Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

Ела в Чистата и Свята Република !

Чиста и Свята Република

 

Истинският ум е винаги чаровен  !

Петър Богданов срещу Румен Радев : 

 
право на справедлив процес обучение за смяна на системата  
И кой е истинският ум ?

Абсолютният, съвършеният ?

Тоталният отличник на Народа ?
Аз или Румбата ?

 

БЕЗКРАЙНИЯТ СЪДИЙСКИ БАНДИТИЗЪМ !

„Случаен” избор на върховни съдийки – една ..от една .

ВЪРХОВЕНСТВОТО на Лозан Панов, Камен Влахов, Дария Проданова , Румен Радев (организатор и укривател на съдийските измами)  , ВЪРХОВЕНСТВОТО на цялата власт-ползваща измет  НАД ЗАКОНА .

Съюз на Анти-Бандитските Сили.

Във връзка с изпратени ни многобройни съобщения с отчаяни викове против пълната бандитизация на така нареченото правосъдие по темата с така нареченото „случайно” разпределение на делата,, каквото никога не е имало и не може да има , то създаваме и тази страница , посветена на съдийско-президентския бандитизъм .

(Аз съм „белият” хакер.) „Посвещава”  се и на :

· всички овче-влюбени в Лозан Панов, в Христо Лодкаря, в плъха, националния предател Румбата Радев, хвърлил бялата кърпа пред бялято порта,  в „защитничката” ни от измамите – Мая Манолова и в прочие на тях подобни наши „защитници”.

І. Ето  Ви, как Лозан Панов, Началникът на Съдебната система , „Борец” №1 против корупцията, „Борец” №1 против съдийския бандитизъм, „ПРЕБОРИ” корупцията в правосъдието , ето как я пребориха и другите „видни” борци против корупцията - Камен Влахов, Дария Проданова , Румен Радев и други  създания от съвупността на власт-ползваща измет.

Ето как я пребори тази корупция в собствения си съд, с така нареченото „случайно разпределение на делата във ВКС, каквото никога не е имало и не може, и да има, ПО КОИТО РАЗКРИТИЯ ТОЙ – Лозан Панов и Плъхът Румен Радев, УПОРИТО МЪЛЧАТ , вместо те самите да ги направят достояние на целия народ .

Върховен Касационен Съд
Протокол от ИЗБОР на съдия докладчик (преразпределение)
Дата на разпределението: 16.10.2017 г. 13:50:22
Разпределение по дело №: 20178002101326
Вид на делото: Касационни граждански дела
Година на делото: 2017

Входящ номер: 3050
Група на разпределение : Граждански касационни дела - поток 2
Разпределен съдия: Геновева Николаева Димитрова
Начин на разпределение: РЪЧНО

Причина за ръчно разпределение: съгласно Разпореждане № 201/16.10.2017 г. на заместник на председателя на ВКС и ръководител на ГК  (Камен Влахов) .

Досегашен съдия докладчик : Ваня Желева Атанасова
Разпределен от: Снежина Георгиева

Причина за преразпределение : съгласно Разпореждане № 201/16.10.2017 г. на заместник на председателя на ВКС и ръководител на ГК (Камен Влахов)

Списък на възможни съдии:
Съдия
1 . Геновева Николаева Димитрова .
Извършил разпределението: Лилия Тодорова
Подпис”

А СЕГА,  ДЕ !

СЛУЧАЕН ИЗБОР НА СЪДИЙКИ (РЪЧНО) ОТ ОБЩ БРОЙ НА УЧАСТВУВАЩИТЕ В ИЗБОРА...... ЕДНА СЪДИЙКА.

А, ЗАЩО ЛИ СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ ?

Ами първата съдийка Ваня Желева Атанасова (все още почтена жена) , с допускането до касация е тръгнала, както се вижда от определението й за допускане до касация  да опервази „нашия” човек (безделничещ мошеник на ДПС, а тогавашния зам.председател на ВКС е..... Каменчо Влахов, който прескочи от ряз цялата йерархия , за да стане от един районен съдия направо върховен, а след това и конституционен съдия – какъв „Гений”) , и веднага  спешно се взимат мерки, за да бъде разкарана първата съдийка, като търси се тази с „правилната” - за в случая - практика от десетте вида едновременно действуващи противопожни практики на ВКС :

1. за свои,
2. за чужди,
3. за бедни ,
4. за богати,
5. за против чужди,
6. току-що създадени,
7. преди малко изоставени,
8. инцидентни, които вече не се прилагали пр..

ІІ. ЕТО  ВИ, КАК И ГЛАВАТАРКАТА НА ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВКС (ЦК НА БКП) - ЦЕНТЪРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА,  ДАРИЯ ПРОДАНОВА - ВЪРХОВНА ТЪРГОВСКА СЪДИЙКА, КОЯТО ОБАЧЕ НЕ Е УЧИЛА ТЪРГОВСКО ПРАВО , БОРИ КОРУПЦИЯТА В ПРАВОСЪДИЕТО , КАК ОСИГУРЯВА СВОЕТО ЛИЧНО ВЪРХОВЕНСТО  НАД ЗАКОНА – В ПОЛЗА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПРИВАТИЗАТОРИ-КРАДЦИ , като :

·  прави автоматичен „случаен” избор на една съдийка от общ брой на участуващите в този „случаен”  избор – една съдийка Камелия Ефремова .

1.РАЗПОРЕЖДАНЕ  № 45

София 19.02.2019 год. ДАРИЯ ПРОДАНОВА, Заместник председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия, .................................

Участието на съдиите Ирина Петрова и Евгени Стайков в разпределението на търговски дела (като докладчици) е спряно с Разпореждане № 17 от 30.11.2018 год. в изпълнение на Наредба № 1 / 2017 год. на ВСС, предвид участието им в конкурсна комисия.

ОТ ТОВА СЛЕДВА, ЧЕ КАТО ДОКЛАДЧИК ПО ДЕЛОТО Е МОЖЕЛА ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА САМО СЪДИЯ КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА.

Съобразно правомощията ми по чл.7.8 от сега действащите Правила за образуване и случайно разпределение на делата във ВКС (ПОСРД), изборът дали да издам разпореждане за пряко възлагане на съдия Камелия Ефремова да бъде докладчик по делото или това да стане по реда на чл.6.3 от ПОСР при същия резултат, избрала съм вторият способ, което е видно и от приложеното към делото мое Разпореждане от 18.01.2019 год .

.......................................................................................
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ръководител на Търговска колегия Дария Проданова .”

Край на цитирането на тази върховна раздавателка на „правосъдие”, с което тя е решава да направи  автоматичен „случаен” избор на една съдийка от общ брой на участуващите в този „случаен”  избор – една съдийка - Камелия Ефремова.

2. Ето го и този срамен протокол, за изобр на една съдийка от от общ брой на участуващите в този „случаен”  избор – една съдийка.

„Върховен Касационен Съд

Протокол от избор на съдия докладчик (преразпределение).

Дата на разпределението: 21.1.2019 г. 15:58:20

Разпределение по дело №: 20178002902651

Вид на делото: Касационни търговски дела Година на делото: 2017

Входящ номер: 10323

Група на разпределение: Търговски дела - молба за отмяна

Разпределен съдия: Камелия Ефремова Иванова

Начин на разпределение: Автоматично

Досегашен съдия докладчик : Костадинка Стоянова Недкова

Причина за преразпределение : Разпореждане на Ръководител на ТК - съдия Д.Проданова от 18.01.2019

Списък на възможни съдии:

1 . Камелия Ефремова Иванова

Разпределен от : Весела Гергова ”

Браво, Дария, Браво, Проданова - тройкаджийка по курво-мунистическо право !

И защо ли е избрала с избор една от една - Камелия Ефремова Иванова ?

Ами защото това е една от търговските върховни съдийките, които  барабар с главатарката си с Ваня Мирчева Алексиева, като решително се противопоставиха през 2012 г. на практиката от 2011 г. на гражданските върховни съдийки, създадоха нова практика за „свои приватизаторски  комунистически крадци” , противоречаща на дотогавашната практика на гражданските върховни съдийки,  по силата на която практика за „свои приватизаторски  комунистически крадци” бяха окрадени набързо през 2012 г .

· с решение № 67 / 09.07.2012 год. по т.д. № 341 / 2011 год. на Върховен касационен съд ТК, ІІ т.о. и

· с  решение № 80 / 10.09.2012 год. по т.д.№ 34 / 2011 год. на ВКС, ТК, ІІ т.о

две жертви на приватизаторите, след което с Тълкувателно Решение № 3 / 2013 от 15.11.2013  по Тълкувателно дело № 3 от 2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния Касационен съд. СЕ ОКАЗА,ЧЕ КРАДЛИВАТА НОВА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИТЕ ТЪРГОВСКИ СЪДИЙКИ БИЛА ГРЕШНАТА .

АМА СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА - БИТИЯТ БИТ,  ЕБАНИЯТ - ЕБАН , съдийките – обратно  нищо не връщат  

КАКВИ СА ТИЯ  ТИПОВЕ И ТИПКИ ? – НАЙ-ДОЛНОПРОБНИТЕ ВРАГОВЕ НА НАРОДА !

Вместо да дават пример за спазване на закона те с изключителна наглост и мерзост го нарушават постоянно.

Върховни съдии и съдийки или върховни бандити и бандитки , или това вече - върховна съдийка и върховна бандитка е едно и също  ?

НЕКА БОГ ГИ  ВЪЗНАГРАДИ С ТОВА, КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТ ЗА ЗЛИНИТЕ, ГАВРИТЕ И ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА ИМ С БЪЛГАРСКИЯ НАРОД . ДА ВЪЗНАГРАДИ СЪС СЪЩОТО И НИЗХОДЯЩИТЕ ИМ ДО ДЕСЕТО КОЛЯНО, ВЪЗХОДЯЩИТЕ ИЗХОДЯЩИТЕ И ПРИХОДЯЩИТЕ ИМ.

ІІІ. Молим всеки изигран и окраден от съдийската измет, който е стигнал до тук, да произнесе същата клетва по адрес на върховните съдии и съдийки Лозан Панов, Камен Влахов, Дария Проданова, Ваня Мирчева Алексиева, Росица Божилова и плъха предидент Румен Радев.

Произнесена от 117 – изиграни и окрадени от съдийската измет жертви, тя ги застига до една година  - броена от последния произнесъл клетвата .  За още по-голям и по-бърз ефект, може да си ги кълнете всеки ден .

Така за нула време бе пренесен в по-добрия свят върховния търговски хитрец Никола Хитров, (той си имаше инцидентти практики, „само за свои”,  като сумираше цената на отделните искове предявени в условията на кумултивност, та така да минат бариерата за касационно обжалване и да попаднат в неговите ръчички, които отказваше да приложи „за чужди”,

·  как е готин, там на небето, хитрееш ли , хитрееш ли ?  .

И тамън се пенсионира и хайде – два метра под земята  , скоротечен рак - заради скоротечни хитреения , паричките ти не те спасиха от Божия Гняв , а хитрецо ?

Не можа да си харчи парите този хитрец,  смъкнати от гърба на много-окрадения български народ . Вижте тук, щракнете тук : 

· лични, безусловни, неотменими и окончателни наказания за всеки един от съдийските банди !

Та браво, сега  и на Лозан Панов  . Браво, Лозане, един Велик човек , един Велик съдия !

Браво, Каменчо Влахов и ти един Велик човек , един Велик съдия !

- Иван Гешев ли ги нагласява тези измами във ВКС, а Бай Лозане , а Христо Иванов, а плъх Румба Радев  ?

Молим, овче-влюбените в горепосочени субекти - Лозан Панов, в Каменчо Влахов , в Христо Лодкаря, в Радев Рублейкин,  в „защитничката” ни от измамите – Мая Манолова и в прочие наши „защитници”, хубавици и русалки да НЕ спорят с нас.

НЕ С НАС СКЪПИ, НЕ С НАС , ние сме белите хакери (и не само) , които  разкрихме (както винаги) и доказахме тези брутални измами на целия, много-окраден български народ .

КАТО ГОРНИТЕ СА ЦЕЛИ 3114 жертви (без избор, без изобщо да има протоколи за избор) , МОЖЕ И ПОВЕЧЕ ДА СА .

- А дали знае Главатаря на съдийската система, Лозан Панов ,за тези брутални съдийски престъпления ?

- Е, па, знае, още от по-лани (януари 2019 г.)  Лозан Панов беше лично уведомен в писмен вид,  ама, той ги връща ( като му пратиш нещо, с които ги уличаваш, той ги връща с препоръчани писма, зада не стоят при него, а плъхът Румба Радев и неговите плъхове под неговите команда направо ги унищожава ) .

Знаят и САЩ-ите, и Данаил Кирилов, който беше тогавашни министър на правосидието  (нали именно той се развика през лятото на 2019 г против тези нагли върховни съдийски престъпления ) и Тимерманс от Холандия и ЕК, и кой ли още не.

ПОСЛЕДЕН РАЗБРА ИВАН ГЕШЕВ и се хвана за главата и едвам не умря от възмущение и потрес,  а ВСС и върховните съдии си траят , за да не се разбере, че превратът във върховната съдийска система е направен одавна, одавна полза на приватизатори, банкери, президенти и техните богати спонсори  и други крадливи и богати субекти от съвкупността на власт-ползващата измет.

А защо сега няма бунтове против Лозан Панов „Борец” №1 против съдийския бандитизъм, няма бунтове и против Дария Проданова, Камен Влахов, които ВЪРХОВИСТИ и еднаквисти на закона  е разпоредили тези  криминални ръчни и автоматични „случайни” избори на една съдийка  от една,  сал един смелчага -  Ивайло Илиев беше тръгнал да го арестува, за други негови - Бай Лозанови шарлатании   ?

- ЗАЩО ХРИСТО ИВАНОВ НЕ ТЪРСИ НЯКОИ ПРОКУРОРИ ДА АРЕСТУВАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И РЕАЛИЗАТОРИТЕ НА ТЕЗИ ИЗМАМИ ?


100 лева награда, за този / тази, който/ която най-напред познае :

·  кой /коя е първият / първата преебан (-а) след встъпването в длъжност на Лозан Панов, без избор на избор на съдийки, с НАРОЧНОТО им натрисане по волята на „Свети Върховния Съдийски дух” ?

И бай Лозан Панов, осуети внезапната проверка , която ГДБОП поиска да направи на тези мошенически сървъри, като каза, че първо той  (те, самите съдии и ВСС) щели да си направят проверките  и целият Свят бе изумен :

·  Откога на полицията й трябва съгласието на заподозрените в престъпления съдии-бандити , за да им проверява средствата за извършването им?

А президентът- плъх , националният предател Румбата Радев, хвърлил бялага кърпа пред бялата порта, беше уведомен пръв ПИСМЕНО още през януари 2019 г. с искане да възложи на тайните служби да ни защитят от тайните сили в правосъдието, той си затрая като всеки друг плъх, защото, както се оказа, то самите негови боклуци – началниците му  за „борба” с корупцията  и съветници от „Тъпанаристическия му съвет”, съставен от ченгета от мръсниците от Гестапо (ДС) се занимават със същото – организиране и извършване на съдийските измами , в полза на богатите спонсори на същия този плъх Румен Радев, за да ни става този плъх  президент за втори път .

Тоест , този плъх  Румен Радев ЗАТАИ сигнала до него за тези брутални престъпления, не го е предал на прокуратурата, което е също престъпление.

Това е истинското лице на този плъх - дъртия педал-комунист  националния предател Румбата Радев , който е на върха на тази бандитска система.

ІV. И понеже този плъх е изключително опасен за български народ, трябва да обясним още по-подробно неговите брутални гаври и издевателства с много-окрадения от бандата му български народ .

И този плъх, националният предател,  старият комунист Румбата Радев , не само не  е придвижил тези депозирани до него обстойните писмени изложения , за тези брутални престъпления и не само не ги е предал поне на прокуратурата, ами ги е унищожил.

1. - А защо ли ? – Защото като по-късно стана известно от ареста на „бореца” против корупцията на този плъх,  то самият този плъх Румбата Радев се е занимавал със същото – организиране, чрез „бореца” му против корупцията – на същите такива върховни съдийски измами в полза на богатите спонсори на този плъх - националният предател,  старият комунист Румбата Радев и ЗАТОВА СЕ РАЗЦВЪРЧА КАТО ПЛЪХ В КАПАН, когато прокуратурата разкри тези извършвани - от него и от закриляните от него други плъхове  - престъпления.

ПЪЛЕН КУРВО-МУНИСТИЧЕСКИ БОКЛУК !

Нали не сме забравили , как „началникът му против корупцията”, „борецът” му против корупцията на този плъх - националният предател Румбата Радев , то именно  тези неговите плъхове, под неговото вещо ръководство са „изобретателите” и „използвателите” на върховните съдийски измами със „случайното” разпределение на делата.

Ето, какво бе установено, нека да не забравяме :

„19 юли 2020 г. .Арести на съветници от екипа на Румен Радев.

В петък от прокуратурата изпратиха съобщение, от което стана ясно, че се извършват претърсвaния и обиски в домовете на мъже с инициали П.У. . и Пл.Б.

Въпреки, че в съобщението не се казваше за кого става дума, от приложените към него снимки можеше да разбере, че е бивш служебен министър на вътрешните работи и СЪВЕТНИК НА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА .

Според прокуратурата съветник на президента Румен Радев за борба с корупцията  се е сдружил с Бобокови, за да търгуват с влиянието , което има Румен Радев .

В съобщението на прокуратурата се казва :

·  че обвиняемият президенския съветник за борба с корупцията в съдебната система е комуникирал с различни адресати, в това число лица с имунитет, висши държавни служители, както и с подсъдими и обвиняеми лица по дела на Специализирана прокуратурата, част от които се укриват в чужбина с цел избягване на наказателна отговорност" .

В кореспондецията изпратена от президентския съветник се намира неподписано все още съдебно решение (проект)  на Върховния административен съд, което президентския съветник предоставя на другия задържан, уточнявайки, че това е все още проект, който още не е подписан, но уверявайки, че ще бъде подписан и ще стане реално съдебно решение.

Става дума за второинстанционното решение по казуса с либийския танкер БАДР .

Прокуратурата заяви,че президентският съветник за борба с корупцията в съдебната система е написал :

·  "Имам проект на решението", "Първо ще го видиш ти", "Още не подписано", а другият задържан му е отговорил : "Разбрах".”

Край на разкритията !

Браво на Румен Радев и на неговите борцци с корупцията.

Как тези негови плъхове „борците” му против корупцията в плъхарницата му пишат съдебни решения, в полза на криминалните спонсори на този плъх, с имената на съдийките в тях , ама преди още да е бил проведен.......”случайния” избор на съдийките , как знаят за съдебните решения, които все още не са  постановени и които все още не подписани от съдийките .

Боклук до боклука, крадец до крадеца, плъх до плъха .

И това били борците на Плъха, на Врага на Народа - Румбата Радев  против корупцията . Ами, ако не бяха борци против корупцията, а комуприрани боклуци, какво ли още повече щяха да направят , заедно с господаря им – кърваво-мунистическата ГАД,  ВРАГА НА НАРОДА - ПЛЪХА РУМБАТА РАДЕВ  !

Та затова този Плъх, тази Гад, този Враг на Народа  се разцвърца през юли 2020 г., когато Иван Гешев го закова , спипвайки, как плъховете на плъха са написали ПРЕДВАРИТЕРНО съдебните решения в полза на криминалните спонсори на този плъх, с имената на съдийките в тях , ама преди още да е бил проведен.......”случайния” избор на съдийките и още преди самите  върховни съдийки да са ги постановили и подписали тези решения.

И това ли е работата на плъха и на неговите  плъхове ?  Да пишат съдебни решения в поза на спонсорите на плъха Румен Радев .

ГАДИ МИ СЕ, ПОВРЪЩА МИ СИ, ПОТРЕСАВАЩО Е !

АХ, ПЛЪХ , ПЛЪХ ДОЛНОПРОБЕН, ЛЪЖЕЦ, ПОДЛЕЦ, ИЗМАМНИК, ГЕНЕТИЧЕСКИ КУРВО-МУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИЗАНСКИ  БОКЛУК, ГАД ! 

ПРОКЛЕТ ДА СИ ТИ И ПЛЪХЧЕТАТА ТИ ДО ДЕСЕТО КОЛЯНО !

Нека Бог възнагради злото ти на тебе - безверника и неверника комунистически  и низходящите ти до десето коляно, и всичките ти приходящи,  изходящи и възходящи  с хиляда пъти по толкова, колкото беди и страдания причини на много-окрадения от тебе  от  и кърваво-комунистическата ти банда български народ !

И именно, заради тази смели и разобличителни разкрития на плъха и на плъхчетата, показали подлата и измамическата му бандитска  същност започна невижданата демонизация на Иван Гешев от страна на Христо Лодкаря, Лозан Педала, Румен Плъха и от страна на свръх-корумпирани върховни съдийски курви и проститутки,  и  от всички богати крадци като Цветан Василевци, Прокопиевци и цялата, всевъзможна свръх-богата крадлива паплач у нас ,

·  които станаха богати , благодарение на тези свръх-корумпирани върховни съдийски курви и проститутки, най-верните на Гестапо (ДС) секс-агентки, чиито курвенски досиета и кино-видео-порно-вербовки, никога не бяха разкрити и оповестени,  ама бяха изнесени към чужди и враждебни на България държави .

И ТАЗИ ДОЛНОПРОБНА И КРАДЛИВА СГАН ЩЕ ПРАВИ СЪДЕБНИ РЕФОРМИ ?

Да, да, цялата съдийска власт в ръцете на соросоидно-перодоидни- курво-кому-ноидни съдии крадци ? Това е тяхната реформа .

КРАДЦИТЕ СЪДИИ БАНДИТИ И ТЕХНИТЕ ГЛАВАТАРИ , ВИКАТ ДРЪЖТЕ КРАДЦИТЕ !

Боклук до боклука, крадец до крадеца, плъх до плъха.

2.  А ние сме чакали от януари 2019 г от умрял плъх писмо . И като не дочакахме, то на 13 юни 2019 г. предадохме всичко това, чрез посолството на САЩ (където обръщат много сериозно внимание на тези софтуерни престъпления и на съдийските корупция) до тогавашния президен Доналд Тръмт, с молба и да направи едно изавления и той го направи на 17 юли 2019 г. .

Всичко това го предадохме и на холандски премиер Тимерманс, също така и на тогавашния министър на правосъдието Данаил Кирилов .

Всичко това го предадохме и на холандски премиер Тимерманс, също така и на тогавашния министър на правосъдието Данаил Кирилов .

3. И именно Данаил Кирилов предизвика проверката на съврърите на тези измамници , той пусна в обръщение „белия хакер”

И всичките помним, как Лозан Панов , Съдия № 1 - „Борецът” против корупцията, борецът против  разследващия деянията му  Иван Гешев -  отказа да предостави веднага достъп то тези сървъри на ГДБОП, като каза, че първо той щял да си прави вътрешни проверки .  И целият Свят бе отново изумен от това ново свръх-нагло върховно съдийско престъпление - възпрепяствуване на разследване на софтуерни престъпления.

И Светът се запита : откога на полицията й трябва съгласието на съдийските бандити, за да изземва и проверява средствата им за извършването на  престъпленията им ?

И, като знаете скоро след това у нас „акостира”  колежката - Генийката  Джесика Ким , Главната Щатска Прокурка на Охайо на нас да помага, а не на бандитите, а на нас да ни помага в борбата ни срещу тези безкрайно-долнопробна и безкрайно крадлива комунистическа съдийско-президентска измет .

САЩ , ЕС и целият цивилизован Свят са втрещени от бандитизма на плъха Румбата Радев, закрилник и укривател на тези брутални съдийски измами на един цял народ

·  и затова през есента на 2019 г . - по време на протестите, му бе отправено ясно предупреждение да не се прави на интересен, защото е същия шарлататин като Бойко Борисов - вярно куче на стария курво-мунистически режим,

· с чиито най-долнопробни бандити , ченгетата от Гестапо (ДС), той си направи „Стратегически съвет” , именно от стратегиите, на които ченгета България фалира през - 1989 г. и които след това я обраха още десетина пъти .

4. Този комунистически плъх, трябва да бъде спрян на всяка цена, анулиран и занулен, защото е изключително опасен за българския народ.

Той няма никакакъв интерес, никакъв мотив да бъде сменявана тази криминална система, защото той е Главата именно на тази система, на която е Глава и която му гарантира недосегаемост за безкрайния му  брой престъпления . Защо да я сменява ?

5. И именно заради тези мои разкриитя на престълнията на този плъх, аз съм служил с него, то куртресата му написа в нета по мой адрес , с изкючителен цинизъм, и мерзост :

·  „Кога съм  бил бозал изпод шлифера на Румен Радев, с моята клета биография ?

Много е клета, четири пъти по-блестяща от на плъха. Ха, хааа .

И се оказа, че не аз съм бозали изпод шлифера на плъха Румен Радев, а той е бозал изпод моя шлифер,  когато аз бях Легендарния артелчик в Граф Игнатиево 1982 - 1984 г.  а той - плашлив , ококорен и опулен курсант, какъвто плашлив и опулен плъх-предател комунист си остана цял живот - до ден днешен .

Тогава , по онези  времена -1978-82 г. в Механото в Пазарджик , въпреки, че бях АБСОЛЮТНИЯТ ОТЛИЧНИК НА ТЕХНИКУМА ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, то  ми намалиха поведението до незадоволително, с последно предупреждение за изключване, след което следваше концлагер на непълнолетни анти-комунисти (ТВУ),

·  ама нямаше кой вместо мен да ходи по олимпиадите по математики , физики и химии да разказва играта на самозванци като - плъха Румбата Радев , та не посмяха да ме мушнат в концлагера.

В армията бях 1982 - 1984 г ., изпратиха ме в Граф Инатиево, на летището във ВВС, белким да пукна от наряди или от някой скок без парашут,  но..аз с „клетата ми биография” ..скроих анти-вероломен план и вместо да пукна станах :

Легендарния Артелчик (това е единственият войник, който е неприкосновена личност, държи всичките хранителни складове - огромно нещо, направих ги като аптеки) , давах през ден наряд (постове) , всичките войници рано или късно заспиваха на постовете  от умората през деня

· и като ги хванеха заспали, започваха безкрайните гаври и издевателства от страна на курво-комунистеския генералитет, като передал Румба Радев (той тогава беше все още курсант)  издевателствата ги извършваше друг плъх като него  и от неговия род-  капитан Радко Радев (неук, прост като всеки друг комунист, разбира се, без висше, по комунистически заслуги го направили офицер),

· аз изчетох всички устави, за да съставя план за противодейтвие  и викам на този Радев – мен ще ме хванеш, ама за К...АЛАШНИКА,  никога няма да заспя  и никога не заспах.  Аз съм КУРав анти-комунист, а не палячо  като курво-мунистите .

Така бях единственият без да го хванат заспал, без ден арести, без да могат да ми сложат хомот .

Така започна легендата за Легендарния артелчик . Румен Радев беше плашлив курсант там, гледаше ококорено като плъх, (отгогава му е този прякор – „плъха”) , хранех го него и целия комунистически генералитет с храна, която войниците никога не искат да ядат .  Ха , Хаааа

Кой изпод чий шлифер е бозал,, а пъх, а ?  Ха , Хаааа !  Кой е простият и кой е с „клетата” биография ?

Та, само като се сети за мен този пръх Румен Радев и той и жена му  получават сърдечни пристъпи , инфаркти и инсулти.

Бил отличник плъхът комунист Румен Радев  от гимназия с 18 учебни предмета,  а аз също  по същото време, с него сме набори , също съм абсолютен отличник, ама от техникум с 40 (четиридесет) учебни предмета - със злален медал  плюс златна значка от ТНТМ  за нов промишлен образец,

· след това опрасках цели  4-ри университета ,  а той – плъхът-комунист Румен Радев   само един - училището за шофьори на самолети - летящи ковчези са тези бракми,

и  когато съм бил на математическите олимпиади, то на нито една не го срещнах, този плъх,  а последната – тази през 1981 г. само аз в реших третата задача, тя беше за Гении, а не за даскали по математика и за „математици-комунисти”  като Румбата Радев .

И КАТО Е МАТЕМАТИК ТОЗИ ПЛЪХ, ЗАЩО ТОЙ НЕ РАЗКРИ СЪДИЙСКИТЕ ИЗМАМИ, В ПОЛЗА НА НАРОДА,  А ГИ РАЗКРИХ АЗ ?

ТА  КАТО ДОЙДЕ СКОРО ВРЕМЕТО, БРАТЯ И СЕСТРИ , ДА ИЗБИРАТЕ ПРЕЗИДЕНТ, ВИЕ ДОБРЕ СИ ПОМИСЛЕТЕ – МЕН , ВАШИЯ ВЕЧЕН ЗАКРИЛНИК ОТ ВЛАСТ-ПОЛЗВАЩИЯ БАНДИТИЗЪМ ИЛИ ПЛЪХА РУМЕН РАДЕВ КОМУСТИЧЕСКИЯ  ГЛАВАТАР НА ТАЗИ БАНДИТСКА СИСТЕМА ?

Така Бог реши  за пореден път  спора ми с този плъх, националния предател Румбата Радев – показвайки и доказвайки за пореден път, кой е натамънваният от Гестапо (ДС) отличник на курво-мунистите (плъха)  и кой е истинският , съвършеният, вечният, тоталният,  абсолютния отличник на Народа ?

VІІ. Ами той Бог реши спора  (сега февруари - април 2021 г.)  между мен от една страна и Плъха Румен Радев и куртуртресата му Десислава Радева от друга, с нейната жалка биография .

О, Деси Радева, какво стана бе, президентска жено ?

- ЩО ТАКА ПОПАДНА В БОЛНИЦАТА, с КРЪВОИЗЛИВИ В УМНАТА ТИ ГЛАВА  ? Дали не от много акъл  и да е взел да прелива ?

„Отличникът” ти по математика, пендакът-плъх национал-предателят Радев, хвърлил бялата кърпа пред бялата порта, който никога не го срещнах по математическите олимпиади , НЕ МОЖА ЛИ ДА ТИ ПОМОГНЕ С ЦЯЛАТА СИ МАФИОТСКА ВЛАСТ, ТА ТАКА Я ЗАГАЗИ ?

  - Дали пък не загази, въпреки плъха ти и властта му , щото опита да се изгавриш с мене, с наглия ти въпрос :

· „Кога съм бил бозал изпод шлифера на Румен Радев, с моята клета биография ?”

- Кой е сега с клетата биография , бе,  Деска ? – Даже и до под шлифера ми не можа да додрапаш, да те излекувам и от ковиди от плъхове и от простотия, и от надменност и от арогантност, и да те направя една нова жена  - умна, възпитана, здрава и красива .

И щрак ! ПЪРВО КОВИДЧЕ, ПОСЛЕ МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ, ВЕЧЕ ТАКА ИМ ЛИ ВИКАТ НА ИНСУЛТИТЕ ?

А , ПАК ОПИТАЙ, ДА СЕ ПОДИГРАВАШ И ГАВРИШ С БЪЛГАРСКИТЕ ГЕНИИ !

Нали не ти се вярваше в уникалните ми свойства :

·  който, когато, където  се е опитал да се изгаври с мен комунист, комунистка , все е бил занулен от Нашия Небесен Отец - до една година от датата на мерзостта му !

Ти си ми тридесет и третата, която висиш на моя боен колан .

Имали още нагли безверници и безвернички комунисти и комунистки, които желят да пробват ?

Моля, моля, не се притеснявайте, заповядайте !

Дали, пък главата ти не е пострадала от влаченето ти по стълбите за косата от плъха ти - националния предател Румен Радев, когато си му правила сцени за неговите порно-видео-сцени с близането по детеродните органи да две чужди каки  ?

Бре, как така все се сещам, как на един друг плъх -  Желю Желев, свалил с предателство и интриги първото демократично правителство у нас, ритна манерката щерка му ?

Бре, ами то нещо подобно, стана и със щерката на палячото Плевняталиев !

БОГ ВИЖДА, ДЕСИ, ВИЖДА И НЕ ЗАБРАВЯ ГАВРИТЕ И ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА С ВЯРВАЩИТЕ В НЕГО !

Айде, днеска Деска, утре плъха !

НИКОГА НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ С ПОЧТЕНИТЕ И ПО-МАЛКО ГРЕШНИТЕ  ХОРА ОТ ВАС, НИКОГА  !

Че ви чака това, другари и другарки комунисти от съвкупността на курво-мунистическата власт-ползваща измет -  МОЯТА ВЛАСТ  на Петър БОГомилов БОГданов - биотехнолог № 1 на първия, легендарен випуск биотехнолози НАД БАНДИТСКАТА ВИ ВЛАСТ , виж тук :

http://www.vsi4ko.net/antibanditi-1/n1-sydiiskata-prestypnost-privatizatorska-mafia.php

Лични, безусловни, неотменими и окончателни наказания за всеки един от курво-мунистичските бандити и бандитки безверници !

Петър (КУРав като камък) БОГомилов БОГданов - биотехнолог № 1 на първия, легендарен випуск биотехнолози, вечния, съвършения, тоталния анти-курво-мунистически отличчник, човека на Народа , по Божията Воля - баща на Съюза на Анти-Бандитските Сили .

П.П .Иван Гешев няма ли да разследва плъха Румен Радев за причиняване на средни телесни повреди на Деса, с влаченето й за косата по стълбите на резиденция „Калина”, след скандала с порно клипа на Радев Румбейкин, с две чужди каки, ближейки ги по детеродните им органи в дисфункционална си без-еректилност .

Трескал й е плъхът главата в стълбите, както писаха доста издания,  и ето ти аневризмите в мозъка на Деса .

Че засега Глав Прокурорът Иван Гешев все още не утрепал някой, та да се чудят как да го разследват , ама плъхът ,плъхът Румен Радев извършва престъпление след престъпление

·  склоняване на други плъхове да нарушават служебните си задължения и да не предават на КОНПИ документите за назначаването на държанката си с жалката й , ниско-образована биография за пимярка на Военно Въздушните Слабости ,

·  затаяване на данни и обстойни сигнали-доклади за бруталните върховни съдийски софтуерни и обикновени измами, с така нареченото случайно разпределение на делата и пр.и пр.

О, Деска, ти и такива като тебе и плъха ти - передал Радев Румблейкин от съвкупността на курво-мунистическата власт-ползваща измет се кефите на нашите болки и страдания и на безкрайния обир , който ни спретнахте, от кражбата на всичките ни ДУХОВНИ и матерални ценности, СЕГА Е НАШ РЕД ДА СЕ ПОКЕФИМ МАЛКО .

ТОВА Е НАШАТА ОДА НА РАДОСТА !

Потопи плъха ти Радев разкритията ни за съдийските измами, с така нареченото „случайно” разпределение на делата, които аз му изпратих първо на него –още през януари 2019 г., също така изпратени му и от Ивайло Илиев и от Страхил Тодоров, вместо да възложи на тайните  служби  да ни защитят от тайните бандитски сили в съдийската система, ;

·  а то – ти с плъха ти, сте НЕдоносители и УКРИВАТЕЛИ за това, което е правил и самият Главатар на плъха за „борбата” с корупцията– ТОЧНО ТОЙ СЕ Е ЗАНИМАВАЛ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪЩИТЕ СЪДИЙСКИ ИЗМАМИ В ПОЛЗА НА ВАШИТЕ СПОНСОРИ.

О, Деска, тук, http://www.vsi4ko.net/b1-vaksini-kovid-rezume.php още през късната есен лани 2020 г. , написах как банкерската Ви измет, вашите щедри спонсори спряха пенсията на болната ми майка (аз си я лекувам е ще си я излекувам) , спряха й и не ми  дават на мен да я й взимам, а тя не може да ходи до банките,  защото пълномощното й било старо ,,на повече от пет години”, бандити мерзки – няма такъв закон, който да дисквалифицира пълномощно, защото било на повече от пет години, а ти с плъха ти - които сте върха на криминалната система се кефите

На долнопробния ти плъх му изпратих още лани на 13 април 2020 г . моята книга против Ковида (друга няма, пак моята е единствена, с „клетата” ми биография ) , тази :

ВСИЧКО СРЕЩУ „КОВИД-19” И ВСИЧКИ ВИРУСИ. Общо и изобщо, специално и тотално унищожениe.Работи безотказно - 100 % успеваемост . 265 стр., формат  А4 , сътворен март-декември 2020 г.  Най-доброто  оръжие  за  Вашия живот !  От Българските Гении за Народите в Света ! Още от 13 април 2020 г.  Резутат : който е пробвал, все е оцелял.

Сайт : www.vsi4ko.net

· за да каже на българския народ, че положението не е така трагично, АМА ПЛЪХЪТ, ПАК СИ ЗАТРАЯ , ДА НЕ БИ ДА ГО ЗАСЕНЧА .

Аз съм го засенчил по рождение,  по Генетика, как сладко този плъх боза изпод шлифера ми, когато  бях Лгендарния Артелчик в Граф Игнатиево, а той пак си беше същия плъх – гледа ококорено, опулено и уплашено.

АМИ МНОГО ТИ СЕ НАСЪБРА НА ТЕБЕ И НА ПЛЪХА ТИ . А голямото страдание винаги изисква заслужено възмездие . Удоволстието от възмездието е несравнимо.

ТОВА Е РАДОСТТА И ЩАСТИЕТО ОТ ВЪРХОВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, КОЯТО ВЪЗДАВА НАШИЯ НЕБЕСЕН ОТЕЦ .

Защо да не се радвам на заслуженото възмездие , което те сполетя толкова бързо, след като с нечувана мерзост, наглост опита да се изгавриш с мене, публично пишейки в нета :

· „Кога съм бил бозал изпод шлифера на Радев, с моята клета биография ?”

- Кой е сега с клетата биография, бе Деска ?  Айде, днеска Деска, утре – плъха.

Заключение за тази страница:

Уважаеми съмишленици и съмишленички , братя и сестри – окрадени безкрай от власт-ползваща измет, животът си минава и ние искаме да помогнем, на който има нужда , в реално време да може да се защити проявленията на системата на държавно-организирания бандитизъм,

· което също така ще ни направи по-силни и ще ни отвори очите – кои пътища са най-правилните за постигането на нашите идеали и мечти за Велика България на духа, Велика и като образец за останалите народи и като справедлив начин за управление на общите дела .

Спокойно може да си дърпате  всичко, което ви трябва от сайта   www.vsi4ko.net/antibanditi-1/index.php  посветен на тази поредна моя ,,народо –защитна „дисертация” .

1. Том  І, ІІ и ІІІ на „Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм672 стр., формат  А4, сътворение - 2013 г. - 2020 г. (Около една година разход на време  и здраве на ползу некрадящуя част народу. Награда – терор , репресии, грабежи  и хули, закани, заплахи обиди, все още не са неутрализирани, анихилирани и смазани .) . Тая ще е най-трудната . Щракнете тук :

www.vsi4ko.net/antibanditi-1/index.php

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели мен Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

меню

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Създаване на Чистата и Свята Република Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.