Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм !  

От Българските Гении за Народите в Света !

Чиста и Свята Република
 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
 

Основател на "САС"

 
       
    Петър Богданов    
 

Повече за Петър-тук

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ГРАБЕЖ НА СПЕСТЕНИТЕ ПАРИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, АНУЛИРАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ АКЦИИ И ОТКРАДВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПЪЛНАТА ПОБЕДА НА ПОСЛЕДНИЯ СТАДИЙ НА ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМУНИЗЪМ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИТЪМ !

Нищо не е забравено, никоя бандитка и никой бандит от съвкупността на комунстическо-партизанската измет не са забравени !!!  Архивите говорят, народът помни .

ВЪЗМЕЗДИЕ ТРЯБВА ДА ИМА  И ЩЕ ИМА ДО ДЕВЕТОТО ИМ КОЛЯНО  !!!

ПРОШКАТА за тези Анти-Христи, безверници , неверници, убийци, садисти, палачи,  изверги , свирепи вандали и кръвожадни грабители  на собствения си народ  Е НЕВЪЗМОЖНА – тя е противо-естествена  -  т.е.  тя е  БОГУ-НЕУГОДНА .

Резюме на съдържанието на тази страница :

1. Измамата, че новата Конституция от 1991 г. е Демократическа, а то се оказа, че нито един от старите комунистически закони не й противоречи и отвличане на вниманието на българския народ от извръшвания над него грабеж, чрез безкрайните бляткания – бля, бля - около нейното приемане и натрапване . 

2. Умишленото 15 (петнадесет) кратно обезценяване на спестените от българските граждани пари в периода 90-95 г., умишления банкрут на държавните предприятия и присвояването им на безценица от второ-ешелонната комунистическа банда .

VІ.  ШЕСТАТА СТЪПКА В СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЙНАТА КРИМИНАЛНА ДЪРЖАВА

БРУТАЛНАТА ИЗМАМА, ЧЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ Е НЕ-КОМУНИСТИЧЕСКА

Комунистическата власт-ползваща измет измами българския народ, че натрапената му от комунистическата банда Нова Конституция е Демократическа и Не-Комунистическа, докато истината е точно обратната .

Тази, така наречена Нова Конституция е не по-малко разбойническо-комунистическа от предходната .

Недемократическият, свръх комунистическо-бандитския характер на тази така наречена Нова Конституция лесно лъсва и лесно се разконспирира от следните позорни факти :

НИТО ЕДИН ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ЗА СЪЩЕСТУВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ЗАКОНИ НЕ БЕ ОБЯВЕН ЗА ПРОТИВОРЕЧАЩ НА ТАЗИ, ТАКА НАРЕЧЕНА НОВА КОНСТИТУЦИЯ .

Продължи да си действува и да се прилага, приетият в най-кървавите комунистически години (1950 г.), основополагащ за крадливия комунистически икономически модел и обезправяващ гражданите Комунистически Закон за Задълженията и Договорите .

Продължиха да си действуват и да се прилагат основополагащите комунистическите закони за съденето на хората – Комунистическият Гражданско-Процесуален кодекс, Комунистическият Закон за Административното Производство, Комунистическият Наказателен кодекс, Комунистическият Наказателно-Процесуален Кодекс, Комунистическият Закон за Административните Нарушения и Наказания,  продължиха да си действуват и да се прилагат и всички други комунистически закони и подзаконови нормативни актове .

Щом тези комунистически закони, и чието тълкуване - дадено им по комунистическо време и при действието на старата комунистическа Конституция – НЕ противоречат на така наречената Нова (от 1991 г.) КОНСТИТУЦИЯ и продължиха да се прилагат и използват за оправдаването на потъпкването на основните човешки права и свободи на българските граждани - това означава само едно :

·  че така наречената НОВА (от 1991 г.) КОНСТИТУЦИЯ, изобщо НЕ Е  нова, и че създаденият с нея уж нов начин на управление на общите дела, изобщо не е нов (изобщо не е демократичен), а си е все същият стар, кървав, крадлив и узурпаторски комунистически режим, при който гражданите са играчки в ръцете на комунистическата власт-ползваща измет .

Не бе променен и си остана старият, кърваво-комунистически начин за съденето на хората, което и по времето предпоследния стадий (1944- 1989 г.) в развитието на комунизма – развитото социалистическо общество , и в днешния, последен стадий ( 1989 – 2019 г.) в развитието на Източно-Европейския Комунизъм – ерата на държавно-организирания бандитизъм – СЕ ИЗВЪРША ОТ ОБИКНОВЕНИ, ОТ НИКОГО НЕИЗБРАНИ И НИКОГО НЕПРЕДСТАВЛЯЩИ, ТВЪРДЕ ЛЕСНО ПОДКУПНИ ЧИНОВНИЧКИ (СЪДИЙКИ) ,

·  А НЕ пряко от народа – от съдебни заседатели, както е в най-развитите демокрации, с най-неподкупните правни системи – тези на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Германия и други , в които правосъдието и съдебната власт се осъществя пряко от народа - от съдебни заседатели , при който начин на пряко правораздаване от народа, то власт-ползващите бандити и бандитки лесно и бързо влизат в затвора .

Щом като ОСНОВОПАЛАГАЩИТЕ комунистическите закони за съденето на хората - и тяхното тълкуване НЕ противоречаха на така наречената Нова (от 1991 г.) Конституция , НЕ бяха обявени за Противо-Конституционни и продължават да се използат,

·  то това е бетонно, неоспоримо и неоповержимо доказателство, че бандитският комунистически режим (държавно-обществен строй, начин на управление на общите дела) , сътворен и реализиран от едни – най-най-простите, но и най-кръвожадните в Източна Европа комунистически бандити изобщо не бе сменен, а продължи своето процъфтяващо развитие, докато напълно унищожи и заличи от лицето на земята българския народ.

И за ликвидирането и бруталното потъпкване на основните човешки права и свободи на българските граждани , за гаврите и издевателствата с правото им на страведлив процес,

·  то членовете на завладялата съдийската система тайна криминална комунистическа организация продължава и до ден днешен нагло и цинично да изполва, прилага и цитира тълкувания на тези комунистически закони, дадени им по времето на уж отишлия си комунистически режим.  

Пълен позор и тотална измама : уж демократични съдийки (по същество, според новата-стара Конституция, представляващи все ненавиждани от народа чиновнички ), пък си служат с комунистически закони и с комунистическите тълкувания на комунистическите закони .

А за сравнение, нека видим какво направи бандата на комунистите след извършения от нея преврат на 09.09.1944 г. !

Тази банда ОТМЕНИ със закон всички закони, които бяха приети до датата на комунистическия преврат - 09.09.1944 г., като противоречащи на приетата през 1947 г. първа Комунистическа Конституция .

След комунистичския преврат през 1944 г . основният закон на кървомунистичесикя режим НЕ бе приетата по-късно (през 1947 г.) комунистическа конституция, а Законът за отмяна на всички закони приети до девети септември 1944 г. (датата на комунистическия преврат) . Той се казва :

· „ Закон за Отменяване на Всички Закони, Издадени Преди 9.09.1944 г.” (Обн. ДВ. бр.93 от 20 Ноември 1951г. )

„Член единствен. Отменяват се като противоречащи на Димитровската конституция и на установеното след 9 септември 1944 г. социалистическо законодателство в България и се считат за недействителни всички издадени до 9 септември 1944 г. закони и законодателни актове.”

Но след мнимото падане на комунизма през 1989 г. - НЕ бе приет закон за отмяна на всички комунистически закони (или за отмяна поне на основополагащите комунистически закони). Те НЕ бяха обявени за Противо-Конституционни и след приемането на уж Новата (от 1991 г) Конституция .

Така лесно се доказа, че комунизмът не само не си отиде, но и продължи своето възходящо криминално развитие във вреда на българските граждани, чийто кървав комунистически грабеж продължава и в наши дни по силата на кръволошки комунистически закони и тяхното тълкуване - дадено им по същото това кърваво комунистическо време , по което България все още НЕ бе приела Конвенцията за Защита на Основните Човешки Права и Свободи и Хартата на Европейския съюз .

Така необявяването на нито един от основополагащите комунистически закони за противоречащи на уж Новата Конституция и продължаващото и до ден днешен тяхно използване и позоваване на тях  Е НЕЧУВАНО , но е удивително показателно-доказателно, че същият този криминален и обявен за престъпен комунистически режим изобщо не си е отишъл и изобщо не бе сменен .

VІІ.  СЕДМАТА СТЪПКА В СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЙНАТА КРИМИНАЛНА ДЪРЖАВА

УМИШЛЕНОТО, ВНЕЗАПНО, ПЕТ-КРАТНО ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА СПЕСТЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПАРИ

И докато вниманието на българския народ и времето му бе отвлечено и загубено през 1990 и 1991 г., чрез юридическите шмекерии и измами, пласирани и разигравани от виртуозите в областта на измамите, диверсиите и саботажите -  комунистическите тайни служби, чиито агенти масово се бяха преместили в това Велико Народно Събрание (в което с изборни измами имаха малко, но достатъчно за натрапването на желаната от тях нова Конституция мнозинство), каква да бъде, или да не бъде тази ненужна му Нова Конституция (комунистическата партия и по старата ни вкарваше в затворите и по лагерите, така, че и комунистите можеха бързо да тръгнат по затворите и по силата на старата Конституция, за озяптяването им изобщо не беше нужна Нова Конституция ) , то:

·  второ-ешелонната Комунистическата банда, в чието ръце бе изпълнителната власт (правителството) направи СЕДМАТА - в икономически план - СТЪПКА,   след вътрешно-комунистическия преврат за реализирането на планирания от нея бърз и тотален обир на българските граждани .

1.  Тази СЕДМА - в икономически план -   СТЪПКА бе следната :

Комунистическата власт-ползваща банда, в чиито ръце се върнаха държавните предприятия след анулирането на трудовите акции :

·  в пълно противоречие с народо-полезната икономичека логика, и в пълно противоречие с проповядваната от тях свободна пазарна икономика, изтеглиха - през лятото-зимата на 1990 - 1991 г . -  от пазара всички стоки , като не позволяваха на тогавашните,все още държавни предриятията да пускат на пазара своите стоки,

·  така предизвикаха изкуствен дефицит, също така на пазара нямаше и никакви други стоки – нямаше жилища (много от тях бяха все още държавни), нямаше земя, нямаше акции и пр. и комунистическата измет – през есента на 1990 г. въведе купонна система за стоките от първа необходимост ,

·  И така с парите си, които бяха блокирани в държавната банка , която се казваше тогава  „Държавна Спестовна Каса” ,  хората нямаше какво да купуват .

При този изкуствено създаден дефицит спестените от българските граждани немалки суми в националната валута, държани на депозит в двете тогавашни държавни банки се обезцениха внезапно и рязко с около 500 % (петстотин процента) , пет пъти, тъй като срещу тях на пазара нямаше никакви стоки .

Така в рамките само на една година българите обедняха петкратно .

ДОКАТО В СЪЩИЯ МОМЕНТ, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЗАНСКА БАНДА ДЪРЖЕШЕ В РЪЦЕТЕ НА СВОИТЕ ГЛАВАТАРИ, ОТКРАДНАТИЯ ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРИЯ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА (ЩАТСКИ ДОЛАРИ), КОЯТО НЕ СЕ ОБЕЗЦЕНЯВА ОТ ЛИПСАТА НА СТОКИ И УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

·  и си ги разпределяше между представителите на 500-те, бандитски комунистически партизански фамилии  в кеш, в брой,  в куфарчетата за новите милионери, а също така и по лични сметки на членовете на тази банди , намиращи се в западните капиталистическите държави, в които се намираха външно търговските ни държавни фирмите под контрола и грабежа на Гестапо )Държавна Сигурност) .

Така тази комунистическо-партизанска банда, по примера на Главатарите и Господарите си от Комунистическия СССР се готвеше да заграби на пълна безценица, с заграбените от нея валутни резерви на България и цялото останало все още неоткраднато до този момент от нея общонародно богатство на българския народ .

VІІІ.  ОСМАТА СТЪПКА В СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЙНАТА КРИМИНАЛНА ДЪРЖАВА

Това бе УМИШЛЕНИЯ БАНКРУТ на държавните предприятия, ЧРЕЗ КРАЖБАТА НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПАРИ на българските граждани от държавните банки .

Осмата стъпка - в икономически план - тази второ-ешелонна комунистическа-партизанска банда я направи няколко години по-късно, през 1995-1996 г., открадвайки напълно, макар и вече пет-кратно обезценените след 500 % инфлация от 90-91 г. пари, които българските граждани все още държаха в държавните банките (нямаше какво да се купува с тях),

·  като ги раздадоха в заеми на  вече доведените от комунистичеката банда до нов банкрут държавни предприятия, банкрут извършен чрез умишленото им източване в полза на малка групи, създадени с открадната валута на България, комунистически „бизнесмени” .

Така и тези пари потънаха, чрез държавните предприятия в бездънните джобове на тази същата, свръх-крадлива , второ-ешелонна комунистическо-партизанска  банда.

· Държавните предприятия НЕ можаха да си върнат заемите на банките,

· банките фалираха само в рамките на няколко месеца в края на 1996 г.,

· българските граждани изгубиха всичките си спестявания,

·  инфлацията стана хипер-инфлация от над 6000 % (шест хиляди процента) ,

· щатският долар от 50 (петдесет) български лева за един долар , само за тези шест месеца (август 1995 г. – февруари 1996 г. ) стана с цена 3000 (три хиляди) български лева за един долар ,

·  магазините затвориха, пенсиите станаха от по 3 (три щатски ) долара, равняващи се на 9000 обезценени лева, средната работна заплата  стана 8 (осем долара) – 24 000 обезценени лева .  

( Сега - двадесет и пет години по-късно  (на изборите от 4 април 2021 г.)  същите тези хора като Румен Гечев от БКП,  тогавашен министър на икономиката в тогавашнато правителство на БКП, които докараха тогава тези беди, страдания и това безкрайно обедняване и  безкрайно обиране на българския народ, пак станаха народни управници, чрез избора им за народни управители. ДОКОГА ? )

Така пълният и тотален обир на паричните средства на българските граждани беше напълно завършен и вече можеше да започне Грабителската Приватизация на цялото индустриалното имущество, на цялата българската икономика, в която българските граждани нямаше как да участват, защото всичките им пари бяха откраднати, от тази второ-ешелонна комунистическо-партизанска банда .

ІХ.  ДЕВЕТАТА СТЪПКА В СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЙНАТА КРИМИНАЛНА ДЪРЖАВА

КРАЖБАТА НА ЦЯЛОТО ОБЩОНАРОДНО БОГАТСТВО, НАРЕЧЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Тази бандитска приватизация – наречена масова, касова и работническо-мениджърска бе извършена бързо, само в рамките на две-три години 1997- 2000 г. , като :

а) при масовата - боновете от по сто и петдесет лева (около три долара на човек) , които бяха раздадени на всички пълнолетни, отидоха в ръцете на едрите комунистически Главатари, само които можеха да създадат фондове за участие в масовата приватизация , тъй като за създаването на такива фондове се изискваха огромни суми, каквито вече напълно окрадените българските граждани вече нямаха .

Така бяха откраднати една голяма част от предприятията, които бързо баха нарязани на скрап от комунистическите приватизатори, за да осребрят бързо печалбите си, а дребните акционери - с боновете от по трите долара – не спечелиха нищо от тези свои три-доларови бонове, които бяха предоставили на комунистическите приватизационни фондове .

б) Работническо-мениджърската приватизация се извършваше без търгове, без конкурси и наддавания, така приватизираните , чрез нея предприятия бяха раздадени на приближените на приватизаторската власт-ползващата измет нейни подставени лица - на цени, по закон – само десет процента от стойността на предприятията (тази десетократно по-ниска цена се постигаше, чрез плащането с така наречените компесаторни записи, които имаха стойност - една десета от номинала си), изплащани при това в продължение на цели десет години.

Така, чрез тази работническо-мениджърска приватизация бе открадната друга голяма част от общо-народното богатство, като крадците после ги препопрадаваха на такива като нас (простолюдието) на истинските им - десеторно по-високите им, пазарни цени .

в) Така наречената касовата приватизация, беше като работническо-мениджърската приватизация.

При нея предприятията се връчваха за лев –два на приближените на приватизаторската власт-ползващата измет нейни подставени лица, срещу ангажимент уж да им изплатят дълговете, тарикатите така и не изплатиха дълговете им, но препродадоха с колосални печалби машините, имотите и съоръженията им, или ги нарязаха и тях на скрап и си прибраха едни солидни, много-милионни печалби . 

ЗА ПАРАЛЕЛНИТЕ - едновременно извършваните -  С КРАЖБИТЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ГИ ДРУГИ ХОДОВЕ

Щракнете тук : Продължава с десетата стъпка в създаването на тайната криминална държава.

 
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Цел и задача на книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите 5 (пет) стъпки от създаването на Тайната Криминална Държава Внезапната Реставрация през 1991 г. на Комунизма - Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Прекратяване на узурпацията на съдебната власт ! Как ЦК на БКП възкръсна във ВКС Клетки на Ислямска държава Уникални и безусловни Наказания на съдийските банди Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона ! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа ..............
Надолу са избрани извадки
от Том 2 и 3
..............
Кой има смелостта да направи дисекцията ? Българският SAS- Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинството Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатите - крадлите на властта ни ! Как се прави Нова Държава ? Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу-Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели Поръчай книгата
Право на Справедлив Процес Случайно Разпределение на Делата Противоречива съдебна практика Основни Човешки Права и Свободи Преврат Всичко за Унищожаването на Държавно-Организирания Бандитизъм Публични Екзекуции на Правото Отмяна на Влязло в Сила Решение К Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Начало Цялата книга Цел и задачана книгата За кого е книгата ? Увод-Апел от Българските Гении Първите Пет стъпки от създането на Тайната Криминална Държава Реставрацията през 1991 г. на Комунизма -Последния стадий на Държавно-Организирания Бандитизъм 6 - 9 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Петнадесет-кратна обезценка в периода 90-95 г. на спестените ни пари , банкрута на държавните предприятия и присвояването им от комунистическата банда 10 - 14 стъпка в създаването на Тайната Криминална Държава - Финализацията на Реставрацията на Комунизма през 2003 г. Кога за последно избирахме съдийки ? През 1988 ! Браво Каква е разликата между Старата и Новата Конституция ? Само една, че съдиите започнаха да се избират сами себе си Как ЦК на БКП възкръсна в ЦК на ВКС ! Вечни, несменяеми, неизбираеми, недосегаеми ! Клетки за Ислямска държава са разкрити в съдилищата Лични, безусловни и неотменими наказания за съдийските банди - Добрев и Генджев са "заземили".... Върховните съдийски измами със случайното разпределение на делата аз - Белият Хакер ги разкривам Румен Радев ги прикрива Случайни избори на една от...една съдийка ! Върховенството на Лозан Панов , Камен Влахов, Дария Проданова и Бандата на Румен Радев НАД закона! Бат Бойко изигран от съда на Бай Лозан Най-тежките, абсолютните престъпления против Мира и Човечеството на съдийките бандитки - създаването и прилагането на ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ съдебни практики. Как да се защитите от тях ? Умишлено унищожаване на свободната конкуренция от ВКС . Извършване на имотни измами от ВКС Да ДЕзорганизираме държавно-организираната престъпност ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Ефектите на тази криминална система са нейните най-голями дефекти ! 15-тия Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Фундаменталният ! Съдебната ни власт - пряко в ръцете на българския народ, Съд по всички Дела – само от 12 броя Съдебни Заседатели 14-тия Контра-Удар срещу Държавно-Организирания Бандитизъм . Създаването на Чуждестранна Колегия във Върховния Касационен Съд 13-тия Контра-Удар срещу Криминалната Система . Връщане на безусловната касация , без увъртания. Върховният Касационен Съд - само контролно-отменителна инстанция, без да решава по същество 12-тия Контра-Удар. Давност за Престъпения - Извършени от Съдийки във връзка, със и или по повод дейността им като такива НЕ Тече , докато не им бъде свален имунинета 11-тия Контра-Удар. Уволнение на Всички Съдийки, заради които България е осъждана от ЕСПЧ, с репариране на причинените от тях вреди 10-тия Контра-Удар. Безусловно Уволнение на Всички Съдийки Нарушили Правото на Справедлив Процес 9-тия Контра-Удар. Криминализиране на Нарушенията на Правото на Справедлив Процес, Извършвани от Съдийки 8-мия Контра-Удар. Изрична и Абсолютна Забрана за Създаване и Прилалагане на Противоречеви Съдебни Практики . Първото влязло в сила решение е задължителната за всички съдебна практика 7-мия Контра-Удар. Мат на Корупцията с Пешката . Промяна в Правилника на ВКС . Избор на Съдийките от Страните по Делата като в Международния Търговски Арбритаж 6-тия Контра-Удар. Мощни и Ежегодни Морални, Интелектуални и Психиатрични Цензове и Тестове за Съдийките 5-тия Контра-Удар . Ликдивидиране на Постоянността на Съдийските Състави и Отделения 4-тия Контра-Удар . Флуидност ! На всеки 5 (пет) години местене на съдийките в друг, по-нисък или по-висок съд 3-тия Контра-Удар . Създаване на Специалeн Орган за Ликвидиране на Съдийското Разбойничество 2-рия Контра-Удар . Отърване, чрез командироване на върховните съдийки за районни, закриване на ТК на ВКС 1-вия Контра-Удар Контра-Удар срещу Тайната Криминална Държава . Публично Връчване на Върховни Съдийки на Ултиматума на Народа .............. ..............
Надолу са избрани извадки от Том 2 и 3
.............. ..............
Кой има смелостта да напише труда Българският SAS - Силата на Анти-Бандитската Свобода Терора на криминалното малцинство над некриминалното мнозинство Ликвидация на независимите, некомунистическите кандидати, не можеш да бъдеш избран, ако не си член на криминална организация (партия) Унищожените са избирателните права на окрадените от държавно-организираните бандити граждани . Защо държавата ни е престъпна по своя произход и криминална по своята същност Няма добри и лоши комунисти. Всички са крадци ! Каква е комунистическата идея ? Да извръткаме тарикатките- крадлите на власта ни ! Да си направим Нова Държава ! Бързо, лесно, смело , сръчно ! Да си направим Нова Свободна Щастлива Абсолютно-Пряко-Народо-Властна Народу- Богу-Угодна Държава - Чистата и Святата ни република Кутията с Акъла срещу Кутията на Пандора ! От Петър за Слави . На кой бряг на реката е Слави ? На Анти-Бандитския или на другия ? Да, България ! Ултра-Комунистическа Терористична Партия Луна касира избора на Румен Радев Отзиви на читатели - добри и лоши Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
Чиста и Свята Република
.