА ВСЯКА АНТИ-НАРОДНА - ФАШИСТКА  ИЛИ КОМУНИСТИЧЕСКА  ДЪРЖАВА ? - ПО ЕДИН И СЪЩИ НАЧИН !

Тези държавно-бандитски образувания копират пирамидалните структури на робовладелските държави, в които също като тях :

предназначението на 99 % от населението е да бъдат роби, служещи като тор за развитие и обогатяването на "богоизбраната" каста,  и имат по един-два обожествени вожда - я фараони, я императори и върховни жреци, които да "промиват мозъците на робите", така, че да бъдат държани в подчинение, чрез страх, който се насажда най-вече, чрез жесток терор .

Планът за обирът на всеки един народ, планът заробването му в една комунисто-фашистка - робовладелстка държава се "сътворява" от не повече от 500-600 (пет - шесттотин) биологични единици човекоподобни същества, които имат вроде- ни - сериозни  генетично-бандитски увреждания - отклонения. (Знаете поговорката : "Краставите магари се намират и събират през девет планини та в десета" . )

Те се събират и създават пирамидалната структура за заробването, тероризирането и обирането на един или друг народ .

Обирът - новото заробването на българският народ, след привидно настъпилия край на комунистическата ера  - е планирано за извършване и  управлението на извършването му се осъществява от не повече от 500-600 биологични единици .

Горе-долу, толкова е броят на „внезапно” забогатялите през 1989-1990 г. комунистически милионери, престаляващи в мнозинството си елита на владялата дотогава (а и сега) Родината ни червена (комунис- тическа) буржоазия, която уж ни пропангадираше, че всички сме били равни, които окрадоха България и я доведоха до поредна- та национална катастрофа през 1989-1990 г., когато България спря да плаща външния си дълг.

Те са „Главата” (главатарите) на държавно-организирания от тях бандитизъм, терор и обир .

Тези комунистически милионери платиха на свои верни подставени лица, давайки им част от „плячката”, за да направят те такава (неприета с референдум) Конституция (от гледна точна на безупречното право - тя е незаконна, като наследничка на друга една незаконна комунистическа конституция, заменила Търновската конституция не по установения с нея ред и по време на окупацията на България от чужди – враждеб- ни войски, защо тогава сега е престъпление, ако и тази незаконна Конституцията бъде променена не по посочения в нея ред ) ,  

Конституция, налагаща такъв начин за функционирането на намиращата се в Родината ни държава, което да им гарантира, че те и техните съучастници хем ще останат ненаказани за извършените от тях до 1991 г. (до налагането на тази Конституция) безкрайно количество престъпления, хем да могат и след това,  както и преди по силата на Комунистическата Конституция  да продължават без- наказано да обират, тероризират и тормозят в робско подчинение българ- ския народ .

Тези 500-600 биологични единици няма как сами да оберат и тероризират цял един народ. На тази свръх-добре организирана (и потайна) престъпна група  й трябва платена, вероподаническа, наемна - и тя обогатяваща се за сметка на българския народ и затриваща собствения си народ армия .

„ГЛАВАТА” НА ПРЕСТЪПНАТА ГРУПА поставила си за цел създаването на една фа- шистко-робовладелска държава  си създава тази армия с хитрини , вероломства, престъпления и измами, обещавайки на всекиго всичко .

"Клъвналите" на тези й измами нейни (умишлени или неумишлени) съучаст- ници, тя ги превръща в свои наемници, давайки им част от грабителския пай, създавайки за тях излишни, синекурни службици и служби, възла- гайки им прякото осъществяване на терора, тормоза и  обира  на власт - нямащите граждани, които са извън тези „високоплатени – с общонарод- ните пари - наемни армии ”.

Наемниците в тези армии осъществяват едновременно две фунции :

Първата функция е :  прякото извършване на тормозенето (нерядко и откро- веното тероризиране) на народа и „обедняването” му ,

Втората функция е : ”крепежа” на  далата им възможност да се обогатяват за сметка на народа -  „Глава”, като срещу пая от дадената им плячка и осигуреното безметежно съществуване на наемниците ТЕ ГЛАСУВАТ ЗА „ГЛАВАТА”. ( По-точно - гласуват за тези, които, също като тях се ползват с доверието на тази „ ГЛАВА ” и служат вярно на нейните анти-народни интереси. )

Така тези наемници са и платените избиратели на своите главатари и така крепят „ГЛАВАТА” да не падне

Така този цикъл е затворен и се повтаря до безкрай, с постоянно увели- чаване на броя на  наемниците  и постоянното намаляване на броя на останалалата част от обществото .

И по този начин се създадоха например и грамадните народо-тормозещи служби, например НЗОК, НОИ и други - с народо-безполезни функции служби,  в чиито луксозни - платени с народните пари за пенсии и здраве - сгради и заплати кипи народо-безсмислен, но скъпоплатен с народни пари вредоносен и ощетителен спрямо власт-нямащите граждани труд .

ТО СА :

ежемесечки тормози за плащане на недължими по Конституция от гражданите пенсионно-осигурителни вноски ;

ежемесечни тормози за подаване на декрациии, справки и прочие бумащини, кой, колко бил внесъл или не бил внесъл за собствената си пенсия  ;

то са ежемесечни терористични, човеко-убийствени глоби, ако  не внесеш, или пък закъснееш да внесеш пари за собствената си пенсия, или пък не дек- ларираш колко си внесъл, след като тези наемни отряди на „Главата” вече знаят от банковите ти бордера колко си внесъл ;

то са ежемесечни терористични откази да бъдат изплащани едни или дру- ги пари, които гражданите са имали лекомислието да предоставят на разполо- жение на власт-ползващаща клика за собственото си осигуряване,

то са събиране на документациите на стотици хиляди, прекратили поради обира, беднотията и терористичния тормоз съществуването си фирми, от чиито документи „Главата” да знаела, какви и колко са били заплатите на едни или други граждани, чийто размер (както ще видим по-нататък) нямат нищо об- що с размера на натрупващите се пари по пенсионните сметки (в случай, че чрез пенсионни сметки бъде определян размерът на пенсиите) ,

и въпреки, че има всички тези бумаги, то пък терористичният тормоз про- дължава с искания да се носят нови и нови бумаги, с които да доказваш пред същата тази „Глава” това, което тя от одавна и без това знае – къде и колко си бил работил и колко си получавал .

И цялата тази грамадна по своя размах и интезитет народо-тормозеща и народо-още- тителна дейност е само и само, защото така е решила „Главата” на държавно-организирания бандитизъм, чрез цялата тази крупна народо-тормозеща деятел- ност ДА ТИ ОТКРАДНЕ И ПАРИТЕ  ЗА СОБСТВЕНАТА ТИ ПЕНСИЯ , присвоявайки ги за себе си  и разплащайки се с част от тях на своите наемни армии.

А по демонстрирания пример с пенсионните сметки (виж в част : „Новото пенсионно законодателство” и „Стоп на айдуклъка в пенсионна сфера” ), всичките тези армии наемници  на „Главата” стават напълно излишни, па- рите за техните заплати, с които сега се намаляват парите за пенсии, БИХА СЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ, А ИМЕННО ДА БЪДАТ ПАРИ ЗА ПЕНСИИ, А НЕ ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ТЕЗИ НАЕМНИ АРМИИ НА „ГЛАВА- ТА” .

Със съвременните технологии, то не повече от 50-100 добре образовани  гражда- ни, могат да обслужват (подобно на банка) пенсионните сметки на всички българ- ски граждани .

Пък и то какво ли толкова има за обслужване, като самите тези сметки мо- же да се създават автоматично за всеки гражданин при навършване на неговото пълнолетие,  да му бъде съобщено по криптиран елекронен път техния номер,  в която своя сметка, вече пълнолетният гражданин може да започне да внася, когато, колкото си пожелае, като изтеглянето на парите по те- зи сметки ще започне, чак, когато гражданинът пожелае да излезе в пен- сия .

Дотогава, с една пасивна платформа - позволяваща само да се наблюдава, какво става с парите по тази сметка и да се внасят пари по нея, но не и да бъдат теглени, всеки един човек може по всяко едно време да знае колко са парите в пенси- онната му сметка .

В миналото - по подобен "изобретен" още преди 1944 г. - начин функционира-  ха  детските влогове. Всеки родител внасяше в детската спестовна книжка, когато, колкото пари пожелае и може да внесе. Тези пари се натрупваха и се олихвяваха и  не можеха да се изтеглят до навършване на пълнолетие от стра- на на детето. И всеки, по всяко време знаеше колко пари има по сметките на детето му .

ПЪК КАКВО ? - Почти всички българчета бяха подпогнати по този начин в старта на живота си от своите родители, баби и дядовци,  без за това да се грижи прок- летият държавно-организиран бандитизъм с неговите пълчища от високоплатени, обогатяващи се за сметка на българския народ  тормозещи и затриващи собстве- ния си народ наемни армии .

А сега това е още по-лесно за осъществяване . И няма нужда от грамадния държавно организиран терористичен тормоз и свързаното с него обедняване на българския народ :

запазил ли си бумащините за през целия ти живот, кога, къде, какво си ра- ботил,

бил ли си в армията, къде ти е военната книжка,

кой колко ти платил, или не ти платил,

бил ли се регистриран в „Бюрото по труда” или не,

колко години от регистрацията ти в „Бюрото по труда” се зачита за стаж и колко не се зачита,

какъв стаж имаш, или нямаш, от коя катерогия е трудът ти, на колко си го- дини, колко пенсионни точки събираш,

колко години си бил работил преди една дата, колко години си работил след друга дата,

кои години, отпреди 1996 г. си избираш за изчисляването на напълно без- смислените индивидуалните коефициенти и прочие абсолютно излишни, те- рористични деяния

и няма нужда пенсионните пари на власт- нямащите граждани да се прахосват за заплатите на целия този грамаден народо-тормозещ апарат , който да се изчер- пваше само с НОИ и НЗОК с мед да вземем да го храним .

- Да, де, ама ако ги няма тези постоянно увеличаващи се народо-тормозещи деяния, няма как да бъде оправдано съществуването на наемническите армии на „Главата”, и НЯМА КАК ДА БЪДЕ ЗАМАСКИРАНО, че заплатите за тези, извър- шващи от името на „Главата” тормоз армии се плащат всъщност от отнетите от народа „пенсионни” пари .

ПЕРВЕЗНОСТТА на обира и самопризнанията за „генетичната” увреденост на „Глава- та”, „генетичната” непригодност на „Главата” и на нейните съучастници за едно на- родо-съобразно управление идват от самата „Глава”, с новите способи за обири на- речени от самата нея:

„Програми за повишаване на Административния капацитет”,  самото име, на който нов способ за трошене на народни пари за луксозната издръжка и за обогатяването на използващите властта субекти е признание за липсата на „генетичен”, административен и какъвто и да е било друг, освен "собсвено забогатителен” и „народо-обеднителен” капацитет на използващата власт- та клика .

От името и съществуването, на който нов способ за обира на народа, за трошене на народна пари идват от само себе си следните нови въпроси, на които забогатяваща- та с  народните пари,  власт-ползваща клика никога не отговаря :

Защо изобщо и на без това синекурните служби и службици на държавни и общински хранилки са  назначени такива личности, които нямат капацитет – личности, чийто „административен капацитет” е нисък, личности,  на кои- то  са нужни специални програми, за да им бъде повишаван капаци- тетът ?  

ОТГОВОР :

„Ама, ние ползващата властта клика  назначаваме на тези служби НЕ наи- стина нужни за някаква работа, знаещи и можещи граждани, а създаваме служби без оглед на това дали обществото има нужда от тях, или не, и на от тях назначаваме нашите си наемници, нашите съучастници в обедня- ването ВИ (нашите си "крепители" ) ,

с които наши съучастници се разплащаме по този начин, като им даваме част от взетата от народа плячка., срещу която плячка те гласуват за нас постоянно на всички избори, в които вие - власт- НЕползващите роби не можете да се кандидатирате .”

И, ако намираща се в Родината ни държава, не беше изградена по подобие на фашис-  тките такива , то

не е ли по-лесно и по-евтино за народа, ниско-капацитетните личности да бъдат съкратени и отпратени да се препитават по други начини – съответ- вуващи на ниските им капацитети,

и на тяхно място да бъдат назначени личности, които имат капацитет от само себе си, за които няма нужда да бъде трошени  народните пари за повишаването на високите си им капацитети ,

и така вместо да се трошат пари за повишаване на капаците на ниско-капацитетните  наемни армии, тези пари да си се използват за плащането на пенсиите или за Прог- рами за „разсконспириране” на излишните службици и за тотално намаляване на синекурния, но с народо-тормозещи, и „Власт – клико - крепящи” функции адми- нистративен апарат” ?

Ако „Главата” на  държавно-организирания бандитизъм не беше една ан- ти-народна престъпна група, а бе една загрижена за своя народ организация, то би постъпвала точно по обратния начин .

На държавни служби трябва да се назначават най - напред нашите съграждани, към които съдбата е била жестока - нашите съграждани в неравностойното положение, физически инвалиди, всички които са с напълно нормален разсъдък и ум. А не държа- вата с терор и с измами да прехвърля тази нейна отговорност другиму.

И точно в това е другата страшната прилика на намиращата се в Родината ни бан- дитска държава с Хитлеро-фашистката.

И Хитлерът е избил инвалидите, като непотребни му за безкрайните войни, и държавата в Родината ни избива по всевъзможни начини нашите инвали- дизирани граждани, обричайки ги на глад и мизерия.

Държавата има задължението да се грижи да тези наши съграждани и една от грижи- те й може и трябва да бъде пряката й ангажираност в решаването на тяхните проблеми и облекчаването на техния живот и страдания, като пряко ги назначи на плащани с държавни, общински и обществени средства заплати и това са служ- бите в държавната,  общинските и така наречните обществени администрации на НОИ, НЗОК и пр.. 

И чак когато се изчерпи броя на всички наши съграждани в неравностойнсо по- ложение, които могат да заемат, каквато и да е била общинска, държавна или обществено платена служба,

то чак тогава, ако изобщо има нужда да се назначават още и още чиновници, то на тези длъжности да се назначават за по не повече от пет- годишни сро- кове граждани от физически здравата част на обществото.

Така с „един курмум – два заека” - хем ще се спестят пари на бюджета, тъй като ня- ма да има нужда да се дават от обществените пари помощи за тези наши инвалидизи- рани граждани - те ще взимат вече не помощи,  а полагащите им се заплати, кои- то сега се взимат от пращящите от здраве наемни, народо-тормозещи армии, хем обществото и държавата ще изпълняват своите хуманни функции – да се грижат за слабите и болните, а не за пращящите от здраве и  от натрупани богатства наемни  армии на държавно организирания-бандитизъм

А здравите, заемащите с грамадни заплати  държавни служби субекти да се пуснат на „свобода” и със своите постояннно рекламирани огромни способ- ности  да се борят в условията на пазарната икономика, така, както те сега съветват всички останали да правят това .

Нашите инвалидизирани съграждани даже ще са съгласни милите, да работят за по-малко пари в тези държавни, общински и обществени служби, тъй като:

те знаят на собствен гръб какво е немотия и мизерия, какъв ужас и какво страшно престъпление е това да откраднеш парите, живота и съдбата другия, който не използва власт .

Те може би сами ще предложат да взимат едни не така грамадни заплати и бонуси, са- мо и само да живеят поне малко по-спокойно от сега милите, за разлика от заема- щите с грамадни заплати, бонуси, лукс и разкош тези служби високоплатени народо-тормозещите наемни армии на използващата властта клика .

- УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЧКИ И СЪНАРОДНИЦИ,

само си представете дори за миг, че аз не съм прав в своите преценки за способности- те на здравите, заемащите с грамадни заплати  държавни служби субекти (лица) и те наистина са най-способната част от обществото и затова са заели тези постове, служби и службички .

АКО Е ТАКА, ТО НИЕ – БЪЛГАРИТЕ КАТО ЦЯЛО, КАТО ЕДНО ОБЩЕСТВО И ЕДНА ДЪРЖАВА СМЕ ДОПУСНАЛИ СТРАШНА И ГРАМАДНА ГРЕШКА.

Лишили сме от нейната пазарна „свобода” най-най-способната част от общество- то, като сме я „затворили” и „арестували”  по офиси, канцеларии, кабинети, каби- нетчета, заседателни, пленарни и развлекателни зали, бункери и резиденции и по такъв начин тази най-способна част от обществото е лишена от възможността със своите огромни способности да произвежда на свободния пазар стоки и ус- луги .

В такъв случай трябва да направим точно обратното на сегашното, а имен- но : да пуснем на „свобода” тези личности,  да строшим ”оковите” им и тези супермени и супердами със своите огромни способности, вече пуснати на свобо- да, пуснати на своводния пазар на стоки и услуги да вземат да "запретнат" ръка- ви и да започнат с тези свои "свръхспо- собности"

едно невиждано производство на стоки и услуги, така, че да залеят бъл- гарския и чуждите пазари с наши стоки и услуги,

чиято цена на вътрешния ни пазар, при едно такова огромно производст- во ще падне значително, ще се създадат и огромен брой нови работни места при това огромно производство на стоки и услуги,  ще станем и по-богати,

със същия брой пари ще си купуваме повече от поевтинелите, поради то- ва свръх-производство стоки и услуги, месо, хляб, овце, наши си български аг- нета, говеда, телета, риби, свини, кокошки,  мляко, картофи, плодове и зеленчу- ци, жилища и мебели, пирони, хартии, машини и съоръжения, които сега вна-сяме,  

и изобщо ще станем  конкурентно-способни на германци, на японци, на американци, на китайци и на кого ли още не. 

Тези наши използващи властта личности са конкурентноспособни, те знаят как се прави това, нали на това постоянно ни учат вече толкова много години.  Така те ще ни измъкнат от кризата, като вместо нас да учат какво и как се правело в пазарна- та икономика, направо те за вземат да го направят освободени от „клетките” и „оковите” на държавните и общинските служби и службици .  Те ще станат нашия „могъщ локомотив”, който ще ни издърпа от тежката криза .

ОХ, САМО СИ ПРЕДСТАВЕТЕ ТАЗИ МИЛА, ПАСТОРАЛНА ГЛЕДКА.

Могъщи  Министър-председатели, които сега се тормозят с програми и компютри  - садят и окопават огромни полета с картофи, други отглеждат гори с орехи, лешници, бадеми,

стани шефовете, вместо като рокери да хвърчат със скъпи мотори по тежки правителствени задачи , то със свирки в уста пасат огромни  стада овце, доят крави (а не народа),

депутатки с нежни имена берат краставици, домати, малинки, ягодки и къпинки, пърхат с крилца по гори и полянки, с кошнички в ръце,

министърки садят дръвче след дръвче в родните планини, а в грамад-  ните си резиденции отглеждат щастливи свини, кокошки, коледни пуйки и гергьовски агнета,

мощни депутати, борейки се със затлъстяванията си и с тройните си гуши и с пиянските си пороци, с кирки и лопати с ръце строят пътища, язовири, магистрали, жп-линии, спортни зали, детски площадки и стадиони, копаят напоителни канали, прокарват водопроводи.

РАБОТА БЕЗКРАЙ, РАБОТА, КОЛКОТО ИСКАШ .

А сега, ние сами сме си затворили този „супер-звяр” в „стаите за слугите на народа”,  лишавайки го от възможността  да ни покаже какво зае и какво може .

След пускането му свобода ще имаме живот като в рога на изобилието .

А на техните „слугинажни” места, нали били "слуги на народа", ако изобщо има нуж- да да бъдат заемани от някого, ще вземем да назначим не толкова способни като тях граждани, които поради една или друга причина НЕ притежават такива колосал- ни възможности и способности, и поради това са безработни на свободния па- зар . 

Така, че ако не съм прав дълбоко да се съмнявам в способностите и възможностите на използващите властта лица, то:

като общество и нация сме направили страшна грешка,  като сме оставили да се борят за своето физическо оцеляване на свободния пазар тези, кои- то явно не могат да се справят много добре на него, а  едновременно с то- ва, пък най-способните ни граждани сме ги лишили от възможността за плодоносната и полезната  за цялото общество тяхна изява на свобод- ния пазар .

Тази грешка трябва веднага да я поправим, като тези толкова способни личности да  вземем  „да ги пуснем на свобода”. 

Та май и аз като бившата комунистическа партия ще взема да се оказвам прав, дори и когато съгрешавам.  

Ако не съм сгрешил и ползващите властта личности НЕ са наистина най-способ- ните, то в такъв случай нямат място толкова дълго време като „учители” на цял един народ по държавните и общинските службици и служби .

Ако пък наистина съм сгрешил  и тази власт-ползващи личности са най-добрите и най-способните, то ще е по-добре вместо постояннно да ни наливат акъл в гла- вите, какво трябвало да правим, за да живеем що-годе добре в условията на свобод- ния пазар, то :

да вземат направо те самите, освобождавайки се от „клетките” на държав- ните и общнските си служби да правят и направят това, на което нас така и не можаха да ни научат  вече толкова много годинида развият българс- ката икономика директно и пряко самите те до небивалия и обещаван от самите тях разцвет. 

ДА ПРОДЪЛЖИМ ЛИ С ПРИЛИКИТЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА В РОДИНАТА НИ И ТАЗИ НА ХИТЛЕРО- ФАШИСТИТЕ ? АЗ ПРЕДЛАГАМ ДА ПРОДЪЛ- ЖИМ, ОТ КОЕТО ЩЕ ВИДИМ, ЧЕ НАМИРАЩАТА СЕ В НАШАТА РОДИНА ДЪРЖАВА Е ПО-ГЕНОЦИДНА, ПОВЕЧЕ ЧОВЕКО-УБИЙСТВЕНА ДОРИ ОТ ХИТЛЕРОВАТА .

- Кое деяние на нашата власт-ползваща класа да разгледаме ? - Аз предлагам да разгледаме престъпленията й срещу българските майки и срещу всички власт-непол- зващи български граждани в пенсионната сфера например .

Вижте братя и сестри българи и българки, на всяка единица от власт-ползващата орда, на колкото и ниско ниво да е в тези държавно- организирани престъпни групи, е обяснено от нейните главатари и нейният, покварен от главатарите й мозък е проу- мял само единствено необходимото за съществуването на тази клика правило, а именно проумял е само правилото й :

че всеки лев даден на власт-нямащ гражданин, намялява възможността за по-бързото обогатяване-забогатяване на власт- имащата клика .

И затова мотивът, подбудата за всяко действие и / или бездействие на всяка единица от тази клика е набитият ( продобитият ) й инстинкт за самосъхранение, който гласи:

че даването на всеки един лев от общо-народната „каца” (пица) на власт- нямащ гражданин е смъртоносна заплаха за съществуването и забогатява- нето на власт-ползващата класа  .

Това е все едно да искате от едно бясно, полудяло, с кръвясали очи куче  да ви даде малко от кокала, който то свирепо е захапало. От такова куче кокалът се взима само с мощен  удар в обезумяло - побеснялата му тиква, или,  чрез водещо до пълната му неутрализация - упойване .

ПОСЛЕДНИТЕ И ПОРЕДНИТЕ ИЗМАМИ НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ

(Разделяй, лъжи, мами и безнаказано кради!)

Братя и сестри българи и българки,

Използващият властта, смучещият народната кръв държавно-организиран бандитизъм продължи с неизчерпаемия си арсенал от бандитски способи, воден от основното пра- вило на световния власт-ползващ бандитизъм „Разделяй и Владей (Кради) ! ”.  Про- дължи с нови олигофренични вероломства, лъжи и измами в Декрета за Социално Оси- гуряване да лъже, измамва, заблуждава, да разделя и противопоставя едни части от гражданите на България на други части – крайната цел на всичко, което е да продължава безнаказания си обир.

По възрастов признак - раздели граждани на различни групи . Ималите късмета да се родят по-рано, се пенсионираха на една що-годе достижима за доживяване възраст.

Но за ималите нещастието да се родят по-късно (като например автора на та- зи антибандитска програма) главатарите на държавно-организирания банди- тизъм поставиха една непосилна за достигане пенсионна възраст, чието достигане в условията на свиреп, кръволошки, изпозващ властта бандитизъм е направо подвиг, чудо, безсмъртност.

Така тази клика „забравяйки” правилата наложени с Конституцията и с Международ-  ните Конвенции, които са в сила за България, че е забранена дискриминацията или привилегироването, по какъвто и да е било признак – възраст, пол, и т.н .  поста- ви в едно дискриминацинно положение по-младите граждани на България, спрямо по-възрастните, с което предизвиква желаното от нея напрежение и раздори между тях .

Като веднъж открадна пенсионните фондове през 50-те години на миналия век, и като втори път открадна парите на по-възрастните граждани (за 24 го -дини „нов” ред) тази клика окраде всичко, което излизаше от джоба на обик- новения гражданин, и което трябваше през тези години да се трупа и нат- рупва за осигуряването на спокойните му старини .

И като открадна парите за пенсиите на тези по-възрастни граждани, то сега,  за да им дава някакви мизерни пенсии реши да засили обира и терористичния тормоз над по-младите граждани на България, та  с открадваните от тях под формата на противо-конституционно измислените от тази клика „тяхни пенсионни вноски”,  да „подава” на по-възрастните граждани все пак някакви, макар и съвсем мизерни средства, колко- то да съществуват някак си, за да може с нови, и нови лъжи и измами постоянно да ги измамва да гласуват за нея. 

След като неутрализирах (през 96-97 г.) проявленията на измамническата дейност на на "Главата" на държавно-организирания бандитизъм и тя не сполучи да измами гражданите, че въвежда индивидуалните коефициенти, за да им увеличавала („осъв- ременявала”) ежегодно пенсиите, чрез неговото използване, тя продължи с престъп- ленията, лъжите, измамите и с изключително подлото и  вероломно отношение към най- най- слабата и беззащитната част от българския народ – инвалидите и трудоустрояваните граждани . 

Така прави всеки бандит (фашист) – хищник и в природата, и в обществото. Той бяга от срещи със силните, здравите и способни индивиди – да не би те да вземат да сложат край на бандитските (хищническите) им кариери, а лъ- жат, измамват,  нападат, ръфат, късат и разкъсват слабите и беззащитните

До преди влизането в сила на Декрета (Кодекса) за Социалното Осигуряване,

то по силата на стария пенсионен закон, ако преди 31.12.1996 г. ЕДИН ЧО- ВЕК БЕ РАБОТИЛ КАТО ТРУДОУСТРОЕН ПРЕДИ ДА СЕ ПЕНСИО- НИРА,

ТО ТОГАВА - ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА МУ МОЖЕШЕ ДА ИЗБИРА 3 (три) ГОДИНИ НЕ САМО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СВОИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО МУ, НАПРАВЕНИ НАЙ-КЪСНО ДО 31.12. 1996 г.,НО МОЖЕШЕ ДА ИЗ- БИРА, КОИТО СИ ИСКА 3 (три) ГОДИНИ И ОТПРЕДИ СВОЕТО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ !

Това бе хуманно и справедливо към тази част от нашите съграждани (това са повече от 50% от българските граждани), които са имали нещастието да бъдат трудоуст- роявани и инвалидизирани, поради, която им намалена (влошена) работоспособност са работили с по-ниско заплащане, след трудоустрояването им и / или инвалидизира- нето им .  

Справедливо бе, тези наши съграждани да могат да избират 3 (три) години от своя стаж, които са отпреди датата (времето) на влошената им работос- пособност, справедливо бе да избират своите най-добри 3 (три) години от тези, когато все още са били здрави и са работили съответно и за по- го- лями заплати .

НО, НЕ  БИ !  Главатарите" на държавно-организирания бандитизъм освирепяват все повече и повече към собствения си народ, стават все по-алчни и по-безск- рупулни в своя безнаказан грабеж и кълнейки се, че техният стремеж бил България да стане една „социална” държава, взе че  посегна и на тази малка, най-малка съп- ричастност, която цялото общество дължи към най-беззащитната и най-пострада- лата част от съгражданите ни . 

Ами, че той и човекоубиецът Хитлер е направил по този начин Германия една „социална” държава.  Изтребил е по един или друг начин ненужните, според неговите критерии, слаби чле- нове на обществото и така като е оставил живи само физи- чески здравите, е спестил държавните разходи за слабите .

Фашистки ли станаха власт-ползващите партии в Бълга- рия, та взеха на „въоръжение” фашистки способи на уп- равление за изтреблението на собствения си народ ?

Даже още по-свирепо от Хитлер постъпи нашия държавно-орга- низиран бандитизъм. На Хитлер поне са му трябвали войници (на- селение) от собствения му народ  и не е премахнал облекченията за жените в Германия, та да може да раждат необходимите за възпроизводството на всеки един народ  деца.

А нашата „Глава” на държавно-организирания бандитизъм   като прилежен ученик на Хитлер, с премахването на тази малка обществена признателност към трудоустрояваните граждани, премахна и този дълг на цялото обществото към българските жени, защото всички те по времето на своята бременност и по времето, когато са кърмели своите рожби са били трудоустроявани и са били премествани на подходящи за тях (по-леки и значи с по-ниско заплащане) работни места с оглед това им състояние .

И така, при действието на стария (не чак толкова свиреп) закон всички български жени, работили като трудоустроени, поради своята бременност, и / или кърмили сами своите рожби, имаха право да избират 3 (три) години от трудовия си стаж, отпреди датата на трудоустровянето си , пък били те и по-назад във времето от последните им 15 години трудов стаж .

Но нашата съвременна „Глава” на държавно-организирания бандитизъм надми- навайки своя учител Хитлер,  „правейки” България една „съвременна”,  „со- циална” (социал-фашистка) държава, взе, че премахна тази най- най- мал- ка признателност, която цялото общество дължи на българските жени . 

- Къде отива България без деца, фашибозушка „Главо” ? 

- Как ще раждат деца българските жени, като по повод и без повод и по всич- ки възможни начини гледаш да окрадеш, клъцнеш и прецакаш всеки във всичко, само и само да пълниш ненаситното си гърло и разбойническия си търбух с постоянно крадяните народните пари  ? !

- ДАЛИ ПЪК НЕ СИ ИЗМИСЛЯМ И НЕ ОТПРАВЯМ НЕСПРАВЕДЛИВИ ОБВИНЕНИЯ ?

Всеки може сам да провери това, като направи съпоставка между разпоредбите на чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за Пенсиите бил в сила до 2000 г. и съответните разпоредби на заменилия го Декрет (Кодекс) за Социалното Осигуряване .

Ето разпоредбите на чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за Пенсиите бил в сила до 2000 г..

„Чл.11. (1) Размерът на пенсията за изслужено време и старост се изчисля- ва от средномесечното брутно трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години трудов стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и трудовия стаж след тази дата.

(2) Размерът на личната пенсия за изслужено вре- ме и старост на лицата, които са работили като трудоустроени , се изчислява от средно- месечното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години пре- ди трудоустрояването им до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях .”

Видно, че по силата на стария закон, то за всички граждани, които са работили като трудоустроени нямаше ограничение да избират три години само от последните свои 15 години трудов стаж, а имаха право да избират три години и преди датата на трудоустрояването им без значение дали те са в тези последни тяхни 15 години стаж или са направени още по-назад във времето .

А с налагането на Декрета (Кодекса) за Социалното Осигуряване,  

узурпиралата произтичащата от народа власт у нас  власт-ползваща клика, тихомълком премахна тази дължима от обществото (от държавата) съприча-  стност към българските жени, работили като трудоустроени, поради своята бременност и / или, поради кърменето на своите рожби и към всички други най-слаби членове на обществото, имали нещастието да работят по едно или друго време като трудоустроени .

Ето разпоредбите на Декрета (Кодекса) за Социалното Осигуряване, влезнали в сила от 1 януари 2000 г..  Той тогава се наричаше „Декрет за Задължителното Обществе-но осигуряване”, каквото „задължително” обществено осигуряване (за пенсия) Кон- ституцията не позволява и не познава, та власт-ползваща каста се досети за това и го нарече по-късно „Декрет (Кодекс) за Социалното Осигуряване (като махна , от наименованието му думата „задължително”, но противо-конституционно запази неговата „задължителност” . )

„ Размер на пенсията

Чл. 70. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образу- вана от : по един процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

(2) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесеч- ният осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по ин- дивидуалния коефициент на лицето.

(3) Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три пос- ледователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

(4) За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят ...”

Хоп ! Фокус - мокус, препаракус, политикус-бандитикус и в новия декрет от 2000 г. „изчезна” дължимото от държавата и обществото съпричастие към българските жени, работили като трудоустроени, поради своята бременност и / или, поради кърменето на своите рожби и към всички други най-слабите членове на обществото има- ли нещастието да работят по едно или друго време като трудоустро- ени и вече в този декрет я няма разпоредбата на чл.11, ал. 2  от ста- рия Закон за пенсиите, че :

 (2) Размерът на личната пенсия за изслужено вре- ме и старост на лицата, които са работили като трудоустроени , се изчислява от средно- месечното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години пре- ди трудоустрояването им до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях .”

И така, който се е родил по-рано, и е имал късмета да се пенионира преди 2000 г. мо- жеше да избира три години от стажа си отпреди датата на своето трудоустроява- не,

а който е извадил лошия късмет да живе по-дълго при управлението на тази – народо-мразеща власт-ползваща клика, и времето му за пенсия е дошло след 1 януари 2000 г. вече е лишен от това право, което са имали преди тази дата другите, също слаби като него граждани на България , имали също като него нещастието да работят като трудоустроени .

Т.е. - метната примка на врата на българския народ взе повече и повече се затяга от узурпиралата народ- ната власт  клика  .

Така е извършена дискриминация по признак на възрастта. Който се е родил по-ра- но е имал малко по-добри условия за своето пенсиониране, който се е родил по-късно, то вече условията за неговото пенсиониране са катастрофално влошени от последова- телката на Хитлер  у нас – „Главата” на държавно-организирания бандитизъм ..

Но дискриминационните способи и измами на „Главата” на държавно-организирания бандитизъм не свършват с това. Тази „Глава”  - с чл. 70 ал. 1 от декрета за социал- ното осигуряване е наложила  още четери нови дискриминационно-измамничеки правила . Ето тук за ваше улеснение, текста на този  чл. 70 ал. 1 от бандитския „ултиматум”  в сила към 2013 г. :

Чл. 70. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се опреде- ля, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, об- разувана от :

по процент -  1,1 на сто,

а от 1 януари 2017 г. - 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците оси- гурителен стаж.

Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3 ,

а от 1 януари 2012 г. - процентът е 4, и съответната пропорционал- на част от тези проценти за месеците осигурителен стаж.

Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигу- рителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г..

·                            С този свой „ултиматум” , то "Главата" на държавно организирания бандитизъм е разпоредила, че до 01 януари 2017 г.  всяка година трудов (осигурителен) стаж ще води до увеличаване на пенсията с 1,1 на сто, а след 01 януари 2017 г. вся- ка година трудов (осигурителен) стаж ще дава по-голямо увеличаване на пенси- ята – ще води до  увеличаване на пенсията с 1,2 на сто .

- ЗАЩО ? КОЙ Й ДАВА ПРАВОТО ДА РАЗДЕЛЯ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛ- ГАРИЯ ПО ТОЗИ ПРИЗНАК ?

-                           Защо, ако се пенсионираш преди  01 януари 2017 г. всяка година от твоя стаж се оценява по-малко („по-евтино”) и води до по-малко увеличение на пенсията, спрямо годините от трудовия стаж на гражданите, които ще се пенсионират след тази дата .

·                            С какво си по-недостоен от тях, та твоя всяка година твой трудов стаж е по-мал- ко ценен от всяка година трудов стаж на гражданите, които ще се пенсионират след тази дата ? - НАЛИ ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА, ГЛАВО КЛЕП- ТОМАНСКА  !

Ами това пак е отвратителна измама, главо АЙДУШКА, има- ща за цел да подмами не така задълбочените в разследванията на престъпленията ти граждани, да се подмамят, за да се се пен- сионират, колкото се може по-късно, гонейки този мираж, тази поредна измама, че ще получи по-голяма пенсия, ако се пенси-онира след 2017 г., тъй като след 2017 г. всяка година от ста- жа му вече щяла да води до по-голямо увеличение на пенсия- та му .

- БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ, не се хващайте на тази примамка, за да не стане така, че вместо по-голяма пенсия (откъде ще дойдат внезапно по- вече па- ри след  01 януари 20017 г. като все повече задлъжняваме, а поради затриването на българския народ, то все по-малък става броят на гражданите, които плащат данъци и вноски),  да не вземе да останете без никаква пенсия, да не загинете от старост и немощ на работните си места в гонитбата на пускания ви от власт-ползващия банди- тизъм „миражен” златен телец в това едно по-добро бъдеще, което щяла да ви осигури тази клика.

·                            Досега все е ставало обратното. Като дойде това обещавано ни златно бъде- ще, се оказва, че всъщност рием и ровим още по-дълбоко в дъното, до което сме опряли, вместо да летим в небесета на златното бъдеще .

Та да не стане така, пък, че след 2017 г. тази клика с едната ръка да ви даде това обе- щавано увеличение на пенсиите, ама с другата ръка да направи някоя нова шмекерия,  така, че всъщност да няма никакво увеличение .

Какво й пречи на тази клика да напише тогава - след 2017 г., че всяка година стаж носи наистина по 1,2 на сто увеличение на размера на пенсиите, ама пък

·                            самият този основен размер на пенсиите се определя  да е например на 20-30 на сто от последната ви заплата или от средния размер на получава- ните от вас основни заплати, ако са много голями и т.н. , каквото беше пен- сионното законодателство до 1996 г.. Дотогава всяка година стаж носеше по един процент увеличение на размера на пенсията, ама този размер пък в зави- симост от това колко голяма ще е пенсията, се определяше в размери на 55 на сто от заплатата ви, или в по-малки размери от 55 на сто, ако заплатите ви са били по-голями . 

Така, че вяра на власт-ползващата каста – НЕ, НЕ и НЕ ! Оказа се, че вярването на тази противо-народна каста е твърде опасно за живота  на власт- НЕпозващите граждани !

·                            Все с цел пробутването на тази измама - имаща за цел да подмами не така задълбочените в разследванията на престъпленията на тази клика граж- дани, да се подмамят, за да се се пенсионират, колкото се може по-късно, преследвайки тези „златни” миражи, то със същия този чл. 70, ал. 1 от разг- леждания ултиматум, държавно-организираният бандитизъм е наложил и други дискриминационни свои наредби .

Олигофреничният мозък на Главата на държавно-организираният бандитизъм, станал такъв, поради канцерогенните власт-ползващите мутации е измислил,

·                            че ако ви дойде време да се пенсионирате, ама вие - оплетени в лъжите и изма- мите на "Главата" на държавно -организирания бандитизъм - се хванете в хвърлената от тази клика а мрежа за лов на добродушни и наивни граждани решите да не се пенсионирате и продължите с работата си да обогатявате тази каста, то всяка година стаж след  дошлата ви дата за пенсиониране ще води до увеличение на пенсията с 3 (три ) на сто, а пък ако това се случи след 01 януари 2012 г., то всяка година стаж след дошлата ви дата за пенсиониране ще води до увеличение на пенсията с 4 (четири ) на сто .

Нека си зададем ПЪРВИЯ ВЪПРОС :

·                            Откъде- накъде, по силата на каква логика и защо една година стаж преди пенсионирането (пък ако ще през нея да сте взимали и десет пъти по-голями заплати от средната) сега води до увеличаване на пенсията ви с 1 (един) процент,

·                            а пък една година стаж направен след пропускането на датата на пенсио-нирането ви, ще води до цели четери пъти по-голямо увеличение на пен- сията, води до увеличаване на пенсията с цели 4 (процента), пък, ако ще през тази „след-пенсионна” година да сте получавали десет пъти по-малки заплати, отколкото сте получавали в пред-пенсионните ви години ?

НАЛИ И „ПРЕД-ПЕНСИОННАТА” И „СЛЕД-ПЕНСИОННАТА” ГОДИНА СА- МИ ПО СЕБЕ СИ СА СИ ВСЕ ЕДНО И СЪЩО НЕЩО, ВСЕ СА ЕДНА ГОДИ- НА ТРУДОВ (ОСИГУРИТЕЛЕН) СТАЖ НАПРАВЕН ОТ ВАС ?

Тази нова измама, пак представлява едно забранено дискриминиране на различ- ни групи от гражданите и съответно представлява привилегироване на други групи от гражданите, по признак на тяхното здравословно състояние - позволяващо или непоз- воляващо им да работят и след достигане на възрастта за пенсионирането си,

·                            дискриминиране и по признак и възрастта им, на която ще се пенсионират,

·                            дискриминиране и по имуществен признак – по-заможният може да си поз- воли да не получава година-две пенсия, и да отложи нейното получаване с цел да получи тези срахотни – четерикратни увеличения, за всяка година стаж (пък бил той направен и при минимална заплата) след достигане на пенсион- ната възраст, но по-бедният по-трудно може да се откаже да не получава пенсия, когато достигне възрастта за отпускането й .

Отговор ПЪРВИ : Тези нови и нови измами са направени с цел:  Да се хванете на тази примамка, и да се мъчите да работите колко се може по-дълго време без да взимате полагащата ви се пенсия ?

Въпрос ВТОРИ : Братя и сестри българи и българки, я кажете коя група от населя –ващите Родината ни човешки същества :

§                            са така здрави, за да могат да работят и след  достигането на пенсионната възраст и докато работят са толкова здрави, че не ползват отпуски по по пет, десет и повече години, та им се натрупват повече отпуски, откол- кото е било работното им време;

§                            са така заможни, че след  достигането на тази пенсионна възраст, да ня- мат нужда да вземат пенсия ;

§                            са сигурни, че ще ги останат на работните си места и след  достигането на пенсионната възраст, и че няма да ги освободят от работа поради не- мощ и непригодност да работят, даже още преди да са достигнали та- зи възраст ?

ОТГОВОРЪТ И НА ТРИТЕ ПОДВЪПРОСА Е ЕДИН И СЪЩ .

·                            Съществата в образ и тела на човеци, но с души на безсмъртни, кръволо- чещи вампири, от които е съставена съпкупността от Главатарите на дър- жавно-организирания бандитизъм и съучастниците им в обира на бъл- гарския народ ? 

Аз тези безсмъртни създания,  не мога да ги нареча граждани, защото те са само едни човеко-образни създания, застинали в по-ниска степен на своето кръво- лошко развитие паразити, търсещи всевъзможи начини да изпият кръвта на по-високо развилите се от тях в еволюционно отношние -  власт- неползващи- те граждани ?

·                            Те ( тези безсмъртни вампири ) са така здрави (та нали са безсмърнни и не- остаряващи създания), че да могат да „работят” (да могат за останат на така наречените си работни места)  и след достигането на пенсионната възраст, защото те нищо НЕ работят, безделничат в един безкраен за тях празник, а от безделия, НЕнаказани обири и безкрайни празници – никой (вампир) НЕ се уморява  и никой НЕ умира така лесно и така рано .

·                            Те са така заможни – от безкрайния, кръвопиещия, тотален обир на бъл- гарския народ, че  да могат след  достигането на тази пенсионна възраст,  да нямат нужда да вземат веднага пенсия ;

·                            Те (вампирите) са така са сигурни, че ще ги останат на работните си места и след  достигането на пенсионната възраст, и че няма да ги освободят от работа поради немощ и непригодност да работят (НИКОЙ ВАМПИР, НИКОГА НЕ Е ОСВОБОДЕН ОТ РАБОТНОТО МУ МЯСТО) .

И това е така, защото се видя , че вече 27 години след края на държавния капита-лизъм (комунизъм), 27 години след 1989 г. тази явно вампирясяла и не искаща да вземе да си отиде от този наш свят безсмъртна „Глава” на държавно-организи- рания бандитизъм,

·                            така здраво се е окопола във „свръхлуксозните си бункери”, като немски фашист пред руски и американски армии, та ще трябват някакви свръх- мощни народни „оръдия”, свръх-естествени (най-малкото равни по мощ на тяхната „вампирска безсмъртност”), с които да бъдат измъкнати от окопите и бункерите си, в които са се окопали, и от които смучат ли, смучат кръвта народна .

Тя – тази безсмъртна „Глава” на държавно-организирания бандитизъм се оказа несменяема и всячески „имунизирана” против уволнения, съкращения, намале- ния .  

·                            Сменява депутатски банки с Търговски банки, после от Търговски банки пак на депутатски банки, от там пък в държавни бордове на лордове, после пък посланици на измамата насам - натам и обратно навътре, но винаги  и навсякъде, където има държавна и общинска хранилка, тя и само тя е непрекъснато на нея  . 

Влачи гащи и памперси на години, на които обикновените хора отдавна са два мет- ра под земята, ломоти члено-неразбирателно, точи гнусни лиги по кръволошкита си муцуна и не спира обира на народа до (без)смъртния си дъх.

·                            Та тази дискриминационна за 99 % от отрудените българските граждани власт-ползваща шмекерия и измама, които по естествени за обикновения на- род причини – сиромашия, поради която власт-неползващите граждани не могат да се откажат да не получават пенсия и ранна умирачка от из- тощителния обир, на който са подложени през целия си живот  е замислена всъщност като една завоалирана (замаскирана) за власт-ползващата „Глава” привилегия .

Не стига, че цял живот ни граби, но и когато реши да се оттегли в пенсия, само, за да седнат на освободените от нея места нейните собствени „отрочета”, то и тогава, вече и чрез своите пенсии да продължи да граби с пълни шепа от народа, защото ней- ната пенсия -  на власт-ползващата Глава - ще бъде увеличена с по 4-5 процента за всяка навъртяна в безделие година, през която тя - за развлечение и садистич- но удоволствие е продължила несменяемо да заема безделническите си постове, служби  и службички, от които граби ли,  граби българския народ  .

Сега и тук ще ви дам няколко други примери за олигофреничния за българския на- род, но силно облагодетествуващия власт-ползващата Глава модел на сегашно-  то пенсионно законодателство (ултимато-дателство), което я облагодетелствува по всички възможни начини,

·                            един от които е възможността й, чрез промени в него, постоянно да лъже и мами гражданите как ей сега, видите ли, вече след тези или онези избори, след тази или онази нова разпоредба на ултиматумите й няма как да не им уве- личи пенсиите,  и най-вече, чрез възможността й да има достъп до открадвани- те от гражданите, чрез измами, терористичен тормоз и рекет пенсионно-осигу- рителни вноски, каквито те по силата на Конституцията нямат задължения да плащат и да предоставят парите за собствените си пенсии на използващата народната власт Глава  на държавно-организирания бандитизъм  .

ВИЖТЕ КАКВО Е СЕГА СЪЗДАДЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ПО СИЛАТА НА ПОСЛЕДНИТЕ УЛТИМАТУМИ НА Главатарите на държавно-орга- низирания бандитизъм

Ако работиш цял живот, съсипеш се от работа и придобиеш заветните 40 години трудов (осигурителен) стаж и при тази съсипия и терор оцелееш, ще се пенсиони- раш на 65 години, ако си мъж и на 63 години, ако си жена .

Защо е тази дискриминация за спрямо мъжете, които и без това имат по-къс живот от жените, защо е тази дискриминация по признак на пола,  Главата  на държавно- организирания бандитизъм, пак не обяснява.

-                           Аз за разлика от мнозинството от главатарите на държавно-организи-  рания бандитизъм съм бил войник и тези две години от живота ми оти- доха без да мога през тях си спестя нито лев за бъдещето си, но здравето ми бе сериозно увредено при изпълнение на задължението ми за Защита на Отечеството ни.  Може би народо-унищожителната Глава на държавно- орга- низирания бандитизъм иска да започнем да си сменяваме пола, да станем всички от женски пол, за да се пенсионираме по-рано, а пък като си сменяваме пола, то и за тази смяна на пола да сме принудени да плащаме пари на клиники- те на същата тази Глава   . 

Ако сте работили само 15 (петнадесет) години, ако имате само 15 години трудов (оси- гурителен) стаж, в които по ултиматумите на тази предателска спрямо Род и Ро- дина Глава на държавно- организирания бандитизъм вече не влизат тези годи- ни, които ние мъжете от моето поколение отдахоме безплатно, алтруис- тично и с гордост  в служба на Родината ни , то ще вземете пенсия на 67 години

·                            Нашият мъжки, тежък военен труд за Защитата на Отечеството ни е изхвър- лен на боклука от Главатарите на държавно-организирания бандитизъм, а техният разбойническо - крадлив „труд” е „обожествен” . 

Забележете :  цялото това „блъскане” за този 40 годишен стаж (за 40 годишното ви обиране) е само за да излезете в пенсия на 65 години, влесто на 67 . 

-                           Работите 25 (двадесет и пет години) повече, позволявате да ви обират цели 25 години повече, за да излезете в пенсия, само 2 (две) години по-рано . С 40 години стаж излизате в пенсия на 65 години, с 15 години стаж излизате в пенсия на 67 г..

Уважаеми власт-неползващи сънародници, та ако успеете да прекратите обира ви на 15-десетата година от започването му и следващите 25 години  вместо да давате парите си за пенсия на Главата на държавно-организирания бандитизъм, то си ги спестявате лично вие,  не мислите ли, че  със спестяваните от вас цели 25 години пари (в имоти и в други непреходни ценности) ще можете да преживете някак си две, само две години – та вместо на 65 (ако имате 40 години стаж), то да излезете в пенсия само две години по-късно – на 67 г. , в случай, че имате само 15 години стаж ?

·                            Е, разбира се  че с пари спестявани от вас 25 години (ако не позволите да ви бъдат незаконно откраднати от тази клептоманска Глава ) ще преживеете 2 (две) години без да работите.

И като навършите 65 години започвате да си почивате, и си почивате така 2 години. Като през тези две години почивка се издържате със спестените си от вас пари, докато дойде време да се пенсионирате с 15 години стаж – на 67 години, на които 67 години -узурпиралата народната власт Глава може и да започне (ако не ги е напълно отк-раднала дотогава) да ви връща под формата на пенсия даваните й от вас през 15 (петнадесет) годишния ви стаж пенсионни вноски .

·                            А пък, ако изобщо, не направите никакъв осигурителен стаж и имате по-малко от 15 години осигурителен стаж  или пък имате 0 (нула) години осигурителен стаж (изобщо през живота си не сте давали на държавно-организирания банди- тизъм да ви краде парите под предлог „пенсионни вноски”),

·                            то с 0 (нула) години осигурителен стаж се пенсионирате на 70 (седемдесет го- дишна) възраст, ако сте сиромах се пенсионирате на 70 години , с така на- речената социална пенсия – пенсия за заслугите ви съм обществото, затова дето сте плащали цял живот данъци и такси и така сте помогнали за развитието на държавата и обществото като цяло .

Значи, ако се съгласите да бъдете обирани 40 години, то за това ви съгласие и „сми- рение” пред терористичния тормоз и рекета на държавно-организирания банди- тизъм на ще излезете в пенсия на 65 години .

·                            Ако изобщо не се съгласите да бъдете обирани и 40 години лично вие си спес- тявате за вас тези пари за пенсия, които власт-ползващата класа иска да ви открадне, то тогава ще излезете в „разпоредената” с  Международно право социална пенсия на 70 годишна възраст, ако,  когато навършите тази възраст сте сиромах .

Нека пак помислим ! Ако 40 години си спестявате тази една трета от заплатата, коя- то сега държавно-организираният бандитизъм незаконно ви краде, то няма ли тези спестявани от вас 40 години пари да ви стигнат да живеете от тях поне само 5 (години),  5-те години от 65 (шестдесет и пет) годишната възраст,  на която държавно-организираният бандитизъм ви обещава , че ще се пенсионирате, ако се съгласите с 40 годишен обир  до 70 (седемдесет) годишната възраст, на която имате право на пенсия (ако сте сиромах), затова дето сте плащали цял живот данъци и такси и така сте помогнали за развитието на държавата (включително и за развитието и за обога- тяването на паразитните, народо-вредоносни субекти в нея) и обществото като цяло ?

·                            Разбира се , че с пари спестявани от вас цели 40 години (ако не позволи- те да ви бъдат незаконно откраднати от държавно-организирания бандити-  зъм) ще преживеете 5 (пет) години без да работите.  Даже ще ви стигнат не само за пет години живот, ами ще ви стигнат до края на живота ви, без да разчи- тате дори и на така наречената социална пенсия, на коята имате право от 70 годишна възраст , ако сте сиромах .

- ИЛИ ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК МОЖЕ ДА СЕ ОБОБЩИ КРАТКО ТАКА :

§                            40 години обир и пенсия на 65 години, 25 години по- кратък обир, значи само :

§                            15 години обир и пенсия на 67 години, още 15 години по-кратък обир спрямо този втори вариант, което ще каже 40 години по-кратък обир спрямо първия ва- риант и идва третия вариант със :

§                            0 (нула) години обир и пенсия (ако изобщо имаш нужда от такава при липса на обир) – на 70 години .

Така, че 40 години обир по тези ултиматуми се равняват на пенсия за 5 години (та- зи, която може да получите за времето от 65 - шестдесет и пет годишната ви възраст до навършването от вас на 70-десет годишна възраст .)

Тук някоя биологична единица от Главатарите на държавно-организирания бандити-  зъм може да се опита да ми опонира, като каже, че има разлика дали ще се съгласиш да те обират цели 40 години , или дали изобщо няма да се съгласиш да бъдеш обран.

·                            Като може да каже, че при един 40 годишен обир, то пенсията, която която те - Главатарите на държавно-организирания бандитизъм обещават да ти да- дат на 65 годишна възраст, ще е по-голяма  от тази, на която имаш право на 70 годишна възраст (ако си сиромах) .

Но това може да се отговори със самата действителност, която съм обяснил  в Част VІ , Глава I  на другия ми анти-бандитски труд "Всичко за Личните и Наследствените пенсии и Вдовишките добавки", където се вижда какво стана с пенсията на майка ми и заплатите на власт-ползващите субекти в рамките на един 17 годишен период. На власт-ползващите субекти заплатите за този период нарастнаха четири пъти повече, отколкото нарастна пенсията на майки ми .

·                            Т.е. ако майка ми си държеше парите при нея и сама си ги управляваше, а Главатарите на държавно-организирания бандитизъм не й ги бяха откраднали, то и  тя – майка ми щеше да може сега да има четири-пъти по-голяма пенсия, която щеше сама да си я плаща, от собствените си спестени пари .

Значи този, който държи парите при себе си – взема четири пъти повече, отол- кото този, който ги е дал на Главатарите на държавно-организирания бандитизъм.

Самата (умишлено или неумишлено), но все така вярно служеща на Главатарите на държавно-организирания бандитизъм власт-ползваща каста е пример за това.  Имайки достъп до отнеманите ни - под различни предлози - пари, тя е увеличила официално парите за себе си двойно, а неофициално, потайно, с корупция, краж- би и пр.  – стократно.

·                            За целия, немалък трудов стаж на майка ми, държавно-организираният бан- дитизъм е откраднал от майка ми под формата на „пенсионни вноски” - 32 000 (тридесет и две) хиляди лева по цени до 1989 г.. 

Тогава прз 88-89 г. с тези пари - без изобщо да се натрупва върху тях поне една малка лихва, човек можеше да си купи 3 (три ) двустайни апартамента в София, които сега (б.а. 2013 г.)  струват най-малко около 250 000 лв .

Та само една сегашна лихва от по 5-6 процента върху 250 000 лв, прави 10 - 12 000 ле- ва годишно или това прави по хиляда лева пенсия на месец, като капиталът,  основ- ната сума, главницата е винаги на твое разположение, а не е открадната от власт-ползващата клика .

·                            Същите месечни и годишни парични суми (доходи) за издръжката на един човек, който не е позволил да бъде обран от държавно-организирания бандитизъм се получават и ако вместо продажбата на апартаментите (имотите) и олихвява- нето на парите от продажбата им, то този човек отдава например под наем въпросните, откраднати му от от държавно-организирания бандитизъм 3 (три) броя апартаменти.

При един 250 лв месечен наем на апартамент, ежемесечно си гарантирате един доход от по 750 лв (а пенсията на майка ми към 01 януари 2013 г. е три пъти по-малка от тези 750 лв), като при това, то имуществото купено с вашите пари – трите апартамента винаги са във ваше владение, ваша собственост са си, и ако искате може да ги про- дадете и парите от продажбата им също да ги използвате, за да разполагате с по-голя- ми месечни доходи след преустановяването на „трудово-осигурителната” си дейност.

Това е само един начин от всички възможни, по които можете да си спасите и спестите парите от обира и сам да си плащате пенсията, ако не позволите да бъдете обрани .

Та едно време на власт-ползващите клики по света не им е било дошло на ум, че и под тази форма на „загриженост” могат да обират гражданите (чрез изнудването им да дават и плащат на тези власт-ползващи класи "пенсионни вноски" ),

·                            пък възрасните граждани са си живяли до дълбоки старини без да разчи- тат на подаянията на власт-ползващите клики, които подаяния в днешни времена те им ги дават като една незначителна част от всички пари, които тези клики са откраднали от същите тези граждани .

Аз съм правил прости изчисления, които могат да бъдат направени от всеки един власт-неползващ гражданин.

·                            Тези изчисления са следните. Взимате за база средната работна заплата за страната, която към настоящия момент (01 юли 2013 г.) е 850 (осемстотин и пет- десет) лв.

Умножаваме тази сума по 480 броя месеци (толкова е броят на трудово-стажовите ме- сеци), които имат 40-те години трудов (осигурителен) стаж необходим за пенсионира- не на 65 години .

·                            850 лв х 480 = 408 800 лв . Толкова - 408 800 лв ще получите за 40 години работа . Сега  средната пенсионно-осигурителна тежест върху тях е около 27 %. Толкова средно плащат общо работодателите и самите осигурени лица върху тази средна заплата .

Намираме колко пари отиват в узурпиралата властта клика, под предлог „внасяне  на пенсионни вноски”. - Къде ? Къде се внасят, та да знаем, откъде да си ги търсим, за да си ги изнесем обратно, след като сме ги „внесли”

·                            27% х 408 800 лв = 110 160 лв . Толкова пари  -  110 160 лв би имал сега (2013 г.) на собствено разположение един човек със средната заплата и 40 годишен трудов стаж от тези пенсионни вноски, ако не е дал на държавно-организирания бандитизъм да му ги открадне .

За да е по-ясен примерът, изчисленията ги правим при допускане, че няма никаква ин- флация за този 40 годишен период, но също така приемаме, че човек изобщо няма да спечели през тези 40 години нищо от тези свои пари. 

·                            Няма да си купува земи (както се е правило винаги в разумните общества),които  да дава под аренда, няма да си купува с тях през живота си други имоти, от чие- то използване също може да спечели, няма да ги слага в швейцарски банки (където са откраднатите ни от използвачите на властта наши пари), в които швейцарски банки лихвите никога не са по-малки от инфлацията и пр., а са- мо ще си къта в златни и сребърни монети в БНБ например, месец по месец .

Този човек спира да работи на 65 годишна възраст и има на разположение в този мо- мент 110 160 лв скътани в БНБ .  В България, след дългогодишния държавно-органи- зиран терор и обир средната продължителност на живота на мъжете е вече само 73 години .

·                            Е, този средно-статистически мъж, със средна заплата и със средна продължи- телност на живота от 73 години има на разположение 110 160 лв, които трябва да изхарчи за 8 години (96 месеца), докато загине . От пенсионната възраст - 65 години до времето за умиране - 73 години, има средно-статистически точ- но 8 (осем) години (96 месеца) живот .

Делим 110 160 лв на 96 месеца и получаваме, че 1147, 00 лв (хиляда сто четиредест и седем  лева) би „плащал” сам на себе си месечна пенсия, ако не е позволил на държавно-организирания бандитизъм да го обере .

По сегашните правила ( 2013 г.) за определяне размера на пенсиите наложени с ултиматумите на тези използвачите на властта, този човек би имал индивидуален коефициент 1, 00 (едно цяло), защото неговата заплата е точно равна на средната за страната .

Има 40 годишен стаж, което ще рече, че пенсията му ще е в размер на 44 на сто от средната заплата, или това ще рече 44 на сто от 850 лв = 374 лв . Толкова 374 лв - триста седемдесет и четери лева пенсия биха му дали използвачите на властта от собствени му пари .

·                            374 лв са три пъти по-малко от размера на тази пенсия от 1147, 00 лв, коя- то би си „плащал”  сам , ако той не би позволил да бъде ограбен от  дър- жавно-организирания бандитизъм .

Та, по каквито и начини да се смята, винаги се получава един и същ резултат – най-малко три пъти е по-добре за вас, за вашия живот, имот здраве и пари, ако не позволите на държавно-организирания бандитизъм да ви граби .

При жените, които имат по-дълъг живот от мъжете и с две години по-ранна възраст на  пенсиониране – пенсията при горния пример,  която биха й дали използвачите на власта е два пъти по-малка от пенсията, които една жена би си плащала сама за времето от датата на пенсионната й възраст до датата на гибелта й, ако не е позволила на държавно-организирания бандитизъм да я обере.

ТА ТОВА Е:

·                            смирение и робско подчинение пред узурпиралата, про- изтичащата от народна власт клика у нас и вечен обир и страдания, или смел отпор, вечен затвор за тази клика (на брой около 65 000 лица), конфискация на всичко що е отк- раднала, свобода и просперитет за българския народ – из- берете сами !

По-добре един ужасен (затворническо-конфискационен) край за шайка узурпатори, отколкото един безкраен ужас за цял един народ .

Съюзът на Антибандитските сили предлага смел и решителен отпор на тази народо-погубваща клика , бързото и безусловно- то й вкарване в затвора, чрез съденето й по стандартите на противо-фашисткия Международния трибунал в Нюрбернг - свобода и просперитет за българския народ .

Преписването от този сайт се позволява само с изричното му цитиране , и упоменаването на автора на този анти-бандитски труд – моя милост Петър Богданов, сътворителя на идеята Съюз на Анти-Бандитските Сили  и само с предварително дадено разрешение за това, иначе се преследва с цялата строгост на закона, не само вътрешния, ами и външния . Кой не вярва, може да пробва !

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели Поръчай книгата

Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.